Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Омельченко Анетта Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
Медаль«За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська» (2014),
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Народилася 24 серпня 1970 року в місті Бердянську Запорізької області. З 1984 по 1988 роки навчалася в Запорізькому музичному училищі. Вищу освіту здобула в Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання. Музика» (1994).

З 1994 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Хорове диригування» «Музична педагогіка», «Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі «Музичне мистецтво». Керівник педагогічної практики з художньої культури та науково-дослідної практики магістрів, здійснює керування науковою роботою студентів.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Музично-естетичне виховання в українській педагогіці XVI – XVIII ст.» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник АПН України Л. М. Масол). У 2004 р. отримала звання доцента. З 2010 року – провідний фахівець з виховної роботи університету, член вченої ради.

Автор понад 30 наукових публікацій. Співавтор колективних монографій «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010), «Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності» (2013), «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014), навчального посібника «Хорове диригування» (2015).

 

Нагороди

Грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019 р.)

Почесний орден “За вагомий особистий внесок у розвиток міста Бердянськ” (2019 р.)

Орден “Патріот українського народу (2019 р.)

Наукові публікації 

2012

 1. Анотація на хоровий твір: зміст, структура та рекомендації щодо написання / Вікторія Вікторівна Григор’єва, Анетта Іванівна Омельченко. Бердянськ : БДПУ, 2012. 120с.
 2. Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». Бердянськ : БДПУ, 2012. С. 6 – 32; 250 – 261.

2013

 1. Омельченко А. І. Формування художньо-естетичного світогляду старшокласників на уроках художньої культури / А. І. Омельченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія та методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2013. – С.194–199.
 2. Омельченко А. І. Українська музично-педагогічна спадщина як складова національної культури та мистецької освіти // Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / І. А. Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін.; за наук. ред., передм. і післямова О. М. Отич. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 202 – 213.

2014

 1. Омельченко А. І. Історія української музики / Анетта Омельченко // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / за. ред. І. В. Дубінець. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 111–131.
 2. Омельченко А. І. Формування художньо-естетичного світогляду підлітків на уроках художньої культури / Анетта Омельченко // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О. М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 177–184.

2015

 1. Омельченко А.І., Григор’єва В.В. Хорове диригування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Омельченко, В.В. Григор’єва. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2015. – 218 с.

2016

 1. Омельченко А.І. Поліхудожній потенціал в програмах з музичного мистецтва в загальноосвітній школі / А.І. Омельченко // Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016 . – С.27 – 31.
 2. Омельченко А.І. Зміст методичної роботи викладачів, орієнтованих на формування їх професійної мобільності / А.І. Омельченко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми і перспективи педагогічної науки»: Вища школа Данубіуса., 2016. – С.133 – 136.

Перелік наукових публікацій за 2017-2020 р.р.

2017

 1. Омельченко А.І. Зміст загальної мистецької освіти в сучасній навчальній програмі «Музичне мистецтво» / Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (13.12-14.12.2017 року. Кропивницький). С. 151-154.
 2. Омельченко А.І.. Моренко Ю.В. Потенціал українського пісенного фольклору в творах для дітей Л. Ревуцького / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ століття» (27-28 березня 20217 року. Кропивницький). С.47-50.
 3. Anetta Omelchenko, Victoriya Grigoryeva. Integration in Education as a Factor оf Polyartistic Upbringing of the Individual / The British Journal for the Philosophy of Science, Issue 4 (2), (December), Volume 69. Oxford University Press, 2018. – Pages 1300 – 1439. – р. 1427-1437. (Databases Scopus and Web of Science).

2018

 1. Омельченко А.І. Проблеми естетичного сприйняття в сучасному мистецтві / Збірник тез Міжнародної науково конференції «Троянди й виноград : феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі». 27-28 вересня 2018 року. Бердянськ. С. 103-105.
 2. Омельченко А.І. Використання проблемно-евристичних технологій на уроках мистецтва / Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки» (7-8 липня 2018 року, м. Бердянськ). Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт – терапевтів, 2018. С. 101-108.
 3. Anetta Omelchenko, Victoriya Grigoryeva Integration in Education as a Factor оf Polyartistic Upbringing of the Individual / The British Journal for the Philosophy of Science Issue 4 (2), (December), Volume 69. Oxford University Press, 2018. – Pages 1300. 1439. р. 1427-1437 (Databases Scopus and Web of Science).

2019

 1. Григор’єва В.В., Омельченко А.І. Хорове диригування: навчальний посібник для здобувачів закладів вищої освіти. Бердянськ : Видавець БДПУ, 2020. 218 с.
 2. Омельченко А.І. Національна культура як складова формування світогляду майбутніх вчителів музичного мистецтва / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування». Дніпро : 2019. С. 26-29.
 3. Омельченко А.І. Теоретико-методологічні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів мистецьких дисциплін / колективна монографія «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації» ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С.62-83.
 4. Омельченко А.І. Застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування» (21 березня 2019 року, м. Дніпро). С.36-41.
 5. Omelchenko, A., Grigoryeva, V., Sokolova, О., & Vientseva, N. (2019). Methodological Principles of Poly-Artistic Education of a Person in the Integrated Education System. Journal of History Culture and Art Research, 8(1), 128-135. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1897
 6. Omelchenko, A., Grigoryeva, V. (2019) Methodological Principles of Poly-Artistic Education of a Person in the Integrated Education System. The Potential of Modern Science, volume 3, London, 70-80.

2020

 1. Омельченко А.І. Національна культура як складова формування світогляду людини / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти» (29 квітня 2020 року). Дніпро : СПД «Охотнік», 2020. С.119 – 124.
 2. Омельченко А.І. Особливості становлення системи музичної освіти у навчальних закладах України / The 14 th International scientific and practical conference «INFORMATION, ITS IMPACT ON SOCIAL AND TECHNICAL PROGRESS» ( March 16-17, 2020). Haifa, Israel 2020 p. P. 53-59.
 3. Nadiia Vientseva, Anetta Omelchenko. Discussion as a Form of Education in Modern Universities / Bulgarian Journal оf Educational Research аnd Practice. № 4. 2020. Р. 578 – 587
 4. Омельченко А.І. Психолого-педагогічні особливості музично – творчої діяльності здобувача вищої освіти / The 14 th International scientific and practical

conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677 p. P.520-524

 1. Омельченко А.І. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках музичного мистецтва засобами мультимедійних технологій / Mater. II Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Osiągnięcia naukowe i perspektywy: / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Wrocław: Nowa nauka, 2020. – 117 s. S.10-13.