Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Єфименко Юрій Олександрович

доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Біографія

Народився 15.09.1984 р. М. Бердянськ, Запорізька обл., Україна.

З 2002 по 2008 роки навчався у Бердянському державному педагогічному університеті на фізико математичному факультеті за спеціальністю «Фізика». З 2007 р. по 2011 р. навчався в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету.

З 2008 по 2010 працював асистентом на кафедрі обробки і захисту інформації БДПУ.

З 2010 по 2012 працював на кафедрі фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін (спочатку асистентом, з 2011 року — старший викладач).

У 2012 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення електротехнічних дисциплін майбутніми вчителями фізики» за спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

З 2012 по 2016 працював на кафедрі технічних дисциплін (спочатку старшим викладачем, з 2013 року – на посаді доцента). У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технічних дисциплін.

З 2016 року працює доцентом кафедри професійної освіти.

 

Наукова діяльність

 

  1. Бардус І.О., Єфименко Ю.О. Використання системи комп’ютерної математики Matlab при фізико-технічній підготовці майбутніх інженерів-педагогів / І.О. Бардус, Ю.О. Єфименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 47 : збірник наукових праць / за заг. ред. проф.. В.Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 7-13.
  2. Єфименко Ю.О. Комп’ютерний лабораторний практикум з цифрової техніки / Ю.О. Єфименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр.. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 85-90.
  3. Єфименко Ю.О. Комп’ютерний практикум з моделювання фізичних процесів у електричних колах / Ю.О. Єфименко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред..) та ін.]. – Кам’янець-Подільский : Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 196-199.
  4. Єфименко Ю.О. Методичні засади використання інформаційних технологій при фізико-технічній підготовці майбутніх учителів фізики / Ю.О. Єфименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 53-58.
  5. Єфименко Ю.О., Богданов І.Т. Використання NI Labview у лабораторному практикумі з фізико-технічних дисциплін / Ю.О. Єфименко, І.Т. Богданов // Науково-дослідна робота в системі підготовки  фахівців-педагогів у природничій, технологічній  та  економічній  галузях: матер.  V Всеукр.  наук.-практ.  конф.  з  міжнар.  участю.  – Бердянськ : БДПУ, 2015. ¬ С.61-62.
  6. Богданов І.Т. Моделювання фізичних процесів у електричних колах : навч. посіб. / Богданов І.Т., Єфименко Ю.О., Стеценко М.О. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 304 с. Лист МОНМС України №1/11-4474 від 27.02.13.
  7. Цифрова техніка: лабораторний практикум : навч. посіб. / [за ред. Г. М. Тимонькіна] І. Т. Богданов, Г. М. Тимонькін, Ю. О. Єфименко, М. О. Стеценко. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 112 с. Лист МОНМС України № 1/11-19816 від 17.12.2013.

Наукові інтереси

Фізико-технічна підготовка фахівців, методика фізики, інформаційні технології, енергетика.