Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Новини

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ БДПУ!!!

Готується до видання черговий номер
літературного альманаху
студентської творчості
“ЖИВІ ПЕРЛИНИ”
Запрошуємо до співпраці талановитих студентів, які переймаються одвічними темами людського буття – кохання, пошуку щастя і сенсу життя, любові до матері та рідної землі, а власні відчуття намагаються передати віршованими рядками чи прозою.

Мова альманаху: українська.

Свої творчі доробки можете надсилати до 8 березня 2020 р. на кафедру української мови та славістики (ауд. 5б 205) за адресою: elina-ol@ukr.net

Матеріали приймаємо тільки в електронному вигляді!

Редакційна колегія залишає за собою право редагування поданих матеріалів.


Кураторська година «Вогонь – суддя безпечності людей»

16 грудня з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, запобігання травматизму і упередження нещасних випадків в групі 2УМЛ факультету філології та соціальних комунікацій проведено кураторську годину «Вогонь – суддя безпечності людей» (куратор – доцент кафедри української мови та славістики Світлана Глазова).

Під час заходу студенти узагальнили знання з правил пожежної безпеки, обговорили небезпечні ситуації, які слід швидко оцінювати, приймати оптимальні рішення щодо їх подолання. Завдання цього заходу було також виховати почуття відповідальності, сформувати культуру безпеки своєї та оточуючих.

Наприкінці кураторської години Пронька Марія та Скуратовська Дарина провели вікторину «Вогонь – добрий слуга, але поганий господар», під час якої студенти-філологи продемонстрували знання умов виникнення процесу горіння і принципів запобігання та гасіння пожеж. Вікторина викликала інтерес та жваве обговорення.

Під час проведення заходу студенти дійшли висновку, що понад усе слід цінувати людське життя та берегти своє здоров`я. Студенти-україністи отримали багато корисної інформації та позитивних емоцій.


 

14 лютого 2019 року відбувся ІІ (обласний) етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. До Конкурсу були залучені 12 учасників з різних вузів Запорізького регіону. Від Бердянського державного педагогічного університету взяли участь студентка 3УМЛ групи факультету філології та соціальних комунікацій Стариченко Лілія Володимирівна,  студент 1КП групи факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Антонюк Ілля Олексійович,  студентка 2УМЛ групи факультету філології та соціальних комунікацій Стельмах Анастасія Сергіївна.

Переможцем Конкурсу стала студентка 3УМЛ групи факультету філології та соціальних комунікацій Стариченко Лілія Володимирівна, яка посіла почесне 2 місце. Усі учасники виявили високий рівень підготовки та творчий підхід до виконання запропонованих завдань.

Кафедра української мови та славістики вітає учасників з успішним виступом у ХХ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.

 

 


 

На підставі листа Міністерства освіти і науки України від 4.10.2019 № 1/9-622 «Про проведення ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», з метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської та студентської молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу на базі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету 13 листопада 2019 року кафедрою української мови та славістики було проведено І етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в якому взяло участь  50 студентів (факультет філології та соціальних комунікацій, факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв, факультет соціально-педагогічної та корекційної освіти, гуманітарно-економічний факультет, факультет фізичного виховання, факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ).

За рішенням журі до участі у ІІ (обласному) етапі Конкурсу були рекомендовані такі студенти:

З гуманітарного профілю   Стельмах Анастасія Сергіївна, студентка 2УМЛ групи факультету філології та соціальних комунікацій; Стариченко Лілія Володимирівна, студентка 3УМЛ групи факультету філології та соціальних комунікацій.

З негуманітарного профілю  – Антонюк Ілля Олексійович, студент 1КП групи факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти.

Підготовці до ІІ (обласного) етапу Конкурсу, який відбудеться 14 грудня 2019 року у м. Запоріжжя, передувала ґрунтовна робота наукових керівників та студентів, що передбачала виконання творчих завдань та розгляд питань з різних розділів української мови.

Кафедра української мови та славістики бажає успішно виступити студентам у ХХ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.

