Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

Дисципліни, що викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри прикладної психології та логопедії

 1. Артпедагогіка та арттерапія в спеціальній освіті
 2. Арттерапія
 3. Вибрані питання з логопедії
 4. Вікова психологія
 5. Вступ до спеціальності
 6. Дитяча практична психологія
 7. Дифенційна діагностика мовлєннєвих вад
 8. Діагностика та корекція розладів аутичного спектру
 9. Загальна та вікова логопсихологія
 10. Інноваційні технології в спеціальній освіті
 11. Конфліктологія
 12. Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення
 13. Культура мовлення корекційного педагога
 14. Логопедична робота з дітьми раннього віку
 15. Логопедичний масаж та гімнастика
 16. Логопедія
 17. Логоритміка та ігри в логопедичній роботі
 18. Методи відбору в спеціальні заклади для дітей з тпн
 19. Методологія наукового дослідження
 20. Організація діяльності міждисциплінарної команди спеціалістів
 21. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей з особливими потребами
 22. Організація психологічної служби
 23. Організація психологічної служби в спецустановах
 24. Організація та планування логопедічної роботи
 25. Основи дефектології та логопедії
 26. Основи логопедичного партнерства
 27. Основи патопсихології та психотерапії
 28. Основи психодіагностики, консультування та корекції
 29. Основи психокорекції та психоконсультування осіб з порушенням розвитку
 30. Основи психологічної експертизи
 31. Основи психолого-педагогічної діагностики осіб з порушеннями розвитку
 32. Основи психолого-педагогічної діагностики, психокорекції та психоконсультування осіб з тпн
 33. Основи тілесно-орієнтованої та танцювально-рухової активності
 34. Основи тілесно-орієнтувальної та танцювально-рухової терапії
 35. Педагогічна психологія
 36. Прихологічний супровід професійної діяльності спеціального педагога
 37. Проектування корекційно-розвивальних програм
 38. Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі
 39. Професійна креативність педагогігів закладів дошкільної освіти
 40. Психодіагностика
 41. Психодіагностика, консультування та корекція
 42. Психокорекція порушень інтелектуального розвитку
 43. Психолінгвистика
 44. Психологічна служба
 45. Психологічне здоровя дитини в умовах закладів дошкільної освіти
 46. Психологічне консультування: юньгіанський підхід
 47. Психологічний супровід сімї дитини з особливими потребами
 48. Психологія
 49. Психологія дитяча
 50. Психологія дитячої творчості
 51. Психологія дітей з сенсорними порушеннями
 52. Психологія професійного спілкування
 53. Психологія соціальної роботи
 54. Риторика, культура мовлєння корекційного педагога
 55. Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушенням психофізичного розвитку
 56. Спеціальна педагогіка з історією логопедії
 57. Спеціальна психологія
 58. Спеціальні (альтернативні) засоби спілкування в спеціальні педагогіці
 59. Спецметодика роботи гувернера-дефектолога
 60. Спецпедагогіка з історією
 61. Сурдопсихологія
 62. Сучасна спеціальна освіта в україні та зарубіжних країнах
 63. Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлєння
 64. Технології логопедичного обстеження
 65. Тренінг особистісного зростання вчителя-логопеда
 66. Фізична реабілітація осіб з вадами мовлєння

 

Навчально-методична робота

Кафедрою регулярно проводяться регіональні науково-методичні і науково-практичні семінари для практичних працівників міста Бердянська та Бердянського району, зокрема:

