Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Малицька Олена Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

http://www.researcherid.com/rid/E-8665-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Біографія

Народилася 29 березня 1968 року у м. Харкові.

У 1992 році закінчила художньо-графічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю «Образотворче мистецтво, художня праця та креслення».

Стаж роботи в загальноосвітньому освітньому закладі – 14 років. Має кваліфікацію «Вчитель I категорії».

З 1993 року працює викладачем Бердянського державного педагогічного університету.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови навчання молодших школярів основам образотворчої мови» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор В. П. Котляр).

У творчому здобутку Олени Володимирівни дві персональні виставки (Харків, 2001 р.; Київ, 2003 р.). Вона є членом спілки дизайнерів України.

Малицька О. В. нагороджена почесними грамотами Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, грамотами університету за успіхи в педагогічній і науковій діяльності, Почесним дипломом МОН України за участь у Четвертій виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті».

2012

 1. Малицька О.В. Системний підхід у формуванні ключових компетенцій випускників педагогічного ВНЗ / О.В.Малицька // Педагогіка та психологія: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”, 2012. – С. 30-39.
 2. 2. Малицька О.В. Застосування психолого-педагогічних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи: арт-терапія / О.В.Малицька // Дошкільна та початкова освтіа: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Суми : СДПУ, 2012. – С. 57-59.
 3. Малицька О.В. Формування професійної культури майбутнього вчителя початкової школи // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління: матеріали міжвузівських психолого-педагогічних Деміденківських читань (Бердянськ, 23-24 квіт. 2012 р.). – Бердянськ, 2012. – С.21-25.
 4. Малицкая Е.В. Готовность будущего учителя начальной школы к национальному воспитанию учащихся средствами искусства / Е.В.Малицкая //Доклад на YII Международной конференции “Гражданско-нравственное становление и развитие школьников” – Москва, 19.04.2012.

2013

 1. Малицька О.В. Методика викладання образотворчого мистецтва: теорія та практика: навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямів підготовки 6.010102 – «Початкова освіта», 6.030103 – «Практична психологія»] / О. В. Малицька. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 206 с.
 2. Малицька О.В. Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі початкової школи / О.В.Малицька // Розвиток педагогіки та психології в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 23 берез. 2013 р.). – К., 2013. – С. 24–27.
 3. Малицька О.В. Готовність майбутніх учителів початкових класів до художньо-педагогічної діяльності / О. В. Малицька // Педагогічні та психологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 12–13 квітня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 82–84.
 4. Малицька О.В. Застосування технології паперопластики на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі / О.В.Малицька // Сучасні технології реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців з початкової освіти: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 квіт. 2013 р.): доповідь. – К., 2013.
 5. Малицька О.В. Інноваційні технології формування художньої культури майбутнього педагога / О.В.Малицька // Іноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти: міжнар. наук.-практ. конф. 19-20 вересня, 2013 р.: тези доп. – Бердянськ, 2013.

2014

 1. Малицька О. В. Методика навчання образотворчого мистецтва в початковій школі: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 «Початкова освіта»] / О.В.Малицька. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2014. – 265 с.
 2. Малицька О. В. Гуманістичний потенціал культури в освітньому просторі ВНЗ / О.В.Малицька // Педагогіка: традиції та інновації : матеріали міжнар. наук.-практ.конф., 28–29 березня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 65–69.
 3. Малицька О. В. Аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної діяльності / О. В. Малицька // Новейшие тенденции современной педагогики и психологии: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 07 березня 2014 р. – К., 2014. – С. 39–43.
 4. Малицька О.В. Оптимізація художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи / О. В. Малицька // Актуальные вопросы современных педагогических и психологических наук: матеріали міжнар. наук.-практ.конф., 21–22 березня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 96–97.
 5. Малицька О.В. Образотворче мистецтво з методикою навчання / О. В. Малицька // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта; [за ред. Л.Коваль]; БДПУ. – Бердянськ, 2014. – С.96-108.

2015 рік

 1. Малицька О. В. Художньо-естетична діяльність у професійно-особистісному розвитку майбутнього вчителя початкової школи / Педагогіка та психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: міжнар. наук.-практ. конф., 3-4. 04.2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 22-26.
 2. Малицька О. В. Культура як методологічний орієнтир сучасної художньої освіти / Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: міжнар. наук.-практ. конф., 20-12.11.2015 р.: тези доп. – Одеса, 2015. – С. 92-97
 3. Малицька О. В. Сучасна художня культура як фактор формування особистості майбутнього педагога / Тенденції розвитку психології та педагогіки: міжнар. наук.-практ. конф., 6-7.11.2015 р.: тези доп. – К, 2015. – С. 43-47.
 4. Малицька О. В. Формування особистості майбутнього вчителя початкової школи засобами сучасної художньої культури / Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., Херсон 19-20 березня, 2015 р. – доповідь.
 5. Малицька О. В. Гармонізація особистості майбутнього педагога засобами художньої діяльності / Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів: міжнар. наук.-практ. конф., Миколаїв, 10.04. 2015 р. – доповідь.
 6. Малицька О. В. Художньо-естетична діяльність як фактор гармонізації особистості майбутнього вчителя початкової школи / О. В. Малицька// Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія [за заг. ред. ; проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 258-282.
 7. Малицька О. В. Культурна ідентифікація як визначальний освітній фактор у педагогічному ВНЗ [Текст] / О. В. Малицька // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 67-75. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/187.pdf

2016

 1. Малицька О.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу як культурний феномен / О.В.Малицька // Київський науково-педагогічний вісник. Науковий журнал. – К. :Київська наукова організація педагогіки та психології, 2016. – № 7 (07). – С. 121-127.
 2. Малицька О.В. Культуровідповідність як гармонізуючий принцип інноваційного розвитку системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи / О.В. Малицька // Інноваційні технології в організації виховної роботи у початковій школі : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського наук.-практ. семінару, 10 лютого 2016 р. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 65-68.
 3. Малицька О. В. Культура як домінанта сучасної освіти / Педагогіка та психологія: виклики та сьогодення: міжнар. наук.-практ. конф., 6-7.05.2016 р.: тези доп. – К. : 2016. – С. 61-64.
 4. Малицька О. В. Культурологічне відродження як стратегічний орієнтир сучасної освіти / Актуальні питання сучасних педагогічних наук: міжнар. наук.-практ. конф., 19-20.02.2016 р.: тези доп. – Одеса, 2016. – С. 104-107.
 5. Малицька О. В. Урахування пріоритетів культурологічного відродження в сучасних освітніх процесах / Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики України: міжнар. наук.-практ. конф., 26-27.02.2016 р.: тези доп. – Львів, 2016. – С. 84-86.
 6. Малицька О. В. Образотворче мистецтво з методикою навчання: навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / О.В.Малицька. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 344 с.

2017

 1. Малицька О. В. Художньо-естетична діяльність як фактор особистості / Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: ХХІ міжнар. наук.-практ. конф., 31.01. 2017 р. : тези доп. – Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 21. ‒ С. 319-322.
 2. Малицька О. В. Культура як фактор формування особистості/Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки (MARGIHSS 2017): ІIІ міжнар. наук.-практ. конф., 27.03. 2017 р.: тези доп. – К.,2017. – С. 189-193.
 3. Малицька О. В. Сучасна візуальна культура як фактор формування особистості /Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: міжнар.наук.-практ.конф., 3-4. 02. 2017 р.: тези доп. – К. , 2017 р.– С. 65-69.
 4. Малицька О. В. Культуротворча діяльність як пріоритет сучасної вищої освіти [Текст] / О. В. Малицька // Молодий вчений. – 2017. – №1. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/28.pdf/
 5. Малицька О. В. Композиція на уроках образотворчого мистецтвав початковій школі / О. В. Малицька // Мистецтво та освіта. – № 3 (85). – 2017.

2018 рік

 1. Малицька О. В. Культурний феномен освітнього середовища вищого навчального закладу. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали IIМіжнародної науково-практичноїінтернет-конференції (Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ, 2018. С. 26-27.
 2. Малицька О. В. Культуровідповідністьяк домінанта в підготовці майбутніх учителів початкових класів в контексті Концепції нової української школи. Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції: матеріалиВсеукраїнської науково-практичної онлайн-конференціїз міжнародною участю(Івано-Франківськ, 16 трав. 2018 р.). Івано-Франківськ, 2018. С. 37-38.