Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

Історія кафедри

Кафедру української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства створено після об’єднання кафедр української літератури та компаративістики і зарубіжної літератури та теорії літератури. Очолила кафедру докт. філол. наук, проф. О. Д. Харлан. Серед викладачів кафедри – випускники Бердянського, Донецького, Запорізького, Сімферопольського, Сумського, Чернівецького університетів.

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства працюють 15 викладачів. Серед них: докт. філол. наук, проф., завідувач кафедри Ольга Дмитрівна Харлан; докт. філол. наук, проф. Ніна Павлівна Анісімова; докт. філол. наук, проф. Вікторія Анатоліївна Зарва; докт. філол. наук, проф. Олена Петрівна Колінько; докт. філол. наук, проф. Ольга Петрівна Новик; докт. філол. наук, проф. Софія Олегівна Філоненко; канд. філол. наук, доц. Ганна Олександрівна Александрова; канд. філол. наук, доц. Марина Миколаївна Богданова; канд. філол. наук, доц. Ольга Володимирівна Боговін; канд. філол. наук, доц. Іван Олександрович Давиденко; канд. філол. наук, доц. Світлана Сергіївна Журавльова; канд. філол. наук, доц. Вікторія Олегівна Коркішко; канд. філол. наук, доц. Ірина Едуардівна Співак; канд. філол. наук, доц. Ганна Іванівна Табакова; канд. філол. наук, доц. Валентина Миколаївна Школа; канд. філол. наук, ст. лаб. Тетяна Володимирівна Свіца.

Навчально-методична робота

На кафедрі викладаються такі дисципліни та спецкурси: український фольклор; історія української літератури; сучасна українська література; актуальні проблеми історії української літератури; українська літературна критика; методика викладання української літератури; методика викладання української літератури у вищій школі; практикум з виразного читання; українська дитяча література; сучасний літературний процес в Україні; актуальні проблеми сучасного літературознавства; український романтизм; українське бароко; модернізм та його течії; література рідного краю; порівняльне літературознавство; новітня українська література; інтермедіальні студії в літературознавстві; історія України в літературі; російський фольклор; історія російської літератури; історія зарубіжної літератури; вступ до літературознавства; теорія літератури; актуальні проблеми історії російської літератури; методика викладання зарубіжної літератури; методика викладання російської літератури у вищій школі; література російського зарубіжжя; масова література; міф і література; сучасні технології викладання зарубіжної літератури, сучасна зарубіжна література, новітня російська література.

Викладачами кафедри видана навчально-методична література:

 • Харлан О. Катря Гриневичева : життя і творчість : [навч. посібник] / Ольга Харлан. – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997. – 37 с.
 • Харлан О. Історична проза Катрі Гриневичевої : [навч. посібник] / Ольга Харлан. – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997. – 50 с.
 • Харлан О. Основні проблеми вивчення «Велесової книги» : [навч. посібник] / О. Харлан. – К. : Знання, 2001. – 109 с.
 • Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1940–1950-ті рр.) : [навч. посібник для студентів філол. спеціальностей вищих навч. закладів] / Н. П. Анісімова. – К., 2002. – 111 с.
 • Школа В. М. Історія української літератури ХІХ століття (70–90-ті роки) : [навч.-метод. посібник для студентів ІІ курсу філол. факультету] / В.М. Школа. – К., 2002. – 122 с.
 • Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1960–1980-ті рр.) : [навч. посібник для студентів філол. спеціальностей вищих навч. закладів] / Н. П. Анісімова. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 207 с.
 • Новик О. П. Історія української літератури (давньої) : [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. П. Новик. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 223 с.
 • Анісімова Н. П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : навч. посібник для студентів філологічних вищих навчальних закладів : [у 2 ч.] / Н.П. Анісімова. – Бердянськ, 2008. – Ч. 1: 1940–1950. – 101, [2] с.
 • Анісімова Н. П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : навч. посібник для студентів філологічних вищих навчальних закладів : [у 2 ч.] / Н.П. Анісімова. – Бердянськ, 2008. – Ч. 2: 1960–1980. – 123 с.
 • Богданова М. История древнерусской литературы : [учеб.пособие] / Марина Богданова. – Бердянск, 2008. – 127 с.
 • Філоненко С. О. Усна народна творчість : [навч. посібник] / С. О. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 416 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–350);
 • Богданова М. История русской литературы (древней) : [учеб. пособие] / Марина Богданова. – Запорожье : Интер-М, 2009. – 204 с.
 • Зарва В. А. Історія російської літератури ХІХ століття (40-90-ті рр.) : навчальна програма для студентів напряму підготовки : 6020303 Філологія / В. А. Зарва, Ю. О. Мельникова. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 195 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–362).
 • Спивак И. История русской литературы (конец ХIХ – начало ХХ вв.) : [учебное пособие] / Ирина Спивак. – Бердянск : БГПУ, 2010. – 142 с.
 • Бєлаш Г. О. Історія античної літератури : [навч. посібник] / Г. О. Бєлаш. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 238 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 06.02.2012 р., лист № 1/11–1382).
 • Журавльова С. Українська література : навч. посіб. для студентів напряму підготовки: 6.030301 Журналістика : [у 3 ч.] / Світлана Журавльова. – Бердянськ, 2012. – Ч. 2. – 152 с.
 • Журавльова С. Українська література : навч. посіб. для студентів напряму підготовки: 6.030301 Журналістика : [у 3 ч.] / Світлана Журавльова. – Бердянськ, 2012. – Ч. 3. – 208 с.
 • Журавльова С. Українська література : навч. посіб. для студентів напряму підготовки: 6.030301 Журналістика : [у 3 ч.] / Світлана Журавльова. – Бердянськ, 2012. – Ч. 1. – 161 с.
 • Костромицкий Р. И. История русской литературы ХІХ века (первая четверть – 25–60-е гг.) : [учебная программа] / Р. И. Костромицкий, В. О. Коркишко. – Бердянск : БГПУ, 2013. – 124 с.
 • Коркишко В. О. История русской литературы (25–45-е гг. ХІХ в. – 40–60-е гг. ХІХ в.) : [учебное пособие] / В. О. Коркишко. – Бердянск : БГПУ, 2013. – 143 с.
 • Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – 304, [4] с.
 • Коркішко В. О. Курсові роботи з історії російської та зарубіжної літератури та методики їх викладання : методичні рекомендації до написання та оформлення / В. О. Коркішко. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 74 c.
 • Алєксєєва Л. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста та магістра для студентів-філологів / Лариса Алєксєєва, Ганна Вусик, ІринаСпівак. – 2-ге вид., випр. й доповн. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 110 с.
 • Співак І. Програма навчальної та виробничої (педагогічної) практики з літератури (української, російської, зарубіжної) для студентів-філологів / ІринаСпівак, Ольга Харіна. – 2-ге вид., випр. й доповн. – Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2015. – 158 с.
 • Колінько О. П. Дитяча література : [навчальний посібник] / О.П. Колінько. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288 с.
 • Коркишко В. О. История древнерусской литературы : [учебное пособие] / В. О. Коркишко. – Бердянск :Ф–ОП Ткачук А. В., 2015. – 152 с.
 • Бєлаш Г. О. Історія зарубіжної літератури : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. О. Бєлаш. – Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2015. – 212 с.
 • Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія / О. В. Боговін. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. – 244 с.

 

Науково-дослідна робота

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку викладачі кафедри проводять Міжнародну наукову конференцію з актуальних питань філології.

Спільно з відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області у 2013 р. започатковано традицію проведення регіональних науково-практичних семінарів «Актуальні тенденції викладання української літератури».

Комплексне наукове дослідження кафедри

Викладачі кафедри працюють над комплексними дослідженнями «Поетика української літератури в контексті художньо-естетичних епох» (2016–2021 рр.); «Класика, белетристика, актуальна література: питання історії та теорії» (2015–2020 рр.).

Кафедра бере активну участь у виданні збірника Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (гол. ред. – проф. В.А. Зарва; заступ. гол. ред. – О.Д. Харлан; відп. секретар –С.О. Філоненко; члени редколегії – Н.П. Анісімова, О.П. Колінько, О.П. Новик).

