Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Спеціалізована вчена рада К 18.092.01

Інформація про захисти дисертацій

Алєксєєва Ганна Миколаївна, “Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Анастасова Ольга Юріївна “Підготовка майбутніх учителів фізичної культури  до  впровадження здоров’яформувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи”,13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Бардус Ірина Олександрівна, “Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Єфименко Юрій Олександрович, “Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики” 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

 

Хатько Алла Вікторівна, “Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Казачкова Наталія Олександрівна, “Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Ковальов Сергій Григорович, “Методичні засади розроблення та використання навчального обладнання для дослідження оптичного випромінювання у навчальному процесі з фізики в університетах”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Лебідь Ольга Валеріївна, “Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури” 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Роздобудько Максим Олегович, “Формування проектно-дослідницької компетентності студентів аграрних коледжів у процесі навчання фізики”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Розумна Тетяна Сергіївна, “Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до організації інтерактивної взаємодії з учнями”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шерстньова Ірина Володимирівна, “Професійна підготовка майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Сивак Оксана Анатоліївна, “Формування професійних компетентностей майбутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Степанюк Катерина Іванівна, “Формування дослідницьких умінь майбутніх  учителів початкової школи у процесі проектної діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Умєрова Леніє Джалілівна, “Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Панова Світлана Олегівна, “Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Онищенко Сергій Вікторович «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Лук’янчиков Максим Ігорович на тему «Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Тараненко Юлія Петрівна на тему “Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


Спеціалізована вчена рада Д 18.092.01

Інформація про захисти дисертацій

Смаковський Юрій Васильович «Формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Ніконенко Тетяна Володимирівна «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Глікман Світлана Валеріївна «Формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Нестеренко Марина Миколаївна “Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Чередник Лідія Миколаївна, “Формування у майбутніх учителів готовності до толерантного виховання молодших школярів”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Керекеша-Попова Олена Володимирівна, “Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійно-педагогічної підготовки”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Петрик Крістіна Юріївна, “Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти