Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Пархоменко (Лепетченко) Марина Вікторівна

Наукометрика

Пархоменко (Лепетченко) Марина Вікторівна

30.08.1985 р., м. Бердянськ Запорізької обл.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ, м. Бердянськ.

У період 2002-2008 рр. навчалась у Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда, викладача логопедії.

2008-2011 рр. навчалась в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М. К. Шеремет. У 2012 захистила дисертацію на тему «Формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення у процесі інсценування казки» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2015 році –  отримала вчене звання доцента.

Трудова діяльність: 2007-2013 рр. працювала у Бердянському державному педагогічному університеті: 2007-2011 рр. – на посаді асистента кафедри логопедії; 2011-2012 рр. – на посаді старшого викладача кафедри логопедії; 2012-2013 рр. – на посаді старшого викладача кафедри прикладної психології та логопедії.

2013-2014 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології  НПУ імені М.П. Драгоманова.

2014-2017 рр. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

З 2015 р. – старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії.

Сфера наукових інтересів: навчання, виховання та розвиток осіб із порушеннями психофізичного розвитку.

З 2007 р. є членом ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Учасниця міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, конгресів, освітніх форумів і фестивалів, тренінгів, майстер класів.

Відзначена грамотами: Департаменту освіти і науки; молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації та ін.