Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Кафедра теорії та методики фізичного виховання була створена на базі кафедри фізичного виховання 01 листопада 2010 року.  Кафедра є  випусковою за спеціальностями: 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт.

Кафедра теорії та методики фізичного виховання здійснює  навчально-виховну, науково-методичну та спортивно-масову діяльність.

На сучасному етапі основними завданнями кафедри теорії та методики фізичного виховання є удосконалення навчально-методичної роботи з фізичної культури та спорту, наближення навчального процесу до освітніх норм і стандартів Болонської системи, а також впровадження сучасних наукових і спортивних тенденцій у формування здорового способу життя студентської молоді, формування у студентів основ теоретичних знань, практичних і методичних здібностей з фізичної культури та спорту, набуття студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній та професійній діяльності.

Комплексна тема кафедри: «Наукові та методичні основи педагогічних технологій у фізичному вихованні» («Scientific and methodological foundations of educational technology in physical education»).

 

Склад кафедри теорії та методики фізичного виховання

 • К. п. н., доцент Самсутіна Наталя Михайлівна;
 • К. н. фіз. в. с., професор Кушнірюк Сергій Георгійович;
 • Д-р. пед. н., професор  Сущенко Людмила Петрівна;
 • К. н. фіз. в. с., Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доцент Котенджи Леонід Валентинович;;
 • К. п. н., доцент Коновальська Людмила Олександрівна;
 • Відмінник освіти України, ст. викладач Данило Світлана Миколаївна;
 • Ст. викладач Писаренко Світлана Миколаївна;
 • Ст. викладач Єфімов Сергій Васильович;
 • Викладач Самойленко Вадим Леонідович;
 • Викладач Шевченко Яна Олександрівна;
 • Викладач Кравченко Юлія Володимирівна;
 • Викладач Єфімова Анастасія Ігорівна;
 • Викладач Данило Максим Геннадійович;
 • Старший викладач, к.п.н. Анастасова Ольга Юріївна;
 • Лаборант Рогозіна Юлія Ігорівна.

 

Дисципліни, які викладаються викладачами кафедри фізичного виховання:

 • Професійна діяльність у сфері фізичного виховання (вступ до спеціальності, Характеристика сфери фізичного виховання)
 • Професійна діяльність у сфері фітнес індустрії (вступ до спеціальності, Характеристика сфери фітнесу)
 • Гімнастика та методика її викладання
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Плавання та методика його викладання
 • Спортивні ігри з методикою викладання
 • Загальна теорія підготовки спортсменів
 • Професійна майстерність
 • Теорія та методика викладання рухливих ігор і забав
 • Легка атлетика та методика її викладання
 • Адаптивне фізичне виховання
 • Підвищення спортивної майстерності
 • Туризм
 • Історія фізичної культури та олімпійського руху
 • Теорія та методика обраного виду спорту
 • Футбол, міні-футбол та методика їх викладання
 • Спортивні споруди та обладнання
 • Теорія та методика суддівства з обраного виду спорту
 • Олімпійський та професійний спорт
 • Організація та проведення спортивних змагань
 • Технології та види спорту для всіх
 • Функціональний фітнес
 • Фітнес програма аеробної спрямованості
 • Фітнес програма силової спрямованості
 • Оздоровчі туризм та орієнтування

Практики:

 • Ознайомча практика
 • Педагогічна практика в молодшій школі
 • Практика в дитячих оздоровчих таборах
 • Практика за профілем майбутньої роботи

Поштова адреса: 71100 Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Хавкіна, 3/2,
навчальний корпус 5 Б, ауд. 102
Адреса електронної пошти: kafedra_tmfv@ukr.net