ГоловнаКерівництво → Гуренко Ольга Іванівна


Гуренко Ольга Іванівна

доктор педагогічних наук, перший проректор БДПУ, доцент


Gurenko.jpg

Гуренко Ольга Іванівна народилася 6 жовтня 1975 року в селі Благовіщенка Куйбишевського району Запорізької області. У 1997 році закінчила факультет дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту імені П.Д. Осипенко (на сьогодні Бердянський державний педагогічний університет). У 2007 році на базі БДПУ здобула другу вищу освіту за спеціальністю “Соціальна педагогіка”.

Після закінчення інституту працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, заступником декана, керівником наукового відділу Бердянського державного педагогічного університету. У 2015 році очолювала кафедру соціальної педагогіки, з вересня 2016 року працює на посаді першого проректора БДПУ.

У 2005 р. Ольга Іванівна успішно захистила кандидатську дисертацію “Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища”, а в 2015 – докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Гуренко О.І. є членом спеціалізованої вченої ради К 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті, дійсним членом Міжнародної академії гуманізації освіти. З 2013 по 2016 рік була координатором спільного європейського проекту TEMPUS-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями». Завдяки зусиллям Ольги Іванівни в рамках проекту було оснащено Компетентнісний центр інклюзивної освіти БДПУ надсучасною оргтехнікою, організовано й проведено низку науково-методичних заходів для працівників університету, фахівців у царині соціально-педагогічної, психологічної роботи та інклюзивної освіти Запорізького регіону.

Ольга Іванівна активно займається науковою роботою. За її редакцією вийшла друком колективна монографія «Професійна підготовка соціального педагога : теоретико-практичний контекст» (2013), збірники наукових статей «Полікультурна освіта в Україні : історія, сучасність, перспективи» (2013), «Багатоманітність культур як педагогічна проблема» (2015).

Основними науковими працями є такі монографії: одноосібні – «Етнокультурна компетентність та її формування у студентів педагогічного університету: технологічний аспект» (2008), «Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів : теоретико-методичний аспект» (2014), «Polycultural society and social work» (2016), колективні – «Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі» (2012) «Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний контекст» (2013), «Педагогические условия развития личности: теория и практика» (2013); навчальні посібники, видані з Грифом Міністерства освіти і науки України: «Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетнічного середовища» (2007), «Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді» (2009), «Соціально-педагогічна робота в полікультурному суспільстві» (2014).

Ольга Іванівна органічно поєднує адміністративну, викладацьку та наукову роботу. Вона є провідним фахівцем з проблем полікультурної освіти. На високому професійному рівні проводить лекційні заняття, запроваджує новітні педагогічні технології у навчально-виховний процес, активно здійснює соціально-педагогічну роботу в соціумі. Гуренко О.І. плідно співпрацює з міським і районним відділами освіти з питань інклюзивного навчання, з відділом організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради з питань національностей та етнокультур.

З 2003 року Гуренко О.І. керує студентським народознавчим гуртком «Рідний край», результатом діяльності якого є щорічні звітні конференції, постановки вистав за етнокультурними традиціями національних спільнот українського Північного Приазов’я. Ольга Іванівна є ініціатором проведення різних заходів соціального спрямування в університеті й місті Бердянську: соціально-педагогічних квестів, брейн-рингів, флеш-мобів, акцій тощо. Керує студентською науковою роботою. Гуренко О.І. підготувала переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямів «Соціальна педагогіка й корекційна освіта» (2012, 2013), «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (2016).

Ольга Іванівна користується високим авторитетом та повагою серед студентів та викладачів університету.

За сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена грамотами ректора БДПУ, міського Голови, Національної академії педагогічних наук, нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2005), знаком “Антон Макаренко” (2009).

 

Публікації:

1999

1. Гуренко О. І. Проблема вивчення іноземних мов у спадщині К. Д. Ушинського / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць. – Бердянськ : БДПІ ім. П. Д. Осипенко, 1999. – № 2. – С. 70–73.

2000

2. Гуренко О. І. До питання використання елементів народної педагогіки в процесі виховання старших дошкільників / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць. – Бердянськ : БДПІ ім. П. Д. Осипенко, 2000 – С. 59–66.

2002

3. Гуренко О. І. Проблеми підготовки педагогів для роботи в поліетнічному середовищі / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2002 – С. 293–300.

2003

4. Гуренко О. І. Модель етнокультурної компетентності майбутніх фахівців освіти та шляхи її реалізації / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2003. – Вип. 4. – С. 54–61.

2004

5. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць. – Київ – Запоріжжя, 2004. – Вип. 30. – С. 110–116.

6. Гуренко О. І. Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – Вип. 2. – С. 90–101.

7. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – Вип. 4. – С. 58–66.

8. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності студентів / О. І. Гуренко // Навчання, виховання та розвиток: [матер. всеукр. наук.-практ. конф.] ; (Бердянськ, Україна, 2004 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 64–66.

9. Гуренко О. І. Етнокультура національних меншин українського Північного Приазов’я: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Гуренко, Г. В. Бурма. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – 104 с.

10. Гуренко О. І. Етнокультура національних меншин українського Північного Приазов’я : [методич. рекоменд. до провед. семінарсько-практичн. занять] / О. І. Гуренко. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – 18 с.

11. Гуренко О. І. Упровадження етнокультурних традицій національних меншин українського Північного Приазов’я в навчально-виховний процес дошкільного закладу : [методич. рекоменд.] / О. І. Гуренко. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – 80 с.

2005

12. Гуренко О. І. Впровадження технології формування етнокультурної компетентності студентів у практику роботи педуніверситету / О. І. Гуренко. // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки).– Бердянськ : БДПУ, 2005. – Вип. 2. – С. 181–188.

13. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів у аспекті особистісно-орієнтованого підходу / О. І. Гуренко // Особистісно-орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу: проблеми та пошуки : [матер. всеукр. наук.-практ. конф.] ; (Бердянськ, Україна, 2005 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 104–106.

14. Гуренко О. І. До питання формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного ВНЗ / О. І. Гуренко // Теорія та методика навчання та виховання : [зб. наук. пр.]. – Харків : ХНПУ, 2005. – Вип. 15. – С. 48–52.

15. Гуренко О. І. Професійна підготовка майбутніх педагогів до роботи в полікультурному середовищі/ О. І. Гуренко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2005. – Вип. 72. – С. 58–64.

2006

16. Гуренко О. І. Полікультурна підготовка майбутніх соціальних педагогів у контексті європейської інтеграції / О. І. Гуренко // Організація навчально-виховного процесу у вищій школі в світлі входження України в європейський освітній простір : [матер. всеукр. наук.-практ. конф.] ; (Бердянськ, Україна, 1–2 вересня 2006 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – С. 28–30.

17. Гуренко О. І. Проблема полікультурної підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах входження України до європейського освітнього простору / О. І. Гуренко // Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності : [матер. всеукр. наук.-практ. конф.] ; (Мелітополь, Україна, 16-17 листопада, 2006 р.). – Мелітополь : МДПУ, 2006. – С. 208–211.

18. Гуренко О. І. Теоретичні засади виховання культури міжнаціонального спілкування у студентської молоді / О. І. Гуренко // Вісник Київського міжнародного університету. Серія : Педагогічні науки. : [зб. наук. пр.]. – К. : КиМУ, 2006. – Вип. 8. – С. 81–90.

19. Гуренко О. І. Культура міжнаціонального виховання як один з пріоритетних напрямків полікультурної підготовки соціальних педагогів у контексті європейської інтеграції / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – № 4. – С. 146–152.

2007

20. Гуренко О. І. Етнічна толерантність як соціально-психологічне явище / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – С. 5–9.

21. Гуренко О. І. Проблема виховання етнічної толерантності у підростаючого покоління : теоретичний аспект / О. І. Гуренко // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.] ; (Ялта, АР Крим, Україна, 5–7 квітня 2007 р.). – Ялта : РВВКГУ, 2007. Вип. 3. – Ч. І. – С. 89–92.

22. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетнічного середовища : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Гуренко. – Навчальний посібник. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2007. – 168 с. (Лист МОНУ № 1.4/18-Г-918 від 13.06.2007 р.)

23. Гуренко О. И. Воспитание этнической толерантности у учащейся молодежи : теоретический аспект / О. И. Гуренко // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – Таганрог : Изд.-во Таганрогского пед. ин-та, 2007. – № 2. – С. 150-152.

24. Гуренко О. И. Теоретические основы воспитания этнической толерантности у детей подросткового возраста / О. И. Гуренко // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки : [научн. образоват. журн.]. – Ростов-на-Дону, 2007. – C. 108–114.

25. Гуренко О. І. Соціальна робота у поліетнічному суспільстві / О. І. Гуренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : [зб. наук. пр.]. – К. : НПУ, 2007. – Вип. 5. (Частина І). – С. 133–137.

26. Гуренко О. І. Виховання дітей в умовах поліетнічного середовища / О. І. Гуренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : [наук.-метод. зб.]. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. – С. 102–107.

27. Гуренко О. І. Підготовка майбутніх педагогів у контексті входження України до європейського освітнього простору / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – № 3. – С. 73–78.

28. Гуренко О. И. К проблеме этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста / О. И. Гуренко // Сборник научных статей. – Магнитогорск : МГУ, 2007. – С. 100–108.

29. Гуренко О. І. Виховання етнічної толерантності та культури міжнаціонального спілкування у студентської молоді / О. І. Гуренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : [зб. ст.]. – Ялта : РВВКГУ, 2007. – Вип. 13. – Ч. ІІ. – С. 36–43.

30. Гуренко О. І. Теоретичні засади виховання етнічної толерантності у майбутніх вихователів / О. І. Гуренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.]. – К. : НПУ, 2007. – С. 106–114.

31. Гуренко О. І. Теоретичні засади виховання етнічної толерантності у студентів педагогічного університету / О. І. Гуренко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : [зб. наук. пр.]. – К. – Кам’янець-Подільський : Інститут проблем виховання АПН України, 2007. – Вип. 10. – Книга ІІ. – С. 458–465.

2008

32. Баханов К. А. Воспитание толерантности у молодежи на этапе межпоколенческого перехода / К. А. Баханов, О. И. Гуренко // Известия Академии педагогических и социальных наук. – М. – Воронеж : Изд-во НПО “МОДЭК”, 2008. – Вып. ХІІ. – Ч. І. – С. 503–509.

33. Гуренко О. І. Теоретичні основи полікультурної освіти / О. І. Гуренко // Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 1. – С. 36–40.

34. Гуренко О. І. Теоретико-методичні засади виховання етнічної толерантності в майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота : [зб. наук. пр.]. – Ужгород : УжНУ, 2008. – Вип. 14. – С. 36–39.

35. Гуренко О. И. Теоретические вопросы формирования этнокультурной компетентности будущих педагогов в условиях поликультурной среды / О. И. Гуренко // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – Таганрог : Изд.-во Таганрогского пед. ин-та, 2008. – С. 190–194.

36. Гуренко О. І. Етнокультурна компетентність та її формування у студентів педагогічного університету: технологічний аспект : монографія / О. І. Гуренко. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2008. – 240 с.

37. Гуренко О. И. Формирование этнокультурной компетентности студенческой молодежи в условиях полиэтнической среды / О. И. Гуренко // Национальная идентичность высшего образования в России: вызовы и перспективы модернизации : [Материалы Междунар. науч.-практ. конф.] ; (Невинномыск, Россия, 2008 г.). – Невинномыск : НГГТИ, 2008. – С. 121–126.

38. Гуренко О. І. Етнічна толерантність та методи її вивчення / О. І. Гуренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : [зб. ст.] – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Вип. 19. – Ч. І. – С. 152–157.

2009

39. Гуренко О. И. Поликультурное образование в полиэтническом социуме / О. И. Гуренко // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. – Таганрог : Изд. центр Таганрогского пед. ин-та, 2009. – № 2. – С. 163–167.

40. Баханов К. А. Принцип поликультурности как основа современной системы образования / К. А. Баханов, О. И. Гуренко // Новое в психолого-педагогических исследованиях: теоретические и практические проблемы психологии и педагогики.– М. : Изд-во НОУ ВПО Московского социального института, 2009. – № 2 (14). – С. 110–124.

