ГоловнаГуманітарно-економічний факультет → Кафедра історії та філософії


Кафедра історії та філософії


Історія кафедри

Історична освіта студентів БДПУ мала тривалу історію, пов’язану з початком діяльності учительського інституту у м. Бердянську. Вже у 1934 р. інститут мав у своєму складі історичний факультет. Але вже в 1935 р. цей факультет був зачинений внаслідок реорганізації Бердянського інституту, а студенти-історики були переведені до Запорізького педагогічного інституту. У 1938 р. Бердянський інститут знову став готувати істориків, було відкрито історичний факультет, 1- й курс якого розпочав заняття восени цього року.

В цей час була організована кафедра історії, яка у 1940 р. ненадовго була розділена на кафедри загальної історії та історії СРСР. За наказом директора інституту від 30 серпня 1940 р. кафедра загальної історії і кафедра історії СРСР знов були об’єднані в кафедру історії, викладачі якої мали читати історію народів СРСР і УРСР, стародавню, середніх віків, нового часу, загальну історію, методику історії, конституцію і інші історичні факультативні дисципліни.

З серпня 1938 р. обов’язки завідувача кафедрою історії виконував І.І. Кравченко, який з травня 1938 р. читав історію СРСР на 7-місячних курсах з підготовки вчителів-істориків. У 1940 р. завідувачем кафедрою історії був О.Й. Лявукін. Деканом історичного факультету наприкінці 1930-х рр. був вже згадуваний В.К. Михайлюк, якого у серпні 1940 р. змінив Д.Б. Альперович. Зважаючи на термін навчання в учительському інституті, вже в тому ж 1940 р. відбувся перший випуск історичного факультету. Другий випуск відбувся в липні 1941 р., після чого підготовка істориків у місті Осипенко була призупинена на кілька років через евакуацію учительського інституту до Ленінібаду. Тільки після завершення окупації навчальний заклад знов повернувся до міста Осипенко, і у 1944 р. вже відбувались заняття на історичному факультеті, деканом якого невдовзі стає М.Я. Мамченко, який і на передодні війни, і навесні 1944 р. працював помічником директора інституту із заочного навчання.

З 21 квітня 1944 р. кафедра історії була знов очолена О.Й. Лявукіним (у 1945 – 1946 рр. Олексій Йосипович був і деканом). На початку 1947 – 1948 навчального року завідувачем кафедрою історії стає В.С. Тригуб. Згодом, тимчасовою виконуючою обов’язки завідувача кафедри історії стала Н.О. Біла, а з 31 березня 1949 р. — Г.О. Приходько, яка звільнилась у березні 1950 р.

Наказом від 10 березня 1950 р. , в якому йшлося про звільнення Г.О. Приходько, передбачалось об’єднання кафедр історії та основ марксизму-ленінізму через «малу кількість членів». Виконання обов’язків завідувача тимчасово покладалось на І.І. Токаренка. У тому ж 1950 р. відбувся останній випуск історичного факультету Осипенківського державного учительського інституту. Решта ж студентів-істориків була відрахована з Осипенківського інституту у зв’язку з переведенням до Сталінського (Донецького) педінституту. Так завершився перший важливий період в історії історичної освіти в Бердянську (Осипенко).

З 1950 р. і аж до 1985 р. історичні дисципліни в інституті читалися викладачами кафедри марксизму-ленінізму (основ марксизму-ленінізму). З 1976 р. цей структурний підрозділ інституту очолив А.В. Мороз. Анатолій Васильович був завідувачем кафедри, що встигла кілька разів змінити назву, до червня 1999 р. Наказом ректора від 25 грудня 1985 р. на базі кафедри марксизму-ленінізму створені три кафедри: історії КПРС та наукового комунізму; філософії; політекономії. 23 березня 1990 р. доктор історичних наук, професор Ю.М. Лизогуб, який з вересня 1987 р. обіймав посаду ректора Бердянського державного педагогічного інституту, підписав наказ про перейменування кафедри історії КПРС та наукового комунізму на кафедру політичної історії та теорії сучасного суспільства. З 9 грудня 1991 р. ця кафедра стала йменуватись кафедрою історії України, соціології та культурології.

19 жовтня 1992 р. було підписано наказ ректора про реорганізацію кафедри історії України і створення кафедри історичних та економічних дисциплін. Завідувачем її став А.В. Мороз. З цього часу історики та економісти працювали на одній кафедрі. А 16 березня 1999 р. ректор підписав наказ про виділення з кафедри історичних та економічних дисциплін предметно-методичної комісії з економічних дисциплін. 6 ж вересня 2000 р. був підписаний наказ про перейменування кафедри історичних та економічних дисциплін на кафедру історії, у зв’язку з створенням загальноінститутської кафедри економічних дисциплін. У червні 1999 р. завідувачем кафедрою історичних та економічних дисциплін став І.І. Лиман, який, з перервою на час перебування в докторантурі (листопад 2002 – жовтень 2005 рр.) завідує кафедрою дотепер.

З початком 1999 – 2000 навчального року, відбувається важлива подія у розвитку історичної освіти в Бердянську — якщо з 1998 р. в інституті готували філологів зі спеціалізацією «історія», то тепер проходить перший набір на спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». Поки що історики навчались на філологічному факультеті. Опікувалась ними та сама кафедра історичних та економічних дисциплін (кафедра історії).

31 серпня 2001 р. було підписано наказ ректора про створення соціально-гуманітарного факультету «для здійснення підготовки студентів за спе ціальностями: 7.010103 Педагогіка та методика середньої освіти. Історія. Спеціалізація: Українознавство; 7.010101 Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Спеціалізація: Правознавство; 7.030501 Українська мова і література та історія; 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Спеціалізація: Українознавство». Деканом стає кандидат педагогічних наук К.О. Баханов.

У зв’язку зі створенням соціально-гуманітарного факультету наказом ректора від 11 вересня 2001 р. кафедра історії була розділена на кафедру історії України (завідувач — І.І. Лиман) та кафедру всесвітньої історії та правознавства (завідувач — Ю.В. Войцехівський).

Кафедра історії України виділилася в 2001 році з кафедри історії, яка діяла (із певними змінами назви) у навчальному закладі ще з 1932 року, з часу створення Бердянського інституту. Докладніше див. видання  Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ/ Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 254 с. 

 

«Науково-дослідний інститут Історичної урбаністики»

Склад кафедри:

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Науковий ступінь, посада

 

Назва дисциплін, які викладаються

Лиман Ігор Ігорович

 

 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою

 • «Історія України»
 • «Методологія і методика науково–педагогічних досліджень»
 • «Основи наукових досліджень»
 • «Історія Півдня України»
 • «Конфесійна історія Південної України XVIII – першої третини ХХ століття в контексті європейських релігійних традицій»
 • «Документознавство»

Константінова

Вікторія Миколаївна

доктор історичних наук, професор

 • «Історія України»
 • «Провідні тенденції сучасної української історіографії»
 • «Зарубіжна історіографія історії України XX ст.»
 • «Історія Півдня України»
 • «Усна історія»
 • «Відомчі архіви»
 • «Архівознавство»
 

 

Авдєєва

Олена Сергіївна

старший викладач

 • «Історія України»
 • «Загальна етнографія»
 • «Історична географія»
 • «Джерелознавство історії України»
 • «Історіографія історії України та слов. народів»
 

 

Федорик

Юрій Володимирович

доцент

 • «Історія України»
 • «Історіографія історії України»
 • «Етнографія»
 • «Основи історичного музеєзнавства та охорона і збереження пам’яток культури»
 • «Етнологія України»
 • «Документознавство»
 • «діаспорна українська історіографія»

Королевська

Юлія Юріївна

Старший викладач

 • «Історія України»
 • «Провідні тенденції сучасної української історіографії»
 • «Зарубіжна історіографія історії України XX ст.»
 • «Історія Півдня України»
 • «Усна історія»
 • «Відомчі архіви»
 • «Архівознавство»
 • «Гендерний дискурс в історію України»
 • «Основи наукових досліджень»

Дуденок

Валентина Іванівна

доцент

 • «Філософія»
 • «Філософія науки»
 • «Філософія освіти».

Ліпич

Іван Іванович

доцент

 • «Соціологія»
 • «Основи демократії»
 • «Філософія глобальних проблем сучасності»
 • «Логіка».

Захарченко

Таїса Костянтинівна

доцент

 • «Нова та новітня історія країн Європи і Америки»
 • «Культурологія»
 • «Філософія»
 • «Зарубіжна історіографія»

Баханова

Світлана Степанівна

доцент

 • «Історія Стародавнього світу»
 • «Історія середніх віків»
 • «Історія слов’янських народів»
 • «Допоміжні історичні дисципліни».

Антощак

Марина Миколаївна

доцент

 • «Історія стародавнього світу»
 • «Новітня історія країн Азії та Африки»
 • «Соціологія» 

Графік індивідуальної роботи викладачів кафедри історії та філософії

 

П.І.Б

День тижня

Час проведення

Місце проведення

проф. Лиман І. І.

