Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Панова Наталія Юріївна

завідувач кафедри іноземних мов і методики викладання

Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2012)
Грамота Міністерства освіти і науки України (2007)
Наукометрика

ORCID iD

0000000235442461

Google Scholar

Gkl6eWwAAAAJ&hl

Researcher iD

F24552019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 12 лютого 1970 р. у м. Будапешт (Угорщина). У 1993 р. закінчила факультет іноземних мов (відділення англійської та німецької мов) Волгоградського державного педагогічного університету. У  2002 р. закінчила однорічні курси післядипломної освіти при Бердянському державному педагогічному університеті й отримала кваліфікацію психолога.

З 1993 р. працює викладачем кафедри іноземних мов у Бердянському державному педагогічному інституті ім. П.Д Осипенко.

У 2004 р. закінчила аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету.

У 2005 р. в Інституті соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук України захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні функції ненормативних мовних конструктів в комунікативній поведінці особистості» зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (науковий керівник – ст. наук. співробітник Інституту соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук України Т. І. Бєлавіна).

З 2007 р. – доцент кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.

2012-2015 р.р. докторант Бердянського державного педагогічного університету.
У 2017 р.у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію  (спеціальність 10.01.05. – Порівняльне літературозавство. Тема дослідження: “Психопоетика самогубства у російській та англійській прозі кін. ХІХ – поч. ХХ ст.” Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. О.ГАстафєв.

Викладає навчальні дисципліни «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Публікації

2012

 1. Панова Н. Ю.Психологизм в литературе: содержание и история термина / Н. Ю. Панова // Актуальні проблеми слов’янскої філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXVI. – Ч. – C. 26–35.
 2. Панова Н. Ю. Внутренняя речь как средство психологического анализа в художественной литературе / Н. Ю. Панова // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика і літературознавство: [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянск : БДПУ, 2012. – Вип. VII. – С. 188–198.

2013

 1. ПановаН. Ю. Самоубийство в художественной литературе: философский аспект / Н. Ю. Панова // Актуальні проблеми слов’янскої філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянск : БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч. 4. – С. 449–459.
 2. Панова Н. Ю. Портрет как форма психологического анализа в художественной литературе / Н. Ю. Панова // Актуальні проблеми слов’янскої філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянск : БДПУ, 2013.– Вип. XXVII. – Ч. 1. – С. 371–381.
 3. Панова Н. Ю. Пейзаж как форма психологизма в художественной литературе / Н.Ю. Панова // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянск : БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 2. – С. 181–190.
 4. Панова Н. Ю. Философское осмысление проблемы самоубийства в художественной литературе / Н. Ю. Панова // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянск : БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 3. – С. 185–196.
 5. ПановаН. Ю. Суицидальные тенденции в общественной, социокультурной и литературной жизни России конца XIX начала XX века /
  Н. Ю. Панова // Наукові праці Кам’янец-Подільского нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. – Кам’янець-Подільский : Аксіома, 2013. – Вип. – С. 236–241.
 6. Панова Н. Ю. Самоубийство в художественной литературе: религиозный аспект / Н.Ю. Панова // Література в контексті культури : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. А. Гусєв та ін.]. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 76–
 7. Панова Н. Ю. Общественные, социокультурные и литературные тенденции в Англии на рубеже XIX–XX веков / Н. Ю. Панова// Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : [зб. наук. пр. ] / [за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – Випуск 4.12 (96). – С. 175–
 8. Панова Н. Ю. Изображение внутреннего мира героя как проблема психопоэтики (философский, психологический, лингвистический илитературоведческий аспекты) / Н. Ю. Панова // Интегративные функции современной компаративистики : материалы 1-го Международного cимпозиума (Астана, 19–20 апреля 2013 г.). – Астана, 2013. – Ч. – С. 95–102.
 9. Панова Н. Ю. Самоубийство в художественной литературе: исторический аспект / Н. Ю. Панова // Fenomen pogracicz kulturowych: wspolczesne trudencje : [zbior prac nauk.] / [pod red. I. A. Suchomlynowa].– Pila – Berdiansk : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  im. Stanisława. Staszica w Pile, 2013. – V. – С. 87–100.
 10. Панова Н. Ю. Формы психологизма в художественной литературе/ Н. Ю. Панова // Филология – культурология: диалог наук : материалы III науч. Интернет-конф. (Одинцово, 18 января 2013 г.). – Одинцово : АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт», 2013. – С. 78–90.
 11. Панова Н. Ю. Проблема самоубийства в русской литературе конца XIX начала XX вв. / Н. Ю. Панова // Science and Education and New Dimension. Philology I (3). – Budapest, 2013. – Issue – P. 103–106.
 12. Панова Н. Ю. К вопросу о психоанализе в литературе / Н. Ю. Панова // Forum Wschodnie. Rocznik interdyscyplinarny. Stowarzyszenie Wspolpracy Polska-Wschod. – Warszawa, 2013. – Nr – P. 44–50.

2014

 1. Панова Н. Ю. Деструктивные тенденции в Украинской литературе на рубеже XIX–XX веков / Н. Ю. Панова // Теоретична і дидактична филология : [зб. наук. пр.]. – Переяслав-Хмельницький : ФО-П Лукашевич, – Вип. 17. – С.376–389.
 2. Панова Н. Ю. Самоубийство в рассказах А. И. Куприна («Славянская душа», «Гранатовый браслет», «Брегет», «Последний дебют», «Река жизни», «Allez») / Н. Ю.Панова // Література в контексті культури (ДНУ) : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. А. Гусєв та ін.]. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 24 (1). – С. 141–148.
 3. ПановаН. Ю. Особенности изображения самоубийства в художественной прозе Николаев / Н. Ю. Панова // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. В. Д. Будак]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.13 (104). – C. 193–198.
 1. ПановаН. Ю. Суицидальные тенденции в общественной, социокультурной и литературной жизни Украины конца 19 начала 20 века / Н. Ю. Панова // Проблеми сучасного літературознавства : [зб. наук. пр.]. – Одеса : «Астропринт», 2014. – Вип. 19. – С. 60–
 2. Панова Н. Ю. Андрей Белый роман «Петербург»: суицидальная попытка подпоручика Лихутина / Н. Ю. Панова // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». Філологічна серія : [зб. наук. пр.] / [уклад.: Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Новоселецька С. В.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – C. 179–
 3. Панова Н. Ю. Проблема самоубийства в романе М.Арцыбашева «У последней черты» / Н. Ю. Панова // Теоретична і дидактична філологія : [зб. наук. пр.]. – Переяслав-Хмельницкий, 2014. – Вип.  – С. 230–235.
 4. ПановаН. Ю. Суицидальный дискурс в прозе М. Горького / Н. Ю. Панова // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. В. Д. Будак]. – Миколаїв : МНУ ім.
  В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.14 (111). – С. 122–

2015

 1. Панова Н. Ю. Дискурс самоубийства в украинской, русской и английской прозе конца XIX – начала XX века: [монография] / Наталья Юрьевна Панова. – Бердянск : Издатель Ткачук О. В., 2015. – 420 с.
 2. 2. Панова Н.Ю. Самоубийство в романе М. Арцыбашева «Санин» / Н.Ю. Панова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО – П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 355 – 363.
 3. Панова Н. Ю. Самогубство у прозі В. Леонтовича (Оповідання «Самогубець» та історична фантазія «Абдул-Газіс») / Н. Ю. Панова // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, «Видавництво К С В», 2015. – Випуск 19. – С. 126 – 137.
 4. Панова Н. Ю. Самоубийство в прозе Л. Андреева («Иуда Искариот», «Рассказ о Сергее Петровиче») / Н. Ю. Панова // Література в контексті культури : зб. наук. праць. Вип. 26. / ред. кол : В. А. Гусєв (відп. ред) та ін. – К. : Видавничий дім Бураго. – 2015. – С. 246 – 254.
 5. Панова Н. Ю. Внутрішній конфлікт героя як причина самогубства (Б. Грінченко «На розпутті») / Н. Ю. Панова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / [укладач Р. А. Криловець]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 47. – С. 121 – 124.
 6. Панова Н. Ю. Самоубийство в прозе В. Стефаника и Т. Гарди // Н. Ю. Панова / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VI. – C. 290 – 297.
 7. Панова Н. Ю. Несчастная любовь как причина самоубийства Филиппа Босини (по роману Дж. Голсуорси «Собственник») // Н. Ю. Панова / Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія / гол. ред. К. В. Балабанов ; відп. ред. серії С. В. Безчотнікова. – Маріуполь : МДУ, 2015. – Вип. 12. – С. 40 – 47.
 8. Панова Н. Ю. Суицидальные тенденции в повести Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» / Н. Ю. Панова // Science and Education a New Dimension, Philology II (6), Issue 29, Budapest. – 2014. – P. 73 – 76.
 9. Панова Н. Ю. Моральное самоубийство «человека с характером» (по роману Т. Гарди «Мэр, Кестербриджа») / Н. Ю. Панова // Молодий вчений, № 4 (19). – 2015. – С. 139 – 143. (Index Copernicus).
 10. Панова Н. Ю. Суїцідальні тенденції в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» / Н. Ю. Панова / Наукові записки Бердянсбкого державного педагогічного університету. / Сер. Філолог. Науки. – 2016. – Вип. 11. – С. 134-141.