Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Заходи та події

Зустріч з учнями ЗОШ І-ІІІ ст.№9

Багаторічною дружбою відзначаються відвідування факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти школярами-старшокласниками ЗЗСО  №9 та їх учителями. В рамках «тижня профорієнтації» 15 березня ц. р. більше 25-и майбутніх абітурієнтів були ознайомлені з напрямами підготовки студентів, умовами вступу, навчання та проживання.

Наш досвід свідчить про те, що більшість вступників мають досить поверхове уявлення про специфіку професій, що їх цікавлять. Тому одним із напрямком профорієнтації є підвищення поінформованості вступників про особливості майбутньої професії.

Із метою ліквідації цих інформаційних прогалин викладачі ФФМКТО провели  цей захід.

Щиро привітала школярів декан факультету, професор В. І. Жигірь, від якої старшокласники отримали вичерпні відповіді на всі питання, пов’язані зі вступом до вищого навчального закладу, більше дізналися про студентське життя та перспективи працевлаштування після закінчення вишу.

Г. М. Алєксєєва розповіла про структуру факультету, про міжнародні зв’язки  Бердянського державного педагогічного університету із Заслуженим автономним університетом Пуе­б­ла, який сьогодні має вельми сильні позиції серед університетів Мексики. Колективні проекти між нашими студентами мають реальні результати, спільні публікації відзначаються високим імпакт-фактором та цитуються наукометричними базами Scopus та Web of  Science.

В. В. Ларик продемонстрував проект наших студентів з робототехніки, який викликав бурю емоцій учнів та зацікавленість штучним інтелектом. М. П. Павленко розповів про напрямками підготовки, вимоги вступного конкурсу та умови навчання на факультеті.

Завідувач кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій В. І. Перегудова познайомила школярів з навчальними аудиторіями, майстернями і лабораторіями, в яких майбутні технологи та енергетики оволодівають необхідними професійними компетентностями.

Доценти кафедри О. В. Рогозіна та Ю. Ю. Бєлова презентували учням творчі здобутки студентів, провели екскурсію виставками студентських робіт.

П. Г. Буянов та Ю. О. Єфименко розкрили школярам цікавий світ такого надважливого нині напрямку як енергетика.

Такі акції є запорукою того, що майбутні абітурієнти правильно визначаться, до яких вишів подавати документи; успішно пройти підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання, і, нарешті, стати студентом омріяного вищого навчального закладу.

 

Ганна Алєксєєва,
кандидат педагогічних наук, доцент        

 


Засідання ради факультету № 6

25.02.2019

Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на факультеті.

План

профорієнтаційної роботи факультету ФМКТО на 2 сем.2018-2019 р.р.

 1. Розробка та виготовлення нового флайєру та стікерів факультету ФМКТО із загальною інформацією для міських та районних шкіл з метою поширення інформації у соціальних мережах та для роздаткового матеріалу.

ВИКОНАНО

 1. Популяризація престижу фаху, творчих здобутків випускників-переможців фахових вчительських змагань, керівників учнів-призерів предметних олімпіад і конкурсів
 2. Залучення до профорієнтаційної роботи випускників, студентів денного і заочного відділень, зокрема під час виробничої педагогічної практики у базових закладах та на місцях постійної праці (студенти-заочники). Потенційні абітурієнти, як правило, з підвищеним інтересом ставляться до сприйняття профорієнтаційної інформації від безпосередніх носіїв досвіду навчання на факультеті. Про це свідчать результати щорічних опитувань студентів-першокурсників магістратури денного і заочного відділень, які закінчили інші виші. Одним із вагомих аргументів на користь вибору закладу вищої освіти та спеціальності слугували результати спілкування з тими, хто там нині навчається чи навчався.

Під час проведення профорієнтаційних заходів розповсюджується друкована інформація профорієнтаційного змісту у вигляді буклетів із зазначенням контактних телефонів та e-mail декана факультету, заступників з виховної та навчальної роботи, завідувача випускової кафедри, що дає можливість зацікавленим особам встановлювати прямі зв’язки та дистанційно отримувати роз’яснення та відповіді на окремі запитання, що виникають.

