Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

 Швачко Вікторія Анатоліївна

старший викладач

Наукометрика

ORCID iD

0000000252418113

Google Scholar

vdTPJ8kAAAAJ

Researcher iD

E77822019

Scopus iD

ResearchGate iD

Victoria_Shvachko

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Біографія

Народилася 17 березня 1975 року у м. Ростов на Дону. У 1995 році закінчила  Бердянський машинобудівний коледж, спеціальність «Обробка металів різанням на верстатах і автоматичних лініях»; 1996 р., Бердянський машинобудівний коледж, спеціальність «Облік і аудит»; 2003 р., Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті, спеціальність «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент торгівлі та громадського харчування».

У 2006 році здобула освітній рівень магістра за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу», Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ».

У 2012 році підвищено кваліфікацію у Полтавському університет економіки і торгівлі, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі».

У різні роки викладала такі дисципліни: Основи туризмознавства, Туристична картографія, Міжнародний туризм, Маркетинг, Реклама та стимулювання збуту, Організація екскурсійної діяльності, Теорія рекреалогії та бальнеологія, Курортологія.

З 2017 року: Економіка і організація інноваційної діяльності, Економіка праці в організації, Основи економічної безпеки, Економічна компаративістика, Оцінка ефективності підприємства, Проектний аналіз.

Коло наукових інтересів: розвиток міжнародного туризму в умовах глобалізації; підвищення ефективності використання туристсько-рекреаційного потенціалу України; актуальні проблеми розвитку туризму в Україні. Професійна підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі; формування професійної компетентності фахівців з туризму; формування комунікативних здібностей майбутніх спеціалістів галузі туризму.

Напрям наукових досліджень: Формування концепції маркетингового управління туристичною організацією.

З 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

 

Список наукових праць

  1. Швачко В.А. Складові елементи SPA-культури підприємств курортної рекреаційно-туристичної сфери в Україні / В.А. Швачко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення» // Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015р. – 264 с. – С. 28-31.
  2. Швачко В.А. Методологічні основи розробки та реалізації антикризової програми підприємства / К.М.Леміш, В.А.Швачко // Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств : [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Жигіря]. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С. 197-223.
  3. Швачко В.А. Негативні аспекти в’їзного туризму в Україні. / В.А.Швачко, К.О.Єрьоменко // Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, охорона здоров’я і фармація: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]; Ополе, Польща, 11-14 листопада. – 2016 р. – С. 25-27.
  4. Швачко В.А. Особливості інноваційного розвитку в Україні на засадах кластерного підходу / К.О.Бровко, В.А.Швачко // Матеріали ХХХVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 36. – 698 с. – С. 21-24.
  5. Швачко В.А. Особливості становлення та розвитку курортної-рекреаційно-туристичної сфери в Україні. / В.А.Швачко, О.І.Токаренко / Стаття Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ. – 2018.