Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Ачкан Віталій Валентинович

доцент

Доктор педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000186696202

Google Scholar

YvM0QVIAAAAJ&hl

Researcher iD

F19072019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Біографія

Закінчив Бердянський державний педагогічний університет; спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Математика (кваліфікація – викладач математики).

З 2005 року працює у Бердянському державному педагогічному університеті. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію з теорії та методики навчання математики на засіданні спеціалізованої вченої ради в НПУ імені М. Драгоманова.

У 2015-2018 роках навчався у докторантурі Бердянського державного педагогічного університету. Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), має вчене звання доцента. За час роботи в університеті підготував переможця та призерів всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських робіт. Відзначений грамотами ректора БДПУ, управління освіти Запорізької облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України.

В різні роки викладав та викладає навчальні дисципліни: теорія та методика навчання математики, елементарна математика, вибрані питання шкільної математики, організація дистанційного навчання математики, технології профільного навчання математики, додаткові розділи методики навчання математики.

Має понад 140 науково-методичних праць (з них 3 монографії, 6 навчально-методичних посібників).

Наукові інтереси: інноваційна педагогічна діяльність учителя математики, реалізація компетентного підходу в старшій школі та вищій школі.

Електронна пошта: vvachkan@bdpu.org.ua

Основні публікації

 

 1. Ачкан В.В. Врахування закономірностей перебігу інноваційних процесів у підготовці майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності / В.В. Ачкан / Соціально-економічні проблеми просторового розвитку : монографія / За заг. ред. В. Дучмала, Т.П. Несторенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 344 с.
 2. Ачкан В.В. Підготовка майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності : монографія / В.В. Ачкан. – К. : ФОП Маслаков, 2018. – 308 с.
 3. Теоретико-методичні засади фахової підготовки вчителів фізики та математики в умовах освітнього інформаційного середовища : монографія / Н.Л. Сосницька, О.В. Школа, В.В. Ачкан та ін. – Донецьк : ЛАНДОН XXI, 2012. – 241 c.
 4. Ачкан В.В. Додаткові розділи методики навчання математики (практикум) : навчально-методичний посібник / В.В. Ачкан, С.О. Панова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 116 с.
 5. Ачкан В.В. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: курс лекцій : навчально-методичний посібник / В.В. Ачкан. – Бердянськ : ТОВ «Модем», 2013. – 64 с.
 6. Ачкан В.В. Технології навчання математики (практикум) : навчально-методичний посібник / В.В. Ачкан. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 64 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт із теорії та методики навчання математики / Уклад. Наталя Вагіна, Віталій Ачкан. – Бердянськ : Видавництво Ткачук О.В., 2016. – 50 с.
 8. Ачкан В.В. Закономерности формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогической деятельности / В.В. Ачкан // «Edukacja Humanistyczna. Połrocznik myśli społeczno-pedagogicznej». – № 1 (38). – 2018. – С. 55 – 68.
 9. Ачкан В. В. Інноваційний педагогічний досвід шкільної математичної освіти у країнах Європейського союзу / В.В. Ачкан // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 2. – С. 112 – 119.
 10. Ачкан В.В. Інтеграція математичної та методичної підготовки як передумова формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності майбутніх вчителів математики / В.В. Ачкан // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(30), Issue: 59, 2015. – P. 23 – 26.
 11. Ачкан В.В. «Технологии обучения математике» как составляющая методической системы формирования готовности будущего учителя математики к инновационной педагогической деятельности / В.В. Ачкан // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (44), Issue: 92, 2016. – P. 7 – 10.
 12. Кугай Н.В. Методологические знания по элементарной математике как основа формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогичной деятельности / Н.В. Кугай, В.В. Ачкан // Сборник научни трудове «MATTEX 2016». – Шумен : Университетско издателство «Єпископ Константин Преславски», 2016. – Том 1. – С. 226 – 235. (автором сформульовано мету та завдання статті, запропоновано шляхи формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі навчання елементарної математики).