Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра дошкільної освіти

Історія кафедри
Спеціальність «Дошкільне виховання» було відкрито у Запорізькому державному педагогічному інституті у 1960 році. Логічним розвитком спеціальності стало відкриття кафедри дошкільної педагогіки в 1965 році. Протягом 60-70 років кафедра поповнювалася кращими випускниками факультету: Є. І. Коваленнко, Л. І. Міщик, А. М. Фролова, Г. І. Григоренко.
На початку 80-х років на факультеті відбувалася реорганізація, що призвело до створення двох кафедр: кафедри дошкільної педагогіки, яку очолила доцент К. Й. Щербакова й кафедри теорії та методики навчання дітей дошкільного віку, завідувачем якої було призначено доцента В. П. Котляра.
У 1985 році згідно наказу Міністерства освіти УРСР з 1 вересня факультет розпочав новий навчальний рік у Бердянському державному педагогічному інституті. У складі БДПІ він став називатися факультетом дошкільного виховання. До складу факультету ввійшли дві кафедри: дошкільної педагогіки і психології (завідувач кафедри кандидат психологічних наук, доцент В. Б. Галіцин); та кафедра теорії та методики дошкільного виховання (завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, професор В. П. Котляр). У 2000 році кафедри були об’єднані.
За 25 років викладацький склад значно змінився, але багато хто працює й нині.
Науково-педагогічний склад кафедри
На кафедрі дошкільної освіти працюють 12 викладачів. Серед них:

 • Ірина Гереєвна Улюкаєва – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти;
 • Лариса Іванівна Зайцева – доктор педагогічних наук, професор;
 • Лариса Іванівна Казанцева – доктор педагогічних наук, професор, декан Факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти;
 • Олена Панасівна Тельчарова – старший викладач, заступник декана з навчальної роботи Факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти;
 • Надія Андріївна Кот – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи Факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти;
 • Алла Володимирівна Омеляненко – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Ліля Василівна Макаренко – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Тетяна Леонідівна Єськова – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Аліна Іванівна Луб’янова – старший викладач;
 • Леся Вікторівна Мороз-Рекотова – старший викладач;
 • Юлія Борисівна Семеняко – асистент;
 • Тетяна Олександрівна Манойлова – асистент.

 

Навчально-методична робота кафедри
На кафедрі викладаються такі дисципліни та спецкурси:

 • Основи наукових досліджень
 • Вступ до спеціальності
 • Педагогіка дошкільна
 • Історія педагогіки
 • Педагогічна творчість
 • Педагогіка раннього дитинства
 • Методика навчання української мови в дошкільному навчальному закладі з російськомовним режимом
 • Методика розвитку мовлення дітей раннього віку
 • Фізичне виховання дітей раннього віку
 • Художня праця та основи дизайну
 • Основи природознавства з методикою
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Навчання грамоти в дошкільному навчальному закладі
 • Ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 • Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 • Основи педагогічної майстерності
 • Теорія та методика музичного виховання
 • Організація театралізованої діяльності в дошкільних навчальних закладах
 • Теорія та методика співпраці з родиною
 • Індивідуальний підхід до формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності
 • Організація педагогічного процесу у малокомплектному дошкільному навчальному закладі
 • Методика проведення занять з народознавства
 • Методичне керівництво логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку
 • Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості
 • Управління в системі дошкільної освіти
 • Вибрані питання з дошкільної педагогіки
 • Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетентності
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей дошкільного віку
 • Організація дослідно-експериментальної діяльності дітей
 • Порівняльна дошкільна педагогіка
 • Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами
 • Методика викладання курсу «Дошкільна педагогіка»
 • Методика викладання окремих методик
 • Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у навчальних закладах I – IV рівнів акредитації
 • Методологічні засади педагогічних досліджень
 • Формування професійного іміджу педагога
 • Науково-дослідна робота

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах. Кафедра виступає організатором різних наукових заходів. Традиційним стало проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій. Протягом останніх десяти років було проведено такі конференції:

 • «Актуальні проблеми дошкільної освіти і підготовки для неї педагогічних кадрів» (2004 р.);
 • «Модернізація дошкільної освіти: проблеми та перспективи» (2005 р.);
 • «Проблема трансформації підготовки кадрів дошкільної освіти в контексті входження України до Європейського освітнього простору» (2007 р.);
 • «Сучасна трансформація дошкільної педагогічної освіти відповідно до принципів і положень Болонської конвенції» (2009 р.);
 • «Теорія та практика оновлення сучасної дошкільної освіти» (2010 р.);
 • «Ідеї гуманістичної педагогіки минулого та сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти» (2012 р.);

 

Кафедра започаткувала Всеукраїнський освітній форму «Простір GROW UP» для спеціалістів управлінь дошкільної освіти різних регіонів України, керівників дошкільних навчальних закладів, вихователів-методистів, вихователів, практичних психологів дошкільних навчальних закладів, на якому розглядалися актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні, стратегічні напрямки діяльності дошкільних навчальних закладів та модернізація освітньо-виховного процесу.
Комплексна наукова тема кафедри
Викладачі кафедри працюють над комплексною темою «Стратегія підготовки компетентнісного фахівця дошкільної освіти» (2015–2020 рр.).
Кафедра готує фахівців за такими спеціальностями:

 • Дошкільна освіта. Спеціалізація: Практична психологія;
 • Дошкільна освіта. Спеціалізація: Соціальна робота;
 • Дошкільна освіта. Спеціалізація: Спеціальна освіта (логопедія).

 

Поштова адреса:
Кафедра дошкільної освіти,
Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Бердянського державного педагогічного університету
вул. Горького, 19
м. Бердянськ, Запорізька обл., 71111
ауд. 506 (5 корпус)
Телефон: (06153) 7-32-92
E-mail: kafedra-doshkilna.bdpu@yandex.ua