Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

Навчання на спеціальності 016 Спеціальна освіта забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та практичну підготовку кожного здобувача вищої освіти. Поєднання традиційних та інноваційних технологій і методів навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. Це дозволяє реалізовувати право кожного на академічну свободу, розвивати ініціативу, творчі здібності, потребу думати та діяти самостійно, тобто готує майбутніх фахівців до життя як активних громадян і сприяє професійно-особистісному розвитку. Щорічні перемоги на всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових та науково-методичних робіт є найкращим свідченням цього. Кращі студенти здобувають іменні стипендії, зокрема Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Голови Запорізької облдержадміністрації.

 

Навчання на спеціальності 016 Спеціальна освіта – це інклюзивний освітній простір, сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен здобувач вищої освіти отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. В освітньому процесі використовуються відеоконференції. Кожен має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки налагодженій мережі Віртуального освітнього середовища.

 

Задля збагачення досвіду учасників освітнього процесу сучасними досягненнями світової науки в галузі спеціальної освіти науково-педагогічні працівники кафедри постійно проходять професійне навчання: відвідують міжнародні та всеукраїнські форуми, семінари, тренінги, майстер-класи, конференції. Викладачі кафедри є членами Української Асоціації корекційних педагогів, Східноукраїнської Асоціації Арт-терапевтів та Української Асоціації Танцювально-рухових терапевтів. Періодично випусковою кафедрою організується проведення онлайн-лекцій із закордонними та вітчизняними фахівцями у галузі спеціальної освіти.

 

Навчання на спеціальності 016 Спеціальна освіта передбачає міцний зв’язок із наукою та практикою. Так, здобувачі вищої освіти виконують цікаві науково-дослідницькі завдання та наукові роботи під керівництвом досвідчених викладачів кафедри, публікують та презентують свої наукові доробки під час участі у різноманітних заходах. Також здобувачі беруть участь у діяльності наукових гуртків та проблемних груп, що збагачує їх арсенал дослідницьких інструментів.

 

Студентські наукові гуртки та проблемні групи:

 • на кафедрі організована робота волонтерського загону «Крок назустріч», учасники якого беруть активну участь у міських заходах для осіб із особливими потребами;
 • у 2011 році викладачами кафедри започатковано роботу студентського психологічного клубу «Науково-прикладне забезпечення психологічної допомоги»;
 • з 2015 року на кафедрі активно функціонує навчальний консультативний логопедичний пункт.

Соціально-корисна діяльність студентів

Здобувачі вищої освіти разом із викладачами кафедри беруть активну участь у реалізації державної соціальної політики, одним із напрямів якої є організація системного співробітництва з міськими, районними й обласними закладами медико-соціальних служб, зокрема, з відділом виконкому міськради, «Інклюзивно-ресурсним центром» Бердянської міської ради, Центром реабілітації дітей-інвалідів «Турбота», «Академією ремесел», організаціями «Блакитне небо», «Корпорацією Позитиву» тощо.

 

Волонтерський загін «Крок назустріч»

Кафедра прикладної психології та логопедії є організатором Волонтерського загону «Крок назустріч», під керівництвом Г.М. Мицик. До числа волонтерів входять викладачі кафедри прикладної психології та логопедії та понад 20 студентів-логопедів.

 

Волонтерський загін активно співпрацює з Центром соціальної  реабілітації дітей-інвалідів «Турбота», «Академією ремесел», організацією «Блакитне небо» та «Корпорацією Позитиву».

 

Участь у волонтерському русі надає студентам-логопедам можливість не тільки допомогти дітям з особливими освітніми потребами, але й закріпити свої набуті знання на практиці, оволодіти новими навичками  корекційно-педагогічної роботи з різними категоріями дітей; сформувати професійно-значимі якості для самореалізації себе у майбутньому; привернути увагу суспільства до вирішення питань щодо освіти та виховання дітей з вадами у розвитку, організації для них спеціалізованих умов; отримати безцінний досвід та море позитивних емоцій від роботи з вихованцями закладів, з якими співпрацює кафедра прикладної психології та логопедії.

 

Основними напрямками діяльності волонтерів є:

 • надання допомоги дітям, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації власних інтересів;
 • проведення культурно-виховних заходів для вихованців закладів та для жителів м. Бердянськ;
 • участь у зборі коштів для дітей, які потребують матеріальної допомоги на лікування;
 • організація майстер-класів на базі закладів соціально-реабілітаційної допомоги для всебічного розвитку дітей з обмеженими можливостями;
 • участь у благодійних акціях для сімей, які постраждали внаслідок бойових дій у зоні АТО, дітей-сиріт, дітей-інвалідів та інших.

Робота волонтерського загону можлива завдяки людям, які простягають руку допомоги не потребуючи нічого натомість.

 

Психологічний клуб «Науково-прикладне забезпечення психологічної допомоги»

У 2011 році викладачами кафедри прикладної психології та логопедії під керівництвом О. С. Донченко започаткована робота студентського психологічного клубу «Науково-прикладне забезпечення психологічної допомоги». Така форма діяльності спрямована на розвиток практичних умінь та професійних якостей майбутніх психологів, є підготовкою до реальної взаємодії з клієнтом.

 

Основними  завданнями роботи клубу є:

– ознайомлення з класичним та новітнім психологічним інструментарієм;

– формування навичок діагностичної, консультативної, корекційної роботи психолога;

– розвиток культури професійного спілкування;

– формування досвіду роботи з реальними психологічними запитами.

 

Створення клубу призначалось для студентів, що отримують додаткову спеціалізацію «Практична психологія» (спеціальність «Дошкільна освіта» та «Соціальна робота»), але сьогодні засідання відвідують студенти всіх спеціальностей факультету, які цікавляться психологією та бажають розширити свої знання.

 

Засідання психологічного студентського клубу проводяться 2 рази на місяць, їх регулярно відвідує близько 15 студентів. За роки існування ця форма роботи охопила приблизно 100 учасників. Засідання проводяться у формі тренінгів, семінарів-практикумів, ділових ігор. Традиційною стала робота із психологічними запитами самих студентів. Така форма дозволяє учасникам перебувати у ролі як психолога, так і клієнта, що суттєво розширює досвід професійної діяльності.

 

Отримані знання та навички учасники з успіхом застосовують під час проходження психолого-діагностичної практики та під час самостійної консультативної діяльності.

 

З метою популяризації діяльності клубу в рамках проведення тижня психології проводяться відкриті засідання.

 

Діяльність навчального консультативного логопедичного пункту як форми набуття фахових компетентностей здобувачами вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта

Діяльність навчального консультативного логопедичного пункту зорієнтована на формування практичних умінь та навичок здобувачів вищої освіти; формування професійно-значущих якостей для самореалізації у майбутньому; оволодіння сучасними технологіями психолого-педагогічної та соціальної діяльності, уміннями та навичками продуктивної взаємодії з дітьми та їх батьками; отримання експериментального матеріалу для написання наукових робіт.

 

Напрями роботи логопедичного консультпункту:

 • виявлення мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • формування фізіологічного та мовленнєвого дихання;
 • розвиток дрібної моторики;
 • формування та розвиток мовлення: збагачення і розвиток словникового запасу;
 • розвиток фонематичних процесів;
 • виправлення порушень звуковимови;
 • вдосконалення граматичного ладу; формування зв’язного мовлення;
 • розвиток комунікативних навичок;
 • розвиток та корекція психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення, сприймання);
 • підготовка дітей до школи.

Зі свого започаткування консультпункт активно розвивається, розширюється, збагачується та поповнюється.

