Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ТА МАКРО- ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
1.1. Довгострокові тренди економічного зростання в Україні .
1.2. Моделювання функції попиту на фармацевтичні товари з використанням методів регресійного аналізу та нейронних мереж
1.3. Прогнозування балансу трудових ресурсів промислового підприємства з використанням технології метамоделювання
1.4. Формування перспективних напрямів зовнішньоекономічної діяльності України в міжнародному бізнес-просторі
1.5. Mechanism of analysis and control of allocation of financial resources of territorial unit
1.6. Методи кількісної оцінки економічного ризику сільськогосподарських підприємст
1.7. Модели согласования объёмов производства с прогнозами спроса
1.8. Забезпечення інформаційної прозорості оцінки вартості підприємства
1.9. Нахождение оптимального портфеля при помощи функции полезности
1.10. Імітаційне моделювання логістичної системи малого підприємства
1.11. Проблематика побудови інтегрованих інформаційних систем електронної торгівлі
1.12. Pozaeksploatacyjne czynnikl wymiany pojazdow samochodowych w przedsi?biorstwach transportowych – problemy wybrane
1.13. Прогнозування розвитку інноваційної економіки на основі інтегрованої стохастичної моделі динаміки зростання ..
1.14. Optymalizacja marszrutyzacji przewozow z zastosowaniem funkcji Excela
1.15. Моделювання кризових явищ методами квантової еконофізики
1.16. Безпека комп’ютерних економічних системи
1.17. Еволюція підходів до аналізу та моделювання поведінки рахунку поточних операцій платіжного балансу країн

1.18. Прогнозування платоспроможності підприємства на основі регресійного аналізу величини чистих активів
1.19. Прогнозні можливості ентропійних показників складності
1.20. Передпрогнозний аналіз та прогнозування динаміки податкових надходжень до державного бюджету України на базі методів дискретної нелінійної динаміки
1.21. Еволюційна модель поведінки фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки
1.22. Місце екстраполяційних методів у прогнозуванні соціально-економічного розвитку адміністративно- територіальних одиниць
1.23. Використання інструментів SAS ENTERPRISE MINER для ідентифікації терористичного угрупування, відповідального за терористичний акт

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КУРОРТНИМИ РЕКРЕАЦІЯМИ І ТУРИЗМОМ В РЕГІОНАХ
2.1. Системні трансформаційні ефекти в курортно- рекреаційній економіці
2.2. Моделювання розвитку інформаційного простору територіальної громади міста
2.3. Модель розвитку курортно-туристичного комплексу на основі економічних трансформацій
2.4. Особливості застосування фінансового прогнозування у діяльності курортно-рекреаційних підприємств
2.5. Синергетичний ефект в діяльності регіонального курортно-рекреаційного комплексу
2.6. Антикризове управління потенціалом підприємства
2.7. Інноваційні інструменти управління підприємством в умовах кризи
2.8. Трансформація стратегії розвитку національної курортно- рекреаційної сфери
2.9. Вартість земельно-майнового комплексу як об’єкт стратегічного управління
2.10. Стандартизація та сертифікація послуг як інструмент управління якістю обслуговування на підприємствах готельної індустрії регіонів і країни в цілом