Кафедра правознавства


Кафедра правознавства розпочала свою діяльність з 2011 року. Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів в галузі права у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації, а також забезпечує загальну юридичну підготовку студентів інших спеціальностей БДПУ. Кафедра готує молодих спеціалістів, які можуть працювати у правоохоронних органах, у судовій системі України, Збройних Силах України, на підприємствах усіх форм власності, у нотаріальних конторах, адвокатських об’єднаннях, юридичних фірмах або займатися приватною юридичною практикою, працювати в центрах політичних досліджень, органах державної влади.

_DSC7910.JPG

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Каменський Дмитро Васильович

Посаду завідувача кафедри правознавства обіймає кандидат юридичних наук, доцент Каменський Дмитро Васильович – молодий науковець із широкими міжнародними зв’язками.

У 2004 р. Каменський Д.В. із відзнакою закінчив юридичний факультет Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління». У 2009 р. закінчив юридичний факультет Джорджтаунського університету (м. Вашингтон, США), одержавши диплом магістра права за спеціальністю «Федеральне оподаткування США»). Випускник Програми міжнародних академічних обмінів імені Фулбрайта.

 У 2010 р. в Академії адвокатури України захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США».

У 2012 р. пройшов стажування в Офісі юридичного радника штату Каліфорнія (м. Сакраменто, США).

Уже понад 7 років активно співпрацює з Центром міжнародних правових досліджень (м. Зальцбург, Австрія), а також з американськими і австралійськими правниками – суддями, науковцями, практикуючими юристами.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць у галузі кримінального права та кримінології, у тому числі:

 • автор монографії «Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США» ( Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – Бібліогр.: С. 379–415);
 • співавтор підручника із Загальної частини кримінального права України (Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 2011. – 1112 с.);
 • співавтор підручника з Особливої частини кримінального права України (Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – [2-ге вид.] – К. : «ВД «Дакор», 2013. – 786 с.);
 • співавтор практичного посібника, присвяченого питанням кримінальної відповідальності за злочини проти здоров’я населення (Данилевська Ю.О. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації : практ. пос. / Ю.О. Данилевська, Д.В. Каменський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 288 с. – Бібліогр. : С. 213–226).

 

Сучасний склад кафедри представлений висококваліфікованими, досвідченими викладачами:

1. Каменський Дмитро Васильович – завідувач кафедри, к.ю.н., доцент.

2. Фролов Юрій Миколайович – д.ю.н., професор.

3. Дудорова Катерина Борисівна – к.ю.н., доцент.

4. Котенко Володимир Дмитрович – к.ю.н., доцент.

5. Папанова Валентина Анатоліївна – к.і.н., доцент.

6. Федчиняк Артур Олександрович – к.п.н., доцент.

7. Мирошниченко Володимир Олександрович - к.п.н., доцент.

8. Линник Григорій Миколайович – к.ю.н., старший викладач.

9. Кулик Сергій Геннадійович - к.ю.н., старший викладач.

10. Іванова Наталя Сергіївна – к.політ.н., старший викладач.

11. Михайліченко Наталя Валеріївна – лаборант кафедри.

За сумісництвом на кафедрі працюють:

1. Дудоров Олександр Олексійович – д.ю.н., професор.

2. Макаренко Тамара Петрівна – к.і.н., доцент.

3. Вруцька Марина Петрівна – старший викладач.

4. Кальченко Ігор Анатолійович – старший викладач.

_DSC7910.JPG

Kафедра правознавства БДПУ, Джон та Валері Поджі, професори права із США (штат Каліфорнія)

 

Викладачі кафедри мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дозволяє їм ефективно виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи, керувати науковими дослідженнями студентів, а також приймати активну участь у виховній діяльності. У своїй роботі з підготовки майбутніх фахівців викладачі кафедри орієнтуються на передові стандарти в навчанні, активно працюють над удосконаленням політико-правової освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів; створюють умови для комплексної підготовки сучасного спеціаліста, отримання ними сучасних знань.

Кафедра забезпечує викладання понад 80 дисциплін юридичного та політологічного циклу. Серед них: теорія держави і права, основи римського права, міжнародне право, конституційне право України та зарубіжних країн, кримінальне право, цивільне право, екологічне право, трудове право, кримінальний процес, аграрне право, адміністративне право, нотаріат України, криміналістика,  юридична деонтологія, інтелектуальна власність, правознавство, митне право, адвокатура України, прокуратура України, фінансове право, податкове право, господарське право, муніципальне право України, політологія, інформаційне суспільство, права людини і практичне право, міжнародне туристичне право, міжнародний захист прав людини, основи права Європейського Союзу та інші.

Сфера наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри традиційно є багатовекторною – від актуальних проблем трансформації інституту національної держави в умовах глобалізації світу до питань удосконалення сучасного законодавства України в різних галузях (зокрема адміністративне права, кримінальне право, екологічне право, цивільне право, господарське право, трудове право), що пов’язане з постійним розвитком процесів державотворення, побудови демократичного і правового суспільства.

Наразі основними напрямами роботи кафедри є:

 • проведення наукових розробок в галузі права;
 • контроль за роботою над написанням дипломних та курсових робіт;
 • підготовка та проведення щорічних наукових конференцій: «Права людини в контексті загальної декларації прав людини», міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання», студентські Дні наук;
 • проведення ділових ігор, колоквіумів та наукових конференцій для студентів соціально-гуманітарного факультету для більш повного розвитку їх здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
 • проведення наукових та методичних семінарів, інших заходів, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань сучасної науки та проблем в сфері удосконалення педагогічної майстерності при викладанні навчальних дисциплін;
 • здійснення контролю за якістю роботи викладачів та допомога молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом;
 • розробка робочих та навчальних програм; методичних рекомендацій; навчально-методичних посібників щодо проведення усіх видів занять та для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри;
 • проведення поточних консультацій та індивідуальних занять зі студентами.

 Дисципліни на вибір

Контактна інформація

Адреса: 71118, м. Бердянськ,  вул. Шмідта, 4.

Телефон:  внутрішній – 139.

Корпус: 1, аудиторія: 151

Час роботи:

понеділок-четвер з 8.00  до 17.00

п’ятниця з 8.00 до 16.00

вихідні дні: субота, неділя

E-mail: kafedra_politologii@ukr.net

Новини

Всі записи за рік: 2017

Вітаємо ювіляра

Сьогодні, 26 травня, святкує свій ювілейний день народження доктор економічних наук, професор Павло Васильович Захарченко. Павло Васильович  народився в Бердянську. Вищу освіту здобув у Харківському інституті радіоелектроніки (Харківський національний університет радіолектроніки). Трудова діяльність професора П.…

У рамках Днів науки ..

Минулого тижня, у рамках Днів науки викладачі кафедри початкової освіти традиційно долучаються до загальноуніверситетських заходів, організовують цікаві зустрічі для майбутніх учителів початкової школи та підводять підсумки наукової та творчої діяльності.   Напередодні днів науки, 11…

Керівник «Золотого гомону» Олена Бузова: «Найголовніше – те, що студенти заряджають молодістю та радістю»

У п’ятницю, 26 травня, свій ювілей святкуватиме кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного виховання, керівник народного фольклорного ансамблю «Золотий гомін» Олена Бузова. Вона вже майже 30 років працює зі студентами нашого університету, які відгукуються про…

Чарівні звуки вічного романсу

  У рамках Днів науки БДПУ 23 травня студенти спеціальності «Музичне мистецтво» підготували концерт «Звучить романсу звук чарівний», мета якого – залучити студентів-музикантів до вокальної концертної діяльності, яка є традиційним педагогічно доцільним засобом адаптації студентів мистецьких…

Гідно представили Запорізьку область

Із 16 по 19 травня ц. р.  в Рівному проходив Всеукраїнський  конкурс фахової майстерності з робітничої професії «Кондитер» серед учнів ПТНЗ. Конкурсні завдання передбачали рівень знань і умінь для професії «Кондитер» 5 розряду. А оскільки,…

Запрошуємо на V студентський фестиваль «Театральна палітра»

25 травня у Бердянському художньому музеї імені І. Бродського відбудеться п’ятий студентський фестиваль «Театральна палітра». О 15.30 фестиваль запрошує всіх театралів на вистави, у виконанні студентів спеціальності «Дошкільна освіта»: «Запечный сверчок» (виконавці: 402 група); «Ніч на…

Тиждень Японії в БДПУ

Цього року виповнюється 25-річчя з часу визнання Японією незалежності України та встановлення дипломатичних стосунків між цими країнами. Наказом Президента України № 1 від 11 січня 2017 року з метою активізації двостороннього співробітництва, зміцнення зв'язків між…

«Захищаються» хореографи

   О цій травневій порі сцену головної університетської актової зали традиційно «полонять» студенти-хореографи найстарших курсів – розпочалися захисти  випускних хореографічних робіт студентів заочної форми навчання 5го курсу. Сьогодні, 24 травня, свої дипломі роботи демонстрували студенти…

Щодо збереження біорізноманіття

22 травня в аудиторії 145 пройшов науковий брифінг «Біорізноманіття Північного Приазов’я та його збереження», присвячений «Міжнародному дню біорізноманіття» та «Європейському дню парків». Ініціаторами організації наукового брифінгу стали Рада молодих учених БДПУ за підтримки ректорату, деканатів…

Наукова подорож

19 травня в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова пройшла Міжнародна наукова конференція “Young Researchers in Globalized World: Vistas and Challenges”, яка відбулась за підтримки Міністерства освіти і науки України, Канадського коледжу…

На території творчої лабораторії

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки викладачі кафедри початкової освіти професор Алла Крамаренко та доцент Катерина Степанюк вже традиційно продовжували роботу творчої лабораторії майбутнього вчителя початкової школи. Тематична зустріч “Листівка для матусі” відбулася 11 травня у Бердянській…

Переможницю радо стрічали, вітали…

Студентка 3 курсу факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Ірина Шершень повернулася з ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» з чудовим результатом – посіла ІІІ місце! Це дійсно чудовий результат, бо ІІ тур…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія