Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Кафедра «Основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології» створена в 2016 році на основі злиття 2–х  кафедр: «Біології, екології і безпеки життєдіяльності», «Основ здоров’я  та фізичної реабілітації».

На кафедрі працюють 9 викладачів: 7 доцентів: завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук С. М. Хатунцева, кандидат наук з фізичного виховання та спорту В. М. Осіпов, кандидат хімічних наук О. П. Мягченко, кандидат медичних наук Л. М. Томіч, кандидат педагогічних наук С. І. Кара, кандидат педагогічних наук С. І. Книш, кандидат біологічних наук В. В. Гнатюк, 2 асистенти: О. О. Краснова, І. С. Расторгуєва.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю:

 1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітній ступінь                бакалавр

Галузь знань                       01 Освіта

Спеціальність                     014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 014.05 Біологія та здоров’я людини

Додаткова спеціалізація Фізична реабілітація

Фізична культура

Форма навчання:              денна, заочна

Кваліфікація       Вчитель біології та основ здоров’я,

Вчитель-реабілітолог / вчитель фізичної культури.

Рівень програми FQ-ЕНЕА – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, HPK – 6 рівень

 

Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Випускник може обіймати такі посади відповідно до Національного класифікатора професій України ДК 003:2010:

2320  Вчитель загальноосвітнього навчального  закладу

2340     Вчитель-реабілітолог

2351.2  Консультант з питань здорового способу життя

2351.2  Методист з фізичної культури

2359.2  Методист-валеолог

2359.2  Педагог-валеолог

3330     Асистент вчителя-реабілітолога

3340     Асистент педагога-валеолога

3475     Інструктор з фізкультури

Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого циклу        FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL  та 7 рівня HPK.

 

 1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітній ступінь                бакалавр

Галузь знань:                     01 Освіта / Педагогічна освіта

Спеціальність:   014 Середня освіта (Здоров’я людини)

Предметна спеціалізація:               014.14 Здоров’я людини

Освітня програма:                            Здоров’я людини

Додаткова спеціалізація:                Фізична реабілітація

                                               Фізична культура

Форма навчання:              денна, заочна

Академічна кваліфікація:               бакалавр освіти

Професійна кваліфікація:              вчитель основ здоров’я

                                               вчитель-реабілітолог

                                               вчитель фізичної культури

 

Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Випускник може обіймати такі посади відповідно до Національного класифікатора професій України ДК 003:2010:

2320         Вчитель середнього навчально-виховного закладу

2320         Методист заочних шкіл і відділень

2340       Вчитель-реабілітолог

2351.2    Консультант з питань здорового способу життя

2351.2    Методист з фізичної культури

2359.2    Методист-валеолог

2359.2    Педагог-валеолог

3330         Асистент вчителя-реабілітолога

3340         Асистент педагога-валеолога

3475         Інструктор з фізкультури

Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого циклу          FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL  та 7 рівня HPK.

 

ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПІСЛЯ ПЕРШОГО КУРСУ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ  ПЕРЕВЕСТИСЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.14 (ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.05 (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ).

 

III. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Галузь: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність: 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

Освітній ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна

Спеціалізація: фізична терапія, ерготерапія в травматології і ортопедії

                Освітня кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії

 

Диплом фахівця фізичної реабілітації дає право працювати:

 • асистент фізичного терапевта;
 • асистент ерготерапевта;
 • масажист;
 • масажист спортивний;
 • фахівцем фізичної реабілітації в реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
 • фахівцем фізичної реабілітації в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;
 • керівником відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією;
 • працівником, консультантом чи керівником приватного чи іншого підприємства, закладу, організації тощо, діяльність яких пов’язана з наданням допомоги чи обслуговування інвалідів та інших осіб, що потребують реабілітації;
 • самостійним працівником з надання реабілітаційних послуг та консультацій, науковим співробітником науково-дослідної, експериментальної, впроваджу вальної лабораторії, установи, закладу в споріднених з реабілітацією галузях;
 • координатором практики з фізичної реабілітації;
  викладачем у середніх спеціальних, професійних та вищих навчальних закладах.

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

 

Спеціальності Спеціалізація  

 

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів, творчих заліків) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага свідоцтва про
загальну середню освіту
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсному відборі
Мінімальний конкурсний бал
Код Назва
014 Середня освіта Здоров’я людини  

 

Здоров’я людини. Фізична реабілітація

1. Українська мова та література 0,3 0,1 100 100
2. Біологія 0,3 100
3. Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова 0,3 100
014 Середня освіта Біологія та здоров’я людини  

Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація

1. Українська мова та література 0,3 0,1 100 100
2. Біологія 0,3 100
3. Хімія 0,3 100
3. Математика 0,3 100
227 Фізична терапія, ерготерапія  

Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії

1. Українська мова та література 0,3 0,1 100 100
2. Біологія 0,3 100
2. Хімія 0,3 100
3. Фізика 0,3 100
3. Математика 0,3 100

 

 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

 

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Вид

конкурсної

пропозиції

Споріднені спеціальності (галузі знань) / Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) Спеціальності ОС бакалавра  

 

Спеціалізація

(предметна

спеціальність)

Фахове

випробування

  Термін

навчання

Назва Код Код Назва
Небюджетна Інші спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Фахове випробування (Основи здоров’я) 2 Курс 2р 10м
Небюджетна Інші спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) Фахове випробування (Основи здоров’я) 2 Курс 2р 10м
Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Небюджетна  

Освіта/Педагогіка

01 014 Середня освіта (Здоров’я людини) Фахове випробування (Основи здоров’я) 3 Курс 1р 10м
Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Фіксована

(закрита)

Медсестринство 223 227 Фізична терапія, ерготерапія Фахове випробування (Основи здоров’я) 1 Курс 2р 10м
Технології медичної діагностики та лікування 224

 

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Вид

конкурсної

пропозиції

Споріднені спеціальності (галузі знань) / Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра Спеціальності ОС бакалавра Спеціалізація

(предметна

спеціальність)

Фахове

випробування

  Термін

навчання

Назва Код Код Назва
Небюджетна Інші спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Фахове випробування (Основи здоров’я) 2 Курс 2р 10м
Небюджетна Інші спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) Фахове випробування (Основи здоров’я) 2 Курс 2р 10м
Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Небюджетна  

Освіта/Педагогіка

01 014 Середня освіта (Здоров’я людини) Фахове випробування (Основи здоров’я) 3 Курс 1р 10м

 

 

Науково-дослідна робота

 

Напрямок наукового дослідження та комплексна тема кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології «Формування професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації».

 

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі

 • Анатомія і фізіологія
 • Вікова  анатомія та фізіологія
 • Вікова фізіологія та валеологія
 • Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Екологія
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 • Клінічні основи РВД, ЗПР, РДА, ДЦП
 • Лікарський контроль у фізичному вихованні
 • Лікарсько-педагогічний контроль у фізичній культурі і спорті
 • Медико-біологічні основи ФВіС (спортивна фізіологія, спортивна медицина)
 • Морфологічні та метаболічні основи ФВіС (анатомія людини, фізіологія людини і біохімія)
 • Неврологічні основи логопедії
 • Оздоровчий туризм та орієнтування
 • Основи анатомії та фізіології нервової системи
 • Основи клінічної психології
 • Основи медичних знань та охорони здоров’я
 • Основи природознавства (ботаніка, зоологія, землезнавство)
 • Основи раціонального та оздоровчого харчування
 • Основи фізичної реабілітації
 • Педіатрія
 • Психопатологія
 • Реабілітація в спорті
 • Спортивна адаптологія
 • Спортивна медицина
 • Спортивна фізіологія
 • Сучасні фітнес технології
 • Фізична реабілітація
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
 • Фітнес-програми аеробної спрямованості
 • Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики та валеології
 • Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики
 • Фітотерапія
 • Гігієна
 • Загальна гігієна та гігієна рухової активності
 • Інструментальні та біологічні методи дослідження у фізичній культурі
 • Лікувальна фізична культура
 • Масаж
 • Мовленнєві та сенсорні системи, їх порушення
 • Невропатологія та неврологічні основи логопедії
 • Ознайомча практика
 • Основи генетики
 • Основи раціонального харчування
 • Професійне самовдосконалення вчителя
 • Психофізіологія та психогігієна
 • Спортивна реабілітація
 • Теорія здоров’я  та здорового способу життя
 • Фізіологія вищої нервової діяльності
 • Фізична реабілітація   (Основи фізичної реабілітації. Діагностика і моніторинг стану здоров’я.
 • Масаж загальний і самомасаж, основи раціонального харчування)
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
 • Функціональний фітнес.

 

 

Поштова адреса: 71100, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, БДПУ,
Факультет фізичного виховання, корпус № 5-Б, каб. 108
Контактний телефон
e-mail: kafbioekobdpu@gmail.com