Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Філоненко Софія Олегівна

професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

доктор філологічних наук

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України (2015 р.)
Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (2015 р.)
Почесний знак «Відмінник освіти України» (2012 р.)
Почесна відзнака Президента України – медаль «25 років Незалежності України» (2016 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за активну наукову роботу, публікацію монографії (18 травня 2007 р.)
Диплом голови обласної державної адміністрації (2007 р.)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Наукометрика

ORCID iD

000000031023468X

Google Scholar

rgulAUAAAAJ&hl

Researcher iD

E30492019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sofiya_Filonenko

Біографія

Народилася 23 січня 1975 р. у місті Бердянську Запорізької області. У 1992 році закінчила Бердянську середню школу № 16, вступила на факультет української та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко. Під час навчання брала участь у всеукраїнських студентських наукових конференціях у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (1993, 1995, 1996 рр.), виступаючи з доповідями про творчість сучасних українських письменниць. Захистила дипломну роботу на тему «Творчість Оксани Забужко в контексті українського постмодернізму». У 1997 р. закінчила з відзнакою БДПІ за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство». З цього ж року працювала старшим викладачем, з 2004 р. – доцентом кафедри української та зарубіжної літератури.

Навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету протягом 1998–2002 рр. зі спеціальності 10.01.01 – українська мова і література. У липні 1998 р. навчалася в Першій літній літературознавчій школі «Сучасна літературознавча теорія та реінтерпретація української літератури» (Пуща-Водиця, Київ). У 2002 р. стала лауреатом Першого конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів з ґендерної проблематики Міністерства освіти і науки України, нагороджена почесною грамотою Державного комітету у справах сім’ї та молоді. Протягом 2002–2003 років брала участь у програмі наукових семінарів «Впровадження інформаційних технологій до ґендерної освіти» у Київському національному університеті «КПІ». Отримала сертифікат від Канадсько-українського ґендерного фонду за успішно захищений проект «Інформаційна підтримка впровадження ґендерної освіти в Україні» (24 жовтня 2003 р.).

19 березня 2003 р. в Дніпропетровському національному університеті захистила кандидатську дисертацію «Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект)» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Н.І. Заверталюк).

Із 1 жовтня 2007 року працювала заступником директора з наукової роботи Інституту філології БДПУ. У листопаді 2008 року вступила до докторантури в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, на кафедру теорії літератури та порівняльного літературознавства за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. 23 квітня 2013 року в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила докторську дисертацію «Гендерний дискурс сучасної української масової літератури» за спеціальностями 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література (науковий консультант – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом теорії літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України Т. І. Гундорова). 4 липня 2013 року присвоєно ступінь доктора філологічних наук. 15 грудня 2015 року присвоєне вчене звання професора кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури.

З листопада 2011 року по жовтень 2012 року працювала заступником директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ. З листопада 2012 року – директор Науково-дослідного інституту слов’янознавства та компаративістики БДПУ. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 у Бердянському державному педагогічному університеті зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Брала участь в організації міжнародних наукових конференцій «Література для дітей і про дітей» (15-16 вересня 2008 року), «Місто-як-текст: літературні проекції» (10-11 вересня 2009 року), «Мариністика в художній літературі» (9‑10 вересня 2010 року), «Крихти буття: література і практики повсякдення» (22-23 вересня 2011 року), «Що водить сонце й зорні стелі: поетика любові в художній літературі» (20-21 вересня 2012 року), «Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури» (26-27 вересня 2013 року), «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа» (25–26 вересня 2014 р.). «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури» (24–25 вересня 2015 року»), «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа» (22–23 вересня 2016 року),  «Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі» (28–29 вересня 2017 року). «Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі» (28–29 вересня 2018 року), «Усі ріки течуть у море: мариністика в літературі та культурі» (26-27 вересня 2019 року). Була експертом та членом журі у Всеукраїнському конкурсі «Коронація слова» у 2012-2017 роках, у 2017, 2018, 2019 роках була обрана головою журі в номінації «Романи». Член журі літературного конкурсу телеканалу ЕспресоТВ «Еспресо. Вибір читачів» (2017, 2018 роки). Член журі літературного конкурсу історичних оповідань «ПроМинуле» від сайту «ЛітАкцент» і видавництва «Темпора»(2018, 2019 роки).

У травні 2012 року провела лекцію та науковий семінар з питань масової літератури для слухачів магістерської програми з журналістики в Українському католицькому університеті (м. Львів). У липні 2013 року брала участь в організації та була лектором у Першій літній науковій школі «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» (БДПУ).

У червні 2015 року С. О. Філоненко пройшла наукове стажування в Університеті Гільдесгайма (Німеччина) в рамках проекту TEMPUS IV «Підготовка педагогів і освіт­­ніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями».

У листопаді 2016 року прочитала курс «Сучасна українська масова література: жанри і канони» для магістрантів і докторантів відділення україністики Українського вільного університету (м. Мюнхен, Німеччина).

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Актуальні проблеми сучасного літературознавства», «Методологія літературознавства», «Масова література», «Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури і масової культури» та ін.

З вересня 2014 року працює в складі Волонтерського проекту «Наші Атланти» (БДПУ).

Наукові інтереси: масова література, детективна проза, жіноча література, гендерне літературознавство.

 

МІСІЯ ЗДІЙСНЕННА_ ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА У ДЗЕРКАЛІ КРИТИКИ _ Літературно-критичні статті

Монографія: КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Монографія: Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр

 

Список наукових публікацій

Філоненко Софії Олегівни,

доктора філологічних наук, професора,

професора кафедри української та зарубіжної літератури

Бердянського державного педагогічного університету

 

1999 рік

 1. Філоненко С. О. «Переживання кінця» в сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі творів О. Забужко, С. Йовенко, С. Майданської). Молода нація: Альманах. 1999. № 12. С. 309-320.
 2. Філоненко С. О. Художня проза Оксани Забужко у світлі праці Альбера Камю «Міф про Сізіфа. Есе про абсурд». Актуальні проблеми літературознавства. Т. 4: Зб. наук. праць / Наук. ред. проф. Н. І. Заверталюк. Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999.  С. 126-133.

2000 рік

 1. Філоненко С. О. Буденність / Безмежність – два полюси жіночого існування (на матеріалі повісті О. Забужко «Дівчатка»). Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 5: Лінгвістика і літературознавство. К. : Знання, 2000. С. 239-247.

2001 рік

 1. Філоненко С. О. Доля як творчість. Творчість як доля (на матеріалі прози Оксани Забужко). Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 6: Лінгвістика і літературознавство. К. : Знання України, 2001. С.248-256.

 

2002 рік

 1. Філоненко С. О. Ґендерна проблематика в романах Н. Тубальцевої. Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 7: Лінгвістика і літературознавство. К. : Знання України, 2002. С. 361-365.
 2. Філоненко С.О. «Дочки-матері» – нові правила гри? (на матеріалі прози Галини Гордасевич, Оксани Забужко, Світлани Йовенко, Софії Майданської). Актуальні проблеми літературознавства. Т.11: Зб. наук. праць / Наук. ред. проф. Н. І. Заверталюк. Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2002. С. 87-95.

 

2003 рік

 1. Філоненко С. О. Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект): автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.01 / Дніпропетровський національний ун-т. Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. 18 с.

 

2006 рік

 1. Філоненко С.О. Новий тип героїні української жіночої прози 90-х років ХХ століття : проблема самореалізації жінки через творчість. Сучасний погляд на літературу : зб. наук. праць / В. Ф. Погребенник. К. : ІВЦ Держкомстату, 2006. Вип. 10 С. 239–250.
 2. Філоненко С.О. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90‑х років ХХ століття: [монографія]. К.-Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006.  158 с.
 3. Філоненко С.О. Тип мислячої жінки в українській жіночій прозі 90‑х років ХХ століття. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка  / О. А. Галич. Луганськ : ЛДПУ, 2006. № 15 (110). С. 123–136. (Серія «Філологічні науки»).
 4. Філоненко С.О. Практикум з усної народної творчості : [методичний посібник] / С. О. Філоненко. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 32 с.
 5. Філоненко С.О. Самостійна робота з усної народної творчості : [методичний посібник]. Бердянськ : БДПУ, 2006. 48 с.

2007 рік

 1. Філоненко С.О. «Юля косу носить» : ґендерні стереотипи в сучасній політичній сатирі. Слово і Час. 2007. № 11. С. 62–73.
 2. Філоненко С.О. Поняття «жіноча проза» як теоретична проблема літературознавства. Філологічні семінари. «Теоретичні й методологічні проблеми літературознавства. Понятійний апарат сучасного літературознавства : «своє» і «чуже». К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. Вип. 10. К. : Київський університет, 2007. С. 325–333.
 3. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (Середні віки та Відродження) : [навчально-методичний посібник]. Бердянськ : БДПУ, 2007. 98 с.
 4. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (XVII – XVIII століття) : [навчально-методичний посібник]. Бердянськ : БДПУ, 2007. 102 с.

 

2008 рік

 1. Філоненко С.О. Жіночі ролі в театрі життя. Слово і Час. 2008. № 11. С. 91–95.
 2. Філоненко С.О. Український жіночий роман у європейському контексті. Волинь філологічна : Тексти і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : збірн. наук. праць : [у 2 ч.] / ред. Л. К. Оляндер. Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. Вип. 6, ч. 2. С. 278–288.
 3. Філоненко С.О. «Інша мова жінки». Слово і Час. 2008. № 2. С. 49–56.
 4. Філоненко С.О. Рецепція класики в сучасній масовій літературі (на прикладі романів «Щоденник Бріджит Джонс» Гелен Філдінг і «Гордість та упередження Джасмін Філд» Мелісси Натан). Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Київ : Освіта України, 2008. Вип. ІІ. С. 230–237.
 5. Філоненко С.О. Архетип Попелюшки в сучасній «гламурній прозі» (на матеріалі роману Л. Вайсбергер «Диявол носить Прада»). Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Київ : Освіта України, 2008. Вип. ХV : Лінгвістика і літературознавство. С. 246–256.
 6. Філоненко С.О. Феномен жіночої прози в українській літературі. Українська мова та література. 2008. № 22–24. С. 22–24.
 7. Філоненко С.О. Від провінційної Попелюшки до гламурної принцеси: інтерпретація традиційного сюжету в романі Юлії Висоцької «Глянець». Українська мова та література. 2008. № 22–24. С. 432–440.
 8. Філоненко С.О. «Українська Бріджит Джонс» : формування жанру «чикліт» у сучасній вітчизняній літературі (на матеріалі роману С. Пиркало «Не думай про червоне»).  Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. Вип. ХVІІ : Лінгвістика і літературознавство, ч. 1. С. 320–324.
 9. Філоненко С.О. «Українська Бріджит Джонс»: формування жанру «чикліт» у сучасній вітчизняній літературі (на матеріалі роману С. Пиркало «Не думай про червоне»).  Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. / відп. ред. В. А. Зарва. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. Вип. ХVІІІ : Лінгвістика і літературознавство, ч. 2. С. 382–388.
 10. Філоненко С.О. «Колекція чоловіків» : гендерні аспекти української та російської «чикліт»-прози (на матеріалі романів Н. Сняданко «Колекція пристрастей» та М. Царьової «Московський беSтіарій»). Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. К. : Освіта України, 2008. Вип. ХІХ : Лінгвістика і літературознавство. С. 342–348.
 11. Філоненко С.О. Ґендерні стереотипи в американській і російській «гламурній прозі».  Іноземномовна комунікація : здобутки та перспективи : тези доп. другої між нар. наук. конф. (24–25 квітня 2008 р.). Тернопіль : ТзОВ «Терно-Граф», 2008. С. 135–138.
 12. Філоненко С.О. Усна народна творчість : [навч. посібник]. К. : Центр учбової літератури, 2008. 416 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–350).
 13. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (Реалізм). Бердянськ : БДПУ, 2008.  128 с.
 14. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (Сентименталізм. Романтизм).  Бердянськ : БДПУ, 2008. 144 с.
 15. Філоненко С.О. Художній діалог із класикою (проблеми рецепції романів Джейн Остін у сучасній масовій культурі). Studia metodologica : Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. Вип. 24. С. 126–132.

 

2009 рік

 1. Філоненко С.О. Бестселер як проблема сучасного літературного процесу в Україні. Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2009. Вип. ХХІ. С. 481–487.
 2. Філоненко С.О. «І нехай весь світ зачекає…» : егоїзм як світогляд у сучасній українській масовій літературі. Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. 2009. № 10. С. 2–5.
 3. Філоненко С.О. Жанри та упередження : ґендерний критерій в оцінках жанрів масової літератури. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2009. Вип. ХХІІ. С. 383–395.
 4. Філоненко С.О. Масова? Популярна? Тривіальна? Як не заблукати у трьох термінологічних соснах. Studia methodologica : Філологія. Філософія / [гол. ред. проф. Р. Т. Гром’як]. Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. Вип. 29. С. 162–169.
 5. Філоненко С.О. Закон і порядок : класичний канон детективного жанру. Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. Донецьк : Юго-Восток, 2009. Вип. ІV. С. 101–112.
 6. Філоненко С.О. «Нам треба» не «голосу Тараса», а українського Стівена Кінга…» : дискусія про масову літературу в сучасній критиці. Філологічні семінари / Київський національний університет імені Тараса Шевченка : [редкол. М. К. Наєнко (голова) та ін.]. К. : Логос, 2009. Вип. 12: Літературна критика і критерії художності. С. 72–80.
 7. Філоненко С.О. Масова література : теоретичний підхід Кена Гелдера. Актуальні проблеми філології : мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : [матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 травня 2009 року ; заг. ред. І. Соколової]. Маріуполь : Маріупольський державний гуманітарний університет, 2009. С. 306–311.
 8. Філоненко С.О. Ирина Хакамада и Юлия Тимошенко : образ женщины-политика в зеркале массовой литературы. От «женского вопроса» к гендерным исследованиям (140 лет работе Джона Милля «О подчинении женщины») : [материалы научно-практической конференции с международным участием (15 мая 2009 года) ; под общ. ред. Л. Д. Ерохиной, С. В. Коваленко]. Владивосток : Изд-во ТГЭУ, 2009. С. 144–156.
 9. Филоненко С.О. Гендерный аспект в исследовании детективного жанра. Теория литературы : актуальные проблемы современной науки : [сборник научных статей]. Барнаул : АлтГПА, 2009. С. 91–99.
 10. Филоненко С.О. Гендерный дискурс современной «гламурной прозы». Культ-товары : феномен массовой литературы в современной России : [сборник научных статей]. СПб. : Петербургский институт печати, 2009. С. 252–258.
 11. Філоненко С.О. Архетип Попелюшки в сучасній «гламурній прозі». Література у просторі культури : [колективна монографія / О. Д. Харлан, Н. П. Анісімова, С. О. Філоненко, В. Є. Копиця]. Донецьк : Юго-Восток, 2009. С. 154–185.
 12. Филоненко С.О. «Коктейль Cosmopolitan» : рецепты женского счастья в прозе глянцевых изданий. Счастливые страницы в истории человечества и повседневной жизни людей : [материалы Междунар. науч. конф. Тула, 28 апр. 2009 г.]. Тула : Изд-во ТулГУ, 2009. С. 499–504.
 13. Филоненко С.О. Современная кулинарная эссеистика : гендер и этноимагология как ключи интерпретации. Филология – искусствознание – культурология : новые водоразделы и перспективы взаимодействия : [междунар. науч. конф. : тез. докл. и сообщ.] / Министерство культуры РФ, Рос. ин-т культурологии и др. ; ред.-сост. Н. А. Кочелаева. М., 2009. С. 81.
 14. Філоненко С.О. Концепт читабельності і масова література. Актуальні проблеми української літератури і фольклору : [науковий збірник / відп. ред. В. А. Просалова].  Донецьк : Норд-Прес, 2009. Вип. 13. С. 224–233.
 15. Філоненко С.О. Літературне ремесло для «чайників» та «ідіотів». Наукові праці : [науково-методичний журнал]. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.  Т. 124. Вип. 111: Філологія. Літературознавство. С. 102–107.
 16. Філоненко С.О. Роман із владою (ґендерні аспекти прози Марії Матіос і Тетяни Устінової). Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009.  С. 78-86.

