Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Проскурняк Олена Ігорівна

 професор кафедри прикладної психології та логопедії

доктор психологічних наук

Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2019 р.).
Подяка від ректора Харківської державної академії культури (2017 р., 2019p)
Наукометрика

Google Scholar

HWTT0BMAAAAJ&hl

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Закінчила Харківську державну академію культури за спеціальністю «соціальна педагогіка». Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та отримала кваліфікацію «Олігофренопедагог, логопед, вчитель дітей з вадами розумового розвитку».
З 2004 р. кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. Тема кандидатської дисертації «Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів допоміжної школи-інтернату».
2010 р. – присвоєно вчене звання доцента.

З 2015 р. доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. Тема докторської дисертації «Психологічні засади розвитку та корекції
комунікативної діяльності розумово відсталих підлітків».

 

Трудова діяльність:

2001 р. – викладач кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури.
2007 р. – доцент кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури.
2015 р. – завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія».

 

Сфера наукових інтересів:

Проблеми соціалізації, соціальної адаптації, формування комунікативної діяльності осіб з інтелектуальними порушеннями.

 

Підвищення викладацької майстерності:

Стажування у ДНВЗ «Донбаський державний педагогічний університет», вдосконалення професійної підготовки майбутніх дефектологів, вихователів дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах модернізації вищої школи, «Вивчення проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів в сучасних умовах» (2015 р.).

Науково-педагогічне стажування «Сучасний університет: міжнародна співпраця та мобільність задля інновацій через проектний підхід» (Університет суспільних наук (UNS), м. Лодзь, Польща; Центральноєвропейська академія навчань та сертифікації (CEASC) (2017 р.).

Стажування у Бердянському державному педагогічному університеті, кафедра прикладної психології та логопедії (2018 р.).

Тренінг «Побудова корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивних дитячих навчальних закладів» (2018 р.)

Член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

 

Нагороди: 

Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2019 р.).
Подяка від ректора Харківської державної академії культури (2017 р., 2019 р.).

Авторка 1 одноосібної  монографії, 6 навчально-методичних посібників у співавторстві, більше 80 наукових публікацій.

 

Викладає дисципліни:

  • Психокорекція порушень інтелектуального розвитку
  • Основи патопсихології та психотерапії

 

Адреса електронної пошти: ponolena.2008@gmail.com