Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Школа Ірина Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за активну наукову діяльність (2014 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013 р.)
Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за захист кандидатської дисертації (2013 р.)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000214556371

Google Scholar

Researcher iD

Iryna_Shkola

Scopus iD

ResearchGate iD

0000-0003-4537-966X

Біографія

Народилася 15 січня 1980 р. у с. Шибено Хмельницької обл. У 2001 р. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

Того ж року почала працювати вчителем англійської мови у загальноосвітній школі № 2 м. Бердянська.

З 2006 р. – викладач кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.

З грудня 2007 р. – аспірантка Бердянського державного педагогічного університету (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Науковий керівник – докт. філол. наук, доц. Е. Д. Циховська).).

У 2010–2011 рр. – координатор волонтера Корпусу Миру США в Україні Керрі Найт, спільно з якою отримано грант за програмою боротьби зі СНІДом, ухваленою Всеукраїнською асоціацією ВІЛ / СНІД Корпус Миру США за підтримки Невідкладної Президентської Програми боротьби зі СНІДом (PEPFAR).

25 жовтня 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію з теми: «Особливості рецепції роману М. Сервантеса «Дон Кіхот» в українській та англійській прозі 10–20-х років ХХ ст.»

З жовтня 2013 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс іноземної мови», «Країнознавство», «Практикум усного та писемного мовлення іноземної мови», «Практична граматика», «Іноземна мова».

Бібліографія 

2007

 1. Школа І. В. Особливості гротеску в повістях М. Хвильового “Санаторійна зона” та “Сентиментальна історія” / І. В. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. ; відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин, 2007. – Вип. XII : лінгвістика і літературознавство. – C. 197–

2008

 1. Школа І. В. Ґенеза лицарського роману / І. В. Школа // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; відп. ред. В. А. Зарва. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 153–
 2. Школа І. В. Рецепція образу Дон Кіхота в українській літературі / І. В. Школа // Українська мова та література. – К. – 2008. – № 22–– С. 13–14.
 3. Школа І. В. Типологічні риси лицарського роману в повісті М. Йогансена “Подорож ученого доктора Леонардо …” / І. В. Школа // Наукові записки ; [за ред. М. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 25. – С. 150–– (Серія “Літературознавство”).
 4. Школа І. В. Дон Кіхот” М. Сервантеса та “Подорож ученого доктора Леонардо …” М. Йогансена : типологічні збіги / І. В. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; відп. ред. В. А. Зарва. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. XIX. – С. 436–
 5. Школа І. В. Англійська мова. Кредитно-модульний курс : навчальний посібник для студентів / І. В. Школа ; упоряд. : І. В. Школа, О. Б. Ярова, Н. Ю. Панова, І. В. Калюжна, О. А. Халабузар. – Ніжин : ТОВ “Видавництво «Аспект-Поліграф»”, 2008. – Частина II. – 356 с.

2009

 1. Школа І. В. Рецепція роману “Дон Кіхот” в англійській прозі 10‒20-х років XX ст. / І. В. Школа // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 3. – С. 70– – (Серія “Філологічні науки”).
 2. Школа І. В. Інформаційно-освітній проект : “Незнання не врятує від смерті” [творчі роботи, присвячені проблемі боротьби зі СНІДом в Україні] / за заг.ред. І. В. Школи. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2009. – 84 с.

2010

 1. Школа І. В. Лицарський дискурс у “Подорожі …” М. Йогансена та “Поверненні Дон Кіхота” Г. К. Честертона / І. В. Школа // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 4 (191). – Ч. II. – С. 112– – (Серія “Філологічні науки”).
 2. Школа І. В. Філософсько-психологічна семіотика рецепції роману “Дон Кіхот” в українській прозі 10‒20-х років XX ст. / І. В. Школа // Актуальні проблеми філології : мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. наук. статей ; [за заг. ред. І. В. Соколової]. – Маріуполь : МДГУ, 2010. – С. 230–
 3. Школа І. В. Особливості художньої модифікації роману “Дон Кіхот” у творах М. Йогансена та Г. К. Честертона / І. В. Школа // МОВА І КУЛЬТУРА : наук. журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. IІI (139). – С. 255–
 4. Школа І. В., Глазкова І. Я. Свято поезії “Чарівність світу Шекспіра” / І. В. Школа, І. Я. Глазкова // Тиждень іноземних мов : сценарії заходів ; колектив авторів за заг. ред. О. Б. Ярової. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 18–25.
 5. Школа І. В. Освітні ініціативи молоді з профілактики ВІЛ / СНІДу / І. В. Школа // Азовский вестник. – 2010. – С. 3.
 6. Школа І., Глазкова І. Позакласна робота з іноземної мови : інтерактивні методи : [навчально-методичний посібник для вчителів англійської мови] / І. Я. Глазкова, І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2010. – 131 с.

2011

 1. ШколаІ. В., Халабузар О. А. ВІЛ / СНІД знання і розуміння : методичний посібник для соціальних педагогів, психологів ЗОШ та студентів ВНЗ / упоряд. : О. А. Халабузар, І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011. – 116 с.
 2. ShkolaI. The method of debates: a teaching strategy for developing competence in communication and critical thinking / I. Shkola // Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов : матеріали III Міжнародного науково-практичного семінару (26–27 травня 2011 р.) : збірник тез / упорядники : О. Б. Ярова, І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2011. – С. 172–174.
 3. Школа І. В. Проблема транзитивного образу Дон Кіхота у творах М. Хвильового та Г. К. Честертона / І. В. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. ; відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XХIV. – Ч. 1. – С. 241–– (Серія “Лінгвістика і літературознавство”).
 4. Школа І. В. “Повернення Дон Кіхота” Г. К. Честертона – рефлексії на тему донкіхотства // МОВА І КУЛЬТУРА : науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. IІI (139). – С. 255–261.

2012

 1. Школа І. В. Інтертекстуальність “Подорожі…” М. Йогансена та “Повернення Дон Кіхота” Г. К. Честертона як вияв міжкультурної комунікації / І. В. Школа // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 3. – С. 51–56. – (Серія “Філологічні науки”).
 2. Shkola I. Language Teaching through critical thinking // Творчі підходи та методи викладання іноземних мов: матеріали IV Міжнародного науково-практичного семінару (30-31 жовтня 2012 р.) : збірник тез / упорядники : О.Б. Ярова, І.Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012. – С. 180-181.
 3. Школа І. Вірші / Ірина Школа // Університетське слово. – №25-26. – 1 жовтня, 2012. – С.10.

2013

 1. Школа І. English through Barriers : навч. посіб. для студ. / Ірина Глазкова, Ірина Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В. – 2013. – 308 с. + Електронний додаток на CD.
 2. Школа І. English through Barriers : Навчальний посібник для самостійної роботи студентів // ІринаГлазкова, Ірина Школа – Бердянськ : Видавництво Ткачук О.В. – 2013. – 96 с.
 3. Школа І. В. English. Learning through Barriers : навч. посіб. для студ. / Ірина Яківна Глазкова, Ірина Вікторівна Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В. – 2013. – 416 с. + Електронний додаток на CD.
 4. Школа І. В. Альчеста М. Йогансена – Дульсінея доктора Деонардо / І. В. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XХVII. – Ч. 2. – С. 527–535. – (Серія “Лінгвістика і літературознавство”).
 1. ШколаІ.В. “Орландо” В. Вулф : трансґендерна подорож у світ Іншого / І.В. Школа // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. ст міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип.VIII. – Ч.3. – С.161-169.
 2. ШколаІ.В. “Подорож…” М. Йогансена та “Орландо” В. Вулф : гра в романі і гра в роман / І.В. Школа // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : Зб. наук. праць. Вип. 7. – Ч. 1. – Сімферополь : Бизнес Информ, 2013. – С. 255-262.
 3. ШколаІ.В. “Подорож…” М. Йогансена та “Орландо” В. Вулф крізь призму карнавальної поетики / І.В. Школа // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 33 . – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 400с.
 4. Школа І. В. Візія Лондона в романі “Місіс Делловей” В. Вулф / І. В. Школа // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 65–70. – (Серія “Філологічні науки”)

2014

 1. 3 Школа І. В. «Подорож…» М. Йогансена і «Повернення Дон Кіхота» Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору / І. В. Школа // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / за ред. О. С. Філатової. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – С.304 – 307. – (Серія “Філологічні науки”).
 2. Школа І. В. Часопросторовий вимір роману «Повернення Дон Кіхота» Г.‑К. Честертона / І. В. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного ун-ту. Серія : філологія : зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – Вип.1. – С. 114-121.
 3. «Орландо» В. Вулф: дисонанс фемінного і маскулінного / І.В. Школа // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.) : збірник тез / упорядники : О. Б. Ярова, В. В. Богдан. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С. 97–100.
 4. Риси казки в “Санаторійній зоні” та “Сентиментальній історії” М.Хвильового / І.Школа // “У тридев’ятому царстві”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції  (25–26  вересня  2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 157–158.
 5. Technology of Project Activity for English Language Teaching of University Students / І. Школа // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка : Педагогічні науки. – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – Вип. 61-62. – С. 161–166.
 6. Школа І. Сучасні методи навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей / Ірина Школа // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. ст. ; гол. ред. Богуш А.М. – ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2014. – №11-12. – С. 70–75.
 7. Школа І.В. Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей / І.В. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С. 307–312.
 8. Школа І.В. Метод проектів як засіб підвищення ефективності навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей / І.В. Школа // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [гол. ред. Т.І. Сущенко]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 37 (90). – С. 449–455.

2015

 1. Кейс-метод як засіб підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей / І.Школа // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. ст. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015. – № 1-2. – С. 70–74

2016

 1. Школа І. Образ Дон Кіхота в “Байгороді” Ю.Яновського та “Повернення Дон Кіхота” Г.-К.Честертона як символ націотворення/І.Школа //Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Випуск  23. – Серія “Філологічні науки”. – Полтава: ПНПУ, 2016. С.52-58.

2017

 1. Школа І. В. Імпресіоністичний принцип візуалізації міського простору у творах В. Вульф та І. Вільде / І.В. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. XІІІ. – С. 75-81.

2018

 1. Школа І. В. “Дон Кіхот” М. Сервантеса: еволюція критичної та літературної рецепції / І.В. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. XIV. – С. 77-85.