Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Школа Олександр Васильович

професор кафедри фізики та методики навчання фізики

доктор педагогічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

ШКОЛА Олександр Васильович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та методики навчання фізики БДПУ.

Після закінчення навчання в Запорізькому державному університеті (спеціальність “фізик, викладач фізики”) з 1992 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті на посадах: інженера І категорії, асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри фізики та методики навчання фізики.

Протягом 1992 – 1999 рр. працював за сумісництвом вчителем фізики у фізико-математичних класах загальноосвітніх шкіл № 2 і № 5 м. Бердянська, учні яких неодноразово були переможцями місцевих та призерами обласних олімпіад з фізики, а згодом студентами фізико-математичного факультету БДПУ.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію “Історія зародження, становлення та розвитку наукових шкіл методики навчання фізики в Україні” в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання фізики; науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної педагогічної академії О.В.Сергєєв). У  2000 р. за підсумками наукової роботи виборов за конкурсом стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У 2017 р. захистив докторську дисертацію “Теоретико-методичні засади навчання теоретичної фізики майбутніх учителів фізики” в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання фізики; науковий консультант – академік НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор М.І.Шут).

Викладає навчальні дисципліни, що забезпечують фундаментальну та методичну підготовку майбутніх учителів фізики: загальна фізика, теоретична фізика, методика навчання фізики у загальноосвітній і вищій школах, історія фізики; є керівником педагогічної практики, дипломних і магістерських робіт студентів-фізиків. Загальна кількість публікацій 125, з яких: 2 монографії, 7 навчальних посібників, у тому числі з грифом МОН України.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у БДПУ.

Нагороди: почесні грамоти ректора БДПУ за результатами наукової роботи (2000, 2002, 2005, 2008 рр.), грамота обласного управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011 р.), грамота народного депутата ВР України В.О.Баранова (2012 р.), грамота НАПН України (2012 р.), грамота МОН України (2015 р.).

Основні публікації:

  1. Школа О. В. Основні елементи професіограми вчителя фізики / О. В. Школа // Теоретико-методичні засади фахової підготовки вчителів фізики та математики в умовах освітнього інформаційного середовища : монографія / [Н. Л. Сосницька, О. В. Школа, В. В. Ачкан та ін.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 241 c.
  2. Теоретична фізика. Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму 6.040203 Фізика* для студентів вищих педагогічних закладів освіти : навч. видання / [уклад. М. І. Шут, О. В. Школа]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 70 с.
  3. Школа А. В. Логика построения курса теоретической физики в педагогическом университете / А.В. Школа // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences”. – Vienna : “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – 2014. – № 9–10. – pp.144-149.
  4. Школа О. В. Формування наукового світогляду майбутнього вчителя фізики як стратегічна мета його професійної підготовки / О. В. Школа // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2015. – № 2 (119). – С.6-10.
  5. Школа О. В. Теоретико-методичні засади навчання теоретичної фізики майбутніх учителів фізики : монографія / О. В. Школа. – Бердянськ : Видавець О. В. Ткачук, 2015. – 381 с.
  6. Школа О. В. Термодинаміка і статистична фізика. Збірник тестових завдань : навч. посібник / О. В. Школа. – Бердянськ : Видавець О. В. Ткачук, 2016. – 61 с.
  7. Школа О. В. Слово про вчителя / О. В. Школа // ХXІІ Всеукр. наук. конф. молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів “Шляхи відродження науки України” : матер. конф., 14 квітня 2017 р., м. Київ. –  К. :  Центр досліджень наук.-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, 2017. – С. 193-