Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Новик Ольга Петрівна

професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

доктор філологічних наук

Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України
Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
Грамота Запорізької облдержадміністрації
Грамоти Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

0000000160390221

Google Scholar

gZcz69UAAAAJ&hl

Researcher iD

E28502019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olha_Novyk

Біографія

Народилася 2 жовтня 1972 р. у с. Балочках Пологівського р-ну Запорізької обл. У 1994 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Вчитель початкових класів та української мови і літератури». Працювала вчителем української мови та літератури у ЗОШ № 2 м. Бердянська.

З 1996 р. працює у Бердянському державному педагогічному інституті ім. П. Д. Осипенко.

У липні 1998 р. навчалася в Першій літній літературознавчій школі «Сучасна літературознавча теорія та реінтерпретація української літератури» (Пуща-Водиця, Київ). Протягом 1998–2001 рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (спеціальність 10.01.01 – українська література). У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Проза Івана Леванди в контексті українського літературного бароко» (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Л. В. Ушкалов).

З 2001 р. – старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. 3 2002 р. – доцент кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2004 р. присуджено вчене звання доцента кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2006–2008 рр. – заступник директора Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету з навчально-методичної роботи.

У 2008–2011 р. навчалася в докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (спеціальність 10.01.01 – українська література). 8 лютого 2013 р. захистила докторську дисертацію «Барокові традиції в літературі українського романтизму» (науковий консультант – докт. філол. наук, проф. Л. В. Ушкалов). Цього ж року присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук.

З жовтня 2011 р. – доцент кафедри української літератури та компаративістики та заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету з навчально-методичної роботи. З вересня 2013 р. – професор і завідувач кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету. У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.

Нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету, почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2007), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2012), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2007), Грамотою Верховної ради України «За заслуги перед українським народом» (2015), Почесною грамотою Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2016), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької  облдержадміністрації (2017), Подякою мера м. Бердянська (2017).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія української літератури (Х–ХVІІІ ст.)», «Історія української літератури (перша половина ХІХ століття)», «Український романтизм», «Українське бароко», «Актуальні проблеми історії української літератури», «Українська дитяча література», «Методологія і методи філологічних досліджень (літературознавчих).

1997

 1. Новик О.П. Формування національної самосвідомості на уроках літератури рідного краю (на матеріалі творчості Василя Моруги) / О.П. Новик // Управління процесом відродження і розвитку національної самосвідомості в загальноосвітній школі : методичні рекомендації / [упор. В.С. Саприкін]. – Сімферополь, 1997. – С. 29–30.
 2. Новик О.П. Поетичне слово Василя Моруги / О.П. Новик // Актуальні питання слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.І. Жиляков та ін.]. – К.–Бердянськ, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 166–170.

1999

 1. Новик О.П. Ідея гармонічної єдності та цілісності світу й людини у філософській ліриці Василя Моруги / О.П. Новик // Слобожанщина. – 1999. – № 3. – С. 173–175.
 2. Новик О.П. Мотив гріха та покари в ораціях Івана Леванди / О.П. Новик // Молода нація. – К. : Смолоскип, 1999. – С. 294–301.
 3. Новик О.П. Проза Івана Леванди в світлі курсів словесності Києво-Могилянської академії XVII–XVIII ст. / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [ред. кол. : Л.П. Іванова (гол. ред.) та ін.]. – К. : Знання, 1999. – Вип. ІV : Лінгвістика і літературознавство. – С. 54-–

2000

 1. Новик О.П. Епістолярна спадщина Івана Леванди: зв’язки зі Слобожанщиною / О.П. Новик // Слобожанщина. – 2000. – № 16. – С. 184–192.
 2. Новик О. Історія міста Києва у творах Івана Леванди / Ольга Новик // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 31–34.
 3. Новик О.П. Мотив швидкоплинності й марності людського життя у творах Івана Леванди / О.П. Новик // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Харків, 2000. – Вип. 3 (27). – С. 73–81.
 4. Новик О.П. Особливості рецепції Святого Письма у ранній творчості Івана Леванди / О.П. Новик // Біблія і культура. – Чернівці : Рута, 2000. – Вип. 2. – С. 28–32.
 5. Новик О.П. Сюжет про воскресіння Лазаря в ораціях Івана Леванди / О.П. Новик // Мови й культура народів Приазов’я : pб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Філологічні науки). – Бердянськ, 2000. – Вип. 2. – Ч. ІІ. – С. 133–146.
 6. Новик О.П. Христологічні мотиви у творчості Івана Леванди / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : С.П. Денисова (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання, 2000. – Вип. V : Лінгвістика і літературознавство. – С. 133–138.

2001

 1. Новик О.П. Особливості прикрашання матерії у творах Івана Леванди / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : С.П. Денисова (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2001. – Вип. VІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 114–120.
 2. Новик О. Образ серця у творах Івана Леванди / Ольга Новик // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. – К. : 2001. – Вип. 2. – С. 39–43.
 3. Новик О.П. Проза Івана Леванди в контексті українського літературного бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О. П. Новик. – Харків, 2001. – 16 с.

2002

 1. Новик О.П. Барокові орації: творчість чи компіляція / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2002. – Вип. VІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 229–240.

2003

 1. Новик О.П. Переосмислення питань науки та філософії у творах Івана Леванди / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2003. – Вип. VІІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 181–190.

2004

 1. Новик О.П. Використання оповідних елементів у проповідях другої половини 18 століття (на матеріалі творів Івана Леванди) / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2004. – Вип. ІХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 495–502.
 2. Новик О.П. «Не терпеть неправды». Листування Івана Леванди / О.П. Новик // Українська мова та література. – 2004. – № 20. – С. 30–33.
 3. Новик О. Іван Леванда: Літературний портрет : [монографія] / Ольга Новик. – К. : Знання України, 2004. – 179 с.

2006

 1. Ларіна Т. Е., Новик О. П., Співак І. Е. Курсова робота зі шкільного курсу літератури та методики її викладання : метод. рекомендації / Т. Е. Ларіна, О. П. Новик, І. Е. Співак. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 43 с.
 2. Ларіна Т. Е., Новик О. П., Співак І. Е. Методика викладання літератури (української, російської та зарубіжної): контрольні роботи : метод. розробки / Т. Е. Ларіна, О. П. Новик, І. Е. Співак. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 39 с.
 3. Ларіна Т. Е., Новик О. П., Співак І. Е. Програма педагогічної практики з літератури та методичні рекомендації до неї : метод. розробки / Т. Е. Ларіна, О. П. Новик, І. Е. Співак. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 37 с.
 4. Ларіна Т.Е., Новик О.П., Співак І.Е. Програми державного екзамену з методик викладання української та зарубіжної літератур для студентів спеціальності 6.030500 – «Українська література» / Т.Е. Ларіна, О.П. Новик, І.Е. Співак. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 35 с.

2007

 1. Новик О.П. Барокова орація як епічний жанр / О.П. Новик // Філологічні семінари. – К. : Київський університет, 2007. – Вип. 10 : Теоретичні й методологічні проблеми літературознавства. Понятійний апарат сучасного літературознавства: «своє» і «чуже». – С. 260–270.
 2. Новик О.П. Епістолярій Івана Леванди : українсько-російські зв’язки / О.П. Новик // Філологічні науки : зб. наук. пр. – Суми : Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 192–198.
 3. Новик О.П. Барокова традиція використання оніричних елементів у поезії Тараса Шевченка / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. ХІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 96–101.
 4. Ларіна Т. Е., Новик О. П., Співак І. Е. Шкільний курс літератури та методика її викладання (контрольні роботи та методичні рекомендації до їх написання для спеціальностей 6.030500, 7.030501 – «Українська мова та література», «Мова і література (російська)») : [робочі матеріали] / Т. Е. Ларіна, О. П. Новик, І. Е. Співак. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – 79 с.
 5. Новик О. П. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. П. Новик. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 223 с.
 6. Журавльова С.С., Новик О.П. Сковородинівські читання / Світлана Журавльова, Ольга Новик // Бердянск деловой. – 2007. – № 93 (847). – С. 5.
 7. Журавльова С.С., Новик О.П. Сковородинівські читання в Інституті філології БДПУ / Світлана Журавльова, Ольга Новик // Бердянские ведомости. – 2007. – № 51 (308). – С. 25.

2008

 1. Новик О.П. Трансформація жанру молитви у творчості українських та російських поетів-романтиків / О.П. Новик // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 162–168.
 2. Новик О. Традиція використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків / Ольга Новик // Слово і Час. – 2008. – № 2. – С. 69–74.
 3. Новик О.П. Мариністичні образи в літературі бароко та українського романтизму / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А.Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХV : Лінгвістика і літературознавство. – С. 310–316.
 4. Новик О.П. Традиції курйозної поезії в акровіршах Леоніда Глібова / О.П. Новик // Українська мова та література. – 2008. – № 22–24. – С. 50–51.
 5. Новик О.П. Барокова традиція героїзації козацтва в українській романтичній поезії / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХVІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 173–178.
 6. Новик О.П. Образ серця в поезії Олександра Афанасьєва-Чужбинського / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – Вип. ХVІІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 203–210.
 7. Новик О.П. Барокова риторична традиція у молитвах романтиків / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХIX : Лінгвістика і літературознавство. – С. 83–91.
 8. Новик О.П. Проблема традиции барочной литературы в романтизме / О.П. Новик // Поэтика художественного текста : материалы Междунар. науч. заоч. конф. : в 2 т. / [под ред. Е.В. Борисовой, М.П. Капрусовой]. – Борисоглебск, 2008. – Т. 2 : Русская филология: вчера и сегодня. – С. 258–265.
 9. Новик О.П. Барокова традиція використання оніричних елементів у творах українських романтиків / О.П. Новик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – № 836, вип. 54. – 2008. – С. 118–120.
 10. Полемічна література в контактно-генетичних зв’язках і типологічних сходженнях : програма наукових читань (Бердянськ, 11 грудня 2008 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2008. – 8 с.
 11. Новик О. Образ серця у барокових ораціях / Ольга Новик // Зб. навук. арт. VІІІ Міжнар. навук. канф. «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (1–3 лістапада 2008 р., Мінск). – Мінск : БДУ, 2008. – С. 175–179.

2009

 1. Новик О.П. «Для двох причин поважних..». Рецензія на кн. : Борисенко К. Г. Prosimetrum в українській літературі барокової доби : монографія. – Донецьк : Норд-Прес, 2008 / О.П. Новик // Літературна Україна. – 2009. – № 7 (19 лютого). – С. 7.
 2. Новик О. Житіє, біографія, шкіци. Рецензія на кн. : Андрусяк Іван про Дмитра Туптала (святого Димитрія Ростовського), Григорія Квітку Основ’яненка, Тараса Шевченка, Ніла Хасевича, Олексу Довбуша. – К. : Грані-Т, 2008. – 96 с. / Ольга Новик // Інша література. – Режим доступу : http://inlit.com.ua/node/3885
 3. Новик О. П. Проблема культурної парадигми простору у творчості українських романтиків (на матеріалі творів Олекси Стороженка) / О. П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ХХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 96–106.
 4. Новик О. П. Чудо в бароко та в романтизмі / О. П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Вип. ХХІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 430–436.
 5. Новик О. П. Феномен литературной традиции в истории культуры / О. П. Новик // Филология – искусствознание – культурология: новые водоразделы и перспективы взаимодействия : тезисы докл. и сообщ. междунар. науч. конф. / [ред.-сост. Н. А. Кочеляева]. – М., 2009. – С. 63.
 6. Новик О. Будівничий нації. Кілька штрихів до портрета Дмитра Чижевського / Ольга Новик // Літературна Україна. – 2009. – 30 квітня. – С. 4.
 7. Новик О. П. Современные подходы к изучению литературной традиции в творчестве писателей-романтиков / О. П. Новик // Литература в контексте современности : сб. материалов ІV Междунар. науч.-метод. конф. (Челябинск, 12–13 мая 2009 р.) / [отв.ред. Т. Н. Маркова]. – Челябинск : Энциклопедия, 2009. – С. 70–74.
 8. Новик О. П. Творчість українських романтиків у дослідженнях Юрія Шевельова / Новик О. П. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – №854, вип. 57. –2009. – С. 19–23.
 9. Новик О. Вивчення творчості Семена Климовського на уроках української літератури / Ольга климовська // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 6. – С. 23–26.
 10. Новик О. П. Традиційність розкриття мотиву смерті у творах Юрія Федьковича / О. П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Вип. ХХІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 347–355.
 11. Новик О. П. Традиції українського бароко у творах Василя Наріжного / О. П. Новик // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІV. – С. 53–61.
 12. Новик О. Двійництво в баладах українських романтиків / Ольга Новик // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / [редкол. : В. А. Просалова (відп. ред.) та ін.]. – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – Вип. 13. – C. 265–274.
 13. Новик О. П. Зеркало в украинской и русской балладе / О. П. Новик // Славянская филология: исследовательский и методический аспекты : материалы ІІ Междунар. науч. конф. (1–3 июля 2009 г) / [под ред. Н. Б. Лебедевой]. – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. – Вып. 2. – С. 90–94.
 14. Новик О. П. Традицієтворча роль барокової літератури / О. П. Новик // Studia methodologica : наук. зб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В Гнатюка, 2009. – Вип. 29. – С. 139–144.
 15. Новик О. П. Контекстуальні зв’язки як явище інтертекстуальності у текстах Левка Боровиковського / О. П. Новик // Мультикультуралізм у перспективі літературознавчої антропології : програма та анотації доповідей Міжнар. конф. (Чернівці, 22–23 жовтня 2009 р.). – Чернівці, 2009. – С. 44.
 16. Новик О. П. Текст в тексте у писателей-романтиков (проявление барочной традиции) / О. П. Новик // Текст и контекст в литературоведении : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч. конф. ХІ Виноградовские чтения «Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты», посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя (12–14 ноября 2009 г.) / [отв. ред. С. А. Джанумов]. – М. : МГПУ; Ярославль : Ремдер, 2009. – С. 224–228.
 17. Новик О. П. Барочно-романтическая образность поэзии Дмитрия Ознобишина / О. П. Новик // Седьмые ознобишенские чтения : сб. материалов междуар. науч.-практ. конф. (4–5 июля 2009 г.) / [под ред. О. М. Буранка, В. Н. Шкунова]. – Инза–Самара : ПГСГА, 2009. – Т. І. – С. 52–55.
 18. Новик О. П. Феномен традиції в літературознавчому осмисленні / О. П. Новик // мова і культура. Науковий журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12, т. II (127). – С. 231–235.
 19. Дмитро Чижевський з погляду сучасності : програма міжвузівських наукових читань (Бердянськ, 17 грудня 2009 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2009. – 10 с.

2010

 1. Новик О. П. «Максим Гримач» марка Вовчка як романтичне оповідання / О. П. Новик // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1. – С. 21–24.
 2. Новик О. Герої барокової епохи у творах романтиків: формування традиції / Ольга Новик // Gente ukrainus, natione ukrainus (Літературні шляхи старожитньої України) : зб. наук. праць на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя / [упоряд. : В. М. Подрига, М. М. Малинка]. – К. : Євшан-зілля, 2010. – С. 224–233.
 3. Новик О. Традиційність мотиву ярмарку в творах українських романтиків / Ольга Новик // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. ст. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 23 квітня 2010 р.) / [за заг. ред. І. В. Соколової]. – Маріуполь, 2010. – Т. ІІ : Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – С. 82–86.
 4. Новик О. П. Барокові мотиви та образи в поезії Амвросія Метлинського / О. П. Новик // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / [ред. кол. : О. Є. Бондарева та ін.]. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – № 1–2. – С. 142–145.
 5. Новик О. П. Дім у творчості Левка Боровиковського / О. П. Новик // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2010. – №11(198) червень. – Ч. І. – С. 162–168.
 6. Новик О. Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції / Ольга Новик // Слово і час. – 2010. –№ 8. – С. 115–121.
 7. Новик О. П. Барокова книжність у творах письменників-романтиків: засвоєння традиції / О. П. Новик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2010. – № 910, вип. 60. – Ч. ІІ. – С. 90–95.
 8. Новик О. П. Традициеобразующая роль Барокко / О. П. Новик // 3nd International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism / [editor Irma Ratiani]. – Tbilisi : Institute of Literature Press, 2010. – P. 305–313.
 9. Новик О. П. Слобожанщина в романтической парадигме пространства произведений О. Стороженко / О. П. Стороженко // Литература Урала: история и современность : сб. ст. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. – Вып. 5 : Национальные образы мира в региональной проекции. – С. 69–75.
 10. Новик О.П. Барокові традиції в творах письменників «Руської трійці» / О.П. Новик // мова і культура. Науковий журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13, т. IV (140). – С. 288–294.
 11. Новик О. Мотиви та образи Якова Щоголева: проявлення традиції / Ольга Новик // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / [редкол. : В. А. Просалова (відп. ред.) та ін.]. – Донецьк : Дон НУ, 2010. – Вип. 14. – С. 236–248.
 12. Новик О.П. «Тренос» Мелетія Смотрицького і творчість романтиків: проявлення традиції / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІІ. – С. 77–85.
 13. Новик О. Історична ретроспектива в повісті Тараса Шевченка «Близнецы» / Ольга Новик // Волинь–Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіональних проблем. – 2010. – № 21. – С. 122–132.
 14. Новик О. Мотив ярмарки в произведениях украинских романтиков / Ольга Новик // Acta humanitarica universitatis saulensis. Mokslo darbai. T. 10 (2010). Turgus kultūroje. Sud. Džiulieta Maskuliūnienė. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010. – P. 150–158.

2011

 1. Новик О.П. Пути внедрения традиций славянских литератур в творчество украинских романтиков / О.П. Новик // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна : тезисы докладов междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С. Б. Бернштейна (15–17 марта 2011 г., г. Москва) / [гл. ред. : А.Ф. Журавлев, Н.Е. Ананьина]. – М., 2011. – С. 383–384.
 2. Новик О.П. Традиційні мотиви й образи в поезії Амвросія Метлинського / О.П. Новик // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки». – 2011. – Вип. 4.7. – С. 68–72.
 3. Новик О. Тема смерті у творах Юрія Федьковича / Ольга Новик // Светът на словото : сб. в чест на проф. Николай Даскалов / [отговорен редактор Ценка Иванова]. – Велико Търново : Ун-ко изд-во «Св. св. Кирил и Методий», 2011. – С. 201–206.
 4. Новик О. Християнська традиція інтерпретації мотиву братовбивства у текстах українських романтиків / Ольга Новик // Переяславські Сковородинівські студії. – 2011. – Вип. 1. – С. 71–76.
 5. Новик О. Простір повістей Тараса Шевченка як ретроспектива барокової доби / Ольга Новик // Зб. пр. Міжнар. (38-ї) наук. шевченківської конф. / [відп. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. – С. 92–104.
 6. Візуальна поезія від давнини до сучасності : програма літературно-наукових читань (Бердянськ, 25 лютого 2011 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2011. – 12 с.
 7. «Руська трійця» як феномен національно-культурного відродження початку ХІХ століття : програма наукових читань (Бердянськ, 20 травня 2011 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2011. – 10 с.
 8. Новик О. Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі українського романтизму : монографія / Ольга Новик. – Харків : Майдан, 2011. – 366, [1] с.

2012

 1. Література у просторі культури : програма наукових читань (Бердянськ, 17 квітня 2012 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2012. – 12 с.
 2. Новик О. Трансформація традиційного сюжету в оповіданні Є. Гребінки «Мачеха і панночка» / Ольга Новик // Зарубіжна література. – 2012. – № 11 (747). – С. 8–11.
 3. Новик О.П. Історія української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 25–58.
 4. Новик О.П. Актуальні проблеми історії української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 58–65.

2013

 1. Новик О.П. Барокові традиції в літературі українського романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О.П. Новик. – К., 2013. – 32 с.
 2. Новик О. Джерела образу св. Параскеви у житії Дмитра Туптала / Ольга Новик // Матеріали ІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 16–17 травня 2013 р.) : зб. тез / [упор. : А.М. Сердюк, О.А. Сєнічева, Д.С. Ніколова]. – Бердянськ, 2013. – С. 72–73.
 3. Новик О. Трансформація барокової метафори «світ-театр» у романтичному письменстві / Ольга Новик // Українська перспектива літературної творчості О. Петра Скарги : зб. ст. – Харків : Акта, 2013. – С. 127–136.
 4. Новик О. Художня своєрідність образності поезії Василя Моруги / Ольга Новик // Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – С. 45–51.
 5. Новик О.П. Козацтво у творах Данила Мордовця / О.П. Новик // Теорія і практика наукового дискурсу: філологія, лінгводидактика. – Харків, 2013. – С. 229–235.
 6. Новик О.П. Генеза художньої образності поезії Дмитра Ознобішина / О.П. Новик // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки». – 2013. – Вип. 4.12 (96). – С. 167–170.
 7. Новик О. Імагологічний вимір простору Слобожанщини у творах Олекси Стороженка / Ольга Новик // Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2013. – № 20 (273). – С. 116–120.
 8. Новик О. Традицієтворча роль барокової літератури / Ольга Новик // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / [ред. кол. : Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – К. : Логос, 2013. – С. 127–139.
 9. Новик О.П. Лесевич Володимир Вікторович / О.П. Новик // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / [ред. кол. : М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – К., 2013. – Т. 3 : І–Л. – С. 738.
 10. Новик О.П. Художнє переосмислення образу Тараса Шевченка в оповіданні Івана Андрусяка «Нечиста сила» / О.П. Новик // Наукові записки НаУКМА. – 2013. – Том 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 52–55.

2014

 1. Новик О.П. Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків / О.П. Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. І. – С. 33–41.
 2. Новик О. Василь Моруга як популяризатор болгарського письменства / Ольга Новик // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15–16 травня 2014 р.) : зб. тез / [ред. В.І. Кірева та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 122–123.
 3. Новик О.П. Елементи барокової риторики в українській романтичній прозі та драматургії ХІХ ст. / О.П. Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. ІІ. – С. 68–78.
 4. Новик О.П. Особливості сюжетів народних казок, записаних Данилом Мордовцем / О.П. Новик // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 103–104.
 5. Новик О.П. Трансформація житійного жанру в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Панна сотниковна» / О.П. Новик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2014. – № 1107, вип. 70.– С. 147–152.
 6. Новик О.П. Романтичне переосмислення мотиву раю в поезії Михайла Петренка / О.П. Новик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 36. – С. 190–193.
 7. Новик О. Новаторство образу тараса шевченка в оповіданні Івана андрусяка «нечиста сила» / Ольга Новик // Актуальні тенденції викладання української літератури : матеріали Другого регіонального наук.-практ. семінару, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (26 березня 2014 р.) / [ред. кол. : О.Д. Харлан (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2014. – С. 21–23.
 8. Новик О.П. Художня інтерпретація біографії видатних історичних осіб у повістях Тараса Шевченка / О.П.Новик // Біографія як текст : матеріали ХІ Міжнар. поетикологічної конф. (16–17 жовтня 2014 р.). – Чернівці : Чернівецький ун-т, 2014. – С. 24–25.
 9. Новик О. Літописні сюжети у творчості Івана Леванди / Ольга Новик // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : зб. ст. – Харків : Акта, 2014. – С. 144–152.
 10. Новик О.П. Елементи казкового в оповіданні Євгена Гребінки «Мачеха и панночка» / О.П. Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІІІ. – С. 317–323.
 11. Новик О.П. Мотив мовчання у поезії українського романтизму / О.П. Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІV. – С. 279–286.
 12. Новик О. Художнє переосмислення культурних погранич у творчості Олекси Стороженка / Ольга Новик // Fenomen pogranicz kulturowych: wspołczesne tendencje : zbiór prac naukowych. – Piła, 2014. – T. VI. – S. 41–48.
 13. Новик О. Художня інтерпретація біографії видатних історичних осіб у повістях Тараса Шевченка / Ольга Новик // Studia methodologica. – Тернопіль, 2014. – Вип. 39. – С. 184–191.
 14. Новик О.П. трансформація сюжету легенди про євшан-зілля в українській літературі / О.П. Новик // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр. – К. : НВП Інтерсервіс, 2014. – Вип. 4. – С. 202–211.
 15. Новик О. Традиція «книжності» в літературі українського романтизму / Ольга Новик // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / [ред. кол. : Л.В. Грицик (гол.) та ін.]. – К. : Логос, 2014. – С. 235–248.
 16. Новик О. Мотив братовбивства у творах українських романтиків / О. Новик // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. LХIІ. – С. 71–76.

2015

 1. Новик О.П. Гра з текстом у романі «Пентакль» / О.П. Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 346–355.
 2. Новик О. Традиційність змалювання козацтва у творах Данила Мордовця / Ольга Новик // Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції : зб. наук. пр. (філологічні науки). – 2015. – № 5. – С. 136–140.
 3. Новик О. «Подорож у пекло» («Ад») Агопа Мелконяна як фантастичне оповідання / Ольга Новик // Матеріали ІV Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : [зб. тез]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 86–88.
 4. Новик О.П. Час у романі Івана Білика «Меч Арея» / О.П. Новик // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 116–118.
 5. Новик О. Етнообрази у книзі володимира даниленка «грози над туровцем: родинні хроніки» / Ольга Новик // Studia methodologica. – Тернопіль, 2015. – Вип. 40. – С. 128–133.
 6. Новик О.П. Часопростір роману Івана Білика «Меч Арея» / Новик Ольга // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / [ред. кол. : Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – К. : Логос, 2015. – С.170–176.

2016

 1. Новик О. Образ корабля у проповідях українських барокових письменників / Ольга Новик // Слово. Символ. Ритуал : зб. на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя : Праці з історії української літератури / упор. і авт. перед. Слова О. Матушек. –Харків : Акта, 2016. – С. 189–200.
 2.  Новик О. Образ корабля у проповідях українських барокових письменників / Ольга Новик // Слово. Символ. Ритуал : зб. на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя : Праці з історії української літератури / упор. і авт. перед. Слова О. Матушек. –Харків : Акта, 2016. – С. 189–200.
 3. Новик О.П. «Путешествие в Ад» («Ад») Агопа Мелконяна как фантастический рассказ / О.П. Новик // Shirak historical and cultural heritage: modern issues of Armenology : 9thInternational Conference Gyumri, 24–25 September, 2016. – Gyumri, 2016. – С. 366–368.
 4. Новик О.П. Образ козака Мамая в українському романтизмі / Ольга Новик // Studia Polsko-Ukraińskie. – Warszawа : Wydział Linwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 145–159.
 5. Новик О. Етнотип українця у книзі Володимира Даниленка «Грози над Туровцем» / Ольга Новик // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : матеріали VII Міжнародної Інтернет-конференції з україністики. – München : Universität der Ludwig-Maximilian, 2016. – S. 310–318.
 6. Novik O. Memory of the family in the legend about Yevsgan gerb / O. Novik // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/429-the-fifth-international-multidisciplinary-symposium-of-memory-studies-memory-of-conflicts-conflicts-of-memory
 7. Новик О.П. Часопростір роману Івана Білика «Меч Арея» / Ольга Новик // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості; ред.- кол.: Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. – К. : Київ–Логос, 2015. – С. 170–176.
 8. Новик О. Образ корабля у проповідях українських барокових письменників / Ольга Новик // Слово. Символ. Ритуал : зб. на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя : Праці з історії української літератури / упор. і авт. перед. Слова О. Матушек. –Харків : Акта, 2016. – С. 189–200.
 9. Новик О.П. Барокова література й український романтизм: літературознавча проекція / О.П. Новик // Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція : колективна монографія / [за заг. редакцією О.П. Новик]. – Бердянськ : Ф – ОП Ткачук О.В., 2016. – С. 53–73.
 10. Новик О. Літописний сюжет про Бориса і Гліба та «Страшний звір» Євгена Гребінки: трансформація мотиву братовбивства / Ольга Новик // Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці: Досвід 1000-річної присутности в українській історії [зб. наук. ст.]. – Харків : Акта, 2016. – С. 118–123.
 11. Новик О.П. Правда і Кривда: від барокового сюжету до художніх знахідок Михайла Стельмаха / О.П. Новик // Мандруючи світами і віками : збірник на пошану Юрія Пелешенка. – К. – Дрогобич, 2016. – С. 305–312.
 12. Новик О.П. Поетика наративу малої прози М. Костомарова / О.П. Новик // Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: до 105 річниці від дня народження М.Д. Бернштейна : матеріали міжвишівських наукових читань. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – С. 103–105.
 13. Новик О.П. Образність анімалістичного оповідання Дончо Цончева «Гілка» / О.П. Новик // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19 – 20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 77–78.
 14. Новик О.П. «Дитя свого часу»: Климентій Зиновіїв в оцінці Івана Франка / О.П.Новик  // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практ. конф., Київ, 07–08 квітня 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 225.
 15. Новик О.П. Хронотоп дитячих повістей Івана Андрусяка / О.П. Новик // Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (26 – 27 травня 2016 р.) / [ред..-упоряд. Н.Ю. Акулова]. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – С.173–174.
 16. Новик О.П. Пригоди бурсаків: подорож через два століття / О.П. Новик // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22 – 23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 121–122.
 17. Новик О.П.Поетика наративу малої прози Миколи Костомарова //Ліствиця Якова: збірник статей на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття / Упорядник Н. Левченко, наук. редактор Р. Мельників. – Харків: Майдан, 2016. – С. 273-280.
 18. Новик О.П. Рецепція традиції: фольклоризм романтичної прози : рецензія на монографію Ж. О. Янковської «Фольклоризм української романтичної прози» (Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 591 с.) / Новик О.П. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. Зарва В.А.]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. ХІ. – С. 276–277.
 19. Новик О.П. Наратив та номеносфера малої прози Миколи Костомарова / О.П. Новик // Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 45. – Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 162–166.
 20. Новик О.П. Повість В. Таля «Незвичайні пригоди бурсаків»: минуле крізь призму революції / Новик О.П. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. Зарва В.А.]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. ХІІ. – С. 152–156.
 21. Новик О.П. Інтерпретація українського бароко у контексті європейської культури : рецензія на монографію В. Соболь «Українське бароко. Тексти і контексти» (Варшава, 2015. – 382 с.) / Новик О.П. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. Зарва В.А.]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. ХІІ. – С. 227–229.
 22. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / [за заг. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О.В., 2016. – 192 с.

2017

 1. Новик О.П. Пригоди бурсаків: подорож через два століття (повісті В. Чапленка «Пиворіз» та В. Таля «Незвичайні пригоди бурсаків») / Ольга Новик // Слово і час. – 2017. – № 9. – С. 61–68.
 2. Новик О.П. Данило Мордовець у літературному процесі ХІХ ст.: тексти і контексти / Ольга Новик // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. [ред. кол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – К.: 2017. – С. 186–191.
 3. Новик О. Філософія буття в оповіданні «Сліпа Вайша» Ґеорґі Ґосподінова / О. Новик // Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18–19 травня 2017 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 69–70.
 4. Новик О.П. Складна простота барокового комічного у книзі Ганса Якоба Гріммельсгаузена «Сімпліцій Сімпліціссімус» / Новик О.П. // Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.) / гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ, 2017. – С. 98–99.
 5. Новик О.П. Природа як деталь поетики роману М. Краєвського «Кінець світу в Бреслау» / Новик О.П. // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 75–76.
 6. Новик О.Український романтизм: навчальний посібник / Ольга Петрівна Новик. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – 150 с.
 7. Новик О. П. Романістика діаспори крізь призму жанру і стилю : рецензія на монографію Лущій Світлани «Романістика української діаспори 1960-х – 1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми» (Тернопіль, 2017) / О. П. Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2017. – Вип. 14. – С. 185-186.

2018

 1. Новик О. П. Культура Київської Русі крізь призму канону // Текст. Контекст. Інтертекст : Науковий електронний журнал. 2018. Вип. 1 (3). URL: http://text-intertext.in.ua/pdf/n01(03)2018/novyk_olha_03_2018.pdf.
 2. Новик О. Переклад як осучаснення давньої літератури: рецензія на монографію Шмігера Тараса «Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами» // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2018. – Вип. 17. – С. 215-21