Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Citius, Altius, Fortius

24–25 вересня 2020 року на базі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету відбудеться Міжнародна наукова конференція «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі».

До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

До обговорення пропонуються такі питання:

 • Історія спорту та фізичної культури в літературі
 • Образ спортсмена в літературі та медіа
 • Окремі види спорту і художня література (футбол, бокс, атлетика, шахи, гімнастика тощо)
 • Біографії та автобіографії спортсменів
 • Спортивна тема в медіа та мистецтві
 • Письменники-спортсмени
 • Мотиви гри і змагання в художніх творах
 • Гендерні аспекти спорту в літературі й культурі
 • Тема тілесності і спорту
 • Спортивні фанати і література та медіа
 • Спортивна тема й літературні жанри
 • Філософія, психологія, соціологія спорту в літературі та культури
 • Олімпійський рух у літературі та культурі

 

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, болгарська, англійська.

Форми участі в конференції: очна та заочна (стендова доповідь і публікація матеріалів).

Для участі в конференції необхідно до 30 червня 2020 року подати електронною поштою заявку (форма додається) на адресу berdkonf@ukr.net, вказати в темі листа «Заявка + прізвище».

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 15 липня 2020 року.

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 1 вересня 2020 року. Просимо обов’язково зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення в паперовому вигляді, і вказати точну адресу для його надсилання. УВАГА! Заочним учасникам запрошення буде надіслано тільки електронною поштою.

Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи у збірнику тез доповідей (вимоги до тез див. нижче). Після отримання підтвердження про внесення теми до програми учасникам, незалежно від форми участі – очної або заочної, до 10 серпня 2020 року необхідно надіслати тези доповіді. Заочним учасникам конференції збірник тез буде розіслано після її проведення післяплатою.

Після проведення конференції статті, підготовлені на основі доповідей, можна буде опублікувати у фаховому збірнику праць «Наукові записки БДПУ. Філологічні науки», що індексується в наукометричних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. Вимоги до змісту, оформлення статей розміщені на сайті університету за посиланням http://bdpu.org/philology/ua/ Кінцевий термін подання статей – 1 листопада 2020 року. Збірник буде надруковано впродовж 2020 року.

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

Реєстраційний внесок – 250 гривень. Він включає публікацію тез у збірнику матеріалів конференції та програми та інші витрати. Внесок сплачують усі учасники конференції (очні та заочні) до 10 серпня 2020 року. Поштовий переказ здійснювати на ім’я та адресу: Свіца Тетяна Володимирівна, 71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства. Оплату здійснювати лише після повідомлення про включення теми до програми конференції.

Контакти:

Адреса: 71112, Запорізька область, м. Бердянськ, м.. Шмідта, 4, факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства.

Телефони:

(06153) 7-07-53 – кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства. Свіца Тетяна Володимирівна (з питань сплати оргвнеску);

(097) 517-19-23 – Філоненко Софія Олегівна, (050) 456-15-05 – Новик Ольга Петрівна, (068) 979-05-98 – Харлан Ольга Дмитрівна (з питань подання заявок та програми конференції); Е-mail: berdkonf@ukr.net (для заявок і тез),

(06153) 3-52-57 – науковий відділ (з питань публікації статей у фаховому збірнику) naukabdpu@gmail.com (з питань публікації статей у фаховому збірнику).

 

 

ЗАЯВКА

учасника Міжнародної наукової конференції
««Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі»

»

 

Прізвище, м.’я, по батькові

 

Науковий ступінь, звання, посада

 

Установа (повна назва)

 

 

Тема доповіді

 

Форма участі (очна або
заочна)
Секція (орієнтовно)

 

Контактна адреса, телефон

 

 

e-mail (заповнити обов’язково, адреса повинна бути діючою)
Потреба в запрошенні
в паперовому вигляді
(так / ні) – тільки для очних учасників
Поштова адреса для надсилання програми і збірника тез

(поле обов’язкове для заповнення)

 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

Обсяг тез – 2 сторінки.

Стандарти: аркуш формату А4, документ у форматі *doc (Word 1997-2003), шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.

Якщо Ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь ласка, надішліть їх електронний варіант.

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – …”). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

 • прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
 • науковий ступінь або аспірант / магістрант (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
 • місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи – окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
 • заголовок (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
 • основний текст; бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
 • список використаних джерел – не більше 5 позицій. Бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».

Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 1 cм).

 

Зразок оформлення тез:

 

Іванова О.І.,

кандидат філологічних наук,

Бердянський державний педагогічний університет

 

ЗАГОЛОВОК

 

[Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст]

 

 

Зразок оформлення списку джерел:

 

Література

 1. Захара І. Лекції з історії філософії. Вид. 2-ге. Львів, 1997. 322 с.
 2. Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України: монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ: УБС НБУ, 2008. С. 302-310.
 3. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : підручник. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2003. 448 с.
 4. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с.