Понеділок

10.00 – 12.00

146 ауд.

проф. Константінова В. М.

Понеділок

9.00 – 11.00

146 ауд.

доц. Федорик Ю. В.

Четвер

9.35 – 10.55

146 ауд.

ст. викл. Авдєєва О. С.

П’ятниця

10.00 – 12.00

146 ауд.

ст. викл. Королевська Ю.Ю.

Середа

9.35 – 10.55

146 ауд.

доц. Ліпич І.І.

Понеділок

8-00-9.35

146 ауд.

доц. Захарченко Т.К.

Вівторок

11.10-12.30

146 ауд.

доц. Баханова С.С.

Середа

8.00-9.35

146 ауд.

доц.  Дуденок В.І.

Вівторок

8.00-9.35

146 ауд.

доц. Антощак М.М.

Понеділок

11.10-12.30

146 ауд.

 

У 2007 році на базі кафедри було відкрито аспірантуру за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. Кафедра обслуговує всі інститути та факультети університету.

Серед результатів проведення архівно-музейної практики – формування при кафедрі історії України етнографічного музею, депозитарію матеріалів з усної історії, видано археографічні видання.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:

За результатами наукової роботи кафедра історія України в 2006 році одержала грамоту «За високі досягнення у науковій діяльності», у 2007 р. у «Рейтингу наукових досягнень БДПУ» посіла І-е місце серед кафедр університету, у 2009 р. – також І-е місце, у 2010 р. – ІІ-е місце, у 2011 - 2012 рр. – I місце.

У «Рейтингу результатів роботи з міжнародного співробітництва за рік кафедр та науково дослідних інститутів БДПУ» кафедра історії України в 2007 р. посіла І-е місце, у 2008 р. – ІІІ-е, 2009 р. – ІІ-е, 2010 р. – IV-е., 2011 р. - ІІ-е, 2012 р. - ІІ-е.

Графік відкритих занять

НАЙВАГОМІШІ ПРАЦІ:

2002

Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К.Крыжановского; Крыжановский В.К. Дневники. – Запорожье: Просвіта, 2002. –  218   с., ил.

В книге представлено исследование К.А.Бахановым и И.И.Лыманом дневников титулярного советника В.К.Крыжановского как исторического источника 30-70-х годов ХІХ в. Опубликованы дошедшие до нас тексты дневников В.К. Крыжановского за 1865, 1870, 1875 и 1876 гг., в которых содержатся сведения о Бердянске.

Книга представляет интерес для ученых-историков, учителей, студентов, краеведов и всех, кто интересуется историей Украины ХІХ в.

 2004

Лиман І.І.  Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини XIX ст. – Запоріжжя: РА «Тандем - У», 2004. – 488 с.

Монографія є спробою комплексного дослідження історії православної церкви у південноукраїнському краї 1775 – 1861 рр. Особлива увага звертається на систему управління церквою, церковно-територіальний устрій краю, структуру та статус підлеглих духовного відомства, взаємини духовенства та мирян. Робота пропонується усім, хто цікавиться релігійною і соціальною історією Російської імперії, України і її південного регіону XVIII – XIX ст.

Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775 – 1861). — Запоріжжя: РА “Тандем – У”, 2004. — 400 с.

ISBN 966-7482-39-1

В монографії розглядаються умови, тенденції та результати розвитку православної церкви на півдні України в 1775 – 1861 рр. у контексті формування правового поля вищими органами влади Російської імперії. Особлива увага приділена аналізу тих проблем церковного життя, нормативному регулюванню яких державою приділялась першочергова увага: формуванню системи управління православною церквою; змінам церковно-адміністративного устрою краю; структурі, особливостям формування, соціальному статусу, матеріальному забезпеченню груп православного духовенства, представлених на півдні України; обов’язкам підлеглих духовного відомства; системі духовної освіти та релігійного виховання. У додатках анотуються законодавчі документи, які мають відношення до православної церкви на півдні України 1775 – 1861 рр. Робота пропонується усім, хто цікавиться релігійною і соціальною історією Російської імперії, України і її південного регіону XVIII – ХІХ ст.

Православна церква на півдні України (1775 – 1781) / Упорядник: І. Лиман. // Джерела з історії Південної України. Том 4. — Запоріжжя:

РА “Тандем – У”, 2004. — 560 с.

ISBN 966-7482-33-2

В книзі публікуються матеріали щодо православної церкви на півдні України червня 1775 – грудня 1781 рр., які репрезентують широке коло проблем, пов’язаних із історією православ’я в південному краї після ліквідації Вольностей Війська Запорозького. Опублікований документальний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і пропонується усім, хто цікавиться історією України XVIII ст., соціальною, релігійною історією, мікроісторією, дослідженням ментальностей тощо.