 

2010 рік

 1. Філоненко С.О. Не творчість, а індустрія. Всесвітня література в середні навчальних закладах України. 2010. № 1. С.11-15.
 2. Філоненко С.О. «Література № 2»: місце популярної белетристики в літературній ієрархії. Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2010. Вип. ХХІІІ: Лінгвістика і літературознавство. Ч. 1. – С. 381-388.
 3. Філоненко С.О. Сучасний бестселер: статистика – естетика – технологія. Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. наук. статей / За заг. ред. проф. Соколової І. В. Т. ІІ. Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. Маріуполь : Маріупольський державний гуманітарний університет, 2010. С. 108-114.
 4. Філоненко С.О. «Може зведемо всю біологію до метеликів?» Легітимізація масової літератури як об’єкта наукових студій. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз.зб.наук.ст./ відп.ред. В.А.Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2010. Вип.V. Ч.1. С.226.
 5. Філоненко С.О. Масова література: влада жанрів і жанрових канонів. Слово і час.  2010. № 8. С. 81-93.
 6. Филоненко С.О. Изучение современной массовой литерату-ры: гендерный аспект. 3rd International Symposium «Contemporary Issues of Literary Criticism”. Proceedings. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature / Ed. by Irma Ratiani. Tbilisi : Institute of Literature Press, 2010. P. 362-371
 7. Філоненко С.О. «Київський» ретро-детектив: репрезентація радянського минулого.  Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 141. Вип. 128. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. С. 106-112.
 8. Філоненко С.О. «Небезпечна, розумна і надзвичайно живуча» : жінка-супергерой у романі Алли Сєрової «Правила гри». Актуальні проблеми української літератури і фольклору : [науковий збірник / відп. ред. В. А. Просалова]. Донецьк : Норд-Прес, 2010. Вип. 14. С. 199–211.
 9. Філоненко С.О. «Серія з дельфіном» : український любовний роман як колективна жіноча фантазія. Studia methodologica : Філологія. Філософія / [гол. ред. проф. Р. Т. Гром’як]. Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. Вип. 30. С. 160–168.
 10. Філоненко С.О. La Femme Nikita проти James Bond : ґендерні колізії в сучасній українській популярній белетристиці. МОВА І КУЛЬТУРА : [наук. журнал ; гол. ред. Д. С. Бураго]. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. Вип. 13. Т. V (141). С. 374–382.

 

2011 рік

 1. Філоненко С.О. «Happily ever after» : містичні таємниці українського любовного роману. Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2011. Вип. VІ. Ч. 1. С. 54–65.
 2. Філоненко С.О. «Давня легенда оживає і вбиває!» ґендерні моделі готичного детективу в романах Андрія Кокотюхи. Слово і час. 2011. № 3. С. 59–67.
 3. Філоненко С.О. Секс, Київ, Юрій Макаров і Лада Лузіна : психологічні порадники як жанр паралітератури. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2011. Вип. ХХІV. Ч. 1. С. 268–281.
 4. Філоненко С.О. «Всип їм гарячих» : дискурс і ґендер в «адреналінових» жанрах масової літератури. Studia methodologica : Філологія. Філософія / [гол. ред. проф. Р. Т. Гром’як]. Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. Вип. 32. С. 220–226.
 5. Філоненко С.О. «Рідна українська попса» : дискусія про масову літературу у віртуальному просторі. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки» : [збірник наукових праць / ред. В. І. Будака, М. І. Майстренко]. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. Вип. 4.8. С. 111–116.
 6. Філоненко С.О. Cherchez la Femme : поєдинок слідчого й жінки-вбивці в ретро-детективах Валерія і Наталі Лапікур. Слово і Час. 2011. № 9. С. 91–100.
 7. Філоненко С.О. Ток-шоу в просторі літератури. Светът на словото : [сборник в чест на проф. Николай Даскалов / отв. ред. доц., доктор Ценка Иванова]. Велико Търново : Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2011. С. 363–373.
 8. Філоненко С.О. Сентиментальний кітч : жіночі історії в глянцевих журналах. Українське мистецтвознавство : [матеріали, дослідження, рецензії / гол. ред. Г. Скрипник] / НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. К., 2010. Вип. 10. С. 250–255.
 9. Філоненко С.О. Масова література в Україні : дискурс / ґендер / жанр : [монографія / наук. ред. Т. І. Гундорова]. Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2011. 432 с.
 10. Filonenko Sofía, Pérez Victoria. Crónicas mexicanas de Maxim Kidruk: Travelogue de un neorromántico ucraniano / Filonenko Sofía, Pérez Victoria. Morphé. Ciencias del Lenguaje. Puebla, Mexico, 2011. № 29/30. P. 75–96 (Вікторія Перез виконала переклад статті іспанською мовою).
 11. Філоненко С.О. Женская проза Лины Серон : нежность – боль – ирония. Серон Л. Мини-хроники и другие рассказы / Лина Серон ; [пер. с. исп. В. Перес ; вступ. ст. С. Филоненко]. Донецк : Ландон-ХХІ, 2011. С. 10–13.

 

2012 рік

 1. Філоненко С.О. Їсти, кохати, читати: твори Лаури Есківель і Марії Матіос як рецепти популярної жіночої літератури. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. Вип. ХХVI. Ч. 2. С. 62–75.
 2. Филоненко С. О. Чиклит по-украински: локализация международного литературного формата. Массовая зарубежная литература: инокультурный текст в рецептивном аспекте: сб. науч. ст. Екатеринбург : Издательский Дом «Ажур», 2012. С. 49–60.
 3. Філоненко С. О. Леді, королі і хрестоносці: формула «середньовічного романсу» у творах Сімони Вілар. Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2012. Вип. VІІ. Ч. 1. С. 205–215.
 4. Філоненко С. О. «Усі відтінки рожевого…» (дамський роман, чикліт, жіночий детектив як жанри сучасної масової літератури: матеріали до факультативних занять). Зарубіжна література (Шкільний світ). К. : Шкільний світ,  2012. № 11. С. 41–45.
 5. Філоненко С. Життєва драма Бетховена в інтерпретації Пенчо Славейкова і Максима Рильського. Матеріали міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії: збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2012. С.84-86.
 6. Філоненко С. Бридка принцеса і людяний дракон: інтерпретація традиційного сюжету в романі «Ритуал» Марини і Сергія Дяченків. Слов’янська фантастика: Збірник наукових праць / наук. редактор Д. Айдачич. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. С. 221-229.
 7. Филоненко С. О. «Ламбада в Твери», «Дикие танцы» и современная украинская массовая литература: проблема глобализации. Язык. Культура. Общество : сб. науч. тр. : материалы III Междунар. науч. конф. Межкультурная коммуникация в современном обществе, Саранск, 16.11.2012 г. / МГУ им. Н. П. Огарева, ИСИ, Каф. лингвистики и межкультур. коммуникаций [редкол. : Л. М. Лемайкина (отв. ред.) и др.]. Саранск, 2012. Вып. 4. С.76-81.

 

2013 рік

 1. Філоненко С. О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури : автореф. дис … д-ра філол. наук: 10.01.06; 10.01.01. Бердянськ : ТОВ Модем, 2013. 38 с.
 2. Філоненко С. О. Післямова. Жінка крізь призму письма: літературно-критичний альманах / [гол. ред. М. М. Варикаша]. Донецьк : Ландон-ХХІ, 2013. С. 186–188.
 3. Філоненко С. О. Теоретична концепція Богоміла Райнова в дослідженні детективного жанру. Матеріали міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії: збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2013. С.84-86.
 4. Филоненко С. О. «Мощное тело»: модель маскулинности в современном украинском боевике. Литературный текст ХХ века: проблемы поэтики: материалы 5 Международной научно-практической конференции. Челябинск : Цицеро, 2012.  С. 399-405.
 5. Філоненко С. О. Роман «Правила гри» Алли Сєрової як явище сучасної масової літератури. Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів [упоряд. С.С.Журавльова, О.І.Харіна]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С.91-101.
 6. Філоненко С. О. Цілюще джерело правди, або Містичні обставини політичної справи [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Таємне джерело»]. 24.08.2013. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/08/24/095605.html
 7. Філоненко С. О. Розлучення як тренд, або ще раз про кризу української родини : [передмова]. Белімова Т. Київ – крапка – ua : [роман] / Тетяна Белімова. Харків : КСД, 2013. С. 3-4.
 8. Філоненко С. О. Культура під знаком трьох «пост» ; [рецензія на монографію Віталія Чернецького «Картографуючи посткомуністичні культури»] 29.10.2013. Літакцент [Електронний документ]. Режим доступу: http://litakcent.com/2013/10/29/kultura-pid-znakom-troh-post.
 9. Філоненко С. О. Світло і морок стародавньої легенди : [передмова]. Лобода С. Час Ліліт : [роман] / Сергій Лобода. Харків : КСД, 2013. С. 5-6.
 10. Філоненко С.О. Вижити й перемогти: історична драма в голлівудському форматі [рецензія на романи Андрія Кокотюхи «Найти и уничтожить», «Спасти Скифа»]. 11.11.2013. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/11/11/075930.html.
 11. Філоненко С. О. Від Барбі до Леді Гага: текст поп-культури в пошуках гендеру. Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет ; [упорядник О. І. Гуренко]. Донецьк : Ландон–ХХІ, 2013. С. 31-44.
 12. Філоненко С. О. Масова культура: між естетикою, технологією та політикою. Українська культура. 2013. № 11. С. 32–37.
 13. Філоненко С. О. Меч, кинджал, корона і серце: романтична версія Третього хрестового походу ; [рецензія на роман Симони Вілар «Лазарит»]. 17.12.2013.  Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/12/17/072719.html

 

