Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

Астрофізика та космологія

Вибрані питання шкільного курсу фізикb

Електрика та магнетизм

Електродинаміка

Експериментальні методи фізики твердого тіла

Квантова електродинаміка

Класична механіка

Квантова механіка

Лабораторний практикум з шкільного фізичного експерименту

Матеріали електронної техніки

Методика викладання фізики у ВШ

Методика і технології навчання фізики

Методика навчання фізики в класах з поглибленим вивченням фізики

Механіка

Методологія і методи наукового дослідження

Моделювання фізичних процесів засобами сучасних систем програмування

Напівпровідникові наноструктури

Основи наукових досліджень

Основи радіоелектроніки

Основи теорії пружності і пластичності

Практикум з розвязування фізичних задач

ППЗ профільного навчання фізики

Сучасні технології навчання фізики та астрономії

Сучасні методи фізичних досліджень

Теорія та методика навчання фізики

Теорія дефектів в напівпровідниках

Теоретична фізика

Фізика

Фізичний практикум в ЗСО

Фізика наночастинок і наносистем

Фізика твердого тіла

Фізика нелінійних процесів та явищ

Фундаментальні моделі фізичної реальності

Фізика атмосфери та гідросфери

Фізика атома і ядра