Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

 • Викладачами кафедри видана навчально-методична література:
  • Харлан О. Катря Гриневичева : життя і творчість : [навч. посібник] / Ольга Харлан. – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997. – 37 с.
  • Харлан О. Історична проза Катрі Гриневичевої : [навч. посібник] / Ольга Харлан. – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997. – 50 с.
  • Харлан О. Основні проблеми вивчення «Велесової книги» : [навч. посібник] / О. Харлан. – К. : Знання, 2001. – 109 с.
  • Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1940–1950-ті рр.) : [навч. посібник для студентів філол. спеціальностей вищих навч. закладів] / Н. П. Анісімова. – К., 2002. – 111 с.
  • Школа В. М. Історія української літератури ХІХ століття (70–90-ті роки) : [навч.-метод. посібник для студентів ІІ курсу філол. факультету] / В.М. Школа. – К., 2002. – 122 с.
  • Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1960–1980-ті рр.) : [навч. посібник для студентів філол. спеціальностей вищих навч. закладів] / Н. П. Анісімова. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 207 с.
  • Новик О. П. Історія української літератури (давньої) : [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. П. Новик. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 223 с.
  • Анісімова Н. П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : навч. посібник для студентів філологічних вищих навчальних закладів : [у 2 ч.] / Н.П. Анісімова. – Бердянськ, 2008. – Ч. 1: 1940–1950. – 101, [2] с.
  • Анісімова Н. П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : навч. посібник для студентів філологічних вищих навчальних закладів : [у 2 ч.] / Н.П. Анісімова. – Бердянськ, 2008. – Ч. 2: 1960–1980. – 123 с.
  • Богданова М. История древнерусской литературы : [учеб.пособие] / Марина Богданова. – Бердянск, 2008. – 127 с.
  • Філоненко С. О. Усна народна творчість : [навч. посібник] / С. О. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 416 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–350);
  • Богданова М. История русской литературы (древней) : [учеб. пособие] / Марина Богданова. – Запорожье : Интер-М, 2009. – 204 с.
  • Зарва В. А. Історія російської літератури ХІХ століття (40-90-ті рр.) : навчальна програма для студентів напряму підготовки : 6020303 Філологія / В. А. Зарва, Ю. О. Мельникова. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 195 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–362).
  • Спивак И. История русской литературы (конец ХIХ – начало ХХ вв.) : [учебное пособие] / Ирина Спивак. – Бердянск : БГПУ, 2010. – 142 с.
  • Бєлаш Г. О. Історія античної літератури : [навч. посібник] / Г. О. Бєлаш. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 238 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 06.02.2012 р., лист № 1/11–1382).
  • Журавльова С. Українська література : навч. посіб. для студентів напряму підготовки: 6.030301 Журналістика : [у 3 ч.] / Світлана Журавльова. – Бердянськ, 2012. – Ч. 2. – 152 с.
  • Журавльова С. Українська література : навч. посіб. для студентів напряму підготовки: 6.030301 Журналістика : [у 3 ч.] / Світлана Журавльова. – Бердянськ, 2012. – Ч. 3. – 208 с.
  • Журавльова С. Українська література : навч. посіб. для студентів напряму підготовки: 6.030301 Журналістика : [у 3 ч.] / Світлана Журавльова. – Бердянськ, 2012. – Ч. 1. – 161 с.
  • Костромицкий Р. И. История русской литературы ХІХ века (первая четверть – 25–60-е гг.) : [учебная программа] / Р. И. Костромицкий, В. О. Коркишко. – Бердянск : БГПУ, 2013. – 124 с.
  • Коркишко В. О. История русской литературы (25–45-е гг. ХІХ в. – 40–60-е гг. ХІХ в.) : [учебное пособие] / В. О. Коркишко. – Бердянск : БГПУ, 2013. – 143 с.
  • Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – 304, [4] с.
  • Коркішко В. О. Курсові роботи з історії російської та зарубіжної літератури та методики їх викладання : методичні рекомендації до написання та оформлення / В. О. Коркішко. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 74 c.
  • Алєксєєва Л. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста та магістра для студентів-філологів / Лариса Алєксєєва, Ганна Вусик, ІринаСпівак. – 2-ге вид., випр. й доповн. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 110 с.
  • Співак І. Програма навчальної та виробничої (педагогічної) практики з літератури (української, російської, зарубіжної) для студентів-філологів / ІринаСпівак, Ольга Харіна. – 2-ге вид., випр. й доповн. – Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2015. – 158 с.
  • Колінько О. П. Дитяча література : [навчальний посібник] / О.П. Колінько. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288 с.
  • Коркишко В. О. История древнерусской литературы : [учебное пособие] / В. О. Коркишко. – Бердянск :Ф–ОП Ткачук А. В., 2015. – 152 с.
  • Бєлаш Г. О. Історія зарубіжної літератури : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. О. Бєлаш. – Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2015. – 212 с.
  • Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія / О. В. Боговін. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. – 244 с.