Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Історія

Історія кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти

 

Кафедра соціальної педагогіки була створена в 2003 році у зв’язку з відкриттям у Бердянському державному педагогічному університеті спеціальності «Соціальна педагогіка». У подальшому була впроваджена підготовка соціальних педагогів з додатковою спеціальністю «Практична психологія» (з 2007 р.) і додатковими спеціалізаціями: «Дошкільне виховання», «Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності» (2003-2009 рр.), «Соціально-правовий захист неповнолітніх» (з 2011 р.), «Управління соціальними закладами» (з 2017 р.)

У 2016 році у зв’язку зі змінами до Класифікатора професій ДК 003:2010 і скасуванням «соціальної педагогіки» з професійних назв робіт, кафедра соціальної педагогіки перейменована на кафедру соціальної роботи та інклюзивної освіти.

За 15 років існування спеціальностей «соціальна робота» і «соціальна педагогіка» у керівному і викладацькому складі відбулися суттєві зміни. У період з 2003 по 2018 роки кафедру очолювали:

 

   2003-2004 рр. – Андрій Олександрович Малихін

кандидат педагогічних наук, доцент

   2004-2015 рр. – Володимир Пилипович Котляр

кандидат педагогічних наук, професор

   20015 –2016 рр. – Ольга Іванівна Гуренко 

доктор педагогічних наук, професор

   2016 р. – Катерина Володимирівна Петровська

кандидат педагогічних наук, доцент.

Однак, основним завданням завжди було забезпечення високого рівня науково-педагогічної підготовки викладачів кафедри. За цей період було підготовлено 6 кандидатів наук, дисертаційні дослідження яких присвячені актуальним проблемам соціальної педагогіки, соціальної роботи та професійної освіти.

Сьогодні на кафедрі соціальної роботи та інклюзивної освіти працює 10 викладачів: доктор педагогічних наук, професор Ольга Гуренко, кандидат педагогічних наук, професор Володимир Котляр, кандидати педагогічних наук, доценти: Наталя Захарова, Сергій Улюкаєв, Катерина Петровська, Ірина Сизоненко, Анастасія. Тургенєва, кандидат педагогічних наук, старший викладач Анастасія Попова, асистенти Наталя Михайленко, Антон Сердюченко.

 

 

Науково-дослідні теми кафедри

 

  • 2010 – 2013 рр. – «Системний підхід до професійного й особистісного становлення майбутнього соціального педагога в умовах вищого навчального закладу»;
  • 2014 – 2017 рр. – «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери в контексті засад компетентнісно-зорієнтованої парадигми»;
  • 2018 – 2021 рр. – «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти».