Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Червенко Оксана Борисівна

доцент

кандидат філологічних наук

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2012)
Грамоти Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

Google Scholar

7MWjvbgAAAAJ&

Researcher iD

G-7855-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 2007 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, болгарська)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, болгарської мови і літератури та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи.

У 2006–2007 н.р. працювала вчителем болгарської мови в загальноосвітній школі № 15 м. Бердянська.

З 2007 р. по 2010 р. – асистент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету. З 2010 р. по 2014 р. – старший викладач цієї ж кафедри. У 2014 р. переведена на посаду доцента кафедри загального мовознавства та слов’янської філології.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Локальна специфіка пісенного фольклору болгар Північного Приазов’я» зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України (науковий керівник – канд. філол. наук, ст. наук. співробітник Л. К. Вахніна).

У 2016 р. присуджено вчене звання доцента кафедри загального мовознавства та слов’янської філології.

У 2006 р. пройшла мовленнєве стажування в рамках культурного обміну в м. Любліні (Республіка Польща). У 2008 р. навчалася на курсах підвищення кваліфікації при КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» на базі Приморського багатопрофільного українсько-болгарського ліцею. З 2005 р. проходить щорічне короткотривале навчання в Республіці Болгарія.

Дисципліни, які викладає 

Друга іноземна мова (болгарська)

Професійний і науковий інтерес

Болгаристика.

Автор понад 25 публікацій, з яких статті у вітчизняних та  закордонних наукових виданнях, збірник пісень, колективна монографія, тези наукових повідомлень, рецензії та огляди.

Нагороди

Грамота ректора БДПУ за високі досягнення в міжнародній діяльності (2009, 2010 р.), за захист кандидатської дисертації (2013 р.); Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 80-річчя університету (2012 р.).

E-mail: chervenko@ukr.net

 

Список публікацій

2009

 1. Червенко О.Б. Нові видання до 100-річчя проф. М. Кравцова / О. Б. Червенко // Слов’янський світ : щорічник ; редкол. Г. А. Скрипник (відп. ред.) та ін. – Вип. 7. – Київ : Вид-во ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. – С.218–221.

2010

 1. Червенко О.Б. Національна культура та ЗМІ (на матеріалі болгарських публіцистичних текстів) / О. Б. Червенко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник ; за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – Т. 38. – Січень–березень. – С. 134–137.
 2. Червенко О.Б. До 100-річчя болгарського фольклориста академіка Петра Динекова / О. Б. Червенко // Слов’янський світ : щорічник ; редкол Г. А. Скрипник (відп. ред.) та ін. – Вип. 8. – Київ : Вид-во ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2010. – С. 210–212.

2011

 1. Червенко О.Б. Болгарська народна творчість Північного Приазов’я у колі інтересів фольклористичної традиції / О. Б. Червенко // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Вип. VІ. – Ч. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 56–65.
 2. Червенко О.Б. Свято болгарської народної культури в Україні / О. Б. Червенко // Народна творчість та етнологія. – Вип. 4. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2011 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ. – К., 2011. – С. 73–77.

2012

 1. Червенко О. Б. Болгарський фольклор Північного Приазов’я: специфика на историческите песни във фолклора на приазовските българи/ О. Б. Червенко // Матеріали Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії, (Бердянськ, 17–18 травня 2012 р.) : [зб. тез] / [упор. Сердюк А. М., Сєнічева О. А., Цанов С. М.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 98–99.
 2. Червенко О. Б. Болгарський фольклор Північного Приазов’я/ [збир. та упор. О. Б. Червенко]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 126 с.
 3. Червенко О. Б. Динаміка сучасного побутування болгарських народних пісень Північного Приазов’я / О. Б. Червенко // Слов’янський світ: [щорічник] / [гол. ред. Г. А. Скрипник]. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2012. – Вип. 10. – С. 241–248.
 4. Червенко О. Б. Рослинна символіка в болгарських лазарських піснях Північного Приазов’я / О. Б. Червенко // Матеріали до української етнології / [гол. ред. Г. Скрипник]. – К : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ. – 2012. – Вип. 11(14).– С. 135–140.

2013

 1. Червенко О. Б. Основни мотиви в български хайдушки песни от Северното Приазовие / О. Б. Червенко // Матеріали ІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 16–17 травня 2013 р.) : [зб. тез] / [упор. Сердюк А. М., Сєнічева О. А., Ніколова Д. С.]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 112–113.
 2. Червенко О. Б. Жанрова специфіка болгарських народних пісень Північного Приазов’я: зіставний аспект / О. Б. Червенко // Слов’янський світ : [щорічник] / [гол. ред. Г. А. Скрипник]. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2013. – Вип. 11. – С. 212–224.

2014

 1. Червенко О. Б. Български сватбени песни от Северното Приазовие: съпоставителен аспект / О. Б. Червенко // Матеріали ІІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 15–16 травня 2014р.) : [зб. тез] / [ред. КірєваВ. І. та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 141–142.
 2. Червенко О. Б. Функціонування традиційного фольклору в системі сучасної фольклорної парадигми / О. Б. Червенко // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІV Міжвуз. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2014. – Вип. ІV. – С. 112–115.
 3. Червенко О. Б. Українська фольклористика та етнологія в Болгарії/ О. Б.Червенко // Слов’янський світ : [щорічник] / [гол. ред. Г. А. Скрипник]. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2013. – Вип. 11. – С. 306–309.
 4. Червенко О. Б. Історія вивчення болгарських діалектів Північного Приазов’я / О. Б. Червенко // Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали IV Міжнародної наук. конф. молодих вчених (Бердянськ, 19–20 вересня 2014 р.) : [зб. тез] / [гол. ред. О. П. Колінько].– Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 11–12.
 5. Червенко О. Б. Характерни особености на българските народни песни от село Лозоватка (Приморски район, Запорожка област, Украйна) / О. Б. Червенко // Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІІІ. – C. 77–85.

2015

 1. Червенко О.Б. / Лексемата вода в българските народни песни от Северното Приазовие – стилови и семантични аспекти / О.Б. Червенко // Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О.П., Корнієнко С. І., Сєнічева О.А., Цанов С. М., Червенко О.Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 45–46.
 2. Червенко О.Б. / Фолклорът на приазовските българи – съвременна трансформация на народнопесенния дискурс / О.Б. Червенко // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 61–63.
 3. За някои специфични употреби на вторични езикови текстове (по материали от български език) / О.Б. Червенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VІІ. – C. 52–61.
 4. Червенко О.Б. Особливості сучасного фольклорного репертуару болгар Північного Приазов’я / О.Б. Червенко // Слов’янський світ : щорічник. Вип. 13 / [голов. ред. Скрипник Г.А.]; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2015. – С. 323–332.
 5. Червенко О.Б. Интердискурсивност в езикови текстове на българския публичен дискурс / О.Б. Червенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VІІІ. – C. 32–41.
 6. Червенко О.Б. The pecularities of contemporary folklore from the repertoire / O. Chervenko // SOUTH-WEST GEORGIA (history, archaeology, ethnology). INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIALS. – Tbilisi, 2015. – P. 74–84.

2016

 1. Червенко О.Б. Антропоними в българските народни песни от Северното Приазовие / О.Б. Червенко // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 34–36.
 2. Червенко О.Б. «Към славянството» на Константин Величков – поетическа идентичност на идеологичното / О.Б. Червенко // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.104–105.

2017

 1. Червенко О.Б. «Въстаник» на Пенчо Славейков – драмата на съвестта в контекстите на традицията и новаторството / О.Б. Червенко // Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18–19 травня 2017 р.) : [збірник тез] / [ред. О. П. Колінько, Корнієнко С. І., Сопіна О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 103–104.
 2. Червенко О.Б. Болгарський фольклор Північного Приазов’я / О.Б. Червенко // Мова і соціум: етнокультурний аспект : [кол. мон.] / [ред. О. П. Колінько, Сопіна О.А.]. – Мелітополь : Видавничий Будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С. 159–209.

2018

 1. Червенко О.Б. / Паратекстовият портрет на Бачо Киро в «Четите в България…» На З. Стоянов / О.Б. Червенко // Матеріали VІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (25–26 травня 2018 р.) : [збірник тез] / [ред. Греб М. М., Корнієнко С. І., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 61–65.