Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Кривильова Олена Анатоліївна

доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Бердянського державного педагогічного університету

доктор педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

NLHzhHMAAAAJ&hl

Researcher iD

E18662019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Біографія

Народилася 19.11.1975 р. у м. Бердянську Запорізької обл.

У 1998 р. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко за спеціальністю: “Фізика та інформатика”, кваліфікація – “Вчитель фізики та інформатики”.

З 2003 по 2006 роки навчалася в денній аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету на кафедрі педагогіки та працювала вчителем фізики у Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 (за сумісництвом).

9 листопада 2006 р. захистила дисертацію “Формування у майбутніх вчителів готовності до самостійної творчої діяльності” за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді 23.053.02 Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (ДК №040852, Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 10 травня 2007 року, протокол №36-06/5).

З листопада 2006 р. працює на кафедрі професійної педагогіки та методики професійного навчання (зараз – професійної освіти, трудового навчання та технологій).

19 січня 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри професійної педагогіки та методики професійного навчання (Протокол №1/02-Д, 12ДЦ №029827)

16 травня 2018 р. захистила дисертацію “Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів” за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічній академії та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук (ДД №007804, Рішення атестаційної колегії від 23 жовтня 2018 року).

 

Навчальна діяльність

Кривильова О.А. викладає такі дисципліни:

Основи наукових досліджень

Педагогіка професійної освіти

Методологія і методи наукових досліджень

Сучасні аспекти розвитку професійної освіти

Викладання у вищій школі: розробка курсів

Науковий семінар

 

Публікації:

 1. Кривильова О. А. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів ПТНЗ: теоретичний та методичний аспекти: [моногр.]. Бердянськ: БДПУ, 2017. 305 с.
 2. Кривильова О. А. Педагогічна акмеологія: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2016. 187 с.
 3. Кривильова О. А. Педагогічна діяльність викладачів ПТНЗ: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2016. 228 с.
 4. Кривильова О. А. Особливості психолого-педагогічної діяльності викладачів ПТНЗ. Молодь і ринок: щомісячн. наук.-пед. журн. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2014. № 5 (112). С. 49–52.
 5. Кривильова О. А. Проектування як чинник удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ. Молодь і ринок: щомісячн. наук.-пед. журн. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2014. № 12 (119). С. 92–95.
 6. Кривильова О. А. Компоненти психолого-педагогічної діяльності майбутніх викладачів ПТНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 43 (96). С. 170–175.
 7. Кривильова О. А. Стан психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ в умовах вищого навчального закладу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 41 (94). С. 530–537.
 8. Кривильова О. А. Особистісні вектори професійного становлення майбутніх викладачів ПТНЗ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: наук. журн. Сер.: Педагогіка. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. № 2 (17). С. 115–119.
 9. Кривильова О. Особливості виховної діяльності викладачів ПТНЗ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. № 1 (52). С. 182–186.
 10. Кривильова О. А. Вихідні положення проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. 2. С. 116–121.
 11. Кривильова О. А. Навчальний посібник як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів ПТНЗ. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Педагогічна думка, 2016. Вип. 17. С. 216–224.
 12. Кривилева Е. А. Концептуальные подходы и принципы проектирования психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Вестник МГИРО: науч.-метод. журн. Минск: ГУО «Минский городской институт развития образования», 2017. № 1 (29). С. 7–12.
 13. Кривилева Е. А. Психолого-педагогическая подготовка будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений как система. Педагогика и психология: науч.-метод. журн. Алматы: КазНПУ им.Абая, 2017. № 2 (31). С. 130–137.
 14. Кривилева Е. А. Содержание психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Вестник Международного университета Кыргызстана: науч. журн. Сер.: Гуманитарные науки. Бишкек: Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет Кыргызстана», 2017. № 2 (32). С. 48–56.
 15. Кривилева Е. А. Сущность и структура психолого-педагогической компетентности будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Инновационные образовательные технологии: науч.-теорет. и науч.-практ. журн. Минск: Минский инновационный университет, 2017. № 1 (49). С. 3–8.
 16. Кривильова О. А. Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 3. С. 184–192.
 17. Кривильова О. А. Особливості використання методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці майбутніх викладачів ПТНЗ. ScienceRise: наук. журн. Pedagogical Education. Харків: НВППП «Технологічний центр», 2017. № 3 (11). С. 20–26.

Наукові інтереси

Психолого-педагогічна підготовка фахівців-педагогів закладів професійно-технічної освіти