 • науково-практичний семінар «Сучасні психокорекційні технології в роботі практичного психолога ЗОШ» (6 грудня 2012 р.);
 • науково-практичний семінар «Технології соціально-психологічного супроводу суїцидентів» (28 лютого 2013 р.);
 • науково-практичний семінар «Сучасні технології профорієнтаційної роботи» (17 грудня 2013 р.);
 • науково-практичний семінар «Сучасні арт-терапевтичні технології в психокорекційній практиці» (22 квітня 2014 р.);
 • майстерні навчання освітніх менеджерів регіону в контексті інклюзивної освіти і гетерогенного середовища (30-31 жовтня 2014 р.);
 • науково-практичний семінар «Техніки психологічної реабілітації та самодопомоги» (16 квітня 2015 р.);
 • методичний семінар «Особливості використання альтернативної та допоміжної комунікації в корекційній роботі» (26 березня 2015 р.);
 • методичний семінар «Педагогічний менеджмент в умовах реалізації інклюзивного навчання в загальноосвітньому просторі» (10-11 листопада 2016 р.);
 • методичний семінар «Традиції та інновації логопедичного сьогодення» (17 травня 2016 р.);
 • навчально-практичний курс «Розлади аутистичного спектру (РАС) у дітей: проблеми та шляхи взаємодії» (6-7 червня 2017 р.).

Викладачі кафедри постійно проходять професійне навчання: відвідують семінари, тренінги, майстер-класи, конференції, є учасниками навчальних програм; є членами Української Асоціації корекційних педагогів; Східноукраїнської Асоціації Арт-терапевтів; Української Асоціації Танцювально-рухових терапевтів.

 

Соціально-корисна діяльність кафедри

Викладачі кафедри та студенти беруть активну участь у реалізації державної соціальної політики, одним із напрямів якої є організація системного співробітництва з міськими, районними й обласними закладами медико-соціальних служб, зокрема: з відділом виконкому міськради м. Бердянська; Центром реабілітації дітей-інвалідів» «Турбота»; з «Академією ремесел»; з організацією «Блакитне небо», з «Корпорацією Позитиву» та ін.

 

Під керівництвом викладачів кафедри постійно працюють студентські наукові гуртки та проблемні групи:

 • При кафедрі організована робота волонтерського загону «Крок назустріч», учасники якого беруть активну участь у міських заходах для дітей із особливими потребами.
 • У 2011 році викладачами кафедри започаткована робота студентського психологічного клубу «Науково-прикладне забезпечення психологічної допомоги».
 • З 2015 р. при кафедрі працює логопедичний навчально-консультативний пункт.

 

Волонтерський загін «Крок назустріч»

Кафедра прикладної психології та логопедії є організатором Волонтерського загону «Крок назустріч», під керівництвом Г.М. Мицик. До числа волонтерів входять викладачі кафедри прикладної психології та логопедії та понад 20 студентів-логопедів.

Волонтерський загін активно співпрацює з Центром соціальної  реабілітації дітей-інвалідів «Турбота», «Академією ремесел», організацією «Блакитне небо» та «Корпорацією Позитиву».

Участь у волонтерському русі надає студентам-логопедам можливість не тільки допомогти дітям з особливими освітніми потребами, але й закріпити свої набуті знання на практиці, оволодіти новими навичками  корекційно-педагогічної роботи з різними категоріями дітей; сформувати професійно-значимі якості для самореалізації себе у майбутньому; привернути увагу суспільства до вирішення питань щодо освіти та виховання дітей з вадами у розвитку, організації для них спеціалізованих умов; отримати безцінний досвід та море позитивних емоцій від роботи з вихованцями закладів, з якими співпрацює кафедра прикладної психології та логопедії.

Основними напрямками діяльності волонтерів є:

 • надання допомоги дітям, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації власних інтересів;
 • проведення культурно-виховних заходів для вихованців закладів та для жителів м. Бердянськ;
 • участь у зборі коштів для дітей, які потребують матеріальної допомоги на лікування;
 • організація майстер-класів на базі закладів соціально-реабілітаційної допомоги для всебічного розвитку дітей з обмеженими можливостями;
 • участь у благодійних акціях для сімей, які постраждали внаслідок бойових дій у зоні АТО, дітей-сиріт, дітей-інвалідів та інших.

Робота волонтерського загону можлива завдяки людям, які простягають руку допомоги не потребуючи нічого натомість.

 

Психологічний клуб «Науково-прикладне забезпечення психологічної допомоги»

У 2011 році викладачами кафедри прикладної психології та логопедії під керівництвом О. С. Донченко започаткована робота студентського психологічного клубу «Науково-прикладне забезпечення психологічної допомоги». Така форма діяльності спрямована на розвиток практичних умінь та професійних якостей майбутніх психологів, є підготовкою до реальної взаємодії з клієнтом.

Основними  завданнями роботи клубу є:

– ознайомлення з класичним та новітнім психологічним інструментарієм;

– формування навичок діагностичної, консультативної, корекційної роботи психолога;

– розвиток культури професійного спілкування;

– формування досвіду роботи з реальними психологічними запитами.

Створення клубу призначалось для студентів, що отримують додаткову спеціалізацію «Практична психологія» (спеціальність «Дошкільна освіта» та «Соціальна робота»), але сьогодні засідання відвідують студенти всіх спеціальностей факультету, які цікавляться психологією та бажають розширити свої знання.

Засідання психологічного студентського клубу проводяться 2 рази на місяць, їх регулярно відвідує близько 15 студентів. За роки існування ця форма роботи охопила приблизно 100 учасників. Засідання проводяться у формі тренінгів, семінарів-практикумів, ділових ігор. Традиційною стала робота із психологічними запитами самих студентів. Така форма дозволяє учасникам перебувати у ролі як психолога, так і клієнта, що суттєво розширює досвід професійної діяльності.

Отримані знання та навички учасники з успіхом застосовують під час проходження психолого-діагностичної практики та під час самостійної консультативної діяльності.

З метою популяризації діяльності клубу в рамках проведення тижня психології проводяться відкриті засідання.

 

Логопедичний навчально-консультативний пункт

На базі кафедри прикладної психології та логопедії успішно функціонує Логопедичний навчально-консультативний пункт, діяльність якого зорієнтована на:

 • формування практичних умінь та навичок студентів напряму підготовки «Спеціальна освіта»;
 • оволодіння ними сучасними технологіями психолого-педагогічної діяльності, уміннями та навичками продуктивної взаємодії з учасниками корекційного процесу; отримання експериментального матеріалу для написання наукових робіт;
 • інформування населення щодо профілактики, розвитку, виховання, навчання дітей із порушеннями мовлення;
 • формування об’єктивних уявлень і ставлення суспільства до проблем таких осіб.

Консультації та індивідуальні заняття організовуються викладачами кафедри прикладної психології та логопедії із залученням студентів з метою формування у них фахових компетентностей у сфері діагностики та корекції мовленнєвих порушень.

Участь у роботі логопедичного консультпункту надає студентам можливість набути практичного досвіду роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення; під керівництвом викладачів кафедри оволодіти сучасними методиками та технологіями корекційного впливу, навчитися виготовляти та добирати дидактичні матеріали для занять; просвітницькі листівки; надавати консультативну допомогу батькам дітей з питань попередження виникнення та розвитку різних мовленнєвих порушень, збереження, підтримки та охорони їх здоров’я, здійснення профілактичних, корекційно-виховних та навчальних заходів.

Напрями роботи логопедичного консультпункту:

 • виявлення мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • формування фізіологічного та мовленнєвого дихання;
 • розвиток дрібної моторики;
 • формування та розвиток мовлення: збагачення і розвиток словникового запасу; розвиток фонематичних процесів; виправлення порушень звуковимови; вдосконалення граматичного ладу; формування зв’язного мовлення; розвиток комунікативних навичок;
 • розвиток та корекція психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення, сприймання);
 • підготовка дітей до школи.

Наявність в обладнанні логопедичного консультпункту сучасного методичного, дидактичного та ігрового матеріалу, комп’ютерного програмового забезпечення формує в студентів професійні уміння та навички в процесі здійснення діагностичної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми.