Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Нагай Ірина Давидівна

старший викладач кафедри іноземних мов факультету філології та соціальних комунікацій

Почесна грамота Всесвітньої Ради греків зарубіжжя та Державного Комітету у справах національностей і релігій (2010)
Почесна грамота Корпусу Миру США в Україні (2005)
Почесні грамоти Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2003, 2006, 2008)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

0000

Researcher iD

F-9428-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 16 квітня 1962 р. у м. Бердянську Запорізької обл. У 1984 р. закінчила Ярославський державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського (спеціальність «Математика та іноземна мова»). З 1993 р. по 2012 р. працювала старшим викладачем кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету.

З березня 2012 р. працює на кафедрі іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

У 2004 р. проходила стажування з організації дистанціного навчання в Мідлсекс Комьюніті Коледж (Лоуел, США).

З грудня 2014 р. вступила до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема дослідження: «Рецепція образу Греції в українській та англійській літературі ХІХ–ХХ ст.». Науковий керівник – докт. філол. наук, проф. О.П. Колінько).

Викладає навчальні дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням) для спеціальностей: «Менеджмент» та «Фінанси і кредит».

Публікації

2013

  1. Нагай І.Д. Distance learning as one of the ways of Business Communications skills mastering by young specialists / І.Д Нагай // Proceedings of the 2nd International scientific Conference «Development of Scientific thoughts in the 21st Programs and Perspectives». – Рига, Латвія, 2013. – С.147

2015

  1. Нагай І.Д. Художня рецепція як літературознавче поняття / І.Д. Нагай // Збірник наукових праць «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету» за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури», БДПУ, Бердянськ, 2015. – 112 с. – С. 56-58
  2. Нагай І.Д. Receptional Literary Adaptaion Aspect / І.Д. Нагай // Збірка статей 3-ї Міжнародної наукової конференції ″Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. – Ополє, Польща, 2015. – С.117

2016

  1. Нагай І.Д. Лірична та епічна традиційна творчість греків-урумів / І.Д. Нагай // матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції ″Мова і соціум: етнокультурний аспект″. – БДПУ, Бердянськ, 2016р. – С. 98-100.
  2. Нагай І.Д. Літературна спадщина греків Приазов’я: до історії питання : стаття / Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка, вісник Львівського університету, випуск 24, част.1. – Львівський національний університет ім.. Івана Франка, Львів, 2016. – С. 216-222.
  3. Нагай І.Д. Становлення рецептивного підходу : тези / Збірка тез І Міжнародної науково-практичної конференції ″Людина в мовномупросторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку  – БДПУ, Бердянськ, 2016р. – С.170-173.

2017

  1. Нагай І.Д. Рецепція як предмет теоретичної та естетичної рефлексії. / І.Д. Нагай // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, випуск 45. – Кам’янець-Подільський національний університету ім. Івана Огієнка, Кам’янець-Подільськ, 2017. – С.154-160

2018

  1. Нагай І.Д. Ethnocultural Heritage: Azov Sea Greeks Literary / І.Д. Нагай //  матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ″Problems And Prospects Of Territories’ Socio-Economic Development. – Ополє, Польща, 2018. – С. 123.
  2. Нагай І.Д. Comparative Study As A Method Of Studying Literature: Its Formation And Topical Issues / І.Д. Нагай // матеріали 6-Ї Міжнародної Наукової Конференції ″Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. – Ополє, Польща, 2018. – С. 63-65.