Аспірантура

Підготовка фахівців за освітньо-науковим ступенем доктор філософії здійснюється через аспірантуру за спеціальністю 035 Філологія (українська література; порівняльне літературознавство).

Докторантура

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру за спеціальністю 035 Філологія.

 

Міжнародна діяльність

 1. Співпраця із Заслуженим автономним університетом міста Пуебло (Мексика), результатами якої стали:
 • участь доц. І.Е. Співак у Четвертому Національному (Мексиканському) Конгресі Латиноамериканської Асоціації (жовтень 2010 р.);
 • опублікування статей доц. І.Е. Співак та проф. С.О. Філоненко у науковому збірнику праць факультету філології та філософії Заслуженого автономного університету міста Пуебло;
 • вихід першого в Україні перекладу творів мексиканської поетеси Ліни Серон (Серон Л. Мини-хроники и другие рассказы / Лина Серон ; [пер. с исп. В. Перес ; сост. В. Перес, И. Спивак; вступ. ст. С. Филоненко]. – Донецк :ЛАНДОН ХХІ, 2011. – 76 с.);
 • візит ректора БДПУ, завідувача кафедри, проф. В.А. Зарви до Заслуженого автономного університету міста Пуебло (15–23 жовтня 2011 р.);
 • упродовж 2011–2014 рр. проф. В.А. Зарва, С.О. Філоненко та доц. І.Е. Співак брали участь у роботі Наукової мережі з участю українських та мексиканських учених Інституту соціальних та Гуманітарних наук імені Альфонсо Велеса Плієго та Центру по дослідженню Гендерних проблем (м. Пуебло).
 1. Участь проф. В.А. Зарви у щорічній Програмі освітнього лідерства 2012 Світового інноваційного саміту в освіті (WISE Education Leadership Program 2012), який відбувся в місті Доха (Катар). За підсумками участі у Програмі Бердянський державний педагогічний університет було прийнято до Мережі членів Інституту Міжнародної Освіти (Institute of International Education Network Membership). Крім того, особисто ректор В.А. Зарва одержала запрошення стати членом Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів (International Association of University Presidents). Підставою для такої пропозиції в офіційному листі підписаному Генеральним Секретарем Міжнародної Асоціації Університетських Реткорів Джейсоном Скорзою, названо те, що В.А. Зарва була «визначена як світовий лідер у вищій освіті».
 2. З 1 по 9 липня 2015 р. проф. В.А. Зарва пройшла наукове стажування у Віденському університеті (Австрія) в рамках проекту TEMPUS 4 «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями».
 3. Упродовж 31 жовтня – 19 листопада 2016 р. проф. С.О. Філоненко прочитала курс «Сучасна українська масова література: жанр і канон» для магістрантів відділення україністики Українського Вільного Університету (м. Мюнхен, Федеральна земля Баварія, Німеччина).

 

Виховна робота

Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства активно провадять роботу над вихованням студентської молоді за такими напрямками:

 • кураторська робота;
 • проведення зі студентами бесід на морально-етичну та навчально-організаційну тематику;
 • шефство над могилою видатного письменника-земляка Трохима Зіньківського;
 • організація літературних читань, вечорів, урочистостей, присвячених ювілейним датам письменників;
 • ознайомлення студентів із музейними фондами м. Бердянська;
 • залучення студентів до випуску стіннівок та літературних листків;
 • проведення щорічного студентського конкурсу виразно-художнього читання мистецьких творів;
 • проведення щорічної презентації студентського поетичного альманаху «Вітрила».

 

Профорієнтаційна робота

Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства беруть активну участь у профорієнтаційній роботі, розповсюдженні останніх новин наукового та культурного життя факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ в ЗМІ. Викладачі кафедри рецензують учнівські роботи для МАН, готують учнів до участі у конференціях, проводять консультаційні бесіди з випускниками школи щодо правил прийому на навчання до факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ, виступають перед учнями сільських шкіл з інформацією про особливості набору та діяльність нашого ЗВО.

 

Контакти

Поштова адреса:

Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства,Факультет філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету,

вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112.

Телефон: (06153) 7-07-53.E-mail: ulk_bdpu@ukr.net