Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1.– 333 с.

ЗМІСТ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ. ЕКОЛОГІЯ.

Вакуліч О. В., Дзюбенко О. В. Зміна ландшафтних комплексів житомирського регіону в районах видобутку бурштину

Гнатюк В.В. Екомоніторинг м. Бердянська

Гнатюк В.В., Карацупа В.В. Проблеми глобального потепління

Гнатюк В.В., Нехайчук І.А. Екомоніторинг заповідних територій м. Бердянська

Гнатюк В.В., Петрова Т.І. Критерії оцінювання екологічного стану повітря в населених пунктах
Гребельна В.О. Метеорологічні особливості природного 2017 року в заповіднику «Розточчя»

Губина Д.А., Клеевская В.Л. Экологические аспекты внедрения газового угля как основного топлива на Змиевской ТЭС

Гуліч Т.С. Еколого-освітні заходи та акції в природному заповіднику «Розточчя»

Жукова О.Г., Цуркан Г.В. Водогосподарська характеристика річок України

Калашнікова В.І., Ковтун Д.Є. Екологічна проблема танення льодовиків

Колотило М. П. Розвиток рекреації на території НПП “Вижницький”

Лико С.М., Якута О.О. Реалізація стратегії сталого розвитку у реформі місцевого самоврядування

Непша О.В., Іванова В.М. Передумови організації та проведення екологічного туризму на косах північно-західного приазов‘я

Петрусенко В.П., Дмитруха Т.І. Екологічні ризики радіонуклідного забруднення гірських екосистем

Прохорова Л.А., Зав’ялова Т.В. Загальна характеристика Утлюцького лимана Азовського моря як території природно-заповідного фонду України
Сапун Т.О., Кондратенко А.І. Екологічна безпека підземних вод в Запорізькій області

Cкобало О.С. Фенокліматична періодизація 2017 року в природному заповіднику «Розточчя»

Стецишин М.М., Зав’ялова Т.В., Непша О.В. Сучасний стан забруднення атмосферного повітря в Запорізькій області та шляхи його покращення

Стрямець Г.В., Погорілко В.В. Інтродуценти в лісових екосистемах природного заповідника «Розточчя»

Трикур В.В. Трапляння potentila erecta (l.) raeusch в лісах Закарпатського передгір‘я

Уткіна К.Б., Кулик М.І. Екологічна оцінка стану ґрунтів та яблук (на прикладі Харківської області).
Хомин І.Г. Нові знахідки плауна річного (lycopodium annotinum l.) на території біосферного резервату «Розточчя»

Шеховцева О.Г. Екологічні особливості складу альгоугруповань ґрунтів м. Маріуполя
Яремчук В. М. Оцінка якості навколишнього середовища заповідних ядер національних природних парків

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА

Остенда О., Несторенко Т.П., Сичікова Я.О. Соціо-економічний аспект впливу переміщених університетів на урбосистему
Tadeusz Pokusa, Nadiya Dubrovina, Yana Suchikova, Tetyana Nestorenko Evaluation of Economic Efficiency of Renewable Energy Innovative Projects ……
Архипова Л.М., Смик Ірина Транскордонне співробітництво в вимірах карпатського регіону
Гулєвич О.С. Система публічного управління у сфері протидії нелегальній міграції
Давидова О.Ю. Фактори, що впливають на ефективність управлінських рішень
Данілов В.В., Романенко О.В. Реклама «феєрії мандрів» на міжнародній виставці як феномен покращення іміджу туристичного підприємства
Dmitriy Kamensky, Julia E. Sullivan Naftogaz V Gazprom: The Role of Commercial Arbitration in the Modern World
Кобзєва І.М., Безверха І.В. Щодо взаємодії органів державної влади з громадськими організаціям у процесі становлення молоді
Коваленко О. В. Трудова міграція в Україні у контексті посилення ефективності державного управління
Коробейникова Я.С. Формування інвестиційних пропозицій туристичного спрямування на основі кластерного аналізу
Кушнерик А.А., Яцечко-Блаженко Т.В. Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи підвищення ефективності
Максимчук К.Ю., Яцечко-Блаженко Т.В. Корупція в системі державного управління: «формула», поняття, види
Марченко О.А., Стребкова К.М. Інноваційні підходи удосконалення функціонування галузі туризму та гостинності в Україні
Мелушова І. Ю. Систематизація факторів зовнішнього середовища в системі адаптивного управління підприємствами
Степанюк Н.А. Антикризові стратегії управління національною економікою в умовах децентралізації
Сторожук Т.М. Склад та класифікація нефінансових активів установ державного сектору економіки
Чернявський Б.О. Нові тенденції розвитку світової сфери електронної торгівлі
Шпак І.В., Яцечко-Блаженко Т.В. Повноваження місцевих державних адміністрацій

ІСТОРИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Ковтун Ю. В. Історичне минуле України в інтерпретації В‘ячеслава Липинського та Юрія Липи
Лобур О.Г., Гайдук Л.О. Вирішення проблеми підвищення ефективності викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Радченко Н.М. Кредитно-фінансові установи України середини ХІХ – початку ХХ ст. у працях сучасних українських дослідників
Южека Р.С. Філософія права та її місце в системі юридичних наук

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Магаліса О.В. Творча діяльність С. Павлюченка на посаді диригента оркестру, та диригента-хормейстера державного українського народного хору ім. Г. Верьовки
Тараненко Ю. П., Ярошенко Ю. В. Танцювальні перформанси у сучасному хореографічному мистецтві

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Белова М.А, Белоусова С.В., Ковальчук Т.В. Инновационные образовательные технологии при изучении математики в высшей школе
Бєлова Ю.Ю., Артюх Євген Методика навчання учнів 10-11 класів технологій дизайну інтер‘єрів
Бєлова Ю.Ю., Онищенко С.В. Структура формування навичок з проектувальної діяльності у майбутнього вчителя технологій
Богдан М.С., Карацупа В.В. Вплив соціальних мереж на навчальну успішність підлітків
Бондар І.В., Білоусова Н.В. Формування самостійності учнів початкових класів під час вивчення предметних дисциплін
Бондаренко О.І. Адаптація студентів-першокурсників – майбутніх фармацевтів до самостійної навчальної роботи
Бондаренко Ю.А., Богомаз К.С. Вплив ґендерного виховання на процес становлення особистості
Боровець О. В. Компоненти дидактичної культури сучасного вчителя
Буракова О.О., Крамаренко А.М. Виховання ціннісного ставлення до природи в учнів 3 – 4 класів у позакласній роботі
Бучакчійська В.В., Крамаренко А.М. Теоретичні засади екологічної етики як складової у формуванні еколого орієнтованої особистості
Буянов П.Г. Університети на сучасному етапі розвитку суспільства
Вертипорох Д.Я. Методологічні аспекти впровадження інформаційних технологій в процесі підготовки вчителів технологій
Висовень А., Дубровська Л. Педагогічні умови використання інтерактивних засобів навчання у підготовці учнів початкової школи
Гвоздецька Ю. В. Формування професійної компетентності викладача з основ технологій харчових виробництв у вищому навчальному закладі як педагогічна проблема
Голік О. Б. Вчитель як режисер творчої взаємодії з учнями
Горбатюк Л.В. Методичні аспекти навчання програмуванню майбутніх вчителів інформатики
Гордієнко Т.В. Наснаження як фактор формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів початкової школи
Іщенко Н.В., Гордієнко Т.В. Творчі здібності молодших школярів
Горецька О.В. Особливості ставлення людей похилого віку до себе
Даннік Л.Д. Застосування ігрових технологій на уроках трудового навчання
Даннік Л.Д., Дмитро Духно Проблемне навчання на уроках технології в старших класах як стимулювання творчої діяльності
Дмитрієва Ю.О., Коваленко Є.І. Патріотичне виховання молодших школярів у позаурочній виховній роботі
Добрянська О.М. Професійний розвиток вчителів природничо-математичного циклу в умовах неперервної освіти

Долгорук О.П., Білоусова Н.В. Використання інтерактивних методів на уроках природознавства як умова підвищення рівня досягнень учнів
Дорошенко М.І. Розвиток та формування вольових якостей учнів молодших класів
Дубровська Л.О. Система роботи вчителя щодо виховання відповідальності у дітей початкової школи
Дубровська Л.О., Бабич К.П. Поняття і особливості нетрадиційних уроків у початковій школі
Дубровська Л.О., Карпусь І. М. Вплив історичного досвіду на упровадження інтегрованого навчання у початковій школі
Дубровська Л.О., Ременюк А.В. Технології організації самостійної навчальної роботи в малокомплектній школі
Дубровський В.Л. Типові задачі, функції та методи формування розв‘язку типових задач у початковій школі
Єрмак К.В. До питання про використання дидактичних ігор на уроках математики у початковій школі
Єрмак Н.В. Проблема формування текстотворчих умінь учнів основної школи у змісті навчання морфології української мови
Ілліна О.В. Соціально-педагогічне проектування як предметно-практична діяльність
Ілляшенко Н. М., Турчин Т.М. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів на уроках літературного читання засобами театралізації
Карапетрова О.В. Психологічні умови творчої самореалізації дітей у позашкільній діяльності ..
Кізь В.О., Кізь Л.В. Дистанційне навчання на основі системи Moodle
Ковтонюк Ю.П., Білоусова Н.В. Діагностика рівнів сформованості морально-етичних цінностей у молодших школярів
Колпакчи О.С. Ділова культура і етикет в роботі психолога
Колупаєва Т.Є. Перспективи розвитку професійної підготовки вчителя початкових класів
Котлова Л.О. Гендерні відмінності в психології розуміння правди

Кочерга Є.В. Ціннісно-мотиваційний компонент здоров‘язбережувальної компетентності вчителя

Крамаренко А.М. Якість професійної освіти майбутніх учителів початкової школи: біо(еко)етичний аспект

Крамаренко Д.М. Професійна компетентність вчителя трудового навчання: теоретичний аспект

Крамаренко Л.Г. Спадщина в.о. сухомлинського: гуманістичні орієнтири для світу дитинства

Криворотько А.О. Статеворольова соціалізація дітей із порушенням інтелектуального розвитку

Крижановська Т.В. Розбудова інклюзивного середовища в Україні: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

Куб’як Н.І. Специфіка підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми з дистантних сімей

Курило О.Ю. Підвищення пізнавальної активності майбутніх викладачів трудового навчання та технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Лисак Л.Д. Методика формування практичних навичок збереження національної кулінарної спадщини України у майбутніх кулінарів

Литвиненко Олена, Бєлова Ю.Ю. Методика навчання учнів 9-х класів технології виготовлення виробів у етнічному стилі

Літяга І.В. Сучасні теорії в соціальній роботі

Люльченко В.Г. Інноваційний підхід у підготовці сучасного інженера-педагога харчового профілю

Малихін А.О. Деякі аспекти визначення змісту методичної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технологій з позицій положень морфології ..

Малихіна О.А. Окремі питання формування самоповаги у майбутніх вчителів в процесі їх професійної підготовки

Малихіна Т.П. Уявлення студентів-психологів про свою майбутню професію

Малицька О. В. Культурний феномен освітнього середовища вищого навчального закладу ..

Мартиненко О. В., Єфименко Д. В. Національне виховання учнів у дитячих хореографічних колективах

Мартиненко О. В., Терехова М. Г. Новітні підходи до соціалізації учнів дитячих хореографічних колективів …

Матвієнко С.І. Особливості використання основ дизайну у роботі з дошкільниками

Мешкова А.В., Гордієнко Т.В. Застосування засобів наочності під час формування дослідницьких умінь молодших школярів

Мохій Ю.В., Крамаренко А.М. Шляхи реалізації виховання в учнів ціннісного ставлення до природи

Нагайчук О.В. Формування розумових умінь учнів у процесі проектно-технологічної діяльності

Насилівська І.В., Білоусова Н.В. Методика швидкочитання в початковій школі

Ніконенко Т. В. Становлення професійної ідентичності магістрів початкової освіти

Нінова Т.С. Формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкових класів

Новик О.Г. Cторітеллінг у роботі позашкільного навчального закладу

Новікова Я.В., Білоусова Н.В. Дослідження впливу Інтернет-середовища на виховання учня початкової школи

Павлова А. М., Білоусова Н.В. Роль позакласної виховної роботи у процесі естетичного виховання молодших школярів

Переворська О.І, Циганкова А.О. Щодо проблеми мовленнєвого розвитку дошкільників з легкою формою дизартрії

Перегудова В.І. Підготовка вчителя в середовищі SТЕМ-освіти

Петрушова Н.В., Люлька В.М. Використання текстів нехудожньої літератури для домашнього читання з іноземної мови студентами немовних спеціальностей

Платаш Л.Б., Кошурба О.Є. Напрями організації дозвіллєвої активності людей похилого віку у територіальному центрі соціального обслуговування «Турбота»

Платаш Л.Б., Матвійчук А.С. Обґрунтування ролі медіа у формуванні особистості молодшого школяра Платаш Л.Б., Проданчук Т. Фахова підготовка соціальних працівників як наукова проблема

Платаш Л.Б., Сапіга О.А. Моделі соціальної роботи у багатонаціональному середовищі

Плужник О. В. Гуманістичні погляди я. а. коменського на освіту дітей з особливими потребами

Подворна Л.А. Реалізація комунікативного підходу в навчанні іноземних мов

Попова А. С. Смарт-технології у підготовці соціальних працівників до роботи з мігрантами: досвід Швеції

Попова Л.П., Попова О.І. LEGO-технології як засіб інновацій в освітньому процесі початкової школи

Прищепа Т.В., Плоха Т.А. Формування іншомовної комунікативної компетенції студентами фізичної культури і спорту

