Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Кафедра української мови та славістики працює над комплексною темою «Мовні одиниці та методика їх вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах» (керівник – доцент С.М. Глазова).

Індивідуальні наукові зацікавлення викладачів кафедри спрямовані на вивчення актуальних проблем сучасного мовознавства та лінгводидактики: лінгводидактика вищої школи (доцент Л.О. Алєксєєва), проблема крос-культурного навчання учнів-білінгвів в умовах міжетнічної комунікації (професор В. Ф. Загороднова), формування риторичної компетентності учнів основної школи (доцент В. А. Нищета), історичний словотвір (доцент В. М. Ліпич), сучасна граматика української мови (доценти В. О. Юносова, Е. В. Олійник, С. М. Глазова), дискурсологія (доценти Н. В. Павлик, О. А. Крижко), соціолінгвістика (доцент Г.Л. Вусик), болгаристики (доценти О.Б. Червенко, С.І. Корнієнко).

 

Кафедра організовує проведення Міжнародної наукової конференції молодих учених «Мова і соціум: етнокультурний аспект», Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії; Усеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції «Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти».