Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Бєлова Юлія Юріївна

доцент кафедри трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної і технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук,

Нагрудний знак «Відмінник освіти» (нак. № 468-к від 19.09.2014) 2014 рік
Почесна грамота МОН України 2007 р
Наукометрика

ORCID iD

000000029949034X

Google Scholar

Qn1ICSQAAAAJ&hl

Researcher iD

F69952019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Біографія

Бєлова Юлія Юріївна народилася у м. Бердянськ Запорізької області 20 серпня 1973 року.

У 1990 році закінчила загальноосвітню школу №2 м. Бердянська, після чого поступила до Запорізького державного машинобудівного інституту ім. В. Я. Чубаря.

З 1993 року вона навчалася у Бердянському державному педагогічному інституті на факультеті загальнотехнічних дисциплін, який успішно закінчила у 1996 році за спеціальністю «Загально технічні дисципліни та обслуговуюча праця» та здобула кваліфікацію викладача загально технічних дисциплін, праці та обслуговуючої праці.

Бєлова Ю.Ю. з 1996 року до сьогодення працює в Бердянському державному педагогічному університеті.

Вона працювала старшим лаборантом кафедри машинознавства з 27.06.1996 р. по 8.04.1997 р. З 8.04.97 р. працювала асистентом кафедри та займала посаду заступника декана з навчальної роботи факультету трудового та економічного навчання. З 2000 р. – старший викладач кафедри машинознавства та обслуговуючої праці.

У 1999 році поступила до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання та креслення. У 2004 році, 10 лютого успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування національних цінностей у студенті – майбутніх вчителів трудового навчання в процесі художньо-трудової діяльності».

Бєлова Ю. Ю. систематично працює над підвищенням свого наукового рівня. Так, у 2002 році вона закінчила факультет післядипломної освіти БДПУ за спеціальністю «психологія» і здобула кваліфікацію практичного психолога.

З 01.09.2005 р. займає посаду доцента кафедри машинознавства та обслуговуючої праці.

З 2003 року у зв’язку із реорганізацією факультету трудового та економічного навчання займала посаду заступника декана з навчальної роботи на факультеті комп’ютерних технологій та систем.

З 2011 року навчалась у докторантурі Української інженерно-педагогічної академії м. Харкова за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти та працює над написанням докторської дисертації «Теоретичні та методичні засади об’єктно-орієнтованої інтеграції знань в процесі проектувальної підготовки майбутніх інженерів». Рік затвердження – 2013.

Наукова діяльність

 

  1. Бєлова Ю.Ю. Енергетичні машини : [навч. посіб.] / Сергій Онищенко. – Бердянськ : «БДПУ», 2016. – 320с.
  2. Бєлова Ю.Ю. Історія науки і техніки (курс лекцій) : [навч. посіб.] / Ю.Ю. Бєлова. – Бердянськ : «БДПУ», 2017. – 220с.
  3. Бєлова Ю.Ю. Інтеграція технічних знань – шлях до удосконалення проектувальної підготовки інженера / Ю.Ю. Бєлова // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. − С. 26-30. Фахове видання.
  4. Бєлова Ю.Ю. Проектна діяльність майбутнього інженера-педагога// Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, випуск 51, С.17-22. Фахове видання.
  5. Бєлова Ю.Ю. Проектувальна діяльність як складова професійної діяльності майбутнього інженера // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Випуск 1. С.30-36. Фахове видання.
  6. Бєлова Ю.Ю. Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі/ Бєлова Ю.Ю. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2014. – №2. – С. 13–19. Фахове видання.

 

Наукові інтереси

Удосконалення процесу підготовки вчителів трудового навчання та технологій.

E-mail викладача: uu_belova@bdpu.org.ua