Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Прядко Юлія Павлівна

старший викладач кафедри іноземних мов і методики викладання

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р.)
Подяка Запорізького національного університету (2017 )
Наукометрика

ORCID iD

0000000157323343

Google Scholar

Researcher iD

F48962019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Прядко Юлія Павлівна народилася 28 серпня 1979 р. у місті Бердянську Запорізької області. У 1996 році з відзнакою закінчила ЗОШ №6 м. Бердянська та вступила до Бердянського державного педагогічного інститу. У 2001 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інститу за спеціальностю «Мова та література (російська, англійська або німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2000 р. по 2001 р. працювала вчителем англійської мови у загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів №6 м. Бердянська. З 2001 по 2008 р. працювала вчителем англійської мови у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Бердянська. Під час роботи успішно пройшла атестацію та здобула ступінь вчителя другої категорії. З 2001 р. по 2002 р. працювала за сумісництвом викладачем кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.

З вересня 2008 р. – викладач кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету.

У 2009 році вступила до аспірантури Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

З вересня 2014 працює на кафедрі іноземних мов та методики викладання Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету на посаді викладача.

У лютому 2016 р. захистила кандидатську дисертацію “Творчість С. Довлатова в американському літературознавстві: проблеми рецепції” (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент І. Е. Співак).

На підставі рішення Атестаційної колегії від 1 липня 2016 р. ДК №037224. Прядко Юлії Павлівні було присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата філологічних наук).

Сфери наукових інтересів: Business English, English for historians, питання міжкультурної комунікації, проблеми перекладознавства та особливості художнього перекладу.

Нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р.); подяка Запорізького національного університету (2017 ).

Публікації 

2011

 1. Прядко Ю. П. Американские страницы жизни и творчества С. Довлатова / Ю. П. Прядко // Актуальні проблеми слов’янської філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХXIV. – Ч.I. – С. 298 – 307.
 2. Прядко Ю. П. С.Довлатов и “Новый американец” / Ю. П. Прядко // Мова і культура. (Науковий журнал) – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. VI (152). C. 237 – 244.

2012

 1. Прядко Ю. П. Творчество С. Довлатова и американская литературная традиция (обзор исследований) / Ю. П. Прядко // Мова і культура. (Науковий журнал) – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. ІІІ (157). – C. 350 –

2013

 1. Прядко Ю. П. Америка глазами С. Довлатова / Ю. П. Прядко // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VІІІ. – Ч. I. – С.191 –
 2. Прядко Ю. П. Рецепция творчества С. Довлатова в периодической печати 80-х годов ХХ века / Ю. П. Прядко // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : зб. наук. праць. – Симферополь : Бизнес Информ, 2013.‑ Вип. 7. – Ч.I. – С. 185 – 194.

2014

 1. Прядко Ю. П. Рецепция творчества С. Довлатова в американском литературоведении в первой половине 1990-х годов / Ю. П. Прядко // “У тридев’ятому царстві”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнар. наук. конф (25 – 26 вересня 2014 р.) : збірник тез. – [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С.157 –

2015

 1. Priadko Yuliya The Reception of S. Dovlatov’s Personality and Oeuvre by American Specialists in Literature of the First Half of 1990th / YuliyaPriadko // Spheres of Culture – Lublin, 2015. – Vol. 12. – C. 198 – 205.

2016

 1. Прядко Ю. П. Особливості американської перекладацької рецепції творчості С. Довлатова / Ю. П. Прядко // матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (19 – 20 квітня 2016 р.). – Бердянськ, 2016 – С. 168 – 170.
 2. Прядко Ю. П. Творчість С.Довлатова в сучасному американському науково-критичному дискурсі (кінець 2010 років) / Ю. П. Прядко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол. :С. М. Ніколаєнко, (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип.  – C. 244 – 251.
 3. Прядко Ю. П. Проблеми рецепції інонаціональної літератури / Ю. П. Прядко // матеріали міжвузівської науково-методичного семінару «Мова і література в контексті сучасної освіти» (13 травня 2016 р.). – Мелітополь, 2016 – С. 138 – 140.
 4. Прядко Ю. П. Особенности рецепции творчества Сергея Довлатова американским литературоведением во второй половине 2010-х / Ю. П. Прядко // матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві» (23 – 24 вересня 2016 р.). – Мелітополь, 2016 – С. 326 – 329.

2018

 1. Прядко Ю. П. Мовна інтуіція у контексті міжкультурної комунікації / Ю. П. Прядко // матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (17 – 18 квітня 2018 р.). – Бердянськ, 2018 – С. 178 – 180.
 2. Прядко Ю. П. Використання методу проектів як засобу підвищення ефективності навчання іноземних мови / Ю. П. Прядко // матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» (16 травня 2018 р.). – Бахмут: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2018 – С. 130 – 133.
 3. Прядко Ю. П. Формування полікультурної особистості майбутнього вчителя у контексті інтернаціоналізації вищої освіти / Ю. П. Прядко // матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи» (18 – 19 квітня 2018 р.). – Маріуполь: МДУ, 2018 – С. 429 – 431.