2014 рік

 1. Філоненко С. О. Як найкращий сищик імперії пройшов крізь вогонь, воду і мідні труби; [рецензія на книгу Владислава Івченка «Найкращий сищик імперії на службі приватного капіталу»]. 5.02.2014. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/02/05/073033.html
 2. Філоненко С. О. Українське кримінальне чтиво: між СРСР і Євросоюзом. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д. філол. н. М. П. Ткачука. Тернопіль : ТНПУ, 2014. Вип. 39. С. 361–367.
 3. Филоненко С. Бог войны и богиня любви: о чем молчат исторические хроніки. Вилар С. Ассасин. Тень меча : [роман]. Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. С. 5–6.
 4. Філоненко С. О. Література плюс кулінарія: формування нового жанру масового письменства. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2014. Вип. І. С. 152–161.
 5. Філоненко С. О. 100 відтінків чорного: нуар як жанр і стиль у сучасній масовій літературі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2014.  Вип. ІІ. –С. 24–31.
 6. Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» : монографія Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ; за заг. ред. С. В. Підіпригори. Миколаїв : Іліон, 2014. – 306 с. (Філоненко С. О. Передмова. – С. 32–39; «Правила гри» Алли Сєрової: феміністичний неонуар. С. 47–60; «Мексиканські хроніки» Максима Кідрука: квест по-українськи. С. 282–295).
 1. Філоненко С.О. Чи можливий терорист у вишиванці [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Київські бомби»]. 8.07.2014. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/07/08/095709.html.
 2. Філоненко С.О. Гірка пілюля під медовим соусом [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Охота на Маршала»]. 30.07.2014. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/07/30/073033.html.
 3. Філоненко С. О. Ліричний голос української Кліо. Белімова Т. Вільний світ [роман] / Тетяна Белімова. Харків : КСД, 2014. С. 5-6.
 4. Філоненко С. О. Казкові дракони, принцеси й сучасне фентезі. «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції (25‑26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С. С. Журавльова].  Бердянськ, 2014. С.140-142.
 5. Філоненко С. О. Пригоди поезії в лабіринтах шоу-бізнесу: тексти поп-пісень як явище масової літератури. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. С. Філатова. Вип. 4.14 (111). (Серія «Філологічні науки (літературознавство)»). Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. С. 184–189.
 6. Філоненко С.О. Криваві сенсації грішного міста. Кокотюха А. Осінній сезон смертей [роман] / Андрій Кокотюха. Харків : КСД, 2014. С. 5–6.
 7. Філоненко С.О. Франкенштейн у подільському лісі. Саспенс. Драйв. Сенсації [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Повний місяць»]. 18.11.2014. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/11/18/071556.html.
 8. Філоненко С. О. Геополітично-гендерний Warcraft, або Чудовисько 098 у Зоні № 17 [рецензія на роман Владислава Івченка«Химери Дикого поля»]. 27.11.2014. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/11/27/072211.html.
 9. Філоненко С. О. «Маленька самотня людина в нічному місті»: урбаністика в стилі нуар у сучасному українському детективі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2014. Вип. ІІІ. С. 243–248.
 10. Філоненко С. О. Вовкулаки починають і програють: мотив перевертня
  в сучасній українській белетристиці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2014. Вип. 4. С. 290–296.
 11. Філоненко С., Вовчок З. Формування полікультурної особистості гімназиста / С. Філоненко, З. Вовчок. Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. 2014. № 6. С. 38–42.
 12. Филоненко С. В погоне за золотой меч той. Мамин-Сибиряк Д. Приваловские миллионы. Золото : романы / Дмитрий Мамин-Сибиряк. Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2014. С. 5–8.
 13. Філоненко С.О. Геополітично-гендерний Warcraft: формула «загубленого світу» в романі Владислава Івченка «Химери Дикого поля». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. Ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2014. Вип. 5. С. 290–296.
 14. Філоненко С.О. «Найкращий сищик імперії» Владислава Івченка: упосліджений на службі колонізатора. Постколоніалізм. Генерації. Культура За реда Т.Гундорової, А.Матусяк. К. : Лаурус, 2014. С. 94-111.

 

2015 рік

 1. Філоненко С. О. Любовний трикутник, фантом і докори сумління: адаптація формули зарубіжної кримінальної прози в повісті Андрія Кокотюхи «Поховання Аделі». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О. С. Філатової. № 1 (15). квітень 2015. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. C. 210-216.
 2. Філоненко С. «Маскарад душі» або щира сповідь? Нова студія про автобіографію в українській прозі ХХ століття. Слово і Час. 2015. № 4. С. 117-119.
 3. Філоненко С. О. Детектив зі смаком лимонаду [рецензія на роман Ірен Роздобудько «Подвійна гра в чотири руки»]. 10.07.2015. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/07/10/072939.html.
 4. Філоненко С. О. «І вражою злою кров’ю волю окропіте…» [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Справа отамана Зеленого»]. 3.08.2015. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/08/03/072413.html.
 5. Філоненко С.О. Кривавий водевіль на палубі: формула історичного детективу в романі Ірен Роздобудько «Подвійна гра в чотири руки». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. Ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2014. Вип. 6. С. 230–235.
 6. Філоненко С. О. Still Loving You… [рецензія на роман Ірен Роздобудько «Ґудзик-2. Десять років потому»]. 21.09.2015. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/09/21/075949.html
 7. Філоненко С. О. Метод проектів у викладанні дисципліни «Масова література» для студентів спеціальності «Мова і література (англійська, болгарська)». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. пр.  Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2015. С. 293–299.
 8. Філоненко С. О. 100 відтінків чорного: урбаністика в стилі нуар
  у сучасній масовій літературі. Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст : [колективна монографія; упоряд. С. О. Філоненко]. Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. С. 253-264.
 9. Філоненко С. О.  Альтернативна історія та географія в романі Владислава Івченка «Химери Дикого поля». «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2015. С.159-161.
 10. Філоненко С.О. «Львівський» цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи як авторський проект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2015. Вип. 7. С. 180-186.
 11. Філоненко С.О. Роман Галини Вдовиченко «Маріупольський процес» у контексті літератури про АТО. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія :
  зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2015. Вип. 8. С. 140-148.
 12. Філоненко С. О. Пригодницько-історична белетристика Андрія Кокотюхи: діалог з традицією. Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки). К. : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2015. № 6. С. 76–79.
 13. Філоненко С. О. Терпигорєв Сергій Миколайович. Шевченківська енциклопедія. В 6 т. Т. 6. Т-Я / НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; редкол. М. Г. Жулинський (голова) та інші. К., 2015. С. 242.

