Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ЗМІСТ
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ. ЕКОЛОГІЯ.
Baevska Irina, Pet’ko Lyudmila The Problems of Climate Change in Works by Scientists at the Royal Botanic Gardens, KEW

Бадло Н.А., Торовець Є.О. Шляхи адаптації сільського господарства до кліматичних змін
Гапон Ю.В. Аналіз біоморф мохоподібних урбоекосистеми міста Прилуки (Чернігівська обл.)
Гришко С.С., Сапун Т.О. Державне законодаство України у сфері захисту озонового шару
Данилюк О.А., Підтикан Ю.Ю. Автоматизація системи контролю температури в камері порошкового оплавлення
Добродєєва І.С., Ханнанова О.Р. Визначення екологічного стану атмосферного повітря у районі автовокзалу м. Полтава
Іванова В.М., Шелудько О.М. Європейський порядок моніторингу вод в Україні
Яворівський Р.Л, Пушкар З.П. Представленість видів роду Crassula L. у ботанічних садах та дендропарках України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА
Білик О.С.Формування організаційно-економічного механізму стимулювання економічного зростання у регіонах
Білова Ю.А. Нейромаркетинг – як сучасний інструмент дослідження поведінки споживачів
Бурова Т.А. Податковий контроль нарахування ПДВ
Єщенко М.Г., Виходцева А.О. Формування навичок самоменеджменту майбутніх керівників
Кондратенко Ю.І., Крижко В.В. Управлінські технології інклюзивної освіти
Ужва А.М. Формування концепції сталого розвитку сільського господарства України
Шостак А.В., Фролов Ю.М. Поняття медичної помилки

ІСТОРИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Вареник Вадим, Петягіна І.Б. Міжнародно-правові договори як джерело національного екологічно права України
Дмитро Кіосов, Авдєєва О.С. Особливості мілітарізаціїї системи фізичного виховання у радянській Україні (30-роки хх ст.):комплекс ГПО
Коваль О.С. Православне храмове будівництво на півдні України у 1734-1775 рр
Куліда О.О. Роль професійного саморозвитку для успішної професійної діяльності юриста
Малюк О.Ю. Діяльність міжнародної організації зі стандартизації (ISO)
Оверченко Микола, Авдєєва О.С. Соціальна реклама, як феномен суспільного життя: історичний контекст
Прудка Т.В. Філософський смисл ідеї свободи в історичному розвитку

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Нестеренко О.І. Впровадження ігрової діяльності на уроках музичного мистецтва засобами хмарних сервісів LEARNING APPS
Ольшанська О., Стотика І.Г. Національні фортепіанні школи далекосхідного регіону в аспекті взаємодії з феноменом міжнародних конкурсів
Онищук Т.Ю., Дубінець І.В. Cучасний учитель музичного мистецтва в умовах нової школи
Пічугіна Ю.О. Медіа-мистецтво в просторі сучасної культури

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ
Checkovskaya O.L. Development of Primary Pupils Linguistic Abilities in the Process of Language Education
Shershniova T.V. Tendency of Students to the Healthy Lifestyle
Бєлова А.О. Професійна термінологія як засіб формування мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця з туризму
Вдовиченко Р.П. Роль куратора академічної групи у вихованні студентської молоді
Веременко В.М., Мартиненко О.В. Методична складова проведення партерної гімнастики в дитячих хореографічних колективах
Дудник Н.З., Верещак М.Р. Виховання працелюбності як моральної якості у дітей дошкільного віку
Вовчок З.І. Роль методичної служби в формуванні конкурентоспроможного вчителя
Волошин А.П., Дудник Н.З. Переваги застосування технології раннього розвитку Г. Домана у роботі з дошкільниками
Гарань Н.С. Патріотичне виховання майбутніх педагогів як філософська та психолого-педагогічна проблема
Герман В.В. Формування риторичної особистості вчителя: проблемно-пошукові завдання для самостійної роботи
Гладких-Урвант Д., Стотика О.В. Формування стилістичної компетентності естрадно-джазового вокаліста
Гоголь Н.В. Особливості реалізації культурологічного підходу засобами сучасних шкільних підручників української літератури (у рамках проекту «Мистецтво – здійснення мрій»)
Голік О.Б. Роль психофізичних дій у діяльності вчителя-актора
Григорович О.П., Пахальчук Н.О. Ігрова технологія у формуванні природничої компетентності молодших школярів
Гричаник Н.І. Специфічні принципи методичної системи навчання майбутніх учителів-словесників шкільного аналізу епічних творів
Давиденко І.О. Стан літературної освіти в добу панування цифри: психолого-педагогічний аспект
Демчина Г.Я., Дудник Н.З. Розвиток самостійності дітей дошкільного віку за технологією м.монтессорі
Дєдученко К.О., Заскалєта С.Г. Тенденції Розвитку Вищої Освіти В Республіці Польща
Доброжанова Н., Стотика О.В. Формування креативності школярів-підлітківзасобами джазу в музично-творчій діяльності
Донченко Л.М., Зав’ялова Т.В. Формування екологічних знань в курсі географії загальноосвітньої школи

Дресвянникова А.К., Степанюк К.І. Закордонний досвід формування соціальної компетентності молодших школярів засобами мультимедійних технологій
Дубровська Л.О. До питання підготовки майбутнього вчителя початкової школи як реформатора нової української школи
Дубровський В.Л. Особливості методики проведення дидактичних ігор на уроках математики у початковій школі
Дурнєва Т.В. Професійно важливі якості майбутніх кваліфікованих робітників ПТНЗ
Єфименко Ю.О. Моделювання аварійних та післяаварійних режимів роботи трифазних кіл засобами NI MULTISIM
Житнік Т.С. Проблема активності особистості в психолого-педагогічній літературі
Жмайло А., Сизко Г.І. Психологічна адаптація до процесу навчання дітей із затримкою психічного розвитку
Заскалєта С. Г., Ковальова О. О., Федюшина К. О., Шуляченко А. О. Тенденції розвитку вищої освіти у Фінляндії
Ілішова О.М. Професійна компетентність вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти
Карлиханова І.С., Григор’єва В.В. Використання методу проблемного навчання на уроках музики у школі
Кобзєва І.М., Безверха І.В. Ґендерна освіта як чинник розвитку громадянського суспільства в Україні
Кобюк Ю.М. Досвід професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в університетах Австралії
Крамаренко А.М. Курс «Я досліджую світ» : сучасні орієнтири
Кривунь В.Р., Тараненко Ю.П. Ефективні методи танцювальної терапії в хореографічній освітній практиці
Кузьміна М.О., Чугуєва І.Є. Креативність як умова професійного розвитку сучасного фахівця
Лагута А.Ю., Стотика О.В. Формування навичок естрадно-джазового вокалу в умовах культурно-дозвіллеєвих закладів
Лучкіна А.В., Стотика О.В. Розвиток бaгaтоголосного вокaльно-aнсaмблевого естрaдного виконавства сучасності
Мартиненко О.В., Ярошенко Ю.В. Підготовка дітей до засвоєння основ класичного танцю в закладах позашкільної освіти
Мироненко К., Стотика О.В. Теоретико-методологічні засади розвитку ритмічності естрадно-джазового вокаліста
Михайленко Н.В. Гендерна компетентність як складова професійного портрету сучасного фахівця із соціальної роботи
Мицик Г.М. Проблеми організації корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями мовлення у сільській місцевості та шляхи їх розв’язання
Мордовцева Н.В. Формування мовної компетенції учнів у процесі роботи з текстом
Насилівська І.В., Білоусова Н.В. Техніка швидкочитання в початковій школі
Непомняща Г.І. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до впровадження інтегрованого навчання
Новик О.Г. Клубна робота в позашкільному закладі КЮМ «АЗОВЕЦЬ»
Онищенко С.В. Формування професійної компетентності в галузі інформаційно-комунікативних технологій у майбутніх учителів технологій
Остополець І.Ю., Несторенко Т.П., Остенда А. Діагностика детермінант свободи/несвободи від фрустрації у банківських службовців
Отравенко О.В. Рухова активність як складова якісної професійної підготовки здобувачів у закладах вищої освіти
Павленко Р.В., Коваленко Л.М. Хореографія як засіб розвитку уяви та фантазії дітей дошкільного віку
Подворна Л.А. Засоби формування іншомовної компетентності в аудіюванні
Попова А.С. Сучасні тренди у працевлаштуванні майбутніх соціальних працівників
Радіонова М.С. Професійне самовизначення як фактор суб’єктивного благополуччя особистості
Ралько О.В. Формування іншомовної комунікативної компетенції на уроках англійської мови через впровадження освітніх інновацій та smart-технологій
Самойленко І.О. Особливості підготовки спеціальних педагогів до співпраці з батьками вінклюзивному середовищі
Сергієнко В.П. Управлінський аспект формування конкурентоспроможного вчителя
Сотська М.В. Роль академії сінгапурських учителів у неперервному розвитку педагогів
Степанюк К.І. Особливості формування конструктивних умінь молодших школярів у контексті інтегрованого підходу
Сукманюк І.П., Олійник М.П. Міжнародне партнерство – невід’ємна складова сучасного освітнього процесу
Сяська І.О., Бабич А.С. З досвіду проведення екологічних стежок під час проходження студентами педагогічної практики
Ткаченко Т.В., Гордієнко Т.В. Методика формування природничих понять у молодших школярів
Тургенєва А.О., Шалупня Є.О. Використання плейбек-театру у формуванні лідерських якостей молоді в системі позашкільної освіти
Чепижко В.В. Готовність майбутнього вчителя до навчання молодших школярів в умовах інтегрованого освітнього простору
Шапочка К.А. Підготовка вчителів до роботи в інклюзивному навчальному середовищі
Шинкарьова О.Д. Формування готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до організації позааудиторної діяльності з фіт несу
Юркевич Г.Й Пcихологічна культура, як важлива складова розвитку управлінця

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Wladyslaw Wornalkiewicz Conversion of Audio File to Text File
Акіншина І.М. Аспекти привабливості медійного сегмента для рекламної комунікації
Кравченко Н.В., Венецький Д.С. Засоби формування комп’ютерної компетенції для осіб з порушенням зору

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Bandurov S. The System of Protection Against Burning of the Foil in the Outlet Window ofElectron Accelerator
Семчишин Л.М. Застосування динамічної моделі

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Абдуллаєв А.К. огли., Ребар І.В. Особливості проведення практичних занять з вільної боротьби в неспортивних ЗВО
Гордієнко О. В. Програмування занять фізичного виховання для студентів засобами пауерліфтингу
Іваненко В.В., Купрєєнко М.В. «Фінт» як один з основних технічних елементів у баскетболі
Карабанов Є.О., Гудзан В.В. Фітбол-аеробіка та її оздоровча спрямованість в процесі фізичного виховання учнів
Кобзєва І.М., Кравченко Л.А.Проблеми статевої просвіти підлітків

Котова О.В., Вавілюк А.О. Використання сучасних фітнес-технологій у програмі фізичної культури в закладах вищої освіти
Литвиченко Д.С., Старинська О.В. Вплив арт-терапії на розвиток комунікативної діяльності дитини з порушеннями інтелекту
Літус Р.І. Проведення секційних занять силової спрямованості для студентів закладів вищої освіти
Пелипась Д.С. Роль спортивно-патріотичного виховання у освітньому процесі здобувачів вищої освіти
Писаренко С.М. Використання фітнес-програм на заняттях фізичного виховання для студентів БДПУ
Проценко А.А., Івченко В.В. Облік в спортивному тренуванні та його складові
Самойленко В.Л. Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій на уроках фізичної культури
Суханова Г.П., Ушаков В.С. Місце і значення оздоровчого плавання на заняттях з фізичного виховання в спеціальних медичних групах студентів вищих закладів освіти
Хіврич І.І. Фізичне виховання cтудентів спеціальної медичної групи

Христова Т.Є., Фанін М.Е. Обґрунтування рівня тренувальних навантажень для старшокласників, які займаються у секціях хортингу

ФІЛОЛОГІЯ І ЖУРНАЛІСТИКА
Adeeva Yulia Verwendung Der Pronominalen Anreden in Der Mundlichen Alltagskommunikation In Deutschland und Russland: Komparative Untersuchung Deutschland – Russland
Di Flora Laura Merkmale und Macken der italienischen Mentalitat

Беценко Т.П. Фольклор як джерело формування сучасного українського поетичного мовлення (на прикладі ідіостилю В. Голобородька)
Боговін О.В. Методологічні перехрестя: теорія знаків пірса-морріса і гуманітаристика початку хх ст.
Єлізарова З.І. Розвиток професійних навичок та вмінь на заняттях з іноземної мови (англійської) туристичної індустрії
Казимір В.О., Жильчук О.О. Концепт «MODE»
Кобилко Н.А. Міфологічний мотив мандрів у романі П. Загребельного «Левине серце»
Кошель М.С., Вельчева Н.М. Роль художніх деталей у новелі М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»

Мітракова О.О. Орфей і Пігмаліон: «Смерть у венеції» Томаса Манна та «Човен харона» Івана Давидкова
Майстренко Л.В. Крос-культурний компонент у викладанні англійської мови у вищій школі
Нікішина Т.І. Концептосфера: визначення базових понять
Назімова К.А. Україна очима родини Маєвських (роман Марини Левицької «Коротка історія тракторів по-українськи»)
Наумчук Т.І., Микало А.М. Англійськомовні неологізми на позначення сучасного стилю життя
Нечипоренко А.Ф. Формування культури наукового мовлення на заняттях з української мови в технічних вишах
Олійник Е.В. З’ясувальні висловлення нагадування та виправдання в мові сучасноїгазетної публіцистики
Павлик Н.В. Лінгвостильові параметри портретних описів у художньому творі
Помазан Т., Загороднова В.Ф. Соціокультурні стереотипні уявлення та їхня роль у вивченні іноземної мови
Попівщая В.В. Модифікація куртуазних кодів у ліриці О. Блока
Рула Н.В. Безсполучникові складносурядні речення: семантико-синтаксичний аспект
Страшимир Цанов Христо Огнянов – културноисторическо значение на публицистичното и литературното творчество
Топалов Є.М. Види термінів у англомовному науково-технічному тексті
Усольцева К.В., Боговін О.В. Куртуазні елементи в драмі Лесі Українки «Блакитна троянда»
Шульженко А.С. Фразеологізми на позначення відчуття тепла в українській, англійській та французькій мовах

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Дяденчук А.Ф. Виготовлення гетероструктур для приладів оптоелектроніки

 

Повний збірник