 


 

Від сподівань з надією – до успіху

29 листопада 2019 року в спеціалізованій вченій раді Д 32.051.02 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки старший лаборант кафедри української мови та славістики Наталія Рула успішно захистила дисертацію «Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Запорізького національного університету Раїса Христіанінова). Офіційними опонентами виступили доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України Катерина Городенська і кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України Тетяна Спільник. Дисертація Наталії Рули – новаторське дослідження, у якому на засадах функційно-категорійної граматики схарактеризовано семантико-синтаксичну структуру складносурядних речень сучасної української мови, з’ясовано їхні формально-граматичні та комунікативні ознаки.

Члени спеціалізованої ради засвідчили високу якість виконаного дослідження та одноголосно ухвалили присудити Наталії Рулі науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.


 

 

 «Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості» (І. Огієнко)

Саме такими словами 4 грудня 2019 року на кафедрі української мови та славістики розпочалося чергове засідання проблемної групи на тему «Новітні зміни в правописі української мови» для здобувачів I (бакалаврського) та II (магістерського) рівнів вищої освіти факультету філології та соціальних комунікацій.

Майбутні філологи ознайомилися зі змінами у межах граматичних категорій різних частин мови та оновленою редакцією «Українського правопису», затвердженого  Кабінетом Міністрів України (Постанова №437 від 22 травня 2019 року).

Завідувачем кафедри Греб Марією Михайлівною висвітлено ключові питання змін, які викликали дискусії в українськомовному освітньому середовищі. Вона наголосила, що українська мова – відкрита й динамічна, і ті зміни, які викликали дискусії у сучасному українському суспільстві, сприятимуть розвитку української мовної системи.

Закріпленню засвоєних знань сприяло виконання он-лайн завдань автора підручників та популяризатора української мови Олександра Авраменка.

Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості

 


 

8 листопада 2019 р. кафедрою української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету організовано і проведено ІІІ Всеукраїнську заочну науково-практичну студентську конференцію «Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти».

Метою проведення конференції було висвітлення актуальних проблем сучасного мовознавства та методики викладання української мови у контексті інноваційних процесів, що відбуваються на всіх мовних рівнях, з подальшим їх використанням у сучасних лінгвістичних та дидактичних дослідженнях. Зокрема, у процесі цього заходу вирішувалися такі завдання: з’ясування особливостей розвитку української мови в умовах суспільно-політичних подій сьогодення, обговорення аспектів дослідження семантики лексичних та граматичних одиниць української мови, висвітлення інноваційних процесів у словотворенні та діалектному складі української мови, розгляд сучасних технологій викладання української мови, аналіз взаємозв’язків української мови зі слов’янськими та романо-германськими мовами.

У конференції взяли участь 137 учасників з різних навчальних закладів України (Київський університет імені Бориса Грінченка, Бердянський державний педагогічний університет, Житомирський державний університет імені І. Франка, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Франка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Київський національний педагогічний університет, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Університет державної фіскальної служби, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж імені І. Я. Франка та ін.).

За результатами конференції опубліковано збірник тез наукових доповідей: Українська мова на порубіжні ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 8 листопада 2019 р.) [збірник тез] / [гол. ред. М.М. Греб]. Бердянськ: БДПУ, 2019. 90 с.


Дебюту фінальні акорди

Факультет філології та соціальних комунікацій 20 листопада 2019 року мав честь закрити серію студентських концертів «Дебют першокурсника» в рідному БДПУ. Приємно відзначити, що до цього свята молодості, краси й талантів, долучилися й викладачі нашої кафедри, зокрема, куратор групи 1  УМЛ доцент Еліна Олійник. До підготовки свого виступу ці студенти підійшли дуже відповідально, і тому особливо запам’яталися глядачам. Староста групи Ірина Компанієць та її заступник Сергій Воленко представили ніжний і зворушливий вальс. Вокальні  таланти демонстрували Олександра Холецька та Наталія Капустіна. Шалені оплески зірвала Карина Лісковська, що захопила екзотикою східного танцю. Ну і як же без студентського гумору!!! У веселих мініатюрах акторські здібності виявляли Єлизавета Чуприна, Дмитро Хижняк, Сергій Воленко, Зоряна Біловол, Олександра Холецька.

Велика подяка всім обдарованим та небайдужим студентам за участь у яскравому традиційному дійстві. Упевнені, що цьогорічний Дебют відкриє нові імена талановитих студентів, що стануть учасниками численних колективів нашого університету, де вони зможуть знайти гідне втілення своїм здібностям та творчим амбіціям.

