Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кондакова Людмила Олександрівна

доцент кафедри соціальних комунікацій

кандидат філологічних наук

Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»
Грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації за досягнуті успіхи у професійній діяльності та з нагоди Дня науки України (2005 р.)
Грамота Кабінету міністрів України за значний особистий внесок у розвиток освіти, сумлінну працю і високий професіоналізм (2004 р.)
Нагороджена грамотою Кабінету міністрів України за значний особистий внесок у розвиток освіти, сумлінну працю і високий професіоналізм (2004 р.),
Нагороджена грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації за досягнуті успіхи у професійній діяльності та з нагоди Дня науки України (2005 р.).
У серпні 2015 року нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».
У грудні 2018 року нагороджена почесною нагородою від міського голови медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська».
Наукометрика

ORCID iD

0000000325461551

Google Scholar

Researcher iD

E29142019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 15 грудня 1958 року в с. Велика Димерка Броварського району Київської області.

У 1981 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література». Навчання в аспірантурі Київського державного університету ім. Т. Шевченка закінчила у 1988 році. Кандидатську дисертацію захистила на тему: «Морфонологічні процеси у системі української науки» (1990 р.), науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Тоцька Ніна Іванівна.

Викладацьку діяльність розпочала 1981 року у Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко. У 1991 році призначена деканом новоствореного факультету української та слов’янської філології. З 1994 по 2012 року працювала у Азовському регіональному інституті управління, пройшовши шлях від викладача до директора. У березні 2012 року повернулась до БДПУ, де працювала на посаді доцента кафедри філологічних дисциплін, а з 1 вересня 2012 року на кафедрі соціальних комунікацій.

Ступінь кандидата філологічних наук отримала у 1990 році, звання доцента кафедри управління та соціальних технологій – у 2003.

Наукові інтереси: практична стилістика, літературний стиль, публіцистика.

Електронна пошта: la_kondakova@bdpu.org.ua, ludmilakondakova58@gmail.com

 

Публікації

1988

 1. Кондакова Л. Відабревіатурні слова в українській мові та їх структурні і морфонологічні особливості / Л.Кондакова, М. Сердюк // Українське мовознавство – К. : КДУ, 1988. – вип. 15 – С. 46–50
 2. Кондакова Л. Формування вмінь та навичок з фонетичної стилістики у студентів філологічних факультетів за системою вправ проф. Тоцької Н. І. / Л. Кондакова // Наукові читання, присвячені 75-й річниці ювілею проф. Тоцької  Н. І. та проф. Кучеренко І. К. – К., 1988. – С. 33–34.

1991

 1. Кондакова Л. Морфонологічні процеси при творенні іменників від власних географічних назв з інтерфіксацією на морфемному шві / Л. Кондакова // Актуальні проблеми сучасного літературознавства та мовознавства: зб. наук. праць. – К. : НМКВО, 1991. – С. 250–255.
 2. Кондакова Л. Особливості інтерференції морфів при творенні українських іменників. / Л. Кондакова // Матеріали II Міжнародного семінару «Слов’янська культура у сучасному світі (вивчення та викладання у іншомовній аудиторії)» – К., 1991, С. 194–195.
 3. Кондакова Л. Усічення твірних основ іменників як морфонологічне явище / Л. Кондакова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: зб. наук. праць. – Москва – Запоріжжя, 1991. – Вип. 1. – С. 21.

1992

 1. Кондакова Л. Складова характеристика морфонологічних явищ в українській та російській мовах при словотворенні/ Л. Антошкіна, Л. Кондакова // Актуальні питання підготовки фахівців у педвузах. – Бердянськ, 1992. – С. 13–15.
 2. Кондакова Л., Антошкіна Л. Шляхи формування наукової термінології у Південній Україні. / Л. Антошкіна, Л. Кондакова // Актуальні питання підготовки фахівців у педвузах. – Бердянськ, 1992. – С. 5–7.
 3. Кондакова Л. О. Напрямки роботи у розвитку зв’язного мовлення молодших школярів / Л. О. Кондакова, І.А.Онуфрієнко// Актуальні питання підготовки фахівців у педвузах (секція філологічних дисциплін). – Бердянськ, 1992. – С. 15–16.

1993

 1. Кондакова Л. Особливості фонетичного коригування усного мовлення школярів 1 класу (шестирічного віку)/ Л. Кондакова // Лінгводидактичні студії та проблеми національної освіти. – Бердянськ, 1993. – Т. 1. – С. 3–4.
 2. Кондакова Л. Функціональне навантаження морфонологічних альтернаційних приголосних на морфемному шві (за матеріалами українських іменників) / Л. Антошкіна, Л. Кондакова // Лінгводидактичні студії та проблеми національної освіти. – Бердянськ, 1993. – Т.1. – С. 4–5.
 3. Кондакова Л., Сухомлинов О. Філологічні дослідження М. Грушевського / Л. Кондакова, О.Сухомлинов// Лінгводидактичні студії та проблеми національної освіти. – Бердянськ, 1993. – Т.2. – С. 16–17.

1994

 1. Кондакова Л. Особливості функціонування афіксальних аломорфів при словотворенні українських іменників / Л. Кондакова// Актуальні проблеми сучасного літературознавства та мовознавства: зб. наук. праць. – К. : НМКВО, 1994. – С. 202–206.

1995

 1. Кондакова Л. Моделі афіксальної алломорфії при словозміні іменників в українській мові та їх функціональна природа / Л. Кондакова // Актуальні проблеми сучасного літературознавства та мовознавства: зб. наук. праць. – К. : НМКВО, 1995. – С. 188–192.

1997

 1. Кондакова Л. Вивчення розділу «Морфеміка» у курсі сучасної літературної мови для студентів філологів: методи, способи, узагальнюючі вправи / Л. Кондакова // Українське мовознавство. – 1997. – Вип. 21. – С. 103–107.
 2. Кондакова Л. Морфонологічні процеси у географічних назвах та їх похідних / Л. Кондакова // Вісник Київського університету ім. Т. Г. Шевченка: Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 1997. – Вип. 5. – С. 28–30.

1999

 1. Кондакова Л. Курс лекцій з народознавства для студентів спеціалізації «Менеджмент у туристичному, готельному та курортному сервісі»: методичний посібник/ Л. Кондакова. – Бердянськ : АРІУ, 1999. – 96 с.
 2. Кондакова Л. Методичні вказівки до курсу «Ділова українська мова» для студентів-заочників: метод. посібник/ Л. Кондакова. – Бердянськ: АРІУ, 1999. – 52 с.
 3. Кондакова Л. Мова засобів масової інформації та пропаганди, як виразник культури управління / Л. Кондакова// Проблеми регіонального управління. – Бердянськ, 1999. – № 1. – С. 81–83.
 4. Кондакова Л. Характеристика морфонологічних альтернацій, викликаних чергуваннями голосних з фонемним нулем у корені слова при словотворенні./ Л. Кондакова. – Депоновано у ІН ІОН АН СРСР 1 серпня 1989 р. № 391010. Бібліограф, показник «Нова радянська література з суспільних наук» Мовознавство, № 1, 1999 р.

2005

 1. Кондакова Л. Аналіз засобів образності в українській судовій риториці (на прикладах промов вітчизняного адвоката Ф.Н. Плевако) / Л. Кондакова // Вісник АРІУ. – Бердянськ, 2005. – № 2. – С. 14–23.

2006

 1. Кондакова Л. О. Формування якісних освітніх послуг: регіональний вимір. Прометей, 2006, Регіональний збірник наукових праць з економіки / П. В. Гудзь, О.П. Бурлаченко, Л.О. Кондакова, // ДЕГІ; ІЕПД НАН України. – Вип. 2 (20). – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – 222 с. (С.205–210)
 2. Кондакова Л. Мова засобів масової інформації і пропаганди як виразник культури управління / Л. Кондакова // Вісник АРІУ №1. Бердянськ, 2006. – С.81–90.
 3. Кондакова Л. Українське народознавство. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів/ Л. Кондакова. – Бердянськ, 2006. – 4 д.а.

2008

 1. Кондакова Л. Сучасна українська літературна мова. Курс лекцій: методичний посібник для студентів/ Л. Кондакова. – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2008. – 81 с.

2010

 1. Кондакова Л. Методика викладання у вищій школі: метод. посібн/ Л. Кондакова. – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2010. – 117 с.
 2. Кондакова Л. Методичний посібник з методики викладання у вищій школі/ Л. Кондакова. – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 3. Кондакова Л. О. Сучасні тенденції розвитку мови ЗМІ в Україні. Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : ІІІ Міжрегіональна студентська конференція, 16 травня 2019 р.: тези доповідей. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 87–91.