2006

 

Бердянська чоловіча гімназія (остання третина XIX століття) / Упорядники: В.М. Константінова, II. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. — К.: «Освіта України», 2006. — 528 с.

В книзі публікуються матеріали з історії Бердянської чоловічої гімназії, які охоплюють період з часу ініціювання заснування навчального закладу до початку XX століття. Видання включає представницький комплекс як опублікованих, так і неопублікованих джерел, в яких відбились різноманітні аспекти минулого освітньої установи, її викладачів та гімназистів.

Розраховано на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України, історією освіти тощо.

2007

Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919 роки) / Упорядники: І.І.Лиман, В.М.Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.:“Освіта України”, 2007. – 631 с.

Книга є продовженням археографічного видання “Бердянськ чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І”. Видання включає представницький комплекс переважно неопублікованих джерел, в яких відбились різноманітні аспекти історії освітньої установи, її викладачів та гімназистів перших двох десятиліть ХХ ст.

“Кращий порт Азовського моря”. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів “Одеського Вісника” (1861-1875 рр.) // Упорядники: І.І.Лиман, В.М.Константінова. – Бердянськ-Таганрог: РА “Тандем – У”, 2007. – 402 с.

До археографічного видання увійшли публікації газети “Одеський вісник”, в яких висвітлені різноманітні аспекти історії Бердянська періоду “Великих реформ”. Даний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу.

“Повітова столиця”. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів “Одеського Вісника” (1876– 1893 рр.) // Упорядники: І.І.Лиман, В.М.Константінова. – Бердянськ-Невиномиськ: РА “Тандем – У”, 2007. – 378 с.

До книги увійшли публікації найпопулярнішої свого часу регіональної газети “Одеський вісник”, в яких зафіксовані найважливіші, найцікавіші події історії Бердянська і його повіту 1876-1893 років. Документальний комплекс є цінним джерелом з соціальної, економічної, духовної історії.

“Юне місто” Літопис історії Бердянська очима кореспондентів “Одеського Вісника” (1827-1860 рр.) // Упорядники: І.І.Лиман, А.М.Піменов. – Бердянськ-Ростов-на-Дону:РА “Тандем – У”, 2007. – 358 с.

До археографічного видання увійшли публікації газети “Одеський вісник”, які стали своєрідною хронікою перших 33-х років історії Бердянська. Книга розрахована на велике коло читачів – науковців, викладачів, студентів, школярів.

“Бердянський літописець” Василь Крижанівський // Упорядники: І.І.Лиман, В.М.Константінова. – Бердянськ-Київ Єдмонтон: РА “Тандем – У”, 2007. – 300 с.

До археографічного видання увійшли унікальні архівні комплекси документів щодо біографії, службової та громадської діяльності Василя Крижанівського. Документальний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу.

Чоп В.М., Лиман І.І. “Вольный Бердянск”: місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 рок). – Запоріжжя: РА “Тандем – У”, 2007. – 479 с.

У монографії на основі унікальних архівних, музейних документів, фотодокументів приватних колекцій, аудіоматеріалів досліджується комплекс проблем, пов’язаних із визначенням місця Бердянська в історії махновського руху і місця махновського руху в історії Бердянська1918-1921рр.

2008

Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки) / Упорядники: І.І.Лиман, В.М.Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К.: “Освіта України”, 2008. – 569 с.

Книга включає матеріали з історії Бердянських педкурсів та педтехнікуму і є продовженням археографічних видань “Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І” та “Том ІІ”. До наукового    обігу вводиться представницький комплекс джерел, серед яких абсолютну більшість становлять архівні документи.

 2009

Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки) / Упорядники: В.М. Константинова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. – Том ІV. – К.: “Освіта України”, 2009. – 782 с.

Публікується представницький комплекс джерел, що стосуються Бердянського державного інституту соціального виховання, Бердянського державного педагогічного інституту, Бердянського (Осипенківського) державного учительського інституту (серпень 1932 – вересень 1953 років). Пошук матеріалів для тому вівся на широких просторах від Будапешта до Худжента, від Санкт-Петербурга і Москви до Бердянська.

Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський вимір / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константинова. – Запоріжжя: “АА Тандем”, 2009. –302 с.

У книзі публікується усний історичний наратив, записаний експедиціями Бердянського державного педагогічного університету в 2007-2009 рр.

Розраховано на широке коло читачів – науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться “живою історією”, мікроісторією, історією України XX ст. 

Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали історико-археографічних експедицій / Упорядник: В.М. Константинова. – Запоріжжя: “АА Тандем”, 2009. – 532 с.

У книзі публікується усний історичний наратив, записаний експедиціями Бердянського державного педагогічного університету в 2007-2009 рр.

Розраховано на широке коло читачів – науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться “живою історією”, мікроісторією, історичною регіоналістикою, історією України XX ст.

2010

 

Константінова В.М. К64 Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861- 1904 роки). — Запоріжжя: АА Тандем, 2010. — 596 с. КВК 978-966-488-066-1

У монографії викладене авторське бачення та вирішення поставленої наукової проблеми — урбанізації на теренах Південної України другої половини XIX - початку XX ст. Урбанізація розглядається як процес міської розбудови, зростання ролі міст і поширення міського образу життя.

Опублікований емпіричний матеріал, теоретичні інтерпретації, узагальнення та положення можуть бути корисними всім тим, хто цікавиться історичною урбаністикою, минулим Російської імперії, України та її південного регіону.

 

   

2011


 

Трансформації релігійності в умовах полікультурного регіону (матеріали археографічних експедицій Північним Приазов’ям) / Упорядник І.І. Лиман. — Запоріжжя: АА Тандем, 2011. — 360 с.

У книзі публікується усний іс торичний нар атив, зап исаний ар хеографічними експедиц іями Бердянського

державного пе дагогічного ун іверсите ту.

Розра ховано на широке ко ло читач ів — науковців, викла дачів, с туден тів, школяр ів, краєзнавц ів, усіх, хто

ціка ви ться «живою іс торією», мікроіс торією, проблемами міжконфесійн и х стосунків, син крети зму,

взаємопроникнення куль тур, обрядовіс тю, ду ховн ими тра диц іями, мента льн іс тю насе лення України.

Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – 376 с., іл.

Кни га присвячена науковій школі з дослідження історії Південної Україн и XVIII – XX с т. професора Анатолія Васильовича Бойка, інституційними “стрижнями” якої були і залишаються Запорізьке відділення Інституту у країнської археографії та джерелознавс тва імені М.С. Грушевського НА Н України, Запорізьке наукове товариство імені Я. Новицького та кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету.

2012

Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953–1991 роки) / Упорядники: В.М.Константінова, І.І.Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том V. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. — 638с.

Книга є продовженням археографічних видань «Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І», «Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ», «Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920 – 1935 роки) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ», «Бердянський інститут соціаль ного виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІV».Том вміщує представницький комплекс неопублікова них раніше джерел, що охоплюють період з вересня 1953 р. , коли Осипенківський державний учительський інститут згідно із наказом Міністерства освіти УРСР був реорганізований у державний педагогічний інститут, і до серпня 1991 року, коли було підписано Акт проголошення незалежності України. Видання пропонується науковцям, освітянам, студентам, школярам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історієюУкраїни, історією освіт и, мікроісторією тощо.

Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції (матеріали історико-археографічних експедицій Північним Приазов’ям) / Упорядник В.М. Константінова. — К., 2012. — 416 с.

У книзі публікується усний історичний наратив, що стосується різноманітних аспектів сприйняття урбанізаційних процесів селянством Північного Приазов’я. Археографічне видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історичною урбаністикою, усною історією, історією повсякденності, мікроісторією тощо.

 Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ / Упорядники: І.ІЛиман, В.МКонстантінова. — Бердянськ: БДПУ, 2012. — 254 с.

У археографіч ному виданні публікується комплекс джерел, що стосуються становлення та розвитку історичної освіти у Бердянській чоловіч ій гімназії, Бердянській педагогічній школі, Бердянських педагогічних курсах і педагогіч ному технікум і, Бердянському інституті соціаль ного вихова ння , Бердянському державному педагогічному інституті, Бердянському (Осипе нківському) державному учительський інституті, Осипе нківському (Бердянському) державному педагогічному інституті, Бердянському державному педагогічному університеті.

     Лиман Ігор, Константінова Вікторія. Історія Бердянського державного педагогічного університету. Навчальний посібник + CD. — Бердянськ: БДПУ, 2015. — 206 с.

 

 

 

1 11

111

1 11

11

Кафедра історії та філософії

Адреса: м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний Університет , вул. Шмідта, 4.

Корпус: 1, Аудиторія: 146

Час роботи: понеділок-четвер з 8.00  до 17.00

п’ятниця з 8.00 до 16.00

вихідні дні: субота, неділя

Телефон:  внутрішній: 104, міський: 36381.

Електронна пошта: kaf_history@ukr.net

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія