Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Рвачoв Володимир Логвинович

Наукометрика

21 жовтня 1926 року, місто Чигирин Черкаської області (помер 26 квітня 2005 року місто Харків).

Народився у родині вчителів Логвина Федоровича та Ксенії Олексіївни Рвачових.

Володимир Рвачов – радянський український математик та механік, академік АН УРСР (1978), профессор, доктор фізико – математичних наук.

В 1943 році поступив у Харківський інститут інженерів залізничного транспорту; у зв’язку із призивом на службу у Військово – Морський Флот  навчання призупинено; після демобілізації у 1947 році поступив у Львівський університет на фізико – математичний факультет; 1952 рік – закінчив університет із відзнакою.

25 травня 1955 року відбувся захист кандидатської дисертації з теми «Расчет бесконечной балки, лежащей на упругом полупространстве» у Львівському університеті.

30 червня 1960 року – захист докторської дисертації в Інституті проблем механіки АН СРСР з теми «Пространственная контактная задача теории упругости и некоторые её приложения»; 21 січня 1961 року – ВАК присуджує В.Л.Рвачову вчене звання доктора фізико – математичних наук.

1972 рік – член – кореспондент АН УРСР.

1978 рік – дійсний член АН УРСР.

В.Л.Рвачов – заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат  премії ім. А.Н.Динника (1976), Державної премії України (1980), Почесний доктор Національного технічного університету «ХПІ», Харківського Національного університету радіоелектроніки, Бердянського державного педагогічного університету (2006 рік), Вісконсинського університету США, Соросовський професор.

В.Л.Рвачов нагороджений орденом Трудового Червоного Знамені, орденом «Знак Пошани», орденом Дружби Народів, орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2001 рік) та інші.

Місця праці:

1952 – 1955 – викладач математики, військово – морське училище, м. Пушкіно.

1955 – 1963 – викладач, завідувач кафедри математики Бердянського державного педагогічного інституту.

1964 – 1967 – завідувач кафедри обчислювальної математики Харківського інституту гірського машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки, а потім після реорганізації інституту – ректор Харківського інституту радіоелектроніки.

1967 – завідувач кафедри теоретичної та математичної фізики Харківського політехнічного інституту.

1967 – завідує відділом прикладної математики та обчислювальних методів Харківського інституту проблем машинобудування (за сумісництвом), а потім переходить працювати штатним співробітником.

Основні наукові напрями роботи:

Механіка, обчислювальна математика, кібернетика, математична логіка, космологія та ін.

В.Л.Рвачов – засновник теорії R – функцій, має значні наукові внески у теорію атомарних функцій, автоматизацію програмування, неархімедовому Численню.

Основні наукові публікації:

 1. Рвачёв В. Л., Ющенко Е. Л. «Некоторые вопросы аналитического описания геометрических объектов сложной логической системы». — Киев: Общество «Знание» УССР, 1965.
 2. Рвачёв В. Л. «Геометрические приложения алгебры логики». — Киев: Техніка, 1967.
 3. Рвачёв В. Л. «Элементы дискретного анализа и теории R-функций (Учебное пособие)». — Харьков: Изд-во Харьк. политехн. ин-та, 1972.
 4. Литвин О. М., Рвачёв В. Л. «Класична формула Тейлора, її узагальнення та застосування». — Київ: Наук. думка, 1973.
 5. Рвачёв В. Л., Гончарюк И. В. «Кручение стержней сложного профиля (Учебное пособие)». — Харьков: Изд-во Харьк. политехн. ин-та, 1973.
 6. Рвачёв В. Л., Курпа Л. В., Склепус Н. Г., Учишвили Л. А. «Метод R-функций в задачах об изгибе и колебаниях пластин сложной формы». — Киев: Наук. думка, 1973.
 7. Рвачёв В. Л. «Методы алгебры логики в математической физике». — Киев: Наук. думка, 1974.
 8. Рвачёв В. Л., Слесаренко А. П. «Алгебра логики и интегральные преобразования в краевых задачах». — Киев: Наук. думка, 1976.-289 с.
 9. Рвачёв В. Л., Проценко В. С. «Контактные задачи теории упругости для неклассических областей». — Киев: Наук. думка, 1977.
 10. Рвачёв В. Л., Слесаренко А. П. «Алгебро-логические и проекционные методы в задачах теплообмена». — Киев: Наук. думка, 1978.
 11. Рвачёв В. Л., Рвачев В. А. «Теория приближений и атомарные функции». — М.: «Знание», 1978.
 12. Рвачёв В. Л., Рвачев В. А. «Неклассические методы теории приближений в краевых задачах». — Киев: Наук. думка 1979.
 13. Рвачёв В. Л. «Теория R-функций и некоторые её приложения». — Киев: Наук. думка 1982.
 14. Рвачёв В. Л., Манько Г. П. «Автоматизация программирования в краевых задачах». — Киев: Наук. думка 1983.
 15. Рвачёв В. Л., Курпа Л. В. «R-функции в задачах теории пластин». — Киев: Наук. думка 1987.
 16. Рвачёв В. Л., Шевченко А. Н. «Проблемно-ориентированные языки и системы для инженерных расчетов». — Киев: Техніка, 1988.
 17. Рвачёв В. Л., Синекоп Н. С. «Метод R-функций в задачах теории упругости и пластичности». — Киев: Наук. думка 1990.
 18. Кравченко В. Ф., Рвачёв В.Л. «Алгебра логики, атомарные функции и вейвлеты в физических приложениях». — М.: Физматлит, 2006.

 

Публікації про нього:

 1. Владимир Логвинович Рвачёв. Се человек. Много званых – Мало избранных: Биогр. сб. / Ред.кол.: Курпа Л.В., Шматко Т.В., Шматко А.В. Под. общ. ред. Курпа Л.В. – Х. : Новое слово, 2006. – 80 с. 44 илл.
 2. Проблемы машиностроения № 1-2, 2001, том 4.

 

Матеріал підготовлено доцентом кафедри математики Бердянського державного педагогічного університету Онуфрієнко Ольгою Григорівною (м.т. 095-1537377,   093-8688777), onufrienko15@outlooc.com.

Більш точну і детальну інформацію можна отримати: професор Харківського політехнічного університету «ХПІ»  Курпа Лідія Василівна (м.т. 097 – 4323345), kurpa@kpi.kharkov.ua .