Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наші спеціальності

На факультеті філології та соціальних комунікацій здійснюється підготовка фахівців за 8 спеціальностями, за 8 освітніми програмами.

Освітній ступінь: бакалавр

014 Середня освіта (Українська мова і література)▼

Освітня програма: «Середня освіта (Українська мова і література). Англійська мова»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма спрямована на оптимальне засвоєння новітніх досягнень лінгвістичної (українськомовної, англійськомовної) і літературознавчої теорії в умовах активної мовленнєвої практики; професійно організоване комунікативне середовище сприяє ґрунтовному засвоєнню мовних норм в усіх видах мовленнєвої діяльності; практико орієнтована освіта спрямована на оволодіння професією за фахом в постійно змінюваних умовах сучасного суспільства.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, учитель середнього навчально-виховного закладу (учитель української мови i лiтератури, англiйської мови), методист заочних шкіл і відділень, методист позашкільного закладу, організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми, педагог-організатор.

Освітня програма: «Середня освіта (Українська мова і література). Зарубіжна література»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: оптимальне поєднання новітніх досягнень лінгвістичної і літературознавчої теорії й активної мовленнєвої практики; спрямування на формування теоретичної та практичної готовності до здійснення професійної діяльності за фахом, професійної компетентності в умовах практичної реалізації особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного освітніх підходів, педагогічної майстерності, професійної самореалізації в постійно змінюваних умовах сучасного суспільства.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, учитель середнього навчально-виховного закладу (учитель української мови i лiтератури, зарубіжної літератури), методист заочних шкіл і відділень, методист позашкільного закладу, організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми, педагог-організатор.

Освітня програма: «Середня освіта (Мова і література (російська)). Англійська мова»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма, оптимально поєднуючи досягнення лінгвістичної і літературознавчої теорії з активною мовленнєвою практикою, орієнтована на формування вмінь та навичок, необхідних в майбутній професійній освітньо-педагогічній діяльності з російської мови і літератури, англійської мови.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, учитель середнього навчально-виховного закладу (учитель російської мови i літератури, англійської мови), методист заочних шкіл і відділень, методист позашкільного закладу, лектор, організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми, педагог-організатор.

Освітня програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська)). Болгарська мова»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма, оптимально поєднуючи теоретичну та практичну підготовку, орієнтована на формування вмінь та навичок, необхідних в майбутній професійній освітньо-педагогічній діяльності з англійської, болгарської мов і зарубіжної літератури, забезпечує занурення в аутентичне мовне середовище.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, лектор, методист позашкільного закладу, організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми, педагог-організатор.

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)▼

Освітня програма: «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма спрямована на розвиток глибоких знань з теорії англійської та німецької мов, з еволюції літературного процесу в країнах Західної Європи. Особлива увага приділяється удосконаленню навичок сприйняття мови на слух, читання, письма, говоріння; навичок аналізу, інтерпретації та перекладу різножанрових текстів, вмінню застосовувати набуті знання в освітній, перекладацькій та інших видах діяльності з урахуванням потреб суспільства.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, лектор, гід-перекладач, лінгвіст, перекладач, перекладач технічної літератури, редактор-перекладач, філолог, радник.

061 Журналістика▼

Освітня програма: «Журналістика»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: Освітня програма сфокусована на практичній підготовці підготовки здобувачів вищої освіти. Побудована за принципом занурення студентів, починаючи з першого курсу, у творчу лабораторію фотозйомки, підготовки радіопрограм, телепрограм, блогів, журналістських матеріалів для друкованих видань, сайтів, соціальних мереж, що відбувається на базі університетських лабораторій, а саме: радіостудії, телестудії, редакції газети «Університетське слово», сайті «StuDay». Передбачені навчально-виробничі (журналістські) практики у редакціях ЗМК міста, області, України, а також стажування, участь у тренінгових програмах від журналістів-практиків.

Посади, які може обіймати фахівець: журналіст, ведучий програми, випусковий редактор, драматург, журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації, інокореспондент, коментатор, кореспондент (власний, спеціальний), літературний співробітник, оглядач, письменник, редактор (відповідальний, з рекламування фільмів, літературний, науковий, технічний, художній), член головної редакції, член редакційної колегії.

Освітній ступінь: магістр

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))▼

Освітня програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма поєднує поглиблене вивчення англійської мови та літератури з вивченням теоретико-лінгвістичних, педагогічних дисциплін, виробничою практичною підготовкою, участю у дослідницьких проектах фахового спрямування  із залученням до процесу міжкультурної комунікації. Програма супроводжується сучасними мультимедійними технологіями, що інтегруються в навчальний процес та базується на урахуванні сучасних світових методик щодо викладання іноземних мов та зарубіжної літератури, а також забезпечує занурення в аутентичне мовне середовище та розвиток креативного індивідуального внеску студента в процес навчання.

Посади, які може обіймати фахівець: асистент, викладач закладу вищої освіти, викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, методист заочних шкіл і відділень, молодший науковий співробітник (методи навчання), науковий співробітник (методи навчання), науковий співробітник-консультант (методи навчання), викладач (методи навчання), вихователь-методист, інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, інспектор шкіл, інспектор-методистом, молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання), науковий співробітник (в інших галузях навчання), науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання), лектор, методист позашкільного закладу, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор.

014.04 Середня освіта (Математика)▼

Освітня програма: «Філологія»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма, оптимально поєднуючи теоретичну та практичну підготовку з української мови та літератури, орієнтована на реалізацію моделі філологічної освіти лінгвістично-літературознавчого спрямування у поєднанні з психолого-педагогічною підготовкою до викладацької діяльності.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач закладів передвищої освіти, учитель середнього навчально-виховного закладу, методист відділів освіти, філолог, лінгвіст, перекладач та усний перекладач, професіонал з фольклористики,  професіонал у галузі художньої творчості, професіонал у галузі літератури (письменник, редактор, журналіст, сценарист), радник.

035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)▼

Освітня програма: «Філологія»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: реалізує модель філологічної освіти лінгвістично-літературознавчого спрямування у поєднанні з психолого-педагогічною підготовкою до викладацької діяльності; програма спрямована на розвиток глибоких знань з теорії слов’янських мов, з еволюції літературного процесу в країнах східної Європи.

Особлива увага приділяється удосконаленню навичок сприйняття мови на слух, читання, письма, говоріння; навичок аналізу, інтерпретації та перекладу різножанрових текстів, вмінню застосовувати набуті знання в освітній, перекладацькій та інших видах діяльності з урахуванням потреб суспільства.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач вищого навчального закладу, асистент, викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, учитель середнього навчально-виховного закладу, лектор, лінгвіст, філолог, професіонал в галузі філології, лінгвістики, літератури та перекладів, перекладач, редактор-перекладач, гід-перекладач, радник.