 

2016 рік

 1. Філоненко С. О. «Ефект відкритої рани»: феномен Майдану в сучасній українській белетристиці. Літературознавчі студії. Випуск 47; ред. Г.Ф.Семенюк. К. : ВЦ Київський університет, 2016. С. 332–339.
 2. Філоненко С. О. Шпигунські детективи Андрея Гуляшки: болгарська версія Джеймса Бонда Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) [збірник тез; гол. ред. О. П. Колінько]. Бердянськ : БДПУ, 2016. С.98–100.
 3. Філоненко С. О. Прекрасний принц у грі європейських престолів [рецензія на роман Ірини Даневської «Німецький принц Богуслав Радзивіл»]. 16.06.2016. ЛітАкцент [Електронний документ]. Режим доступу: http://litakcent.com/2016/06/16/prekrasnyj-prync-u-hri-jevropejskyh-prestoliv/
 4. Філоненко С. О. Нірванський стрілець і махрова всьопропальщина [рецензія на роман Олексія Волкова «Вовчий місяць»]. 26.06.2016. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/06/26/204453.html
 5. Філоненко С. О. Між поразкою і перемогою, або Хай живе Симон Петлюра! [рецензія на книгу Віктора Савченка «Симон Петлюра»]. 3.07.2016. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/07/03/190613.html
 6. Філоненко С. О. Австрійські скелети у львівських шафах [рецензія на твори Богдана Коломійчука «В’язниця душ», «Небо над Віднем»]. 13.07.2016. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/07/13/073702.html
 7. Філоненко С. О. Львів. Кава. Кров. Польові дослідження з галицького психоаналізу [рецензія на роман Богдана Коломійчука «Візит доктора Фройда»]. 16.10.2016. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/10/16/193253.html
 8. Філоненко С. О. Тисяча і одна ніч з Іваном Карповичем [рецензія на роман Владислава Івченка «Одіссея найкращого сищика республіки»]. 23.12.2016. ЛітАкцент [Електронний документ]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2016/12/23/tysjacha-i-odna-nich-z-ivanom-karpovychem/
 9. Філоненко С. О. Одна калина за вікном, одна родина за столом… [рецензія на роман братів Капранових «Забудь-річка»]. 23.12.2016. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/12/23/081957.html
 10. Філоненко С. О. Ласкаво просимо до Львова! Детективні маршрути старовинного міста [рецензія на «львівський» цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи]. – 31.12.2016. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/12/31/124348.html

 

2017 рік

 1. Філоненко С. О. До Росії з ненавистю: українська версія шпигунського роману [рецензія на роман Сергія Постоловського «Ворог, або Гнів Божий»]. 29.01.2017. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/01/29/110944.html
 2. Філоненко С. Драугр, вовкулака, летючий змій: дискурс монструозного в сучасному українському детективі. Книжевна історія. Белград, Сербія. 2016-2017. №160. С.123-138.
 3. Філоненко С. О. Синематограф як атракція та атракціон: кіносюжети в сучасних ретро детективах. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. 12. С. 194-201.
 4. Філоненко С. О. Джейн Остін: 200 років слави. 10.11.2017. Літакцент [Електронний документ]. Режим доступу:http://litakcent.com/2017/11/10/dzheyn-ostin-200-rokiv-slavi/
 5. Філоненко С.О. Народження Афродіти з морської піни: література Американського Ренесансу та її популярні джерела. Слово і Час. 2017. № 10. С.97-99.
 6. Філоненко С. О. Regency Love: Джейн Остін для iPhone ТА iPad. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. 13. С. 119-124.
 7. Філоненко С. О. Історія в тренді: автор і читач іще зустрінуться. 3.12.2017 // Літакцент [Електронний документ]. Режим доступу:http://litakcent.com/2017/12/03/istoriya-v-trendi-avtor-i-chitach-ishhe-zustrinutsya/
 8. Філоненко С. О. Хіба мовчать ягнята? [рецензія на роман В’ячеслава Васильченка «Жорстокі ігри Вельзевула»]. 8.12.2017. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/12/08/073950.html
 9. Філоненко С. О. Зоодетективне intermezzo в рустикальних декораціях [рецензія на роман Владислава Івченка «Детективна агенція «Буря і Натиск»]. 13.12.2017. Літакцент [Електронний документ].  Режим доступу: http://litakcent.com/2017/12/13/zoodetektivne-intermetso-v-rustikalnih-dekoratsiyah-retsenziya-na-knizhku-v-ivchenka/
 10. Філоненко С. О. Повстанський етюд у чорно-біло-багряних тонах [рецензія на «повстанську» трилогію романів Андрія Кокотюхи]. 21.12.2017. Буквоїд [Електронний документ].  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/12/21/210322.html
 11. Філоненко С. О. Історія, аналітика, пророцтво: ренесанс шпигунського роману в сучасній українській масовій літературі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. 14. С. 149-154.
 12. Філоненко С. Місія здійсненна: популярна література у дзеркалі критики: літературно-критичні статті. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 183 с.