41. Захарова Н. М. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посібн. / Н. М. Захарова, О. І. Гуренко. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2009. – 181 с. / С. 4–7, 18–47, 137–146. (Лист МОНУ № 1.4/18-Г-2881 від 24.12.2008 р.)

42. Гуренко О. І. Запровадження компетентнісного підходу в професійну підготовку майбутніх соціальних педагогів в умовах полікультурності / О. І. Гуренко // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.] ; (Ялта, АР Крим, Україна, 22–23 вересня 2009 р.) : [зб. ст.] – Ялта : РВВКГУ, 2009. – Ч. 1. – С. 68–71.

43. Гуренко О. И. Популяризация здорового образа жизни среди учащейся молодежи средствами волонтерського движения / О. И. Гуренко, Н. Н. Захарова // Здоровьесберегающие и логопедические технологии в образовании : традиции, поиск, новаторство : [сб. науч. статей и материалов Всероссийской науч.-практ. конф.] ; (Магнитогорск, Россия, 2009 г.). – Магнитогорск : Магнитогорский государственный университет, 2009. – С. 76–80.

44. Гуренко О. І. Компетентнісний підхід в полікультурній підготовці майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Запровадження компетентнісного підходу в навчанні гуманітарних предметів : [матер. всеукр. наук.-практ. конф.] ; (Бердянськ, Україна, 26-27 травня 2009 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 36–43.

45. Гуренко О. І. Толерантність юного покоління як наукова проблема / О. І. Гуренко // Толерантність міжособистісних відносин учнівської і студентської молоді : [матер. всеукр. наук.-практ. конф.] ; (Бердянськ, Україна, 1 жовтня 2009 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 3–7.

46. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку / О. І. Гуренко : колективна монографія / Навчально-виховна діяльність у дошкільному закладі:проблеми, пошуки, знахідки / [Гайдаржийська Л. П., Гуренко О. І., Зайцева Л. І. та ін.; за ред. І. Г. Улюкаєвої]. Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 113–130.

47. Гуренко О. І. Полікультурна освіта в Україні: до сутності поняття / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2009. – №1. – С. 95–103.

48. Гуренко О. І. Проблема професійної підготовки майбутнього соціального педагога в сучасних соціокультурних умовах : полікультурний аспект // О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2009. – № 4. – С. 153–161.

2010

49. Гуренко О. И. Поликультурное образование будущих социальных педагогов: практический аспект / О. И. Гуренко // [матер. междунар. науч.-практ. конф.] ; [отв. ред В. Р. Чагилов]. – Невинномысск : НГГТИ, 2010. – С. 122–128.

50. Гуренко О. І. Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної сфери в умовах полікультурності / О. І. Гуренко // Теорія та практика оновлення сучасної дошкільної освіти : [матер. всеукр. наук.-практ. конф.] ; (Бердянськ, Україна, 16–17 вересня 2010 р.) ; [укладач І. Г. Улюкаєва]. – Донецьк : Вид-во “Ноулідж”, 2010. – С. 198–202.

51. Гуренко О. И. Социально-педагогический аспект воспитания культуры межнационального общения студенческой молодежи / О. И. Гуренко // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – Таганрог : Изд.-во Таганрогского пед. ин-та, 2010. – № 2. – С. 221–226.

52. Гуренко О. І. Виховання дітей дошкільного віку в сучасних соціокультурних умовах: полікультурний аспект / О. І. Гуренко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету Серія : Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Глухів : 2010. – Вип. № 16. – С. 141–146.

2011

53. Гуренко О. І. Проблема полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів у світлі Болонської системи / О. І. Гуренко // Соціальна робота на межі тисячоліть: концепції, технології, стратегії : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.] ; (Київ, Україна, 29 квітня 2011 р.) ; [укл. А. О. Ярошенко, Т. О. Голубенко]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 51–54.

54. Захарова Н. М. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посібн. / Н. М. Захарова, О. І. Гуренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 214 с. / С. 4–7, 18–47, 168-177. (Лист МОНУ № 1.4/18-Г-2881 від 24.12.2008 р.)

55. Гуренко О. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з мігрантами та біженцями / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – №4. – С. 104–111.

2012

56. Гуренко О. І. Полікультурна компетентність / О. І. Гуренко // Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі : [колективна монографія] / К. Баханов, С. Баханова, О. Барнінець та ін. ; [ред. К. Баханов]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 88–93.

57. Гуренко О. І. Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії / О. І. Гуренко // Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі : [колективна монографія] / К. Баханов, С. Баханова, О. Барнінець та ін. ; [ред. К. Баханов]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 484–495.

58. Гуренко О. І. Модель полікультурної підготовки майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Простір і час сучасної науки : [матер. восьмої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.] ; (Севастополь, АР Крим, Україна, 19-21 квітня 2012 р). – К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012. – Ч. 3. – С. 45–47.

59. Гуренко О. І. Соціально-педагогічні технології у змісті полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : [наук.-метод. журн.] – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, БО “ФСР”, ВГО “ЛСПУ”, 2012. – № 1. – С. 147–156.

60. Гуренко О. І. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до діяльності в полікультурному середовищі / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 2. – С. 101–107.

61. Гуренко О. І. Запровадження трансдисциплінарного підходу до полікультурної підготовки майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 3. – С. 66–72.

62. Гуренко О. І. Полікультурний ресурс професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Педагогічний дискурс : [зб. наук. пр.]. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 64–68.

63. Гуренко О. І. Реалізація полікультурного компонента у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : [зб. наук. пр.] – Х. : Українська інженерно-педагогічна академія, 2012. – Вип. 36. – С. 30–35.

64. Гуренко О. І. Особливості організації гурткової роботи позашкільних навчальних закладів з виховання культури міжетнічних стосунків / О. І. Гуренко, О. М. Величко // Педагогічна освіта : теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – Камянець Подільський : Видавець ПП Зловейко Д. Г., 2012. Вип. 12. – С. 478–483.

65. Гуренко О. И. Поликультурное образование будущих социальных педагогов как научная проблема / О. И. Гуренко // Актуальные вопросы современного образования : [матер. ІІ междунар. науч. конф.] ; (Ставрополь, Россия, апрель 2012 г.) – Ставрополь : Центр научного знания “Логос”, 2012. – С. 39–43.

66. Гуренко О. І. Шляхи реалізації основних засад полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Сучасна освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика : [матер. наук.-практ. конф.] ; (Харків, Україна, 22 листопада 2012 р.) ; [ред. М. П. Васильєва]. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. – С. 32-33.

67. Гуренко О. І. Законодавчо-правові засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Професійна підготовка студентів – освітня складова суспільного розвитку : [матер. І міжнар. наук.-практ. конф.] ; (Київ, Україна, 5 грудня 2012 р.) ; [ред. проф. І. М. Ковчина]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 24–25.

2013

68. Gurenko O. Essence and structure of future social teachers’ polycultural competence / Olga Gurenko // European Applied Sciences, November-December, 2013. – № 6. – Р. 72–73.

69. Гуренко О. І. Зміст роботи соціальних служб з мігрантами та біженцями / О. І. Гуренко // Полікультурна освіта в Україні : історія, сучасність, перспективи : [зб. наук. пр.] ; [укл. О. І. Гуренко]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 82-92.

70. Гуренко О. И. Социально-педагогическое сопровождение детей-мигрантов в условиях детского сада / О. И. Гуренко // Дошкольное образование в ХХІ веке : [сб. матер. всеросс. науч.конф. с международным участием] ; (Уфа, Башкортостан, 26 апреля 2013 г.). – Уфа : Изд-во БГПУ, 2013. – С. 127–132.

71. Гуренко О. И. Поликультурное пространство вуза как воспитательная среда будущих социальных педагогов / О. И. Гуренко // Zbior raportow naukowych. “Wplyw badan naukowych” ; (Польша, Быдгошц, 28–30 апреля 2013 г.). – Bydgoszcz : Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – S. 42–45.

72. Гуренко О. И. Особенности социальной работы с мигрантами и беженцами / О. И. Гуренко // Социальная работа в России : тенденции и перспективы : [сб. матер. ІІ междунар. науч.-практ. конф.] ; (Таганрог, Россия). – Таганрог : Изд-ль А. Н. Ступин, 2013. – Часть 2 – С. 93–98.

