Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Viktoria M. Lipych

Associate Professor

PhD in Philology

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
Грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.)
нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2011)
Грамота ректора БДПУ (2013 р.)
Подяка мера (2014 р.)
Нагрудний знак “За наукові та освітні досягнення” (Нак. № 41-к від 30 січня 2015 р.)
Грамота Верховної Ради України (Нак. № 797-к від 27 листопада 2017 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000218921102

Google Scholar

fdLW3WoAAAAJ&hl

Researcher iD

D92882019

Scopus iD

ResearchGate iD

Viktoria_Lipic

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Біографія

У 1990 році закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету зі спеціальності “Українська мова та література”. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові XI-XVIII ст.» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П. І. Білоусенко). З 2007 по 2009 рік виконувала обов’язки завідувача кафедри української мови Інституту філології БДПУ. У 2008 році отримала атестат доцента. З вересня 2009 року по листопад 2010 року працювала заступником директора Інституту філології з навчально-методичної роботи. З грудня 2010 року по грудень 2016 року виконувала обов’язки координатора наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету. З грудня 2016 року призначена проректором з науково-педагогічної роботи БДПУ.

Дисципліни, які викладає

Комунікативна лінгвістика, історична граматика української мови, сучасна українська літературна мова (синтаксис).

 

Професійний і науковий інтерес

Історичний словотвір

Автор близько 50 публікацій, у тому числі 1 одноосібна та 1 колективна монографія, 4 навчальні посібники (1 – з грифом МОН України).

2012

 1. Перифразування як метод визначення семантики композитних іменників. Лингвистика в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции (31 октября 2012 г.): Сб. науч. трудов. Москва: Издательство «Перо», 2012. С. 98-101.
 2. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: навч. посіб. / О.І. Попова, В.М. Ліпич. Бердянськ, 2012. 363 с.

2013

 1. Особливості взаємодії основоскладання та суфіксації. «Наука в современном мире»: Материалы XVI Международной научно-практической конференции (25 ноября 2013 г.): Сборник научных трудов / научный ред.,.д.п.н, проф. Г.Ф. Гребенщиков. Москва: Издательство «Спутник+», 2013. С. 161-164.
 2. Словотвірна структура та семантика зоокомпозитів у сучасній українській мові. Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VI Международная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 22-23 апреля 2013 г.): материалы / составитель Т.С. Пристайко. – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2013. С. 223-226.

2014

 1. Словоскладання й основоскладання в системі словотвору української мови. Современная наука: тенденции развития: Международная научно-практическая конференция (Росія, м. Краснодар, 26 листопада 2014 р.).
 2. Стилістичний потенціал метафор у поезії М. Вороного. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» (м. Дніпропетровськ, 5 грудня 2014 р.).

2015

 1. Композити-інструментальні найменування з формантом –к(а) в історії української мови. Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 3-4 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2015. С. 80-82.
 2. Основи комунікативної лінгвістики / Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р.О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. С. 399-429.
 3. Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в історії української мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 40. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. С.127-132.

2016

 1. Ліпич В.М., Правда Н.М. Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників): монографія. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2016. 224 с.
 2. Ліпич В.М. Інструментальні найменування з нульовим формантом у сучасній українській мові. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матер. ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 24 – 25 березня 2016 року) / редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016. С.133-135
 3. Ліпич В.М. Метод дослідження семантики композитних дериватів. Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції. Слов’янськ: ДДПУ, 2016. С. 72-77

2018

 1. Ліпич В.М., Стовбур Л.М. Науковець і вчитель – Петро Іванович Білоусенко. Українська мова. №3. 2018. С. 27-35

2019

 1. Ліпич В.М. Специфіка суфіксації в композитно-суфіксальному способі творення іменників. Наукові записки БДПУ. Серія: Філологія, Вип. 18.
 2. Історична граматика української мови: модульний курс: навч. посібн. Бердянськ: БДПУ, 2019. 150 с.