Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Положення_про_кафедру-БЗЛФР 2020 + підписи

Професорсько-викладацький склад кафедри
біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації
факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь «Бакалавр»

 

 Спеціальність: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ).

Освітньо-професійна програма:

«БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ».

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» спрямована на підготовку конкурентноспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в галузі освіти / педагогіки або в процесі навчання, що передбачає застосування набутих знань з біології, здоров’я людини та теорії освіти;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за предметною спеціальністю «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», надання реабілітаційної допомоги;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів біології, здоров’я людини, вчителів-реабілітологів для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;
 • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • вчитель-реабілітолог;
 • консультант з питань здорового способу життя;
 • асистент вчителя-реабілітолога.

Спеціальність: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ).

Освітньо-професійна програма:

«ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ».

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» спрямована на підготовку конкурентноспроможних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в галузі освіти / педагогіки або в процесі навчання, що передбачає застосування набутих знань зі здоров’я людини та теорії освіти;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за предметною спеціальністю «Середня освіта (Здоров’я людини)», надання реабілітаційної допомоги;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів здоров’я людини, вчителів-реабілітологів для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;
 • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • вчитель-реабілітолог;
 • консультант з питань здорового способу життя;
 • асистент вчителя-реабілітолога.

Спеціальність: 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ.

Освітньо-професійна програма:

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ У ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ».

Форма навчання:  очна (денна).

Переваги освітньо-професійної програми:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців здатних до командної роботи в мультидисциплінарному професійному середовищі в галузі охорони здоров’я та сфері реабілітаційної медицини;
 • поглиблене вивчення дисциплін, які враховують специфіку професійної діяльності фахівців з реабілітаційної медицини, здатних вирішувати практичні проблеми, пов’язані з руховими дисфункціями внаслідок ушкодження нервової, дихальної, серцево-судинної систем та опорно-рухового апарату;
 • виробничу практику в базових спеціалізованих напрямках клінічної діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта, яка проводиться на базі медичних і санаторно-курортних закладів м. Бердянська;
 • наявність широкого переліку вибіркових дисциплін, який дає можливість студенту сформувати власну траєкторію навчання на освітній програмі;
 • складання випускниками підсумкової атестації у вигляді стандартизованого тестового іспиту «Крок», який проводиться Центром тестування при МОЗ України.

 

Посади, які може займати фахівець:

 • фахівець з фізичної реабілітації (асистент фізичного терапевта, ерготерапевта) у лікувально-профілактичних, санаторно-курортних закладах і профільних центрах реабілітації (кардіологічні, неврологічні, ортопедичні);
 • масажист (гігієнічного, лікувального, спортивного масажу) у лікарняних, санаторних, оздоровчих, корекційних закладах, фітнес-центрах, спортивних клубах і школах.

 

Фізичний терапевт визначає та відновлює руховий потенціал людини після перенесених травм або тяжких захворювань опорно-руховго апарату, нервової системи, дихання та кровообігу.

Ерготерапевт допомагає пацієнтам знову навчитися самостійно доглядати за собою (одягатися, роздягатися, мити тіло, готувати їжу, самостійно їсти), окрім цього − заново вчитися працювати, розважатися, освоювати нові хобі та спілкуватися.

 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО РОДИНИ БДПУ!