 

По-перше, консультпункт на сьогоднішній день – це окремий кабінет, в якому здійснюється корекційно-відновлювальна діяльність здобувачами вищої освіти з дітьми, які мають різні мовленнєві порушення.

 

По-друге, покращується навчально-методична база, а саме було придбано деяку кількість дидактичних, настільних ігор, наочного, ігрового матеріалу та спеціальної літератури.

 

По-третє, активні студенти  денної та заочної форми навчання разом з викладачами кафедри прикладної психології та логопедії для покращення умов та матеріально-технічної бази Пункту активно беруть участь в соціальних проектах та грантах та одержують перемогу. На виграні кошти для логопедичного пункту було придбано набір мозжечкової стимуляції, спеціальну гарнітуру HS, балансувальну доріжку «Щлях джедая», дидактичний набіру Фребеля, а також технічне обладнання: кольоровий принтер та ламінатор.

 

По-четверте, з кожним роком збільшується кількість батьків та дітей, яким потрібна консультація або корекційна допомога спеціаліста-логопеда та які в подальшому звертаються до нашого консультпункту.

А з нашого боку, зростає кількість здобувачів вищої освіти, які проявляють ініціативу та бажання щодо надання професійної логокорекційної допомоги дітям дошкільного та молодшого шкільного віку з мовленнєвими порушеннями; разом з керівниками – наставниками – викладачами кафедри прикладної психології та логопедії.

 

Окрім ініціативних, творчих здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта 2-4 курсів та магістрантів, до роботи Навчального консультативного логопедичного пункту приєднуються не менш активні та дуже допитливі здобувачі додаткової спеціальності «Корекційна освіта».

 

Ще б хотілося зазначити, що здобувачі вищої освіти мають змогу вивчаючи теоретичний матеріал закріплювати, використовувати та застосовувати набутті знання одночасно у корекційній роботі з дитиною.

 

Під час діяльності на навчальному консультативному логопедичному пункті здобувач має змогу закріпити фахові компетентності, які необхідні для початку та подальшої професійної діяльності після закінчення ЗВО.

А саме, самостійно або у парі проводити мовленнєву діагностику, закріплювати навички у продумуванні та складанні конспекту логопедичного заняття, проводити індивідуальні заняття, визначатися з мовленнєвим діагнозом, складати індивідуальний план роботи з дитиною на перспективу; закріплює навички заповнювати документацію вчителя-логопеда; вправляється в навичках організовувати навчально – корекційний простір, уміння зацікавлювати та спілкуватися з дитиною; надавати консультативну допомогу батькам дітей з питань попередження виникнення та розвитку різних мовленнєвих порушень, збереження, підтримки та охорони їх здоров’я; навчитися виготовляти та добирати дидактичні матеріали для занять; просвітницькі листівки; здійснення профілактичних, корекційно-виховних та навчальних заходів та виявляти себе як професіонал – логопед.

 

Між тим, здобувачі вищої освіти отримують постійну методично-навчальну допомогу з боку викладачів кафедри щодо деяких помилок, проблем, труднощів, які виникають у процесі логокорекційної діяльності як з батьками дитини так і з самою дитиною. Та у багатьох випадках знаходять професійно діяльністні та методично правильні шляхи покращення корекційної роботи.

 

Навчальний консультативний логопедичний пункт відвідують та отримують корекційну допомогу  діти раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку (від 3,5 до 9 років) із самими різними мовленнєвими порушеннями: ФФНМ, поліморфна дислалія, ЗНМ, дисграфія, дислексія, стерта форма дизартрії, заїкування, аутизм.

 

Тобто, бачимо з яким спектром порушень може здобувач вищої освіти ознайомитися в реальній практичній діяльності, ще навчаюсь у ЗВО, що в подальшому набагато полегшить професійну самостійну практичну діяльність.

 

Тому, можемо говорити про те, що діяльність навчального консультативного логопедичного пункту – це форма набуття фахових компетентностей здобувачами вищої освіти.