Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

The Department of Jurisprudence

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів в галузі права у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації, а також забезпечує загальну юридичну підготовку студентів інших спеціальностей БДПУ.

Кафедра є випускаючою для таких спеціальностей:

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

Право. Після закінчення бакалаврату випускники отримують диплом за кваліфікацією «бакалавр права, юрист».

Термін навчання: 4 роки

Другий рівень вищої освіти (магістратура)

Право. Спеціалізація: господарсько-правова.

Після закінчення магістратури випускники отримують диплом за кваліфікацією «магістр права, юрист».

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Комплексна тема кафедри: «Наукове забезпечення розвитку законодавства України за умов функціонування ринкової економіки»

Посаду завідувача кафедри правознавства обіймає кандидат юридичних наук, доцент Каменський Дмитро Васильович – молодий науковець із широкими міжнародними зв’язками.

На фото: Дмитро Васильович Каменський і американський професор права Том Джершільд

 

Співпраця кафедри правознавства БДПУ з Центром міжнародних правових досліджень

(м. Зальцбург, Австрія)

Завідувач кафедри кандидат юридичних наук, доцент Каменський Дмитро Васильович співпрацює з австрійським Центром з 2007 р. За час участі БДПУ у спільному академічному проекті університет з академічними лекційними візитами відвідали вже шість американських юристів-практиків.

Кожен семестр протягом двох тижнів іноземний лектор читає студентам-правникам БДПУ лекції з актуальних питань американського права – конституційного, корпоративного, кримінального, цивільного тощо.

 

Перший випуск магістрів Права 2018 р

 

Гарі Ізраель(американський юрист) з викладачами та студентами-правниками

 

Протягом перебування у дружніх стінах БДПУ американські лектори також активно залучаються до роботи наукових конференцій, круглих столів, спілкуються з викладачами університету та з нашими активними студентами.

Також організовуються модельні судові процеси, обмін культурним досвідом та опанування іноземними мовами.

 

  

Виступ американського юриста Берта Дейкслера на міжнародній науково-практичній конференції

«Азовські правові читання – 2017»

(БДПУ, 28 квітня 2017 р.)

 

 

Том Джерльшид з викладачами кафедри та студентами-правниками жовтень 2018 рік.

 

 

Студенти- правники з викладачами гуманітарно-економічного факультету

 

Сфера наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри традиційно є багатовекторною – від актуальних проблем трансформації інституту національної держави в умовах глобалізації світу до питань удосконалення сучасного законодавства України в різних галузях (зокрема адміністративне права, кримінальне право, екологічне право, цивільне право, господарське право, трудове право), що пов’язане з постійним розвитком процесів державотворення, побудови демократичного і правового суспільства.

Наразі основними напрямами роботи кафедри є:

  • проведення наукових розробок в галузі права;
  • контроль за роботою над написанням дипломних та курсових робіт;
  • підготовка та проведення щорічних наукових конференцій: «Права людини в контексті загальної декларації прав людини», міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання», студентські Дні наук;
  • проведення ділових ігор, колоквіумів та наукових конференцій для студентів соціально-гуманітарного факультету для більш повного розвитку їх здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
  • проведення наукових та методичних семінарів, інших заходів, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань сучасної науки та проблем в сфері удосконалення педагогічної майстерності при викладанні навчальних дисциплін;
  • здійснення контролю за якістю роботи викладачів та допомога молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;
  • забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом;
  • розробка робочих та навчальних програм; методичних рекомендацій; навчально-методичних посібників щодо проведення усіх видів занять та для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри;
  • проведення поточних консультацій та індивідуальних занять зі студентами.