Кафедра правознавства


Кафедра правознавства розпочала свою діяльність з 2011 року. Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів в галузі права у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації, а також забезпечує загальну юридичну підготовку студентів інших спеціальностей БДПУ. Кафедра готує молодих спеціалістів, які можуть працювати у правоохоронних органах, у судовій системі України, Збройних Силах України, на підприємствах усіх форм власності, у нотаріальних конторах, адвокатських об’єднаннях, юридичних фірмах або займатися приватною юридичною практикою, працювати в центрах політичних досліджень, органах державної влади.

_DSC7910.JPG

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Каменський Дмитро Васильович

Посаду завідувача кафедри правознавства обіймає кандидат юридичних наук, доцент Каменський Дмитро Васильович – молодий науковець із широкими міжнародними зв’язками.

У 2004 р. Каменський Д.В. із відзнакою закінчив юридичний факультет Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління». У 2009 р. закінчив юридичний факультет Джорджтаунського університету (м. Вашингтон, США), одержавши диплом магістра права за спеціальністю «Федеральне оподаткування США»). Випускник Програми міжнародних академічних обмінів імені Фулбрайта.

 У 2010 р. в Академії адвокатури України захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США».

У 2012 р. пройшов стажування в Офісі юридичного радника штату Каліфорнія (м. Сакраменто, США).

Уже понад 7 років активно співпрацює з Центром міжнародних правових досліджень (м. Зальцбург, Австрія), а також з американськими і австралійськими правниками – суддями, науковцями, практикуючими юристами.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць у галузі кримінального права та кримінології, у тому числі:

 • автор монографії «Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США» ( Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – Бібліогр.: С. 379–415);
 • співавтор підручника із Загальної частини кримінального права України (Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 2011. – 1112 с.);
 • співавтор підручника з Особливої частини кримінального права України (Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – [2-ге вид.] – К. : «ВД «Дакор», 2013. – 786 с.);
 • співавтор практичного посібника, присвяченого питанням кримінальної відповідальності за злочини проти здоров’я населення (Данилевська Ю.О. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації : практ. пос. / Ю.О. Данилевська, Д.В. Каменський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 288 с. – Бібліогр. : С. 213–226).

 

Сучасний склад кафедри представлений висококваліфікованими, досвідченими викладачами:

1. Каменський Дмитро Васильович – завідувач кафедри, к.ю.н., доцент.

2. Фролов Юрій Миколайович – д.ю.н., професор.

3. Дудорова Катерина Борисівна – к.ю.н., доцент.

4. Котенко Володимир Дмитрович – к.ю.н., доцент.

5. Папанова Валентина Анатоліївна – к.і.н., доцент.

6. Федчиняк Артур Олександрович – к.п.н., доцент.

7. Мирошниченко Володимир Олександрович - к.п.н., доцент.

8. Линник Григорій Миколайович – к.ю.н., старший викладач.

9. Кулик Сергій Геннадійович - к.ю.н., старший викладач.

10. Іванова Наталя Сергіївна – к.політ.н., старший викладач.

11. Михайліченко Наталя Валеріївна – лаборант кафедри.

За сумісництвом на кафедрі працюють:

1. Дудоров Олександр Олексійович – д.ю.н., професор.

2. Макаренко Тамара Петрівна – к.і.н., доцент.

3. Вруцька Марина Петрівна – старший викладач.

4. Кальченко Ігор Анатолійович – старший викладач.

_DSC7910.JPG

Kафедра правознавства БДПУ, Джон та Валері Поджі, професори права із США (штат Каліфорнія)

 

Викладачі кафедри мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дозволяє їм ефективно виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи, керувати науковими дослідженнями студентів, а також приймати активну участь у виховній діяльності. У своїй роботі з підготовки майбутніх фахівців викладачі кафедри орієнтуються на передові стандарти в навчанні, активно працюють над удосконаленням політико-правової освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів; створюють умови для комплексної підготовки сучасного спеціаліста, отримання ними сучасних знань.

Кафедра забезпечує викладання понад 80 дисциплін юридичного та політологічного циклу. Серед них: теорія держави і права, основи римського права, міжнародне право, конституційне право України та зарубіжних країн, кримінальне право, цивільне право, екологічне право, трудове право, кримінальний процес, аграрне право, адміністративне право, нотаріат України, криміналістика,  юридична деонтологія, інтелектуальна власність, правознавство, митне право, адвокатура України, прокуратура України, фінансове право, податкове право, господарське право, муніципальне право України, політологія, інформаційне суспільство, права людини і практичне право, міжнародне туристичне право, міжнародний захист прав людини, основи права Європейського Союзу та інші.

Сфера наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри традиційно є багатовекторною – від актуальних проблем трансформації інституту національної держави в умовах глобалізації світу до питань удосконалення сучасного законодавства України в різних галузях (зокрема адміністративне права, кримінальне право, екологічне право, цивільне право, господарське право, трудове право), що пов’язане з постійним розвитком процесів державотворення, побудови демократичного і правового суспільства.

Наразі основними напрямами роботи кафедри є:

 • проведення наукових розробок в галузі права;
 • контроль за роботою над написанням дипломних та курсових робіт;
 • підготовка та проведення щорічних наукових конференцій: «Права людини в контексті загальної декларації прав людини», міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання», студентські Дні наук;
 • проведення ділових ігор, колоквіумів та наукових конференцій для студентів соціально-гуманітарного факультету для більш повного розвитку їх здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
 • проведення наукових та методичних семінарів, інших заходів, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань сучасної науки та проблем в сфері удосконалення педагогічної майстерності при викладанні навчальних дисциплін;
 • здійснення контролю за якістю роботи викладачів та допомога молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом;
 • розробка робочих та навчальних програм; методичних рекомендацій; навчально-методичних посібників щодо проведення усіх видів занять та для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри;
 • проведення поточних консультацій та індивідуальних занять зі студентами.

 Дисципліни на вибір

Контактна інформація

Адреса: 71118, м. Бердянськ,  вул. Шмідта, 4.

Телефон:  внутрішній – 139.

Корпус: 1, аудиторія: 151

Час роботи:

понеділок-четвер з 8.00  до 17.00

п’ятниця з 8.00 до 16.00

вихідні дні: субота, неділя

E-mail: kafedra_politologii@ukr.net

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія