Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології

Кафедра «Основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології» створена в 2016 році на основі злиття 2–х  кафедр: «Біології, екології і безпеки життєдіяльності», «Основ здоров’я  та фізичної реабілітації».

На кафедрі працюють 9 викладачів: 7 доцентів: завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук Хатунцева С. М., кандидат наук з фізичного виховання та спорту Осіпов В. М., кандидат хімічних наук Мягченко О. П., кандидат медичних наук Томіч Л. М., кандидат педагогічних наук Кара С. І., кандидат педагогічних наук Книш С. І., кандидат біологічних наук Гнатюк В. В., 1 старший викладач: магістр фізичної реабілітації Орловська В. В., 1 асистент: Вертипорох О. О.

 

Кафедра готує фахівців за спеціальністю:

 

Галузь: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність: 227 «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Освітній ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна

Спеціалізація: фізична реабілітація, здоров’я людини

Кваліфікація: фахівець фізичної реабілітації, фітнес-тренер

 

Диплом фахівця фізичної реабілітації дає право працювати:

 • фахівцем фізичної реабілітації в реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
 • фахівцем фізичної реабілітації в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;
 • керівником відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією;
 • працівником, консультантом чи керівником приватного чи іншого підприємства, закладу, організації тощо, діяльність яких пов’язана з наданням допомоги чи обслуговування інвалідів та інших осіб, що потребують реабілітації;
 • самостійним працівником з надання реабілітаційних послуг та консультацій, науковим співробітником науково-дослідної, експериментальної, впроваджу вальної лабораторії, установи, закладу в споріднених з реабілітацією галузях;
 • координатором клінічної практики з фізичної реабілітації;
  викладачем у середніх спеціальних, професійних та вищих навчальних закладах.

 

Галузь знань:              01 Освіта / Педагогічна освіта

Спеціальність:            014 Середня освіта (Здоров’я людини)

Предметна спеціалізація:      014.14 Здоров’я людини

Освітня програма:      Здоров’я людини

Додаткова спеціалізація:       Фізична реабілітація

                                               Фізична культура

Форма навчання:       денна, заочна

Освітній ступінь:         бакалавр

Академічна кваліфікація:       бакалавр освіти

Професійна кваліфікація:      вчитель основ здоров’я

                                               вчитель-реабілітолог

                                               вчитель фізичної культури

 

Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Випускник може обіймати такі посади відповідно до Національного класифікатора професій України ДК 003:2010:

2320       Вчитель середнього навчально-виховного закладу

2320       Методист заочних шкіл і відділень

2340       Вчитель-реабілітолог

2351.2    Консультант з питань здорового способу життя

2351.2    Методист з фізичної культури

2359.2    Методист-валеолог

2359.2    Педагог-валеолог

3222       Інструктор із санітарної освіти

3330       Асистент вчителя-реабілітолога

3340       Асистент педагога-валеолога

3475       Інструктор з фізкультури

Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL  та 7 рівня HPK.

 

Науково-дослідна робота

 

Напрямок наукового дослідження та комплексна тема кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології «Формування професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації».

 

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі

 • Анатомія і фізіологія
 • Вікова  анатомія та фізіологія
 • Вікова фізіологія та валеологія
 • Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Екологія
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 • Клінічні основи РВД,ЗПР,РДА,ДЦП
 • Лікарський контроль у ФВ
 • Лікарсько-педагогічний контроль у фізичній культурі і спорті
 • Медико-біологічні основи ФВіС (спортивна фізіологія, спортивна медицина)
 • Морфологічні та метаболічні основи ФВіС (анатомія людини, фізіологія людини і біохімія)
 • Неврологічні основи логопедії
 • Оздоровчий туризм та орієнтування
 • Основи анатомії та фізіології нервової системи
 • Основи клінічної психології
 • Основи медичних знань та охорони здоров’я
 • Основи природознавства (ботаніка, зоологія, землезнавство)
 • Основи раціонального та оздоровчого харчування
 • Основи фізичної реабілітації (курсова робота)
 • Педіатрія
 • Психопатологія
 • Реабілітація в спорті
 • Спортивна адаптологія
 • Спортивна медицина
 • Спортивна фізіологія
 • Сучасні фітнес технології
 • Фізична реабілітація
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
 • Фітнес-програми аеробної спрямованості
 • Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики та валеології
 • Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики
 • Випускна кваліфікаційна робота
 • Гігієна
 • Загальна гігієна та гігієна рухової активності
 • Інструментальні та біологічні методи дослідження у фізичній культурі
 • Лікувальна фізична культура
 • Масаж
 • Мовленнєві та сенсорні системи, їх порушення
 • Невропатологія та неврологічні основи логопедії
 • Ознайомча практика
 • Основи генетики
 • Основи раціонального харчування
 • Професійне самовдосконалення вчителя
 • Психофізіологія та психогігієна
 • Спортивна реабілітація
 • Теорія здоров’я  та здорового способу життя
 • Фізична реабілітація   (Основи фізичної реабілітації. Діагностика і моніторинг стану здоров’я. Масаж загальний і самомасаж, основи раціонального харчування)
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
 • Функціональний фітнес.

 

Поштова адреса: 71100, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, БДПУ,
Факультет фізичного виховання, корпус № 5-Б, каб. 313
Контактний телефон (06153) 7-07-53
e-mail: kafbioekobdpu@gmail.com