Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Мороз Андрій Анатолійович

кандидат філолологічних наук, доцент

Грамоти Бердянського державного педагогічного університету (2010, 2012, 2014)
Почесні грамоти Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2010, 2012)
Наукометрика

ORCID iD

000000032671774X

Google Scholar

2Dp0qXcAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 17 травня 1975 р. у м. Макіївці Донецької обл. У 1997 р. закінчив вчительсько-перекладацький факультет Горлівського державного педагогічного інституту з відзнакою.

У 1997–2006 pр. – викладач кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління.

У 2006–2009 рр. – аспірант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію з теми: “Концепт “блазень” у російській, англійській і французькій культурно-мовних традиціях (на матеріалі романів Ф. М. Достоєвського “Брати Карамазови”, Д. Голсуорсі “Сага про Форсайтів” і О. Дюма “Графиня де Монсоро” (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Л. П. Іванова).

У 2012 р. отримав звання доцента кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів – вивчення картини світу англійців, історичне забарвлення при вивченні англійської мови, усний та письмовий переклад.

Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Ділова англійська мова».

Публікації

2013

  1. Мороз А. А. Verbalization of Russian enemies view concerning Russia in English fiction (based on the memoirs of participants of the Crimean war (1853-56) / А. А. Мороз // Актуальні проблеми іноземної філології. Серія : міжвуз.  зб. наук. ст. /  гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VIІІ. – Ч. 1. – С. 40 – 46.

2014

  1. Мороз А. А. Французский военный глазами русских офицеров и солдат во время Русско-турецкой войны (1853-56 гг.) (на материале «Севастопольских рассказов Л.Н.Толстого») А. А. Мороз // Основные тенденции развития русского языка и других славянских языков в современном мире : сб. научн. ст. – Брно, 2014. – С. 589-594.

2015

  1. Мороз А. А. Інтерпретація українських та російських реалій засобами англійської мови (на матеріалі мемуарів А. Ройера “English prisoners in Russia”) / А. А. Мороз // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VII. – C. 33 – 38.

2016

  1. Мороз А. А. Росіяни очима французів під час Російсько-турецької війни 1853-56 років (лінгвоімагологічний аспект) / А. А. Мороз // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 260. Т. 272. Філологія. Мовознавство : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 77 – 81.
  2. Мороз А. А. Кольорові асоціації росіян по відношенню до англійців : лінгвоімагологічний аспект (на матеріалі мемуарів М. В. Берга «Крымские заметки» / А. А. Мороз // Система і структура східнословянських мов : зб. наук. праць / редкол. : Ю. В. Кравцова (відп. ред.) [та ін.]. Мін-во освіти і науки України ; нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 10. – С. 199-208.

2017

  1. Мороз А. А. Лінгвоімагологія як новий напрям сучасної лінгвістики / А. А. Мороз // Світ мови – світ у мові : матеріали IV Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.; нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова / уклад. Т. В. Слива; заг. ред. Ю. В. Кравцової. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 124-126.
  2. Мороз А. А. Соціально-економічний стан Великобританії середини ХІХ сторіччя очами росіян (лінгвоімагологічний аспект) / А. А. Мороз // Znanstvena misel journal №5/2017. – Ljubljana, Slovenia, 2017. – P. 35-38.
  3. Мороз А. А. Л. П. Иванова как основоположник лингвоимагологии / А. А. Мороз // Система і структура східнословянських мов : зб. наук. праць / редкол. : Ю. В. Кравцова (відп. ред.) [та ін.]. Мін-во освіти і науки України ; нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 11. – С. 16-24.

2018

  1. Мороз А. А. Російські військові очами французів під час Російсько-турецької війни 1853-56 рр. у романі л. Буссенара «Le zouave de Malakoff» (лінгвоімагологічний аспект) / А. А. Мороз // Вісник МДУ. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2018. – Вип. 19. – С. 282-290.