 1. Організація профорієнтаційних екскурсій до БДПУ, програма яких передбачає: стисле ознайомлення з історією, традиціями і здобутками БДПУ, відвідування музею БДПУ, цільову презентацію спеціальностей, демонстрацію відеоматеріалів, зустрічі з висококваліфікованими викладачами, які інформують відвідувачів про специфіку фаху, суспільну значущість та попит на фахівців, можливості працевлаштування, про інновації в організації освітнього процесу тощо.

15.03.2019 – ЗОШ №9 (10-11 кл.)

 1. Залучення вчителів з курсів підвищення кваліфікації (на яких викладають викладачі БДПУ) до профорієнтаційної роботи на своїх робочих місцях.
 2. Залучення до профорієнтаційної роботи випускників на Дня зустрічі випускників.
 3. Відвідування викладачами батьківських сбірів в підшефних учбових закладах (графік з ГОРОО надано) і запрошення до заходу відкритих дверей.
 4. Участь у проведенні Днів відкритих дверей БДПУ.
 5. Проведення викладачами факультету ФМКТО майстер-класів у ЗОШ та на кафедрах за популярними темами для вчителів міста.
 6. Відвідування ПТЗ, ліцеї та коледжі м.Орехів. м.Запоріжжя, м.Маріуполь (каф. Перегудової В.І. забезпечила транспортний засіб) (додаток 2).

ВИКОНАНО

 1. Урочисті заходи, математичні читання, присвячені видатним ученим-математикам, педагогам, чиє життя і діяльність були пов’язані з Бердянськом та Бердянським університетом (Вороний (листопад)); декада математики (квітень)).
 2. Регулярне проведення декад фізико-математичних наук (http://us.bdpu.org/dekada-fizyko-matematychnyh-nauk.html), різноманітних конкурсів і олімпіад ( http://osvita.berdyansk.net/?s=олімпіада).

 

Голова з профорієнтації факультету

Алєксєєва Г.М.


ICTERI-2019

З 12 по 15 червня в Херсонському державному університеті відбулася ХV Міжнародна конференція ICTERI-2019. Цього року на ICTERI-2019 подано 581 статтю авторів із 23 країн. Програмним комітетом відібрано лише 124 (30%) доповіді.

Активну участь у роботі конференції брали доценти кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету  Ганна АлєксєєваЛариса ГорбатюкНаталя КравченкоОльга Щетиніна. З доповідями, представленими на конференції, можна ознайомитися на сайті ІСTERI-2019 ХV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках»

Університетське слово
Cвітлини з архіву кафедри комп’ютерних технологій
в управлінні та навчанні й інформатики

 

 


Із польського Ополе повернувшись…

Вже не перший рік наші науковці приймають участь в міжнародних конференціях на базі вузів –партнерів в Польщі  та Словакії в рамках  культурно-просвітницького проекту «Європа – наш спільний дім».

10-12 травня 2019 року в Академії  менеджменту та управління в Ополе, (Польща) відбулася VІIІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку територій» (PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. ), на якій більше ніж 50 науковців з різних країн представили свої доповіді: розкривалися питання сучасних теорій соціально-економічного розвитку, їх практичні аспекти, інструменти для аналізу та управління складними соціально-економічними, освітніми системами та було представлено медичні проблеми розвитку суспільства, а також нові напрямки досліджень.

З цікавими доповідями на секції «Фінансово-економічні інструменти розвитку територій» виступили представники факультету фізико- математичної, комп’ютерної та технологічної освіти к.п.н., доцент Ганна Алєксєєва, к.п.н., доцент Лариса Горбатюк, к.ф-м.н., доцент Наталя Кравченко, д.т.н., доцент Татяна Каткова та гуманітарно-економічного факультету к.е.н, доцент Тетяна Несторенко.

У жвавих дискусіях піднімалися питання обґрунтування системної методологічної концепції і принципів побудови соціально-економічних, освітніх та медичних дослідження з урахуванням особливостей соціальних детермінантів побудови моделей соціальних систем на різних рівнях, метою яких є істотне підвищення ефективності таких систем. Окрема увага приділялася вивченню освітніх,  медичних та фінансово-економічних інструментів розвитку суспільства в просторовій системі координат.

Дякуємо організаторам такого незабуваючого та дуже корисного заходу  Тетяні Несторенко та партнерам конференції!

к.п.н., доцент Ганна Алєксєєва

Факультет фізико- математичної, комп’ютерної та технологічної освіти


Профориєнтація у Нескучному 

(до 185-річчя від дня народження М. О. Корфа)

23 квітня ц. р. доц. кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики ФФМКТО А. Алєксєєва разом з іншими викладачами та студентами ФДССО з дозволу ректора БДПУ професора І. Богданова у співробітництві з директором Меморіального музею-садиби ім. Вол. І. Немировича-Данченко М. Глушко зініціювали зустріч із учнями, вчителями та директорами закладів освіти Великоновосілківського району Донецької області. Це такі заклади освіти: Великоновосілківська гімназія, Великоновосілківська ЗОШ І ступеня, Великоновосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Нескучненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М. О. Корфа, Старомайорська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великоновосілківський професійний ліцей.

З цією знаковою подією всіх учасників привітала І. Шумілова. Від імені адміністрації БДПУ та завідувача кафедри менеджменту та адміністрування проф. В. Крижка подарувала авторські карти: «Поліетнічний склад населення Північного Приазов’я», «Розвиток земських шкіл Північного Приазов’я станом на 1883 рік», «Відвідування М. О. Корфом земських шкіл Бердянського повіту у 1872 році». У відповідь від музею Мариною Володимирівною було вручено сувенір-тарілочку з зображенням пам’яток Великоновосілківського району та книгу, ілюстровану фото матеріалами «Нескучненский альбомъ Владимира Ивановича Немировича-Данченко 1886–1917 годы».

Наші викладачі та студенти представили майбутнім абітурієнтам перспективи навчання у БДПУ. Учні з інтересом сприймали надану інформацію, ставили запитання, обмінювались думками з викладачами, студентами й магістрантами.

Незабутніми були враження, коли працівники музею відкрили таємниці минулого життя чудових краєвидів с. Нескучне, де з 1856 року почалася діяльність М. Корфа на освітянській ниві. Саме це, можливо, й започаткувало «метушню педагогічного мурашника» в м. Бердянську.

 

Ганна Алєксєєва,
кандидат педагогічних наук, доцент        


За майбутнє потрібно думати завжди!

 

Багаторічною традицією відзначаються відвідування викладачів факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти ЗЗСО  №9 м. Бердянськ. У рамках профорієнтації 26 вересня ц. р. більше 50-и майбутніх абітурієнтів були ознайомлені з напрямами підготовки студентів, умовами вступу, навчання та проживання.

Ви хочете брати участь в розвитку комп’ютерних технологій, створювати цікаві і корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп’ютерні ігри? А може Ви хочете працювати системним адміністратором, управляти цілим парком комп’ютерів, працювати в сфері інтернет-зв’язку?

Всі ці питання було розглянуто на зустрічі зі школярами, яка розкрила можливість майбутнім студентам університету отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій і знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, в тому числі зарубіжних.

Ганна Алєксєєва,
кандидат педагогічних наук, доцент        


 

План проведення декади фізико-математичних наук

на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ  16.04.-26.04. 2019. Математика

Дата Час Аудиторія Захід Учасники
16.04.2019 12.30 Корпус 1А

Переходи між поверхами

Презентація газети «На сходах» (рубрики «Математика ХХІ століття», «Цікаві факти», «Фізмат-жарти»). Викладачі і студенти БДПУ, вчителі й учні ЗЗСО
16.04.2019,

18.04.2019,

21.04.2019,

23.04.2019

14.20 Аудиторія А212 Історична кінозала* (перегляд науково-популярних фільмів: «Архімед – володар чисел», «Велика таємниця математики», «За границі нескінченості», «Фрактали: пошуки розмірностей» тощо) Викладачі і студенти БДПУ, вчителі й учні ЗЗСО
17.04.2019 Аудиторія 142 Інтелектуальні змагання школярів і студентів «Інтел ринг» Студенти БДПУ, учні ЗЗСО
16.04.2019

17.042019

22.04.2019

24.04.2019

12.50, 14.20 Аудиторія А212 ФМ-лекторій*

«Математичний феномен академіка Рвачова (з демонстрацією відеоматеріалів)», «Бердянський слід в історії математики»

«Математичні факти у форматі GIF»

«Математичні лайфхаки»

Викладачі і студенти БДПУ
(за погодженням із ЗЗСО) Вчителі й учні 8-11 класів ЗЗСО
(за погодженням із ЗЗСО) Практикум «Математика з комп’ютером» Учні 11 класів ЗЗСО
 

 

16.04 – 25.04.2019

Ігротека ФМ
Математичний веб-квест «Стежками історичних задач» Учні ЗЗСО
Ділова гра «МатЕк» Студенти 1 курсу факультету ГЕФ (економічні спеціальності)
26.04.2019 12.50 А212 Підбиття підсумків веб-квесту «Стежками історичних задач» та нагородження переможців Журі квесту, учні-переможці та призери гри
(за погодженням із ЗЗСО) Бібліотека БДПУ Екскурсія до фонду цінної і рідкісної книги «Математичні раритети» Учні ЗЗСО
16.04.-26.04.2019 Виїзні профільні тури по міських та районних ЗЗСО (дата, час, уточнена програма – за погодженням із кафедрою ММНМ). До програми пропонуються заходи, відмічені знаком *. Учні і вчителі закладів загальної середньої освіти м. Бердянська

 

 


Олімпіада 2018

У суботу 17 лютого в БДПУ на базі кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики відбулася олімпіада з програмування серед студентів і школярів 7-11 класів м. Бердянська. Вона представляла собою відбірковий тур Всесвітньої олімпіади зі спортивного програмування, де за обмежений час необхідно розв’язати максимальну кількість із запропонованих завдань (інколи проводиться також командна першість).

Цього разу було особисте змагання, де кожен виступав персонально. Дуже приємно, що всі призові місця розділили між собою школярі міських загальноосвітніх установ зі студентами факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти (ФМКТО). Завдяки спонсорам, перемога для всіх була не тільки престижним трофеєм, а й приємною винагородою за докладені зусилля.

Усі отримали подарунки, а учасники, які посіли перше місце (Коробов Євген, студент 7 курсу ФМКТО і Караваєв Кирило, учень 16 школи) виграли сертифікати від компанії «Агрінол» на отримання гексакоптеру – компактного літального шестироторного апарату на дистанційному керуванні. Срібні (Заволока Євген, студент 4 курсу ФМКТО і Бредун Данііл, учень 16 школи) і бронзові (Саліонов Андрій, студент 1 курсу ФМКТО і Захаров Микита, учень 16 школи) призери були відзначені цінними подарунками від фірми «Бердянські жниварки» (ТМ John Greaves) і софтверних компаній «Авіс» і «WebOracle».

Попереду – наполеглива робота та нові досягнення!


Міжнародний семінар – 2017

21 вересня 2017 року на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти в рамках програми міжнародного співробітництва з Заслуженим Автономним Університетом міста Пуебло (Мексика) відбувся науковий семінар, який викликав надзвичайну зацікавленість студентів і викладачів факультету. Без жодного перебільшення, на час проведення семінару в аудиторії А314 був аншлаг.

Семінар відкрив гість нашого університету професор, завідуючий лабораторією цифрової техніки та поновлюваних джерел енергії Хосе Італо Кортез.

Він розповів про університет міста Пуебло й охарактеризував напрямки подальшого співробітництва інституту фізики університету Пуебло з факультетом фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ. Шановний гість представив учасникам семінару випускника аспірантури університету Пуебло Анатолія Коноваленка, який в вересні цього року успішно захистив ступінь доктора філософії в галузі наук про матеріали, що у нас відповідає науковому ступеню кандидата фізико-математичних наук.

Анатолій Коноваленко – випускник фізико-математичного факультету БДПУ 2010 року, який продовжив навчання в магістратурі БДПУ, а потім вступив до аспірантури університету Пуебло. Його дисертаційне дослідження на тему «Розробка та моделювання п’єзоелектромагнітних мета матеріалів» («Design and modeling of piezoelectromagnetic metamaterials») присвячене розв’язанню складної проблеми, що має велике наукове й прикладне значення.

Змістовна доповідь молодого науковця продемонструвала результативність органічного поєднання методів і підходів теоретичної та експериментальної фізики, прикладної й обчислювальної математики, комп’ютерного моделювання, викликала щиру зацікавленість і жваве обговорення учасників семінару.

В заключному слові професор Хосе Італо Кортез висловив сподівання, що присутні студенти, майбутні випускники БДПУ підтримають і продовжать практику плідного співробітництва між двома університетами.