Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Філоненко Софія Олегівна

професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

доктор філологічних наук

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України (2015 р.)
Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (2015 р.)
Почесний знак «Відмінник освіти України» (2012 р.)
Почесна відзнака Президента України – медаль «25 років Незалежності України» (2016 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за активну наукову роботу, публікацію монографії (18 травня 2007 р.)
Диплом голови обласної державної адміністрації (2007 р.)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Наукометрика

ORCID iD

000000031023468X

Google Scholar

rgulAUAAAAJ&hl

Researcher iD

E30492019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sofiya_Filonenko

Біографія

Народилася 23 січня 1975 р. у місті Бердянську Запорізької області. У 1992 році закінчила Бердянську середню школу № 16, вступила на факультет української та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко. Під час навчання брала участь у всеукраїнських студентських наукових конференціях у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (1993, 1995, 1996 рр.), виступаючи з доповідями про творчість сучасних українських письменниць. Захистила дипломну роботу на тему «Творчість Оксани Забужко в контексті українського постмодернізму». У 1997 р. закінчила з відзнакою БДПІ за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство». З цього ж року працювала старшим викладачем, з 2004 р. – доцентом кафедри української та зарубіжної літератури.

Навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету протягом 1998–2002 рр. зі спеціальності 10.01.01 – українська мова і література. У липні 1998 р. навчалася в Першій літній літературознавчій школі «Сучасна літературознавча теорія та реінтерпретація української літератури» (Пуща-Водиця, Київ). У 2002 р. стала лауреатом Першого конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів з ґендерної проблематики Міністерства освіти і науки України, нагороджена почесною грамотою Державного комітету у справах сім’ї та молоді. Протягом 2002–2003 років брала участь у програмі наукових семінарів «Впровадження інформаційних технологій до ґендерної освіти» у Київському національному університеті «КПІ». Отримала сертифікат від Канадсько-українського ґендерного фонду за успішно захищений проект «Інформаційна підтримка впровадження ґендерної освіти в Україні» (24 жовтня 2003 р.).

19 березня 2003 р. в Дніпропетровському національному університеті захистила кандидатську дисертацію «Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект)» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Н.І. Заверталюк).

Із 1 жовтня 2007 року працювала заступником директора з наукової роботи Інституту філології БДПУ. У листопаді 2008 року вступила до докторантури в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, на кафедру теорії літератури та порівняльного літературознавства за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. 23 квітня 2013 року в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила докторську дисертацію «Гендерний дискурс сучасної української масової літератури» за спеціальностями 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література (науковий консультант – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом теорії літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України Т. І. Гундорова). 4 липня 2013 року присвоєно ступінь доктора філологічних наук. 15 грудня 2015 року присвоєне вчене звання професора кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури.

З листопада 2011 року по жовтень 2012 року працювала заступником директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ. З листопада 2012 року – директор Науково-дослідного інституту слов’янознавства та компаративістики БДПУ. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 у Бердянському державному педагогічному університеті зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Брала участь в організації міжнародних наукових конференцій «Література для дітей і про дітей» (15-16 вересня 2008 року), «Місто-як-текст: літературні проекції» (10-11 вересня 2009 року), «Мариністика в художній літературі» (9‑10 вересня 2010 року), «Крихти буття: література і практики повсякдення» (22-23 вересня 2011 року), «Що водить сонце й зорні стелі: поетика любові в художній літературі» (20-21 вересня 2012 року), «Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури» (26-27 вересня 2013 року), «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа» (25–26 вересня 2014 р.). «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури» (24–25 вересня 2015 року»), «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа» (22–23 вересня 2016 року),  «Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі» (28–29 вересня 2017 року). «Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі» (28–29 вересня 2018 року), «Усі ріки течуть у море: мариністика в літературі та культурі» (26-27 вересня 2019 року). Була експертом та членом журі у Всеукраїнському конкурсі «Коронація слова» у 2012-2017 роках, у 2017, 2018, 2019 роках була обрана головою журі в номінації «Романи». Член журі літературного конкурсу телеканалу ЕспресоТВ «Еспресо. Вибір читачів» (2017, 2018 роки). Член журі літературного конкурсу історичних оповідань «ПроМинуле» від сайту «ЛітАкцент» і видавництва «Темпора»(2018, 2019 роки).

У травні 2012 року провела лекцію та науковий семінар з питань масової літератури для слухачів магістерської програми з журналістики в Українському католицькому університеті (м. Львів). У липні 2013 року брала участь в організації та була лектором у Першій літній науковій школі «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» (БДПУ).

У червні 2015 року С. О. Філоненко пройшла наукове стажування в Університеті Гільдесгайма (Німеччина) в рамках проекту TEMPUS IV «Підготовка педагогів і освіт­­ніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями».

У листопаді 2016 року прочитала курс «Сучасна українська масова література: жанри і канони» для магістрантів і докторантів відділення україністики Українського вільного університету (м. Мюнхен, Німеччина).

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Актуальні проблеми сучасного літературознавства», «Методологія літературознавства», «Масова література», «Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури і масової культури» та ін.

З вересня 2014 року працює в складі Волонтерського проекту «Наші Атланти» (БДПУ).

Наукові інтереси: масова література, детективна проза, жіноча література, гендерне літературознавство.

 

МІСІЯ ЗДІЙСНЕННА_ ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА У ДЗЕРКАЛІ КРИТИКИ _ Літературно-критичні статті

Монографія: КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Монографія: Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр

 

Список наукових праць

Філоненко С.О. Масова література в Україні : дискурс / ґендер / жанр : [монографія / наук. ред. Т. І. Гундорова] / Софія Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2011. – 432 с.

1999 рік

 1. Філоненко С. О. «Переживання кінця» в сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі творів О. Забужко, С. Йовенко, С. Майданської) // Молода нація: Альманах. – 1999. – № 12. – С. 309-320.
 2. Філоненко С. О. Художня проза Оксани Забужко у світлі праці Альбера Камю «Міф про Сізіфа. Есе про абсурд» // Актуальні проблеми літературознавства. – Т. 4: Зб. наук. праць / Наук. ред. проф. Н. І. Заверталюк. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – С. 126-133.

2000 рік

 1. Філоненко С. О. Буденність / Безмежність – два полюси жіночого існування (на матеріалі повісті О. Забужко «Дівчатка») // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 5: Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання, 2000. – С. 239-247.

2001 рік

 1. Філоненко С. О. Доля як творчість. Творчість як доля (на матеріалі прози Оксани Забужко) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 6: Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2001. – С.248-256.

2002 рік

 1. Філоненко С. О. Ґендерна проблематика в романах Н. Тубальцевої // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 7: Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2002. – С. 361-365.
 2. Філоненко С.О. «Дочки-матері» – нові правила гри? (на матеріалі прози Галини Гордасевич, Оксани Забужко, Світлани Йовенко, Софії Майданської) // Актуальні проблеми літературознавства. – Т.11: Зб. наук. праць / Наук. ред. проф. Н. І. Заверталюк. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2002. – С. 87-95.

2003 рік

 1. Філоненко С. О. Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект): автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – 18 с.

2006 рік

 1. Філоненко С.О. Новий тип героїні української жіночої прози 90-х років ХХ століття : проблема самореалізації жінки через творчість / С. О. Філоненко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. праць / В. Ф. Погребенник. – К. : ІВЦ Держкомстату, 2006. – Вип. 10 – С. 239–250.
 2. Філоненко С.О. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90‑х років ХХ століття: [монографія] / С. О. Філоненко. – К.-Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 158 с.
 3. Філоненко С.О. Тип мислячої жінки в українській жіночій прозі 90‑х років ХХ століття / С. О. Філоненко // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка  / О. А. Галич. – Луганськ : ЛДПУ, 2006. – № 15 (110). – С. 123–136. – (Серія «Філологічні науки»).
 4. Філоненко С.О. Практикум з усної народної творчості : [методичний посібник] / С. О. Філоненко. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 32 с.
 5. Філоненко С.О. Самостійна робота з усної народної творчості : [методичний посібник] / С. О. Філоненко. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 48 с.

2007 рік

 1. Філоненко С.О. «Юля косу носить» : ґендерні стереотипи в сучасній політичній сатирі / С. О. Філоненко // Слово і Час. – 2007. – № 11. – С. 62–73.
 2. Філоненко С.О. Поняття «жіноча проза» як теоретична проблема літературознавства / С. О. Філоненко // Філологічні семінари. «Теоретичні й методологічні проблеми літературознавства. Понятійний апарат сучасного літературознавства : «своє» і «чуже». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – Вип. 10. – К. : Київський університет, 2007. – С. 325–333.
 3. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (Середні віки та Відродження) : [навчально-методичний посібник] / С. О. Філоненко. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – 98 с.
 4. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (XVII – XVIII століття) : [навчально-методичний посібник] / С. О. Філоненко. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – 102 с.

2008 рік

 1. Філоненко С.О. Ґендерні стереотипи в американській і російській «гламурній прозі» / С. О. Філоненко // Іноземномовна комунікація : здобутки та перспективи: друга міжнародна наукова конференція, 24–25 кв. 2008 р. : тези докл. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-Граф», 2008. – С. 135–138.
 2. Філоненко С.О. Жіночі ролі в театрі життя / С. О. Філоненко // Слово і Час. – 2008. – № 11. – С. 91–95.
 3. Філоненко С.О. Український жіночий роман у європейському контексті / С. О. Філоненко // Волинь філологічна : Тексти і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : збірн. наук. праць : [у 2 ч.] / ред. Л. К. Оляндер. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – Вип. 6, ч. 2. – С. 278–288.
 4. Філоненко С.О. «Інша мова жінки» / С. О. Філоненко // Слово і Час. – 2008. – № 2. – С. 49–56.
 5. Філоненко С.О. Рецепція класики в сучасній масовій літературі (на прикладі романів «Щоденник Бріджит Джонс» Гелен Філдінг і «Гордість та упередження Джасмін Філд» Мелісси Натан) / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 230–237.
 6. Філоненко С.О. Архетип Попелюшки в сучасній «гламурній прозі» (на матеріалі роману Л. Вайсбергер «Диявол носить Прада») / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. ХV : Лінгвістика і літературознавство. – С. 246–256.
 7. Філоненко С.О. Феномен жіночої прози в українській літературі / С. О. Філоненко // Українська мова та література. – 2008. – № 22–24. – С. 22–24.
 8. Філоненко С.О. Від провінційної Попелюшки до гламурної принцеси: інтерпретація традиційного сюжету в романі Юлії Висоцької «Глянець» / С. О. Філоненко // Українська мова та література. – 2008. – № 22–24. – С. 432–440.
 9. Філоненко С.О. «Українська Бріджит Джонс» : формування жанру «чикліт» у сучасній вітчизняній літературі (на матеріалі роману С. Пиркало «Не думай про червоне») / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект- Поліграф», 2008. – Вип. ХVІІ : Лінгвістика і літературознавство, ч. 1. – С. 320–324.
 10. Філоненко С.О. «Українська Бріджит Джонс»: формування жанру «чикліт» у сучасній вітчизняній літературі (на матеріалі роману С. Пиркало «Не думай про червоне») / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. / відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008 – Вип. ХVІІІ : Лінгвістика і літературознавство, ч. 2. – С. 382–388.
 11. Філоненко С.О. Інститут філології БДПУ провів Міжнародну конференцію з проблем дитячої літератури / С. О. Філоненко // Азовський вісник. – 2008. – № 38 (928). – С. 3.
 12. Філоненко С.О. «Колекція чоловіків» : гендерні аспекти української та російської «чикліт»-прози (на матеріалі романів Н. Сняданко «Колекція пристрастей» та М. Царьової «Московський беSтіарій») / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 342–348.
 13. Філоненко С.О. Ґендерні стереотипи в американській і російській «гламурній прозі» / С. О. Філоненко // Іноземномовна комунікація : здобутки та перспективи : тези доп. другої між нар. наук. конф. (24–25 квітня 2008 р.). – Тернопіль : ТзОВ «Терно-Граф», 2008. – С. 135–138.
 14. Філоненко С.О. Література та діти : репортаж із конференції у Бердянську / С. О. Філоненко // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 11. – С. 21.
 15. Філоненко С.О. Міжнародна наукова конференція «Література для дітей і про дітей : історія, сучасність, перспективи» / С. О. Філоненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 11. – С. 29.
 16. Філоненко С.О. Усна народна творчість : [навч. посібник] / С. О. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 416 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–350).
 17. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (Реалізм) / С. О. Філоненко. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – 128 с.
 18. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (Сентименталізм. Романтизм) / С. О. Філоненко. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – 144 с.
 19. Філоненко С.О. Художній діалог із класикою (проблеми рецепції романів Джейн Остін у сучасній масовій культурі) / С. О. Філоненко // Studia metodologica : Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 24. – С. 126–132.

2009

 1. Філоненко С.О. Бестселер як проблема сучасного літературного процесу в Україні / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Вип. ХХІ. – С. 481–487.
 2. Філоненко С.О. «І нехай весь світ зачекає…» : егоїзм як світогляд у сучасній українській масовій літературі / С. О. Філоненко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – 2009. – № 10. – С. 2–5.
 3. Філоненко С.О. Жанри та упередження : ґендерний критерій в оцінках жанрів масової літератури / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Вип. ХХІІ. – С. 383–395.
 4. Філоненко С.О. Масова? Популярна? Тривіальна? Як не заблукати у трьох термінологічних соснах / С. О. Філоненко // Studia methodologica : Філологія. Філософія / [гол. ред. проф. Р. Т. Гром’як]. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 29. – С. 162–169.
 5. Філоненко С.О. Закон і порядок : класичний канон детективного жанру / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІV. – С. 101–112.
 6. Філоненко С.О. «Нам треба» не «голосу Тараса», а українського Стівена Кінга…» : дискусія про масову літературу в сучасній критиці / С. О. Філоненко // Філологічні семінари / Київський національний університет імені Тараса Шевченка : [редкол. М. К. Наєнко (голова) та ін.]. – К. : Логос, 2009. – Вип. 12: Літературна критика і критерії художності. – С. 72–80.
 7. Філоненко С.О. Масова література : теоретичний підхід Кена Гелдера / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми філології : мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : [матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 травня 2009 року ; заг. ред. І. Соколової]. – Маріуполь : Маріупольський державний гуманітарний університет, 2009. – С. 306–311.
 8. Філоненко С.О. Ирина Хакамада и Юлия Тимошенко : образ женщины-политика в зеркале массовой литературы / С. О. Филоненко // От «женского вопроса» к гендерным исследованиям (140 лет работе Джона Милля «О подчинении женщины») : [материалы научно-практической конференции с международным участием (15 мая 2009 года) ; под общ. ред. Л. Д. Ерохиной, С. В. Коваленко]. – Владивосток : Изд-во ТГЭУ, 2009. – С. 144–156.
 9. Филоненко С.О. Гендерный аспект в исследовании детективного жанра / С. О. Филоненко // Теория литературы : актуальные проблемы современной науки : [сборник научных статей]. – Барнаул : АлтГПА, 2009. – С. 91–99.
 10. Филоненко С.О. Гендерный дискурс современной «гламурной прозы» / С. О. Филоненко // Культ-товары : феномен массовой литературы в современной России : [сборник научных статей]. – СПб. : Петербургский институт печати, 2009. – С. 252–258.
 11. Філоненко С.О. Архетип Попелюшки в сучасній «гламурній прозі» / С. О. Філоненко // Література у просторі культури : [колективна монографія / О. Д. Харлан, Н. П. Анісімова, С. О. Філоненко, В. Є. Копиця]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 154–185.
 12. Филоненко С.О. «Коктейль Cosmopolitan» : рецепты женского счастья в прозе глянцевых изданий / С. О. Филоненко // Счастливые страницы в истории человечества и повседневной жизни людей : [материалы Междунар. науч. конф. Тула, 28 апр. 2009 г.]. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2009. – С. 499–504.
 13. Филоненко С.О. Современная кулинарная эссеистика : гендер и этноимагология как ключи интерпретации / С. О. Филоненко // Филология – искусствознание – культурология : новые водоразделы и перспективы взаимодействия : [междунар. науч. конф. : тез. докл. и сообщ.] / Министерство культуры РФ, Рос. ин-т культурологии и др. ; ред.-сост. Н. А. Кочелаева. – М., 2009. – С. 81.
 14. Філоненко С.О. Концепт читабельності і масова література / Софія Філоненко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : [науковий збірник / відп. ред. В. А. Просалова]. – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – Вип. 13. – С. 224–233.
 15. Філоненко С.О. Літературне ремесло для «чайників» та «ідіотів» / С. О. Філоненко // Наукові праці : [науково-методичний журнал]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 124. – Вип. 111: Філологія. Літературознавство. – С. 102–107.
 16. Філоненко С.О. Роман із владою (ґендерні аспекти прози Марії Матіос і Тетяни Устінової) // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – С. 78-86.

2010 рік

 1. Філоненко С.О. Не творчість, а індустрія // Всесвітня література в середні навчальних закладах України. – 2010. – № 1. – С.11-15.
 2. Філоненко С.О. «Література № 2»: місце популярної белетристики в літературній ієрархії // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 1. – С. 381-388.
 3. Філоненко С.О. Сучасний бестселер: статистика – естетика – технологія // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. наук. статей / За заг. ред. проф. Соколової І. В. – Т. ІІ. Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – Маріуполь : Маріупольський державний гуманітарний університет, 2010. – С. 108-114.
 4. Філоненко С.О. «Може зведемо всю біологію до метеликів?» Легітимізація масової літератури як об’єкта наукових студій // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз.зб.наук.ст./ відп.ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип.V. – Ч.1. – С.226
 5. Філоненко С.О. Масова література: влада жанрів і жанрових канонів // Слово і час. – 2010. – № 8. – С. 81-93.
 6. Филоненко С.О. Изучение современной массовой литерату-ры: гендерный аспект. 3rd International Symposium «Contemporary Issues of Literary Criticism”. Proceedings. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature / Ed. by Irma Ratiani. – Tbilisi : Institute of Literature Press, 2010. – P. 362-371
 7. Філоненко С.О. «Київський» ретро-детектив: репрезентація радянського минулого. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 141. Вип. 128. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 106-112.
 8. Філоненко С.О. «Небезпечна, розумна і надзвичайно живуча» : жінка-супергерой у романі Алли Сєрової «Правила гри» / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : [науковий збірник / відп. ред. В. А. Просалова]. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – Вип. 14. – С. 199–211.
 9. Філоненко С.О. «Серія з дельфіном» : український любовний роман як колективна жіноча фантазія / С. О. Філоненко // Studia methodologica : Філологія. Філософія / [гол. ред. проф. Р. Т. Гром’як]. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 30. – С. 160–168.
 10. Філоненко С.О. La Femme Nikita проти James Bond : ґендерні колізії в сучасній українській популярній белетристиці / С. О. Філоненко // МОВА І КУЛЬТУРА : [наук. журнал ; гол. ред. Д. С. Бураго]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. V (141). – С. 374–382.

2011 рік

 1. Філоненко С.О. «Happily ever after» : містичні таємниці українського любовного роману / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VІ. – Ч. 1. – С. 54–65.
 2. Філоненко С.О. «Давня легенда оживає і вбиває!» ґендерні моделі готичного детективу в романах Андрія Кокотюхи / Софія Філоненко // Слово і час. – 2011. – № 3. – С. 59–67.
 3. Філоненко С.О. Секс, Київ, Юрій Макаров і Лада Лузіна : психологічні порадники як жанр паралітератури / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 1. – С. 268–281.
 4. Філоненко С.О. «Всип їм гарячих» : дискурс і ґендер в «адреналінових» жанрах масової літератури / С. О. Філоненко // Studia methodologica : Філологія. Філософія / [гол. ред. проф. Р. Т. Гром’як]. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 220–226.
 5. Філоненко С.О. «Рідна українська попса» : дискусія про масову літературу у віртуальному просторі / С. О. Філоненко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки» : [збірник наукових праць / ред. В. І. Будака, М. І. Майстренко]. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – Вип. 4.8. – С. 111–116.
 6. Філоненко С.О. Cherchez la Femme : поєдинок слідчого й жінки-вбивці в ретро-детективах Валерія і Наталі Лапікур / Софія Філоненко / Слово і Час. – 2011. – № 9. – С. 91–100.
 7. Філоненко С.О. Ток-шоу в просторі літератури / С. О. Філоненко // Светът на словото : [сборник в чест на проф. Николай Даскалов / отв. ред. доц., доктор Ценка Иванова]. – Велико Търново : Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2011. – С. 363–373.
 8. Філоненко С.О. Сентиментальний кітч : жіночі історії в глянцевих журналах / С. О. Філоненко // Українське мистецтвознавство : [матеріали, дослідження, рецензії / гол. ред. Г. Скрипник] / НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – Вип. 10. – С. 250–255.
 9. Філоненко С.О. Масова література в Україні : дискурс / ґендер / жанр : [монографія / наук. ред. Т. І. Гундорова] / Софія Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2011. – 432 с.
 10. Filonenko Sofía, Pérez Victoria. Crónicas mexicanas de Maxim Kidruk: Travelogue de un neorromántico ucraniano / Filonenko Sofía, Pérez Victoria // Morphé. Ciencias del Lenguaje. – Puebla, Mexico, 2011. – № 29/30. – P. 75–96 (Вікторія Перез виконала переклад статті іспанською мовою).
 11. Філоненко С.О. Женская проза Лины Серон : нежность – боль – ирония / С. Филоненко // Серон Л. Мини-хроники и другие рассказы / Лина Серон ; [пер. с. исп. В. Перес ; вступ. ст. С. Филоненко]. – Донецк : Ландон-ХХІ, 2011. – С. 10–13.

2012 рік

 1. Філоненко С.О. Їсти, кохати, читати: твори Лаури Есківель і Марії Матіос як рецепти популярної жіночої літератури / С.О.Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVI. – Ч. 2. – С. 62–75.
 2. Филоненко С. О. Чиклит по-украински: локализация международного литературного формата / С. О. Филоненко // Массовая зарубежная литература: инокультурный текст в рецептивном аспекте: сб. науч. ст. – Екатеринбург : Издательский Дом «Ажур», 2012. – С. 49–60.
 3. Філоненко С. О. Леді, королі і хрестоносці: формула «середньовічного романсу» у творах Сімони Вілар / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. VІІ. – Ч. 1. – С. 205–215.
 4. Філоненко С. О. «Усі відтінки рожевого…» (дамський роман, чикліт, жіночий детектив як жанри сучасної масової літератури: матеріали до факультативних занять) // Зарубіжна література (Шкільний світ). – К. : Шкільний світ,  2012. – № 11. – С. 41–45 (0,5 др. арк.).
 5. Філоненко С. Життєва драма Бетховена в інтерпретації Пенчо Славейкова і Максима Рильського // Матеріали міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії: збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.84-86.
 6. Філоненко С. Бридка принцеса і людяний дракон: інтерпретація традиційного сюжету в романі «Ритуал» Марини і Сергія Дяченків  / С. Філоненко // Слов’янська фантастика: Збірник наукових праць / наук. редактор Д. Айдачич. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 221-229.
 7. Филоненко С. История, страсть, приключение: формула средневекового любовно-исторического романа в украинской массовой литературе // Прошлое как сюжет: материалы Междунар. науч. конференции / отв. ред. А. Ю. Сорочан. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. — 172 с.
 8. Филоненко С. О. «Ламбада в Твери», «Дикие танцы» и современная украинская массовая литература: проблема глобализации // Язык. Культура. Общество : сб. науч. тр. : материалы III Междунар. науч. конф. Межкультурная коммуникация в современном обществе, Саранск, 16.11.2012 г. / МГУ им. Н. П. Огарева, ИСИ, Каф. лингвистики и межкультур. коммуникаций [редкол. : Л. М. Лемайкина (отв. ред.) и др.]. – Саранск, 2012. – Вып. 4. – С.76-81.

2013 рік

 1. Філоненко С. О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури : автореф. дис … д-ра філол. наук: 10.01.06; 10.01.01. – Бердянськ : ТОВ Модем, 2013. – 38 с.
 2. Філоненко С. О. Післямова / С. Філоненко // Жінка крізь призму письма: літературно-критичний альманах / [гол. ред. М. М. Варикаша]. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2013. – С. 186–188.
 3. Філоненко С. О. Теоретична концепція Богоміла Райнова в дослідженні детективного жанру // Матеріали міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії: збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С.84-86.
 4. Филоненко С. О. «Мощное тело»: модель маскулинности в современном украинском боевике // Литературный текст ХХ века: проблемы поэтики: материалы 5 Международной научно-практической конференции. – Челябинск : Цицеро, 2012. – С. 399-405.
 5. Філоненко С. О. Роман «Правила гри» Алли Сєрової як явище сучасної масової літератури // Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів [упоряд. С.С.Журавльова, О.І.Харіна]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С.91-101.
 6. Філоненко С. О. Цілюще джерело правди, або Містичні обставини політичної справи [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Таємне джерело»]. – 24.08.2013 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/08/24/095605.html
 7. Філоненко С. О. Розлучення як тренд, або ще раз про кризу української родини : [передмова] // Белімова Т. Київ – крапка – ua : [роман] / Тетяна Белімова. – Харків : КСД, 2013. – С. 3-4.
 8. Філоненко С. О. Культура під знаком трьох «пост» ; [рецензія на монографію Віталія Чернецького «Картографуючи посткомуністичні культури»] – 29.10.2013 // Літакцент [Електронний документ]. – Режим доступу:http://litakcent.com/2013/10/29/kultura-pid-znakom-troh-post.
 9. Філоненко С. О. Світло і морок стародавньої легенди : [передмова] // Лобода С. Час Ліліт : [роман] / Сергій Лобода. – Харків : КСД, 2013. – С. 5-6.
 10. Філоненко С.О. Вижити й перемогти: історична драма в голлівудському форматі [рецензія на романи Андрія Кокотюхи «Найти и уничтожить», «Спасти Скифа»]. – 11.11.2013 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/11/11/075930.html.
 11. Філоненко С. О. Від Барбі до Леді Гага: текст поп-культури в пошуках гендеру // Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет ; [упорядник О. І. Гуренко]. – Донецьк : Ландон–ХХІ, 2013. – С. 31-44.
 12. Філоненко С. О. Масова культура: між естетикою, технологією та політикою / С. О. Філоненко // Українська культура. – 2013. – № 11. – С. 32–37.
 13. Філоненко С. О. Меч, кинджал, корона і серце: романтична версія Третього хрестового походу ; [рецензія на роман Симони Вілар «Лазарит»] / С. О. Філоненко. – 17.12.2013 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/12/17/072719.html

2014 рік

 1. Філоненко С. О. Як найкращий сищик імперії пройшов крізь вогонь, воду і мідні труби; [рецензія на книгу Владислава Івченка «Найкращий сищик імперії на службі приватного капіталу»] / С. О. Філоненко. – 5.02.2014 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/02/05/073033.html
 2. Філоненко С. О. Українське кримінальне чтиво: між СРСР і Євросоюзом / С. О.Філоненко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д. філол. н. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 361–367.
 3. Филоненко С. Бог войны и богиня любви: о чем молчат исторические хроники / София Филоненко // Вилар С. Ассасин. Тень меча : [роман]. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. – С. 5–6.
 4. Філоненко С. О. Література плюс кулінарія: формування нового жанру масового письменства / С. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. І. – С. 152–161.
 5. Філоненко С. О. 100 відтінків чорного: нуар як жанр і стиль у сучасній масовій літературі / С. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. ІІ. – С. 24–31.
 6. Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» : монографія Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ; за заг. ред. С. В. Підіпригори. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 306 с. (Філоненко С. О. Передмова. – С. 32–39; «Правила гри» Алли Сєрової: феміністичний неонуар. – С. 47–60; «Мексиканські хроніки» Максима Кідрука: квест по-українськи. – С. 282–295).
 7. Філоненко С.О. Чи можливий терорист у вишиванці [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Київські бомби»]. – 8.07.2014 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/07/08/095709.html.
 8. Філоненко С.О. Гірка пілюля під медовим соусом [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Охота на Маршала»]. – 30.07.2014 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/07/30/073033.html.
 9. Філоненко С. О. Ліричний голос української Кліо // Белімова Т. Вільний світ [роман] / Тетяна Белімова. – Харків : КСД, 2014. – С. 5-6.
 10. Філоненко С. О. Казкові дракони, принцеси й сучасне фентезі / C. О. Філоненко // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції (25‑26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С.140-142.
 11. Філоненко С. О. Пригоди поезії в лабіринтах шоу-бізнесу: тексти поп-пісень як явище масової літератури / C. О. Філоненко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. С. Філатова. – Вип. 4.14 (111). – (Серія «Філологічні науки (літературознавство)»). – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – С. 184–189.
 12. Філоненко С.О. Криваві сенсації грішного міста // Кокотюха А. Осінній сезон смертей [роман] / Андрій Кокотюха. – Харків : КСД, 2014. – С. 5–6.
 13. Філоненко С.О. Франкенштейн у подільському лісі. Саспенс. Драйв. Сенсації [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Повний місяць»]. – 18.11.2014 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/11/18/071556.html.
 14. Філоненко С. О. Геополітично-гендерний Warcraft, або Чудовисько 098 у Зоні № 17 [рецензія на роман Владислава Івченка«Химери Дикого поля»]. – 27.11.2014 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/11/27/072211.html.
 15. Філоненко С. О. «Маленька самотня людина в нічному місті»: урбаністика в стилі нуар у сучасному українському детективі / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. ІІІ. – С. 243–248.
 16. Філоненко С. О. Вовкулаки починають і програють: мотив перевертня
  в сучасній українській белетристиці / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 4. – С. 290–296.
 17. Філоненко С., Вовчок З. Формування полікультурної особистості гімназиста / С. Філоненко, З. Вовчок // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 6. – С. 38–42.
 18. Филоненко С. В погоне за золотой мечтой / София Филоненко // Мамин-Сибиряк Д. Приваловские миллионы. Золото : романы / Дмитрий Мамин-Сибиряк. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2014. – С. 5–8.
 19. Філоненко С.О. Геополітично-гендерний Warcraft: формула «загубленого світу» в романі Владислава Івченка «Химери Дикого поля» / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. Ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 5. – С. 290–296.
 20. Філоненко С.О. «Найкращий сищик імперії» Владислава Івченка: упосліджений на службі колонізатора / C. О. Філоненко // Постколоніалізм. Генерації. Культура За реда Т.Гундорової, А.Матусяк. – К. : Лаурус, 2014. – С. 94-111.