 

2018 рік

 1. Філоненко С. О. Стіна і рів з крокодилами [рецензія на роман Андрія Цаплієнка «Стіна»]. 16.08.2018. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/08/16/093941.html
 2. Філоненко С. О. Сью Графтон: сірі ділянки правосуддя [рецензія на роман Сью Графтон «Екс»]. 24.08.2018. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/08/24/184407.html
 3. Філоненко С. О. Життя, смерть та інші технології [рецензія на роман Дена Брауна «Джерело»]. 28.08.2018. Літакцент [Електронний документ]. Режим доступу: http://litakcent.com/2018/08/28/zhittya-smert-ta-inshi-tehnologiyi/

 

2019 рік

 1. Філоненко С. О. Соціопатичний Шерлок, галюциногенний собака Баскервілів:
  адаптації класичного детективного сюжету для телебачення. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2019. Вип. 18. С. 65-72.
 2. Філоненко С. О.  Джейн Остін, капітани і море. «Усі ріки течуть у море: мариністика в літературі та культурі»: матеріали Міжнародної наукової конференції (26–27 вересня 2019 р.) : зб. / [ред.-упор. О.П.Новик]. Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2019. С.132-134.
 3. Філоненко С.О. «Коронація слова»: 20 років популярної літератури. Коронація слова: науково-довідкове видання / керівник проекту Струк Н.О. Київ : Світ Успіху, 2019. C.38-43.
 4. Філоненко С. О. Джейн Остін, капітани і море: мариністичні образи в романах англійської письменниці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2019. Вип. 18. С. 139-144.
 5. Філоненко С. О. «Танець недоумка»: планетарна фантастика, що плавить мозок [рецензія на роман Ілларіона Павлюка «Танець недоумка»]. – 21.11.2019. ВВС [Електронний документ]. – Режим доступу:  https://www.bbc.com/ukrainian/features-50487490?fbclid=IwAR18f8Tzfv11FBCyVcLV7fqZ_7f1BViza4nFXjHDb7Z1M1CTtg2OOg9I1WU

 

2020 рік

 1. Філоненко С.О. «Сендітон» Джейн Остін і Ендрю Девіса. Невтолене бажання хепі-енду 10.01.2020. Літакцент [Електронний документ]. Режим доступу: http://litakcent.com/2020/01/10/senditon-dzheyn-ostin-i-endryu-devisa-nevtolene-bazhannya-hepi-endu/?fbclid=IwAR1JUSPB-qBsB5eIgDP3yEKc8ZwegvQNEp1j7kPaWnZmFxZC8YVSmUUEqo4
 2. Філоненко С. О. Ех, панно Еммо, панно Еммо… (Не)досконала англійська леді та її кіновтілення. 6.04.2020. Буквоїд [Електронний документ]. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/that%20to%20read/2020/04/06/140034.html
 3. Філоненко С.О. Роман Джейн Остін «Емма»: специфіка кіноадаптації. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 12 травня 2020 р.) [Електронний ресурс] / упоряд.: В. В. Богдан, Б. А. Салюк, А. М. Сердюк. Бердянськ: БДПУ, 2020. С.292-298.
 4. Філоненко С.О. Стівен Кінг – супермен зі штату Мен [рецензія на книгу Ростислава Семків «Уроки короля жахів: Як писати горор?»]. 10.06.2020. Літакцент [Електронний документ]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2020/06/19/stiven-king-supermen-zi-shtatu-men/
 5. Філоненко С.О. Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури і масової культури: навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2020. 144 с.
 6. Філоненко С.О. «To Be Continued»: сіквели роману Джейн Остін «Гордість та упередження». Studia methodologica. Вип. 50. Тернопіль-Кєльце. С. 5-12.
 7. Філоненко С.О. Підготовка вчителя-філолога до викладання масової літератури в школі. Scientific and Pedagogic Internship “Pedagogical and Psychological Education as a Component of the Education System in Ukraine and the EU countries”: Internship Proceedings, August 3 – September 11, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. Pp. 237-240.
 8. Філоненко С. О.  Лід, вогонь і воля до перемоги: формули популярної культури у фільмах про фігурне катання. «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі»: матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2020 р.) : зб. / [ред.-упор. О.П.Новик]. Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2020. С.155-157.
 9. Філоненко С.О. Перелицьована «Емма» у романі Джоан Айкен «Джейн Фейрфакс»: проблема вторинного тексту. Філологія та лінгвістика у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 28-29 серпня 2020 р.. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С.177-181.
 10. Філоненко С.О. Масова література в школі: заборонений плід чи простір нових можливостей? (частина 1). Дивослово. №10. С.35-42.
 11. Філоненко С.О. Масова література в школі: заборонений плід чи простір нових можливостей? (частина 2). Дивослово. №11. С.37-44.
 12. Філоненко С.О. Злочини в стилі Регентства: Джейн Остін як приватний детектив у циклі романів Стефані Беррон. Кременецькі компаративні студії: науковий часопис / ред. Д.Чик, О.Пасічник. 2020. Вип. Х. С.58-65.
 13. Філоненко С.О. Італійський нуар з українським корінням: роман «Приватна Венера» Джорджо Щербаненко. Італійська культура в становленні європейської цивілізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2020 року: Маріуполь: МДУ, 2020.С.130-133.
 14. Філоненко С.О. Діамантовий морок революції та війни: дилогія Володимира Кашина на тлі радянського детективу. Українська література: проблеми і перспективи: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної Інтернет-конференції / укл. О. А.Огульчанська, В. Г.Зотова, Л. П. Копєйцева. Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2020. С.185-189.
 15. Філоненко С.О. Лемберг – Берлін – Венеція: шпигунські історії в ретродетективах Богдана Коломійчука. Література й історія: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (08–11 жовтня 2020 р.): у 2-х ч. / редкол.: Н.В.Горбач (відп. ред.), В.М.Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред.) та ін. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. Ч. 2. С.135-138.