Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Костромицький Роман Іванович

Candidate of Philological Sciences (PhD), docent

кандидат філологічних наук, доцент

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Нак. від 13.03.2012 р. № 96-к  № 901)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ облУОН від 27.08.2009 № 358)
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету
Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (Нак. №120-к від 31.03.2017 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000246303563

Google Scholar

0UXC370AAAAJ&hl

Researcher iD

E51392019

Scopus iD

ResearchGate iD

Roman_Kostromitskyi

Біографія

Народився 21 січня 1981 року в м. Бердянську Запорізької області.

У 2003 р. закінчив з відзнакою філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова і література (російська та англійська)», у 2004 р. – магістратуру філологічного факультету цього ж вищого навчального закладу за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська)». У 2017 році вступив до магістратури факультету соціальних наук Запорізького національного технічного університету за спеціальністю «Журналістика».

Викладацьку діяльність розпочав у 2005 році на посаді асистента кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2010–2017 рр. – доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ. У 2010–2011 рр. обіймав посаду відповідального секретаря приймальної комісії БДПУ.

У 2008 році закінчив аспірантуру Запорізького національного університету за спеціальністю російська література. 14 травня 2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Тенденції пізнього постмодернізму в творчості В. О. Пєлєвіна “ДПП”, “Священна книга перевертня”» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Погребна Вікторія Леонідівна).

Ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Російська література» одержав у 2008 році, а вчене звання доцента – 2012.

Викладацьку діяльність розпочав у 2005 році на посаді асистента кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2010–2011 рр. обіймав посаду відповідального секретаря приймальної комісії БДПУ. У 2010–2017 рр. – доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ. З вересня 2017 року працює на кафедрі соціальних комунікацій.

Має багаторічний досвід репортажної, портретної фотозйомки.

Нагороди: нагороджений почесною грамотою ректора за сумлінну працю, громадську активність, досягнуті успіхи у професійній та педагогічній діяльності та з нагоди Дня працівника освіти (2005 р.). У 2009 році нагороджений грамотою ректора за захист кандидатської дисертації та почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди дня працівників освіти. У березні 2012 року отримав почесну грамоту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. У травні 2013 року отримав грамоту ректора за видання монографії та високі показники у науково-педагогічній діяльності. У березні 2016 року отримав нагороду «Відмінник освіти України».

Коло наукових інтересів: фотожурналістика, медіаграмотність.

Електронна пошта: romankostromitsky@gmail.com, ri_kostromicki@bdpu.org.ua

 

Публікації

2013 рік

 1. Костромицкий Р.И., Коркишко В.О. История русской литературы ХІХ века (первая четверть – 25-е – 60-е годы) : учебная программа / Роман Костромицкий, Виктория Коркишко. – Бердянск : БГПУ, 2013. – 124 с.
 2. Костромицкий Р.И. Тенденции «позднего постмодернизма» в творчестве Виктора  Пелевина : монография / Роман Костромицкий ; [научн. ред. Погребная В.Л.]. – Бердянск : БГПУ, 2013. – 181 с.

2014 рік

 1. Костромицкий Р.И. Дискуссии о постмодернизме в русской и болгарской литературах / Р.И.Костромицкий // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15–16 травня 2014 р.) : [збірник тез] / [ред. В. І. Кірева, С. І. Корнієнко, А. М. Сердюк, О. А. Сєнічева, О. Б. Червенко]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С.
 2. Алєксєєва Л.О., Костромицький Р. І. Методичні рекомендації для написання випускних (кваліфікаційних) робіт бакалавра для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська). Мова і література (англійська)» / [упор. : Л. О. Алєксєєва, Р. І. Костромицький]. – Бердянськ, 2014. – 89 с.
 3. Костромицкий Р.И. Постмодернистская природа героя в романе В. Пелевина «Священная книга оборотня» / Р.И. Костромицкий // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – Вип. ІІ. – С. 31–39.

2015 рік

 1. Костромицкий Р.И. Лабиринт как способ организации хронотопа в «Шлеме ужаса» В.  Пелевина // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнародної наукової конференції
  (24–25 вересня 2015 р.) / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 86-88.
 2. Костромицкий Р.И. Постмодернизм в русской и болгарской литературах: проблема массовости/элитарности / Р.И.Костромицкий // Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–236 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О.П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С.М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С.80-82.
 3. Костромицький Р. Саморефлексія постмодернізму в прозі В. Пєлєвіна / Роман Костромицький // Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст : [упоряд. С.О. Філоненко ; авт. передм. О.Г. Астаф’єв]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 265–289 с.

2016 рік

 1. Костромицький Р. Прийом подвійного кодування у прозі В.Пєлєвіна // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 80 – 82.
 2. Костромицький Р. Чернишевська-Бистрова Н.М. / Роман Костромицький // Шевченківська екнциклопедія : в 6 т. – Т. 6: Т – Я / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; редкол. : М.Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2015. – С. 744 – 745.

2017 рік

 1. Костромицкий Р.И. Специфика постмодернизма В.Пелевина // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково – практичної інтернет – конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – С. 263-265.
 2. Костромицкий Р.И. Постмодернистские стратеги в прозе В. Пелевина / Р.И. Костромицкий // «The Vanguard of Science” Международный научно-практический журнал. – 2017. – № 4. – С. 88-92.
 3. Костромицкий Р.И. Міфологічна основа романа В. Пєлєвіна «Числа» // Матеріали XXХVІ  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»  // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – С. 194–196.

 2018 рік

 1. Костромицький Р. І. Специфічні особливості ресурсу Foto.ua як інтернет-медіа / Р.І. Костромицький // Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред.Галич А. О. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2018. – С.15–23.
 2. Костромицький Р. І.Специфічні особливості інтернет-медіа // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч.2. – С. 141–142.
 3. Костромицький Р. І. Специфіка інтерактивності порталу Foto.ua. / Р.І. Костромицький // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол.: В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 153–156.