Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра української мови та славістики

На фото: зліва направо – доцент Володимир Анатолійович Нищета, доцент Вікторія Миколаївна Ліпич, доцент Світлана Іванівна Корнієнко, доцент Світлана Миколаївна Глазова, доцент Вусик Ганна Леонідівна, доцент Алєксєєва Лариса Олександрівна, професор Греб Марія Михайлівна, доцент Валентина Олександрівна Юносова, доцент Олена Анатоліївна Крижко, доцент Неля Віленівна Павлик, доцент Еліна Вікторівна Олійник, старший лаборант – Рула Наталія Володимирівна, доцент Червенко Оксана Борисівна, доцент Нікішина Тетяна Ігорівна.

Кафедра української мови та славістики – молода кафедра, створена у червні 2017 р у зв’язку з реорганізацією факультету та злиттям двох кафедр – кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін та кафедри загального мовознавства та слов’янської філології. Завідувачем новоствореної кафедри призначено доктора педагогічних наук, професора Греб Марію Михайлівну.

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі української мови та славістики працюють 14 викладачів, із них 2 доктори педагогічних наук (В. Ф. Загороднова, М. М. Греб), 10 кандидатів філологічних наук, доцентів (Г. Л. Вусик, С. М. Глазова, С. І. Корнієнко, О. А. Крижко, В. М. Ліпич, Т. І. Нікішина, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, О. Б. Червенко, В. О. Юносова) та 2 кандидати педагогічних наук, доцент (Л. О. Алєксєєва, В. А. Нищета), старший лаборант (Н. В. Рула).

Навчально-методична робота кафедри

Кафедра обслуговує факультет філології та соціальних комунікацій, факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв, факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти, факультет фізико-математичної, комп‘ютерної та технологічної освіти, факультет фізичного виховання, а також гуманітарно-економічний факультет. Кафедра готує високоосвічених спеціалістів з української, російської, болгарської мов, а також надає базові знання з окремих дисциплін.

Комплексна наукова тема кафедри

Викладачі кафедри працюють над комплексною темою «Мовні одиниці та методика їх вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах» (2019 – 2020 рр.).

Виховна робота

Для досягнення більшої ефективності виховного процесу викладачі кафедри дотримуються принципів науковості, гуманізації, демократизації, пріоритету проблемно-розвивальної освіти і творчої діяльності, єдності освіти і виховання та ін. Пріоритетним у виховній роботі є засвоєння світоглядних знань у цікавій та емоційній формі. Перевага надається тим прийомам і методам роботи зі студентами, які викликають у них посилену зацікавленість.

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп.

 

Адреса кафедри: 5 корпус БДПУ
вул. Горького, 19, м. Бердянськ, Запорізька обл. 71110
Ауд. 5б205
Час роботи: 8.00-17.00

Email: ffsk.ukrmova@bdpu.org.ua
тел. 7-26-21, e-mail: kaf_um@ukr.net