Равлюк Т. А., Мосейчук А.В. До питання формування здоров‘язберігальної компетеності майбутніх соціальних працівників

Рудих А.Б., Мороз Л.В. Психолого-педагогічні рекомендації батькам, що виховують дитину з вадами слуху

Савченко Л.Л., Март’янова Т.О., Немченко Я.С. Емоційне благополуччя дитини в ДНЗ

Савченко Л.Л., Хряпін Е.О. Особистісно-орієнтований підхід у системі виховної роботи ВНЗ

Сахарова О. М. Естетичне виховання як педагогічна проблема

Sviridova L. Fostering the Communication Skills on Esp Lessons

Сердюк Н.І. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх психологів

Сєчина І. О. Особливості підготовки спеціальних педагогічних фахівців до роботи в інклюзивному середовищі

Сизко Г.І., Бобришева Т. Розвиток дитини із порушенням мовлення за допомогою кінезіотерапії

Сизко Г.І., Бородовка О.М. Корекція самооцінки у дітей з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги в умовах інклюзивного навчання

Сизоненко І.Г. Проблема морально-правової культури майбутніх соціальних працівників ..

Сиплива К. С., Білоусова Н.В. Інноваційні технології навчання на уроках природознавства в початковій школі

Ситняківська С. М. Білінгвальне навчання в системі вітчизняної вищої освіти як чинник ефективної підготовки майбутніх фахівців

Слісаренко М., Киричок І. Виразне читання та його роль у розвитку зв‘язного мовлення учнів початкової школи

Слятіна І.О. Патріотичне виховання майбутніх вчителів музики в освітньо-виховному просторі університету

Слятіна І.О., Мунтян А. К. Формування виконавської майстерності майбутнього вчителя-музиканта

Слятіна І.О., Шевченко М.Ю. Виховання патріотичної свідомості сучасної молоді

Солошенко О., Бєлова Ю.Ю. Методика навчання учнів 7-9 класів технології бісерного плетіння на дротяній основі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Стахова О.О., Кошелик Т.В. Цiннicнi орiєнтацiї cтудeнтiв як пeрeдумова формування їх життєвих сценаріїв

Стахова О.О., Мороз Г.М. Пізнавальна активність як передумова ефективної професіоналізації студентської молоді

Стахова О.О., Мороз О.М. Мотиви учіння студентів ВНЗ

Степанюк К. І., Афанасьєва Т. В. Шляхи реалізації процесу формування конструктивних умінь молодших школярів засобами дизайн-освіти

Степанюк К.І., Галенков Д.І. Дослідження стану сформованості технологічної культури молодших школярів

Степанюк К.І., Гетьман О.А. Науково-дослідна робота майбутніх учителів початкової школи як складова процесу формування дослідницьких умінь

Степанюк К.І., Золотопуп Т.О. Критерії формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами проектних технологій

Столяр О. А., Чебан Л.М. Одноклітинні організми» у системі викладання біології в ЗОШ

Тургенєва А.О., Сердюченко А.О. Інклюзивний oсвiтній прoстір в зaклaдaх освіти: теоретичний аспект

Тургенєва А.О., Шалупня Є.О. Профорієнтаційна робота в закладах освіти

Турчин Т.М., Григорян К.М. Фактори впливу на формування мовленнєво-комунікативної компетентності учня

Удовиченко Г.А. Особливості формування еколочної компетентності молодших школярів у процесі вивчення англійської мови

Улюкаєв С.Г. Проблема єдності культури і освіти: історичний аспект

Федишин О.О. Методичні аспекти студентоцентрованого навчання у закладах вищої освіти: проблеми та методи вирішення

Ходосенко І.В., Білоусова Н.В. Вплив батьків на розвиток пізнавального інтересу учнів початкової школи

Чемоніна Л.В. Медіаграмотність як ключова компетентність учителя початкової школи …..

Чемоніна Л.В., Андріяшина В.С. Артпедагогіка як інновація освітнього простору в початковій школі

Чемоніна Л.В., Геманова М.О. Роль нейролінгвістичного програмування в організації освітнього процесу в початковій школі

Шамардіна Г. М., Чернявська О. А. Фізкультурно-оздоровча компетентність учнів професійно-технічних навчальних закладів як складова модернізації професійно-технічної освіти

Шестакова Н. В. Особливості міжособистісних стосунків у підлітковому віці

Шиман О.І. Інтеграція як ключовий чинник навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі

Шиман О.І., Ландирєв В.О. До питання використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі

Яковлева К. І., Гриник Г. С. Труднощі виховної роботи майстра виробничого навчання з учнями з дистантних сімей