2015 рік

 1. Філоненко С. О. Любовний трикутник, фантом і докори сумління: адаптація формули зарубіжної кримінальної прози в повісті Андрія Кокотюхи «Поховання Аделі» / С. О. Філоненко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О. С. Філатової. – № 1 (15). – квітень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – C. 210-216.
 2. Філоненко С. «Маскарад душі» або щира сповідь? Нова студія про автобіографію в українській прозі ХХ століття / С. Філоненко // Слово і Час. – 2015. – № 4. – С. 117-119.
 3. Філоненко С. О. Детектив зі смаком лимонаду [рецензія на роман Ірен Роздобудько «Подвійна гра в чотири руки»]. – 10.07.2015 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/07/10/072939.html.
 4. Філоненко С. О. «І вражою злою кров’ю волю окропіте…» [рецензія на роман Андрія Кокотюхи «Справа отамана Зеленого»]. – 3.08.2015 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/08/03/072413.html.
 5. Філоненко С.О. Кривавий водевіль на палубі: формула історичного детективу в романі Ірен Роздобудько «Подвійна гра в чотири руки» / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. Ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 6. – С. 230–235.
 6. Філоненко С. О. Still Loving You… [рецензія на роман Ірен Роздобудько «Ґудзик-2. Десять років потому»]. – 21.09.2015 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/09/21/075949.html
 7. Філоненко С. О. Метод проектів у викладанні дисципліни «Масова література» для студентів спеціальності «Мова і література (англійська, болгарська)» / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 293–299.
 8. Філоненко С. О. 100 відтінків чорного: урбаністика в стилі нуар
  у сучасній масовій літературі / C. О. Філоненко // Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст : [колективна монографія; упоряд. С. О. Філоненко]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 253-264.
 9. Філоненко С. О.  Альтернативна історія та географія в романі Владислава Івченка «Химери Дикого поля» / C. О. Філоненко // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2015. – С.159-161.
 10. Філоненко С.О. «Львівський» цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи як авторський проект / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 180-186.
 11. Філоненко С.О. Роман Галини Вдовиченко «Маріупольський процес» у контексті літератури про АТО / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія :
  зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 8. – С. 140-148.

2016

 1. Філоненко С. О. Пригодницько-історична белетристика Андрія Кокотюхи: діалог з традицією / C. О. Філоненко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки). – К. : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2015. – № 6. – С. 76–79.
 2. Філоненко С. О. Терпигорєв Сергій Миколайович / C. О. Філоненко // Шевченківська енциклопедія. В 6 т. – Т. 6. Т-Я / НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; редкол. М. Г. Жулинський (голова) та інші. – К., 2015. – С. 242.
 3. Філоненко С. О. «Ефект відкритої рани»: феномен Майдану в сучасній українській белетристиці / C. О. Філоненко // Літературознавчі студії. Випуск 47; ред. Г.Ф.Семенюк. – К. : ВЦ Київський університет, 2016. – С. 332–339.
 4. Філоненко С. О. Шпигунські детективи Андрея Гуляшки: болгарська версія Джеймса Бонда Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) [збірник тез; гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.98–100.
 5. Філоненко С. О. Прекрасний принц у грі європейських престолів [рецензія на роман Ірини Даневської «Німецький принц Богуслав Радзивіл»] / C. О. Філоненко. – 16.06.2016 // ЛітАкцент [Електронний документ]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2016/06/16/prekrasnyj-prync-u-hri-jevropejskyh-prestoliv/
 6. Філоненко С. О. Нірванський стрілець і махрова всьопропальщина [рецензія на роман Олексія Волкова «Вовчий місяць»]. – 26.06.2016 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/06/26/204453.html
 7. Філоненко С. О. Між поразкою і перемогою, або Хай живе Симон Петлюра! [рецензія на книгу Віктора Савченка «Симон Петлюра»]. – 3.07.2016 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/07/03/190613.html
 8. Філоненко С. О. Австрійські скелети у львівських шафах [рецензія на твори Богдана Коломійчука «В’язниця душ», «Небо над Віднем»]. – 13.07.2016 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/07/13/073702.html
 9. Філоненко С. О. Львів. Кава. Кров. Польові дослідження з галицького психоаналізу [рецензія на роман Богдана Коломійчука «Візит доктора Фройда»]. – 16.10.2016 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/10/16/193253.html
 10. Філоненко С. О. Тисяча і одна ніч з Іваном Карповичем [рецензія на роман Владислава Івченка «Одіссея найкращого сищика республіки»] / C. О. Філоненко. – 23.12.2016 // ЛітАкцент [Електронний документ]. – Режим доступу:http://litakcent.com/2016/12/23/tysjacha-i-odna-nich-z-ivanom-karpovychem/
 11. Філоненко С. О. Одна калина за вікном, одна родина за столом… [рецензія на роман братів Капранових «Забудь-річка»]. – 23.12.2016 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/12/23/081957.html
 12. Філоненко С. О. Ласкаво просимо до Львова! Детективні маршрути старовинного міста [рецензія на «львівський» цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи]. – 31.12.2016 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/12/31/124348.html

2017 рік

 1. Філоненко С. О. До Росії з ненавистю: українська версія шпигунського роману [рецензія на роман Сергія Постоловського «Ворог, або Гнів Божий»]. – 29.01.2017 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/01/29/110944.html
 2. Філоненко С. Драугр, вовкулака, летючий змій: дискурс монструозного в сучасному українському детективі // Книжевна історія. – Белград, Сербія. – 2016-2017. – №160. – С.123-138.
 3. Філоненко С. О. Синематограф як атракція та атракціон: кіносюжети в сучасних ретродетективах / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 194-201.
 4. Філоненко С. О. Джейн Остін: 200 років слави. – 10.11.2017 // Літакцент [Електронний документ]. – Режим доступу:http://litakcent.com/2017/11/10/dzheyn-ostin-200-rokiv-slavi/
 5. Філоненко С.О. Народження Афродіти з морської піни: література Американського Ренесансу та її популярні джерела / C. О. Філоненко // Слово і Час. – 2017. – № 10. – С.97-99.
 6. Філоненко С. О. Regency Love: Джейн Остін для iPhone ТА iPad / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 119-124.
 7. Філоненко С. О. Історія в тренді: автор і читач іще зустрінуться. – 3.12.2017 // Літакцент [Електронний документ]. – Режим доступу:http://litakcent.com/2017/12/03/istoriya-v-trendi-avtor-i-chitach-ishhe-zustrinutsya/
 8. Філоненко С. О. Хіба мовчать ягнята? [рецензія на роман В’ячеслава Васильченка «Жорстокі ігри Вельзевула»]. – 8.12.2017 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/12/08/073950.html
 9. Філоненко С. О. Зоодетективне intermezzo в рустикальних декораціях [рецензія на роман Владислава Івченка «Детективна агенція «Буря і Натиск»]. – 13.12.2017 // Літакцент [Електронний документ]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2017/12/13/zoodetektivne-intermetso-v-rustikalnih-dekoratsiyah-retsenziya-na-knizhku-v-ivchenka/
 10. Філоненко С. О. Повстанський етюд у чорно-біло-багряних тонах [рецензія на «повстанську» трилогію романів Андрія Кокотюхи]. – 21.12.2017 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/12/21/210322.html
 11. Філоненко С. Місія здійсненна: популярна література у дзеркалі критики: літературно-критичні статті / Софія Філоненко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, – 183 с.

 2018 рік

  1. Філоненко С. О. Стіна і рів з крокодилами [рецензія на роман Андрія Цаплієнка «Стіна»]. – 16.08.2018 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/08/16/093941.html
  2. Філоненко С. О. Сью Графтон: сірі ділянки правосуддя [рецензія на роман Сью Графтон «Екс»]. – 24.08.2018 // Буквоїд [Електронний документ]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/08/24/184407.html
  3. Філоненко С. О. Життя, смерть та інші технології [рецензія на роман Дена Брауна «Джерело»]. – 28.08.2018 // Літакцент [Електронний документ]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2018/08/28/zhittya-smert-ta-inshi-tehnologiyi/
  4. Філоненко С. О. Історія, аналітика, пророцтво: ренесанс шпигунського роману в сучасній українській масовій літературі / C. О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 149-154.

2019 рік

  1. Філоненко С. О. Соціопатичний Шерлок, галюциногенний собака Баскервілів:
   адаптації класичного детективного сюжету для телебачення. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2019. Вип. 18. С. 65-72.
  2. Філоненко С. О.  Джейн Остін, капітани і море. «Усі ріки течуть у море: мариністика в літературі та культурі»: матеріали Міжнародної наукової конференції (26–27 вересня 2019 р.) : зб. / [ред.-упор. О.П.Новик]. Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2019. С.132-134.
  3. Філоненко С.О. «Коронація слова»: 20 років популярної літератури. Коронація слова: науково-довідкове видання / керівник проекту Струк Н.О. Київ : Світ Успіху, 2019. C.38-43.
  4. Філоненко С. О. Джейн Остін, капітани і море: мариністичні образи в романах англійської письменниці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2019. Вип. 18. С. 139-144.
  5. Філоненко С. О. «Танець недоумка»: планетарна фантастика, що плавить мозок [рецензія на роман Ілларіона Павлюка «Танець недоумка»]. – 21.11.2019. ВВС [Електронний документ]. – Режим доступу:  https://www.bbc.com/ukrainian/features-50487490?fbclid=IwAR18f8Tzfv11FBCyVcLV7fqZ_7f1BViza4nFXjHDb7Z1M1CTtg2OOg9I1WU

2020 рік

  1. Філоненко С.О. «Сендітон» Джейн Остін і Ендрю Девіса. Невтолене бажання хепі-енду – 10.01.2020 // Літакцент [Електронний документ]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2020/01/10/senditon-dzheyn-ostin-i-endryu-devisa-nevtolene-bazhannya-hepi-endu/?fbclid=IwAR1JUSPB-qBsB5eIgDP3yEKc8ZwegvQNEp1j7kPaWnZmFxZC8YVSmUUEqo4