73. Гуренко О. И. Поликультурное воспитание будущих социальных педагогов: теория и практика / О. И. Гуренко // Этнопедагогика : история и современность : [матер. междунар. науч.-практ. конф.] ; (Мозырь, Беларусь, 17–18 октября 2013 г.) / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; [редкол. : В. С. Болбас и др.]. – Мозырь, 2013. – С. 191–193.

74. Гуренко О. И. Пути реализации поликультурного образования будущих социальных педагогов в условиях вуза / О. И. Гуренко // Педагогические традиции народов России и зарубежья : [матер. междунар. науч.-практ. конф.] (Россия, Ульяновск, 15-16 октября 2013 г.) ; [ред. Белухина Н. Н.]. – Ульяновск : УлГПУ, 2013. – С. 126–132.

75. Гуренко О. И. Внедрение спецкурса “Социально-педагогическая работа в поликультурном обществе как условие поликультурной подготовки будущих социальных педагогов” / О. И. Гуренко // Развитие социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического образования : [сб. матер. междун. науч.-практ. конф.] ; (Абакан, Россия, 15 ноября 2013 г.) ; [ред. Я. В. Макарчук]. – Абакан : Издательство ФГБОУ ВПО “Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова”, 2013. – Т. 2. – С. 169–171.

76. Гуренко О. І. Основні підходи до полікультурної освіти / О. І. Гуренко // Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах євроінтеграційного процесу : [матер. ІІ міжнар. молод. наук.-практ. конф. (дистанційної)] ; (Україна, Київ, 4 грудня 2013 р.) ; [ред. проф. І. М. Ковчина]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 4–6.

77. Гуренко О. І. Структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 2. – С. 54–62.

78. Гуренко О. І. Зміст роботи соціального педагога в контексті полікультурного виховання учнів загальноосвітньої школи / О. І. Гуренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : [зб. наук. пр.] ; [ред. В. І. Сипченко]. – Спецвип. 13. – Ч. ІІ. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 119–129.

79. Гуренко О. І. Запровадження полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів у сучасних соціокультурних умовах / О. І. Гуренко // Професійна підготовка соціального педагога : теоретико-практичний контекст : [колективна монографія] / О. Величко, О. Гуренко, Н. Захарова та ін. ; [ред. О. Гуренко]. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. – С. 68–102.

80. Гуренко О. И. Поликультурное образование будущих социальных педагогов : сущность, модель, пути реализации / О. И. Гуренко // Педагогические условия развития личности: теория и практика : [монография] ; [ред. Е. И. Васенин, В. Соколова, Н. Н. Казиева]. – М. : Издательство Перо, 2013. – Кн. 2. – С. 160–169.

81. Гуренко О. І. Філософський контекст полікультурної освіти / О. І. Гуренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.] ; [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 33 (86). – С. 132–138.

82. Гуренко О. І. Сутність полікультурної компетентності, критерії та рівні її сформованості у майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. пр.] (Педагогічні науки) ; [гол. ред. Г. В. Локарєва] – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 3 (21). – С. 157–166.

83. Гуренко О. І. Абетка толерантності : [методич. посіб.] / О. І. Гуренко, В. О. Хіора . – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 36 с.

2014

84. Гуренко О. І. Роль позааудиторної роботи в полікультурному вихованні майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери – освітня складова суспільного розвитку : [матер. ІІ міжнар. молодіжн. наук.-практ. конф. (дистанційної)] ; (Україна, Київ, 1 квітня 2014 р.) ; [ред. проф. І. М. Ковчина]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 9–11.

85. Гуренко О. И. Поликультурное образование будущих социальных педагогов и пути его реализации в условиях вуза / О. И. Гуренко // Инклюзивное образование : проблемы и перспективы : [сб. науч. тр. по матер. междунар. науч.-практ. конф. “Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования : международный и региональный аспект”] ; (Великий Новгород, Россия, 19–21 мая 2014 г.) / [сост. Е. В. Иванов]. – Великий Новгород, 2014. – С. 83–92.

86. Гуренко О. І. Полікультурний простір вищого навчального закладу : сутність, структура, освітньо-виховні можливості / О. І. Гуренко // Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи : соціально-педагогічні аспекти : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.] ; (Україна, Мелітополь, 12–13 червня 2014 р.) / [ред. В. В. Молодиченко]. – Мелітополь : Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 97–100.