 

 


«Мово моя, душа голосна України!»

12 листопада 2019 року в стінах Бердянського державного педагогічного університету відбувся урочистий захід «Мово моя, душа голосна України!», приурочений Дню української писемності та мови і вшануванню пам’яті Преподобного Нестора-Літописця, організований кафедрою української мови та славістики факультету філології та соціальних комунікацій. Мала актова зала університету зібрала багато гостей. Організатори привітали їх із національним торжеством та потішили розважальною концертною програмою.

Захід був проведений з метою наголосити на важливій ролі української мови в консолідації суспільства, підтримати вивчення і розвиток рідної мови, популяризувати її красу, багатство та літературну довершеність; виховувати інтерес до рідного слова як неоціненного духовного багатства, у якому живе народ, передає з покоління в покоління мудрість і славу, культуру і традиції.

З вітальним словом до присутніх звернулися перший проректор університету Ольга Гуренко і декан факультету філології та соціальних комунікацій Валентина Юносова .

У підготовці заходу активну участь узяли студенти факультету філології та соціальних комунікацій Москаленко Михайло, Скуратовська Дарина, Мірошніченко Оксана, Коваленко Яна, Чернишенко Альона, Семеренко Олександра та Камаєва Даяна.

Родзинкою заходу стали виступи запрошених гостей – вихованця музичної школи класу духових інструментів, учня гімназії №3 «Сузірˈя» Вишневського Георгій; зразкового театру естрадної пісні «Овація», ансамблю ложкарів «Джерельце», народного інструментального ансамблю «Барвисті музики» та студентів спеціальності «Хореографія» факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

У День української писемності та мови традиційно в університеті розпочався Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, ініційований меценатом і громадським діячем Петром Яциком, українцем, який емігрував до Канади, проте фінансував дослідження з українознавства.

Щира подяка всім шанувальникам рідного слова, адже саме воно формує індивідуальне обличчя країни і нації.

Вітаємо зі святом! Бажаємо процвітання рідній мові!

 

Світлана Глазова,

доцент кафедри української мови та славістики

 


 


Першого листопада – День народних будителів!

Болгари  мають такий національний феномен, як День народних будителів. Це не тільки день писемності, культури, а й день родової пам’яті, боротьби народу проти рабської покори. Відомо, що у роки рабства повстання не стихають, що хайдутсво (розбійництво) та четничество (бунтарство) розгулювали по землях Болгарії, але також відомо, що у монастирських келіях пишуть дамаскіни (богословські твори) і що рука монаха зі святих лісів – Іоана Рильского окреслила зорю пробудження свого народу словами  «О, нерозумний іроде! Чому соромишся  називатися болгарином!». Цим  будительским закликом хилендарський вестоносець і тисячі його послідовників йдуть будити, хрестити не невідому землю, не невідомий народ, тому що ”И ми мали царів, патріархів, ми хрестили цілий слов’янський род.

Наші студенти-болгаристи Культурно-інформаційного центру болгаристики ”Кирилиця” представили  одне із найурочистих і найшанованих національних свят Болгарії. У цей же день там святкують День Учителя. Бо саме вчителі мають священну культурно-просвітницьку місію – нести у люди просвіту і культуру, виховувати і розвивати, пропагувати культурно-національні цінності свого народу і почуття високої гідності, вірності ідеалам славних попередників для того, щоб мати майбутнє.

На початку заходу прозвучали гімни України і Болгарії у виконанні студентів і викладачів. Студентки груп 1-4 курсів груп АМЛ під керівництвом викладачів, відряджених МОН Республіки Болгарії – музиканта Діяна Дімірова та хореографа – Кирила Бельова, представили оригінальну музично-танцювальну композицію “Вітання” з вишитими рушниками.

Зі святом болгаристів привітали заступник декана з наукової та міжнародної роботи,  кандидат філологічних наук, доцент Ганна Вусик. Вона наголосила на тому, що відзначення національних свят Болгарії в нашому виші сприяє зміцненню і розвитку освітньо-культурних міжнародних зв’язків. Завідувач кафедри української мови та славістики, доктор педагогічних наук, професор Марія Греб відзначила, що болгаристика на факультеті філології та соціальних комунікацій знаходиться на достойному рівні.

На святі було виразне читання, розповіді про національних героїв-будителв Болгарії. Цікавою була презентація з теми будительства. Варто відзначити , що найактивнішими були такі члени болгарського студентського товариства “Таврія”, як Яна Коваленко, Дар’я Сластьонова, Тетяна Гагара, Максим Щербіна, Олена Ільчук, Дар’я Кондратьєва, Надія Кочура,  а також студенти-заочники групи; АМЛ-з – Марина Бережняк та Євген Мангушев.

Студенти групи 3 АМЛ представили “Дунавське хоро” як свою візитну картку, оскільки цей болгарський танок є для них улюбленим з першого курсу.  Приємно відзначити, що запальне традиційне болгарське  “Право хоро”   підхопила вся присутня аудиторія.

Заповіти, які залишили нам народні будителі, це уроки проти національного нігилизму та синдрому слухняності. Для подолання національних комплексів щодо безпорадності та слабкості, найсвітліші голови болгарської визвольної революції Раковський, Ботев и Левський написали свої безсмертні заповіти и прозрінния. Ніколи не були такими актуальними і необхідними заповіти будителів, щоб ми прокинулися, повернулися обличчям до власних національних цінностей, повірили в себе, у власні сили.

 


Агенти змін у вищій освіті

Упродовж двох днів (22-23 жовтня 2019 р.) Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти на базі Запорізького національного університету було проведено дводенний тренінг із підготовки експертів з акредитації освітніх програм. Професіоналізм заступника голови НАЗЯВО Наталії Стукало, тренерів Катерини Сіріньок-Долгарьової та Наталії Краснікової зарядив учасників тренінгу оптимізмом, надав готовність нести якісні зміни в систему вищої освіти. Насичені цікавими кейсами, симуляціями зустрічей, питаннями-відповідями два дні пролетіли як одна мить для представників Бердянського державного педагогічного університету Вікторії Константінової, Марії Греб, Ганни Лопатіної, Віталія Осіпова, Оксани Каліберди. Ці викладачі, пройшовши попередній відбір у НАЗЯВО та успішно склавши тести, були запрошені на очний тренінг здобувати практичний досвід, вчитися працювати в команді та приймати колегіальні, виважені рішення.

Нові знання та набуті навички, позитивні емоції від професійного спілкування з колегами інших закладів вищої освіти надихають, тож, агентам змін у вищій освіті – бути!

Марія Греб ,

завідувач кафедри української мови та славістики, професор

Ганна Лопатіна,

доцент кафедри прикладної психології та логопедії

 


Тренінг з викладацької майстерності для викладачів: європейський досвід

З 30 вересня по 3 жовтня викладачі нашого університету (завідувач кафедри української мови та славістики, професор Марія Греб і доцент кафедри прикладної психології та логопедії Наталя Цибуляк) взяли участь у тренінгу з викладацької майстерності для викладачів переміщених і східних закладів вищої освіти, який проходив на базі Маріупольського державного університету. Учасниками тренінгу стали 23 викладачі з п’яти університетів Східної України. Організаторами заходу виступили Саксонський центр викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу (Німеччина) і громадська організація «Вище» (Україна) за підтримки Німецького консульства.

Програма тренінгу викладацької майстерності базується на сертифікаційній програмі «Викладання у вищій освіті» Саксонського центру підвищення кваліфікації викладачів. Вона спрямована на розширення теоретичних знань та освоєння нових практичних навичок викладання і методів підтримки навчальних процесів у закладах вищої освіти.  Реалізація цієї мети здійснювалася завдяки застосуванню тренерами-фасилітаторами Ольгою Бершадською (ГО «Вище») і Каролою Кункель (Саксонський центр викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу) різноманітних активних методів і прийомів. Це дало можливість обговорити та поглибити розуміння таких важливих складових процесу викладання, як-от: студентоцентрований підхід, аналіз і врахування навчального середовища, дизайн курсу, навчальні цілі, оцінювання навчальної діяльності, вибір тем і навчальних матеріалів до курсу, групові процеси, позиція викладача як консультанта, різноманіття, взаємовідвідування та мотивація здобувачів вищої освіти.

Підсумовуючи чотири дні тренінгу, варто зазначити, що захід був насиченим, емоційним, динамічним та продуктивним. Викладачі отримали корисні знання, уміння, знайомства, матеріали, які допоможуть у безперервному підвищенні викладацької майстерності.

 

Марія Греб,

завідувач кафедри української мови та славістики, професор

Наталя Цибуляк,

доцент кафедри прикладної психології та логопедії

 


НАШЕ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО НА ПОЛТАВЩИНІ

Подарунком викладачам факультету філології та соціальних комунікацій на День працівників освіти від керівництва та профкому Бердянського державного педагогічного університету стала екскурсійна поїздка до Полтави та Полтавської області.

Упродовж двох днів освітяни відвідали будинок-музей видатного українського письменника Івана Котляревського, садибу-музей класика української літератури Панаса Мирного, національний музей-заповідник М. В. Гоголя, Диканський історико-краєзнавчий музей. Культурною родзинкою першого дня став перегляд прем’єри музичної комедії на 2 дії «Кайдашева сім’я» в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Гоголя.

 

Для викладачів-філологів ця поїздка була не тільки розважальною, але й передусім пізнавальною з професійного погляду.

Колектив факультету філології та соціальних комунікацій висловлює подяку ректорові Ігорю Богданову та голові профкому  Віталію Лолі за цікаву подорож.

 

Колектив факультету філології та соціальних комунікацій

(світлини з архіву факультету)


 

Колектив викладачів кафедри української мови та славістики висловлює глибоке співчуття завідувачу кафедри української мови та славістики Греб  Марії Михайлівні та її рідним у зв’язку зі смертю її батька.

Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу… Неймовірно тяжко пережити таку втрату.

Світла пам’ять…


Європейські інновації в освіті: обмін досвідом

Учасниками міжнародного культурно-просвітницького проекту «Європа – наш спільний дім» стали викладачі Бердянського державного педагогічного університету (професор Греб М.М., доценти Несторенко Т.П., Пащенко І.М., Фролова О.В.), яким пощастило ознайомитися з мовою, культурою Польщі та інших країн Європи, історією створення Європейського Союзу, особливостями європейських систем освіти.

Марія Греб та Ольга Фролова у рамках проекту завершили міжнародне науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті»  обсягом 180 годин. Стажування передбачало дистанційну роботу, яка тривала з 17 грудня 2018 року по 30 березня 2019 року, та очну частину – з 25 березня по 31 березня 2019 року в Wyższa Szkoła Techniczna  (м. Катовіце, Польща).

Під час дистанційної частини стажування викладачі вивчали організаційну структуру Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ознайомилися з програмами підготовки фахівців та матеріалами навчально-методичного забезпечення освітнього процесу цього вишу.

Під час очної форми навчання науковці ознайомилися із презентацією університету Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Особливу увагу було приділено вивченню особливостей освітнього процесу, матеріально-технічній, інформаційній базі різних спеціальностей.

Викладачі нашого університету підготували та представили наукову роботу на Міжнародній конференції «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в розвитку суспільства», що проходила 25–26 березня 2019 року в м. Катовіце. Крім того, українських науковців запросили стати модераторами секційних засідань на конференції з обговорення актуальних питань науки та освіти.

Приємним бонусом програми було те, що під час очного етапу стажування була можливість побувати в 4 країнах Євросоюзу – Польщі, Чехії, Франції та Німеччині, де відбулося знайомство з історією, мовою та культурою Польщі та інших країн Європи, особливостями системи освіти, адже мета співробітництва Бердянського державного педагогічного університету та Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – формування активної громадської позиції, спрямованої на встановлення в Україні європейських стандартів життя та освіти.

Науковці взяли участь у роботі науково-методичного семінару «Наука і практика в системі освіти країн Європейського Союзу», який відбувся 30 березня 2019 року, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (м. Ополе, Польща).

Багатовекторність такого наукового стажування, участь у конференціях, публікація у колективній монографії закордоном роблять таку форму підвищення кваліфікації ефективною та дієвою у плані розвитку професійної майстерності викладача вищої школи, позитивно впливає на якість викладання навчальних дисциплін та розширює горизонти наукової діяльності українських педагогів.

За інформацією завідувача

кафедри української мови та славістики

Марії Греб


Міністерство освіти і науки України

Бердянський державний педагогічний університет

Факультет філології та соціальних комунікацій

Кафедра української мови та славістики

Рада молодих учених БДПУ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти, магістранти!

Запрошуємо до участі у ІІІ Усеукраїнській заочній

 науково-практичній  студентській конференції

«УКРАЇНСЬКА МОВА НА ПОРУБІЖЖІ ХХ–ХХІ СТОРІЧЧЯ:

 МОВОЗНАВЧИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ»,

 

яка відбудеться 8 листопада 2019 року на базі кафедри української мови та славістики факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 1. Українська мова і суспільно-політичні події сьогодення.
 2. Інноваційні процеси в словотворенні української мови на межі ХХ–ХХІ ст.
 3. Семантика лексичних і граматичних одиниць.
 4. Функціонування мовних одиниць в сучасному українському дискурсі.
 5. Соціальні та територіальні діалекти  української мови.
 6. Сучасні технології викладання української мови.
 7. Українська мова у взаємозв’язках з іншими мовами.

Робочі мови конференції: українська, слов’янські, романо-германські.

Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня 2019 року подати заявку за зразком (додаток 1), тези доповіді на е-mail konference_2017@ukr.net.

За матеріалами роботи конференції буде створений збірник матеріалів конференції у форматі PDF і розміщений на сайті Бердянського державного педагогічного університету (вимоги до публікації у додатку 2).

Редколегія залишає за собою право відбору та редагування тез.

Оргвнесок складає 100 грн (внесок покриває витрати, пов’язані з версткою, публікацією програми та збірника конференції, виготовленням сертифікатів). Його можна сплатити:

1) Укрпоштою на адресу: Рула Наталія Володимирівна, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька область, 71118, факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, кафедра української мови та славістики (при відправленні грошей на поштовому відділені необхідно, щоб касир обов’язково зазначив прізвище відправника).

2) на картку Приватбанку № 5168 7427 1126 5292 (Греб Марія Михайлівна).

Наполегливо просимо надіслати додатковий лист на електронну адресу, у якому будуть вказані сума, дата та час перерахування.

 

Контакти:

Адреса: 71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, кафедра української мови та славістики.

Телефони: (066) 274-79-54 – Греб Марія Михайлівна, (099) 912-08–49 – Рула Наталія Володимирівна;

Еmail: konference_2017@ukr.net.

Додаток 1

ЗАЯВКА

учасника конференції

Прізвище, ім ‘я, по батькові учасника

Заклад вищої освіти (повна назва)

Факультет, курс

Тема доповіді

Секція (орієнтовно)

Домашня адреса, телефон

е-таіl (обов’язково)

 

Відомості про наукового керівника

Прізвище, ім’я, по батькові

Вищий навчальний заклад, установа, посада

Науковий ступінь, вчене звання

 

Додаток 2

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг тез – 2 сторінки.

Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.

Якщо Ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь ласка, надішліть їх електронний варіант.

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

 • прізвище та ініціали автора/ авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
 • науковий ступінь або аспірант / магістрант (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
 • місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи – окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
 • науковий керівник: науковий ступінь, учене звання, ініціали та прізвище керівника (окремий абзац із вирівнюванням справа) – для студентів, магістрантів;
 • навза (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
 • основний текст. У ньому бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. Перша цифра– номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, покликань.
 • список використаних джерел – не більше 5 позицій (оформлений за останніми вимогами (Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”, 2015 рік)). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка– 1 cм).

 

Зразок оформлення тез:

 

Іванова О.І.,

кандидат філологічних наук, доцент

Бердянський державний педагогічний університет

 

НАЗВА

[Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст]

Література

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Факультет філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ БОЛГАРІЇ

Факультет гуманітарних наук

Шуменського університету ім. Єпископа Костянтина Преславського

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні учні, студенти, магістранти, аспіранти, викладачі!

Запрошуємо Вас узяти участь у

VІІІ Міжнародному науково-методичному семінарі з болгарської мови, літератури, культури та історії.

Семінар відбудеться 24 – 25 травня 2019 року на базі

факультету філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету.

 

Планується робота за наступними напрямами:

 • актуальні питання граматики болгарської мови;
 • історія болгарської літературної мови;
 • болгарська діалектологія;
 • сучасна болгарська мова;
 • болгарська мова: перекладознавчі аспекти;
 • специфіка викладання болгарської мови як іноземної;
 • болгарська мова у системі середньої та вищої освіти;
 • історія болгарської літератури;
 • історія болгарської держави;
 • мистецтво;
 • фольклор та етнологія;
 • журналістика.

Під час роботи семінару  буде організовано презентацію наукових і навчально-методичних видань з болгаристики. Про бажання взяти участь у презентації просимо авторів повідомити про це завчасно.

Робочі мови: усі слов’янські,  англійська.

Для участі в семінарі  необхідно подати (двома окремими файлами) заявку (поштою або e-mail), тези доповіді обсягом до 3 сторінок не пізніше 19 травня 2019 р. (зразок додається).

NB.!!  Назви файлів слід оформляти латиною наступним чином:

 • файл із заявкою: прізвище-zv.doc (напр.: ivanenko-zv.doc);
 • файл із статтею: прізвище-art.doc (напр.: ivanenko-art.doc).

Вартість публікації – 30 грн. за 1 сторінку. Тези докторів наук друкуються безкоштовно. Матеріали семінару будуть видані до його початку.

Оплату просимо надсилати на картку Приватбанку (5167985660523341) на ім’я Червенко Оксани Борисівни.

Редколегія залишає за собою право відбору та редагування статей.

Запрошення та додаткову інформацію буде розіслано електронною поштою в першій декаді травня 2019 року.

Проїзд, харчування і проживання – за рахунок учасників семінару або установ, у яких вони працюють.

 

Контакти:

Поштова адреса: Червенко Оксана Борисівна, вул. Шмідта, 4,  м. Бердянськ, Запорізька область, 71118, факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

Е -mail:  seminar-bg@ukr.net

Телефони: +38-066-274-79-54 – Греб Марія Михайлівна, зав. кафедри української мови та славістики;

+38-050-206-54-94 – Червенко Оксана Борисівна, доцент кафедри української мови та славістики.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ

Прізвище, ім’я, по батькові учасника     

 

Навчальний заклад, установа (повна назва)

Статус (викладач, учитель, аспірант, магістрант, студент, учень, інше – вказати )

Науковий ступінь, вчене звання, посада (для викладачів та наукових співробітників)

Тема доповіді

Коло наукових інтересів

Контактна адреса, телефон

Е-mail (обов’язково)

Потреба в житлі на час семінару

Варіант участі :

– особиста з публікацією

– особиста без публікації

– заочна з публікацією

Відомості про наукового керівника (для учнів, студентів, аспірантів )        

Прізвище, ім’я, по-батькові

Навчальний заклад, установа, посада

Науковий ступінь, вчене звання

 

Правила оформлення тез

Тези подаються в електронному вигляді

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези подаються у форматі А5 комп’ютерного тексту (файл типу “Microsoft Word 2003”) (*.doc).
  • Поля: ліве – 1,5 см, верхнє – 1,5 см, нижнє – 2,0 см, праве – 1,5 см.
  • Абзац: – 1,0 см.
  • Шрифт: Arial, розмір шрифту 10.
  • Міжрядковий інтервал – одинарний.
  • Мова – усі слов’янські,  англійська.
 1. ЛОГІКА ВИКЛАДУ ТЕЗ:
 2. Актуальність.
 3. Ступінь досліджуваності проблеми.
 4. Мета і методи дослідження.
 5. Сутність дослідження.
 6. Основні висновки.
 7. У правому куті ім’я та прізвище автора, а рядком нижче без скорочень – назва установи, місто, країна; через інтервал великими літерами по центру подається назва тез; шрифт напівжирний.
 8. Список літератури подається в кінці тез під назвою ЛІТЕРАТУРА (нумерувати джерела за абеткою). Посилання на літературу в тексті робляться у квадратних дужках (перша цифра означає позицію цитованого видання у списку літератури, друга – сторінку) [2, с. 10].

Наприклад:

 1. Михина А. Ф. Антропонимия болгарской диаспоры Северного Приазовья : [монография] / Михина Анна Федоровна. – Велико Търново : Университетско из-во «Св. св. Кирил и Методий», 2014. – 607 с.

 

Наприклад:

Людмила Іваненко,

Бердянський державний

педагогічний університет

(Бердянськ, Україна)

 

ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ

……….

ЛІТЕРАТУРА