Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Матвєєва Світлана Юріївна

Наукометрика

Матвєєва Світлана Юріївна

12.10.1980, м. Оріхів Запорізької обл. Випускниця БДПУ, кандидат фізико-математичних наук (2014 р.), учитель математики БСШ № 16.

У 2002 р. закінчила фізико-математичний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Математика та основи економіки» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ економіки.

У 2003 р. закінчила магістратуру фізико-математичного факультету Бердянського педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики.

У 2014 р. захистила дисертацію «Математичне моделювання поверхні тіла методами інтерстріпації функцій за даними радіолокації» зі спеціальності «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

У 2002–2003 рр. викладала математику в ЗОШ№ 21 м. Бердянська.

Протягом 2004–2006 рр. працювала старшим викладачем кафедри математики та методики викладання математики в БДПУ.

З 2004 р. і дотепер працює старшим учителем вищої категорії в БСШ № 16.

Л. В. Павленко

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0064112