87. Gurenko O. Multicultural education of future social teachers: practical context / Olga Gurenko // Zbior raportow naukowych “Międzynarodowа konferencjа naukowа wymiany osiągnięc naukowych” (Polska, Warszawa, 30.08.2014-31.08.2014). – Warszawa : Wydawca : Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. – Р. 56-59.

88. Гуренко О. И. Социально-педагогическое сопровождение творчески одаренных подростков в общеобразовательной школе / О. И. Гуренко // Поддержка одаренности – развитие креативности : [матер. Междунар. конгресса] ; (Витебск, Беларусь, 22-27 сентября 2014 г.) : в 2 т. ; редкол. : И. М. Прищепа (гл. ред.), О. Грауманн, М. Н. Певзнер. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – Т. 1. – С. 59-64.

89. Гуренко О. И. Социально-педагогические технологии поликультурного просвещения населения / О. И. Гуренко // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества : [матер. междунар. науч.-практ. конф.] ; (Россия, Рязань, 9-11 октября 2014 г.) ; [ред. Л. А. Байкова, Н. В. Евтешина, И. С. Исаева, Э. В. Самарина]. – Рязань, 2014. – С. 45–52.

90. Гуренко О. І. Запровадження системного підходу до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів // О. І. Гуренко // Теорія і практика соціального виховання : соціальна суб’єктність, активність та відповідальність : [матер. наук.-практ. конф.] ; (Харків, Україна, 21 листопада 2014 р.) ; [ред. М. П. Васильєва]. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. – С. 34–35.

91. Гуренко О. І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів у зарубіжній теорії й практиці / О. І. Гуренко // Науковий огляд. – 2014. – № 6 (7). – С. 113–123.

92. Гуренко О. І. Методологічні підходи до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Мелітополь, 2014. – № 2 (13). – С. 31–38.

93. Гуренко О. І. Стан сформованості полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів: результати констатувального експерименту / О. І. Гуренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 69–76.

94. Гуренко О. І. Соціально-педагогічна робота в полікультурному суспільстві : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Гуренко ; [ред. К. О. Баханов]. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2014. – 480 с. (Гриф МОНУ лист № 1/11–20843 від 31.12.2013 р.).

95. Гуренко О. І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів : теоретико-методичний аспект : [монографія] / О. І. Гуренко. – Бердянськ. : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 588 c.

2015

96. Гуренко О. І. Світовий досвід полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів / О. І. Гуренко // Підготовка фахівців у вищій школі : крок в Європу [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (дистанційної), м. Київ, 20 травня 2015 року] ; / За заг. ред. проф. І.М. Ковчиної. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 5-7.

97. Гуренко О. І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів : теоретико-методичний аспект : [монографія] / О. І. Гуренко. – Бердянськ. :Видавець Ткачук О.В., 2014. – 588 c.

98. Гуренко О.І. Запровадження ситуативного підходу до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів / О.І.Гуренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 56-62.

99. Гуренко О. І. Полікультурність і полікультурна освіта в Україні як філософська та соціально-педагогічна проблема / О.І.Гуренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Старобільськ : Видавництво Державного закладу „Луганський національний університет імені ТарасаШевченка”. – 2015. – № 7 (296) жовтень. – Частина І. – С. 93-105.

100. Гуренко О. І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методологічні засади / О.І.Гуренко // Підготовка соціального педагога на засадах партнерства : [матеріали науково-практичної конференції 24 листопада 2015 року]; За редакцією М.П.Васильєвої. – Харків : ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015. – С. 12-14.

101. Гуренко О. І. Передумови запровадження полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів в Україні / О.І.Гуренко // Багатоманітність культур як педагогічна проблема : збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Гуренко О.І. – Бердянськ : Видавець : Ткачук О.В., 2015. – С. 64-64.

102. Гуренко О.І. Полікультурне виховання учнів загальноосвітньої школи як напрям роботи соціального педагога / О.І. Гуренко // Україно-польські педагогічні студії: актуальні проблеми педагогічної теорії та практики: збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – С. 103-109.

103. Gurenko O., Zagorodnova V. The experience of multicultural education of future social educators in Ukraine // Inclusive education in different east and west European countries. – Roma: Eurilink, 2015. – P.79-90.

2016

104. Hurenko Olga. Methods of social workers’ polycultural competence formation // Asian Journal of Scientiic and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2016, № 1(19), (January – June). Volume IX. “Seoul National University Press”, 2016. – 855 p. (441-447) (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus)

105. Гуренко О. І. Концепція полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів / О.І. Гуренко // Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки», – Черкаси: Бізнес-інноваційний центр Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. – № 5. – 2016 – С. 48-55.

106. Гуренко О. І. Соціально-педагогічний супровід дітей-мігрантів в умовах дошкільного навчального закладу / О.І. Гуренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). Частина ІІ. – Старобільськ: Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – № 1 (298) лютий. – 2016. – С. 191-198.

107. Гуренко О.І. Запровадження освітньо-просторового підходу до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів / О.І. Гуренко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – № 1. – С. 167-172.

108. Гуренко О.І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів як педагогічна система / О.І. Гуренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 99-106.

109. Гуренко О. И. Поликультурное образование будущих социальных педагогов: методология исследования проблемы / О.И. Гуренко // Формирование профессиональной компетентности социальных педагогов и социальных работников: проблемы, тенденции, перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 24 марта 2016 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: М. В. Емельянова [и др.]. – Мозырь, 2016. – С. 19-25.

110. Gurenko O. I. Polycultural society and social work : monograph / Olga Gurenko. – 2016.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Ми – у колонах святкової ходи

Сьогодні зранку з нагоди Дня державного прапора України керівники, викладачі та студенти університету разом із  представниками органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ, організацій, учасників і ветеранів АТО, волонтерів, громадськості міста взяли участь у святковій…

Міжнародна співпраця вчених-болгаристів

У Департаменті інформації та вчителів при Софійському університеті ім. Святого Климента Охридського відбулися курси з кваліфікації педагогічних кадрів та лінгвістичної практики. Доцент кафедри української мови та славістики БДПУ Світлана Корнієнко з 3 по 16 серпня мала…

Повернувшись із передової…

Університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову були в гостях у хлопців на передовій. Перш за все, захисникам не вистачає маскувальних сіток і для них – це дуже великий скарб у зоні АТО.…

Наші – в Тернополі

9 серпня 2017 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація тритомника «Наші Атланти…» редактора газети БДПУ «Університетське Слово» Степана Гериліва, де йдеться про діяльність волонтерської організації Бердянського державного педагогічного університету. Степан Миколайович від…

Подія, гідна МУЖНОСТІ і ПОВАГИ

8 серпня ц. р. медаллю «ПАТРІОТ УКРАЇНИ» було нагороджено ОЛЮ ЛУКАНЬ, – цю дивовижну дівчину, в якої функціонально нема ніг, але яка міцніше стоїть на своїй землі, ніж інші ходячі… Вона молиться і вишиває бісером…

Навчальна телестудія для підготовки журналістів

У четвер, 3 серпня 2017 року, між Бердянським державним педагогічним університетом та Фондом розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні було підписано угоду щодо реалізації на базі кафедри соціальних комунікацій факультету філології та соціальних…

Шановна Ірино Яківно!

Шановна Ірино Яківно! Вітаємо Вас із Днем народження! Ваша наукова, педагогічна, методична і громадська діяльність на благо нашого університету викликає глибоку повагу. Ви проявили себе як досвідчений і авторитетний керівник, маєте глибокі різносторонні знання, величезну…

Неймовірний «коктейль» з академічних знань…

23-29 липня ц. р. проходила Літня школа Verba Magistri, організована Українським науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору «HREC in Ukraine» за сприяння Міністерства освіти і науки України, у місті Чорноморську. З усіх куточків України зібралися…

Місія доброти

Не відаю, як кому, а мені завжди приємно дарувати зворушливі  хвилини інколи зовсім незнайомим людям, особливо тим, хто цього потребує вже тепер, коли годі сподіватися на допомогу й опіку держави… В принципі, для цього й…

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія