Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Пархоменко Марина Вікторівна

доцент кафедри прикладної психології та логопедії

Наукометрика

ORCID iD

0000-0002-7058-2726

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

З 2002 року навчалася у Бердянському державному педагогічному університеті на соціально-педагогічному факультеті (денне форма навчання).

У 2006 році отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра, логопеда.

У 2007 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія. Логопедія. Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію логопеда, вихователя дітей дошкільного віку.

У 2008 році закінчила Бердянський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда, викладача логопедії.

2008 – 2011 роки навчалась в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Шеремет Марія Купріянівна.

У 2012 захистила дисертацію на тему «Формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення у процесі інсценування казки» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2015 році – вчене звання доцента.

 

Трудова діяльність:

З 2007 по 2013 роки працювала у Бердянському державному педагогічному університеті:

2007 – 2011 роки – на посаді асистента кафедри логопедії;

2011 – 2012 роки – на посаді старшого викладача кафедри логопедії;

2012 – 2013 роки – на посаді старшого викладача кафедри прикладної психології та логопедії.

2013 – 2014 роки працювала на посаді старшого викладача кафедри логопедії інституту корекційної педагогіки та психології  НПУ імені М.П. Драгоманова.

2014 – 2017 роки працювала на посаді доцента кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

З 2015р. – старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії.

 

Сфера наукових інтересів: навчання, виховання та розвиток осіб із порушення психофізичного розвитку.

 

Підвищення професійного рівня:

З 2007 року є членом ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Участь у ІХ Східно – та Центральноєвпропейській Регіональні конференції з питань альтернативної та допоміжної комунікації «Комунікація для всіх» 28 червня – 2 липня 2013 року м. Київ.

Участь у науково-методичному семінарі «Інноваційні технології в логопедичній практиці» 11-12 березня 2015 року м. Дніпропетрвськ.

Участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку» 25-26 березня 2015 року м. Кам’янець-Подільський.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Професійно-трудове навчання осіб з інтелектуальними порушеннями як засіб їх соціалізації» 13-14 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ.

Участь у І-му З’їзді корекційних педагогів України «Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами» 29-30 листопада 2016 року м. Дніпропетровськ.

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні підходи в спеціальній освіті» 22-23 червня 2017 року м. Київ.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Коучинг в освіті: від реформ до еволюції» 30 жовтня 2017 року м. Київ.

Тренінги, майстер класи, участь у навчальних програмамх:

Сертифікат проходження Майстер-класу «Диференційна діагностика та корекція різних форм дизартрій» – 2014 рік, м. Київ.

Сертифікат проходження тренінгу «Основи логопедичного масажу» – 2016 рік, м. Київ.

Сертифікат проходження навчальної програми «Нейропсихологічний інструментарій у руках логопеда» – січень-травень 2018 року, м. Київ.

 

Нагороди :

У 2013 році нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації ( За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів, видання наукової та навчально-методичної літератури та з нагоди Днів науки).

 

Електрона адреса: smilemvl85@gmail.com