Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра фізики та методики навчання фізики

Історія кафедри

Історія кафедри фізики Бердянського державного педагогічного університету фактично розпочинається з моменту організації в листопаді 1932 року в місті Бердянську Державного інституту соціального виховання серед чотирьох факультетів якого був і техніко-математичний факультет. В 1933 році інститут соціального виховання був реорганізований в Педагогічний інститут, а в 1934 році при ньому відкрився учительський інститут в складі якого був фізико-математичний факультет. Мета організації техніко-математичного, а згодом фізико-математичного факультету полягала в забезпеченні процесів індустріалізації країни, які вимагали значного підвищення якості підготовки з природничих і точних наук як в школі, так і в вищих навчальних закладах.

До складу фізико-математичного факультету входила кафедра фізики, завідуючими якої послідовно були:

 • Сиромятніков Олексій Афанасійович (1944-1960; 1970-1978)
 • Григоров Кузьма Васильович (1960-1965)
 • Ставрулов Георгій Михайлович (1965-1967; 1984-1987)
 • Тухватуллин Раіф Сафуілович (1967-1970)
 • Гончаренко Ігор Борисович (1980-1984)
 • Надєжда Борис Пантелєєвіч (1987-1990)
 • Котляревський Марк Борисович (1990-1993)
 • Гур’янов Віталій Григорович (1993-1997)
 • Рогозін Ігор Вікторович (1997-1999)
 • Лазаренко Андрій Степанович (2007-2011)
 • Кідалов Валерій Віталійович (1999-2007, 2011-…)

В зв’язку з реорганізації структури інституту з 1972 по 1992 роки кафедра фізики (з назвою «кафедра фізики та інформатики») діяла в складі факультету підготовки вчителів загально-технічних дисциплін, забезпечуючи підготовку випускників за спеціальністю «Праця та фізика».

Робота кафедри «фізики та інформатики» в складі фізико-математичного факультету відновилася з червня 1992 року. Кафедра забезпечувала підготовку вчителів за спеціальностями: «Фізика», «Математика» та «Праця, інформатика та обчислювальна техніка».

Кафедра фізики і методики викладання фізики була створення шляхом об’єднання 2 кафедр – кафедри фізики та частково кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні у 2016 році

Кафедра є випускаючою для таких спеціальностей:

Бакалавр

014.08 Середня освіта (Фізика).

Кваліфікація – вчитель фізики та астрономії

Магістр

014.08 Середня освіта (Фізика).

Кваліфікація – вчитель фізики та астрономії

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 На кафедрі фізики та методики навчання фізики працюють 9 викладачів, з яких 3 доктора наук, професори, 5 кандидатів наук, доцентів, 1 – старший викладач.

 

Кідалов Валерій Віталійович

Завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор

 

 

Лазаренко Андрій Степанович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Рогозін Ігор Вікторович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Example

 

Шишкін Геннадій Олександрович

доктор педагогічних наук, доцент

 

 

Білошапка Валерій Яковлевич

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

 

Школа Олександр Васильович

доктор педагогічних наук, доцент

 

Яценко Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Шубіна Ольга Володимирівна

cтарший викладач

 

Співробітники кафедри:

Дем`яненко-Мамонова Вікторія Олександрівна – старший лаборант

Піменов Дмитро Олексійович – старший лаборант

Федоренко  Олександр Петрович – старший лаборант

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 • Методологія і методи наукових досліджень
 • Науково-педагогічні дослідження у галузі гетерогенності – порівняльний аспект
 • Навчання фізики у сучасному освітньому просторі
 • Сучасні аспекти розвитку теорії та методики навчання фізики
 • Вступ до фаху
 • Механіка
 • Фізика
 • Електрика та магнетизм
 • Молекулярна фізика та термодинаміка
 • Радіоелектроніка
 • Астрономія
 • Атомна фізика
 • Оптика
 • Теоретична механіка і основи механіки суцільних середовищ
 • Основи наукових досліджень
 • Теоретична фізика
 • Астрофізика
 • Квантова механіка
 • Теорія і методика навчання фізики
 • Фізика твердого тіла
 • Фізика ядра та елементарних частинок
 • Астрономія з методикою викладання
 • Квантова електродинаміка
 • Точні розв’язки статичної фізики
 • Вибрані питання шкільного курсу фізики
 • Фізика нелінійних процесів та явищ
 • Фундаментальні моделі фізичної реальності
 • Технологічні основи електроніки
 • Фундаментальні моделі фізичної реальності
 • Моделювання фізичних процесів засобами диференціального числення
 • Практикум розв’язування фізичних задач
 • Історія фізики
 • Методи математичної фізики
 • Оптика
 • Рівняння математичної фізики
 • Теоретична механіка Електродинаміка
 • Астрономія
 • Історія науки та техніки
 • Комп’ютерний практикум з фізики
 • Теорія коливань
 • Фізика твердого тіла
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом
 • Методи обчислень фізики
 • Методика і технології  навчання фізики
 • Термодинаміка та статистична фізика

Комплексна тема кафедри фізики та методики навчання фізики:

«Проектування та розробка фізичного обладнання для навчальних закладів»

Керівник: Шишкін Геннадій Олександрович.

Виконавці: Кідалов В.В., Лазаренко А.С., Білошапка В.Я., Рогозін І.В., Шубіна О.В., Яценко Т.Н., Школа О.В., Сосницька Н.Л..

Науково-дослідна робота

Основні напрямки наукових досліджень:

1. Розробка технології отримання квантово-розмірних структур та наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей

2. Дослідження морфологічних, оптичних та електричних властивостей низько вимірних систем; тонких плівок, нанокластерів та нанокристалів.

3. Розробка фізико-технологічних основ створення гетероструктур на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6, А3В5.

4. Розробка комп’ютерних моделей динаміки дефектної структури монокристалів. Розробка комп’ютерних моделей термодинамічних процесів.

5. Узагальнення методик аналітичного опису фізичних явищ і процесів.

6. Розробка й апробація приладів та методичного забезпечення для проведення демонстраційного та лабораторного експерименту.

7. Пряме перетворення хімічної енергії в електричну. Дослідження нерівнрважних електричних та магнітоелектричних явищ при реакційних атомних зіткненнях на поверхні твердого тіла.

8. Розробка та апробація комп’ютерних програм для вивчення оптики.

Кафедра фізики і методики викладання фізики співпрацює з такими установами:

1. Інститут фізики напівпровідників ім.. В.Є. Лашкарьова НАН України.

2. Фізико-хімічний інститут Прикарпатського національного університет ім. Василя Стефаника.

3. Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України.

4. Фізико-технічний інститут ім. А. Ф. Іоффе РАН.

5. Національний університет біоресурсів та природокористування України.

6. Національна академія наук Білорусії.

Контактна інформація:

ауд. № а106, корп. 1а, вул.  Шмідта, 4

м. Бердянськ, Запорізька обл.

Україна, 71100

e-mail: kafedrafiziki1@gmail.com