Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Мельнікова Юлія Олександрівна

завідувач кафедри, доцент кафедри соціальних комунікацій

кандидат філологічних наук

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2016 р.)
Почесна грамота Національної спілки журналістів України за підготовку журналістських кадрів для ЗМІ Бердянська і півдня Запорізької області та з нагоди Дня журналіста
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня працівників освіти (2007 р.)
Грамота Управління освіти і науки України Запорізької облдержадміністрації за сумлінну роботу, громадську активність та досягнуті успіхи у професійній діяльності (26 січня 2006 р.)
Почесна медаль мера за вагомий внесок у розвиток міста
Наукометрика

ORCID iD

0000000176152068

Google Scholar

YUUCjJIAAAAJ

Researcher iD

E30172019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 7 січня 1976 року у м. Бердянську Запорізької області.

У 1999 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література», у 2004 р. – за спеціальністю «Мова і література (російська та англійська)».

Працює в Бердянському державному педагогічному інституті з 1994 року. З 2001 р. – старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури.

2003 р. закінчила аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету (спеціальність: 10.01.01 – українська література). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Романічна проблематика християнського міфу «QuidestVeritas?» («Що є істина?») Наталени Королеви» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ю. І. Ковалів).

2008 р. отримала диплом бакалавра журналістики (фахівець видавничої справи та редагування) Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У липні 2010 року вступила до Національної спілки журналістів України (членський квиток № 23773).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента (протокол № 3/04-Д від 9 листопада 2010 р.)

2012 р. отримала диплом магістра Запорізького національного технічного університету та отримала кваліфікацію «Магістр з журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Нагороди. Нагороджена грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету за сумлінну працю, громадську активність, досягнуті успіхи в професійній та педагогічній діяльності та з нагоди Дня працівника освіти (29 вересня 2005 р.); грамотою Управління освіти і науки України Запорізької облдержадміністрації за сумлінну роботу, громадську активність та досягнуті успіхи у професійній діяльності (26 січня 2006 р.); почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня працівників освіти (2007 р.); грамотою міського голови за значні успіхи в науковій роботі та активну участь у громадському житті міста Бердянська (2008 р.); грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету за публікацію монографії (2010 р.); грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету за високі досягнення в міжнародній діяльності (2010 р.). У травні 2011 року нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України». У жовтні 2013 року нагороджена почесною медаллю мера за вагомий внесок у розвиток міста. У травні 2015 року нагороджена почесною грамотою Національної спілки журналістів України за підготовку журналістських кадрів для ЗМІ Бердянська і півдня Запорізької області та з нагоди Дня журналіста.Нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2016 р.).

Наукові інтереси: розвиток соціально відповідальної журналістики в Україні, взаємодія регіональних ЗМІ з громадою.

Електронна пошта: melnichka07@gmail.com

 

Публікації

2000

 1. Мельнікова Ю. О. Рецепція образу Понтія Пілата Наталеною Королевою у повісті “QuidestVeritas?” (“Що є істина?”) / Юлія Олександрівна Мельнікова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 5 : Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2000. – С. 221–228.

2001

 1. Мельнікова Ю. О. Пророчі сни та видіння як композиційні елементи історичної повісті Н. Королевої “QuidestVeritas?” (“Що є істина?”) / Юлія Олександрівна Мельнікова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 6 : Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2001. – С. 226–231.

2002

 1. Мельнікова Ю. О. Рецепція образу біблійної грішниці Наталеною Королевою у повісті “QuidestVeritas?” (“Що є істина?”) / Юлія Олександрівна Мельнікова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 7 : Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2002. – С. 336–341.
 2. Мельнікова Ю. О. Рецепція образу Понтія Пілата у творах Наталени Королевої та Михайла Булгакова / Юлія Олександрівна Мельнікова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. – К. – Одеса : Твімінтер, 2002. – Вип. 10. – С. 255–263.

2006

 1. Мельнікова Ю. О. Віра, археологія, історія людини… Жанр твору “QuidestVeritas?” Наталени Королевої / Юлія Олександрівна Мельнікова // Українська мова та література. – 2006. – № 6–8 (454–455). – С. 9–13.
 2. Мельнікова Ю. О. Роль предметно-матеріальних образів у романі “Quidestveritas?” (“Що є істина?”) Наталени Королеви / Юлія Олександрівна Мельнікова // Наукові записки. Серія : Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. ХІХ. – С. 105–113.
 3. Мельнікова Ю. О. Художнє осмислення проблеми минувшини у романі Н. Королеви “QuidestVeritas?” (“Що є істина?”) / Юлія Олександрівна Мельнікова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 11 : Лінгвістика і літературознавство. Частина ІІ. – К. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – С. 249–255.

2007

 1. Мельнікова Ю. О. Естетично-художні функції пейзажних описів у романі Наталени Королеви “QuidestVeritas?” (“Що є істина?”) / Юлія Олександрівна Мельнікова // Мова і культура (науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. ІІІ (91). Лінгво-культурологічна інтерпретація тексту. – С. 170–175.

2008

 1. Мельнікова Ю. О. Естетично-художні функції описів у романі Наталени Королеви «QuidestVeritas?» / Юлія Олександрівна Мельнікова // Слово і Час. – 2008. – № 2. – С. 19–27.
 2. Особливості української історичної прози ХХ століття: Монографія / [Александрова Г. О., Богданова М. М., Мельнікова Ю. О., Співак І. Е.]; автор передмови і науковий редактор Ю. І. Ковалів. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 226 с.

2009

 1. Історія російської літератури ХІХ століття (40–90-ті рр.). Навчальна програма для студентів напряму підготовки: 6.020303 Філологія / Вікторія Зарва, Юлія Мельнікова. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 5–65. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-362 від 08.02.2008 р.)
 2. Мельнікова Ю. О. Романічна проблематика християнського міфу у «QuidestVeritas?» Наталени Королеви / Юлія Олександрівна Мельнікова. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 197 с.
 3. Мельнікова Ю. О. Сценарій ювілейного дня народження Зарви Вікторії Анатоліївни. / Юлія Олександрівна Мельнікова // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 287–291.
 4. Мельнікова Ю. Романічна проблематика християнського міфу у «QuidestVeritas?» Наталени Королеви: монографія / Юлія Мельнікова. – Донецьк: Юго-Восток, 2009.– 197 с.
 5. Мельнікова Ю. О. «Його читає світ увесь» / Юлія Олександрівна Мельнікова // Літературна Україна. – № 36 (5324). – 2009. – 5 листопада. – С. 6.
 6. Мельнікова Ю. О. Внесок бердянських вчених у розвиток соціальних комунікацій / Юлія Олександрівна Мельнікова // Азовский вестник. – 2009. – № 15 (952). – 30 апреля. – С. 3.
 7. Мельнікова Ю. О. Навчально-методична робота. / Юлія Олександрівна Мельнікова // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 102–158.
 8. Мельникова Ю. О. Новая специальность, новые достижения / Юлія Олександрівна Мельнікова // Бердянск деловой. – 2009. – № 37 (974). – 17 сентября. – С. 45.
 9. Мельникова Ю. О. Проблемы воспитания личности в медиапространстве/ Юлія Олександрівна Мельнікова // Азовский вестник. – № 43 (980). – 2009. – 4 декабря. – С. 3.

2010

 1. Мельнікова Ю. О. Бердянська школа журналістики. Інститут філології БДПУ / Юлія Олександрівна Мельнікова // Журналістика в піарі та піар в журналістиці / Упорядн. В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – К. : «Грамота», 2010. – С. 230–238.
 2. Мельнікова Ю. О. Ґенеза історичного роману в літературознавстві як однієї з модифікацій жанру / Юлія Олександрівна Мельнікова // Актуальні питання слов’янскої філології: Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч.2. – С. 55–66.
 3. Мельнікова Ю. О. Наукові зв’язки бердянських викладачів з Інститутом журналістики КНУ імені Тараса Шевченка / Юлія Олександрівна Мельнікова // Освіта України. – № 44. – 11 червня 2010 р.
 4. Мельнікова Ю. О. Романічне переосмислення християнських текстів (на матеріалі роману Наталени Королеви «QuidestVeritas?») / Юлія Олександрівна Мельнікова // Актуальні питання іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. V. – Ч.1. – С. 245–253.
 5. Мельнікова Ю. О. Слово до читача / Юлія Олександрівна Мельнікова // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Т. 38. – Січень–березень. – С. 3.
 6. Мельнікова Ю. О. Художній часопростір роману «Що є істина?» Наталени Королеви / Юлія Олександрівна Мельнікова // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Серія : Філологія / За заг. ред. С.В. Безчотнікової. – Маріуполь: Прінтсервіс, 2010. – Вип.  – С. 111–115.
 7. Мельнікова Ю. О. Verbavolant, scriptamanent (Слова відлітають, написане залишається) / Юлія Олександрівна Мельнікова // Бердянскделовой. – 2010. – №46 (1035). – 18 ноября.

2011

 1. Мельникова Ю. А. «QuidestVeritas?» («Чтоестьистина?») НаталеныКоролевыкак роман-легенда / ЮлияАлександровна Мельникова// Современнаяславистика и научноенаследие С. Б. Бернштейна: сборник статей. – М. : Институтславяноведения РАН, 2011. – С. 380–382.

2012

 1. Мельнікова Ю. О. Своєрідність образу Понтія Пілата у романах Наталени Королеви та Михайла Булгакова./ Юлія Олександрівна Мельнікова // ЗБОРНІК навуковыхартыкулаў VIII Міжнароднайнавуковайканферэнцыі “Славянскіялітаратуры ў кантэксцесусветнай”, прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. – Мінськ: БДУ. – 2012. – С. 227–231.

2013

 1. Мельнікова Ю. О. Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030301 «Журналістика», спеціальності 7.03030101 «Журналістика». / Мельнікова Ю. О., Носко А. М., Камаєв Т. Є. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 28 с.
 2. Мельнікова Ю. О. Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.02030301 «Українська мова та література. Спеціалізація: Редагування освітніх видань» / Мельнікова Ю. О., Носко А.М. , Вербовий Р. М. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 19 с.

2014

 1. Мельнікова Ю. О. Інтерпретація історії в романі Н. Королеви «QuidestVeritas?» («Що є істина?») / Юлія Олександрівна Мельнікова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : науковий збірник / за ред. Зарви В. А. Бердянськ: БДПУ, 2014. – Випуск 1. – С. 68–73.

2015

 1. Мельнікова Ю. О. Вивчили можливості, дослідили потреби / Юлія Олександрівна Мельнікова // Журналіст України. – 2015. – № 5 (396). – С. 33–35.
 2. Мельнікова Ю. О. Застосування технологій та систем управління контентом в освітніх соціально-комунікаційних інституціях / Юлія Олександрівна Мельнікова // Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : міжрегіональна студентська конференція, 14–15 травня 2015 р. : тези доповідей. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 69–72.
 3. Мельнікова Ю. О. Особливості мережевих інформаційних продуктів для жінок (на матеріалі українського порталу Tochka.net і болгарського LadyZone.bg) / Юлія Олександрівна Мельнікова // Матеріали IV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 176–179.
 4. Мельнікова Ю. О. Шановний читачу! / Юлія Олександрівна Мельнікова // Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : міжрегіональна студентська конференція, 14–15 травня 2015 р. : тези доповідей. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 3.

2016

 1. Мельнікова Ю. О. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт бакалавра за напрямком підготовки 6.030301 «Журналістика» / Р. М. Вербовий, А. М. Носко, Ю. О. Мельнікова // Бердянськ : БДПУ, 2016. – 62 с.
 2. Мельнікова Ю. О. Громадянське медіа Бердянська: розробка концепції // Актуальні проблеми медіапростору : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). – К. : Інститут журналістики, 2020. – С.181–189.
 3. Мельнікова Ю. О., Тонких Н. С. Травматична пам’ять про гендерно обумовлене насильство у медіа // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 185–187.
 4. Мельнікова Ю. Права людини і громада: формування актуальної та пріоритетної медіатеми // Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 2: Збірник конспектів лекцій [Тексти] / Авт. кол. – За ред. Виртосу І., Шендеровського К. – Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 236–249.