Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

У 2000 році під керівництвом Кідалова Валерія Віталійовича при кафедрі фізики була створена спільна з Інститутом фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України лабораторія оптоелектроніки.

Співробітники БДПУ спільно зі співробітниками Інституту фізики напівіпровідників НАН України – доктори фізико-математичних наук Сукач Г.О., Стронський О.В., Бачеріков Ю.Ю. та кандидат фізико-математичних наук Жук А.Г. – працювали над виконанням держбюджетних тем:

 1. “Гетеропереходи на основі сполук A2B6, одержаних методом радикало-променевої епітаксії”.
 2. “Ультрафіолетові лазери на основі нанопористого GaAs”.
 3. “Радикало-променева гетеруюча епітаксія – новий метод в технології напівпровідникових приладних структур на основі багатокомпонентних А3В5- сполук”
 4. «Фізико-технологічні засади отримання поруватих сполук А3В5 та приладових структур на їх основі»
 5. «Розробка технології отримання квантоворозмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей»

У спільній з Інститутом фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України лабораторія оптоелектроніки захищені докторські та кандидатські дисертації:

 • 2006 рік – Кідаловим В.В. захищено докторську дисертацію «Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5» в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова, науковий консультант Сукач Г.О. (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарева НАН України ).
 • 2007 рік – захист кандидатської дисертації Ревенко А.С. «Властивості плівок GaN, отриманих на поруватому GaAs методом нітридизації» в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка (науковий керівник Кідалов В.В.), опонент Стронський О.В. (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарева НАН України).
 • 2013 рік – захист кандидатської дисертації Сичікова Я. О. «Морфологічні властивості наноструктур, сформованих на поверхні монокристалічного фосфіду індію методом електрохімічного травлення» в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (науковий керівник Кідалов В.В.),опонент Стронський О.В. (Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України).
 • 2018 рік – захист кандидатської дисертації Дяденчук А.Ф. «Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, A2B6 та A3B5)» в Інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.

Результати сумісних досліджень зі співробітниками Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України відображено в ряді публікацій.

 1. Y. Bacherikov, O.B. Okhrimenko, A.G. Zhuk, R.V. Kurichka, A.V.Stronski, A.V. Gilchuk, M.V. Herkalyuk, V.V. Kidalov, Selectiveintroduction of Cu impurity into fine-dispersed ZnS obtainedduring the process of one-stage synthesis – Nanoscale ResearchLetters – 2017. – 12:511.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28853011

 

 1. Yu. Bacherikov, A.G. Zhuk, O.B. Okhrimenko, E.Yu.Pecherskaya-Gromadskaya, V.V. Kidalov, S.V. Optasyuk Effect ofthe doping method on luminescent properties of ZnS:Ag,Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics,2019. V. 22, N 3. P.361-365.

http://journal%2Dspqeo.org.ua/n3_2019/v22n3%2Dp361%2D365.pdf

 

 1. В. В. Кідалов, А. Ф. Дяденчук, Ю. Ю. Бачеріков, А. Г. Жук,В. А. Батурин, І. В. Рогозін, О. Ю. Карпенкo Властивості плівок ZnO, одержаних на мезопоруватих підкладинках Si методою магнетронного напорошення Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 2019, т. 17, № 1, сс. 111–122

https://www.imp.kiev.ua/nanosys/media/pdf/2019/1/nano_vol17_iss1_p0111p0122_2019.pdf

 

 1. Bacherikov Yu. Yu., Okhrimenko О.B., Kurichka R.V., Stronski A.V., Zhuk A.G., Gilchuk A.V., Herkalyuk M. V., KidalovV. V., Selective introduction of Cu impurity into fine-dispersed ZnSobtained during the process of one-stage synthesis,The International research and practiceconference “ Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2016). 24-27 August 2016, Lviv.Edited byDr. Olena Fesenko.-Lviv: Eurosvit, 2016.- P. 680.

https://link.springer.com/article/10.1186/s11671%2D017%2D2274%2D7

 

 1. Ю.Ю. Бачериков¶, О.Б. Охрименко, С.В. Оптасюк, Ю.И. Яценко,

В.В. Кидалов, Е.В. Коломинская, Ю.Ф. Ваксман, Фотолюминесценция наночастиц CdSe в пористом GaP – Физика и техника полупроводников, 2009, том 43, вып. 11.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/6992

 

 1. V.V. Kidalov, G.A. Sukach, A.O. Petukhov, A.S. Revenko, E.P. PotapenkoPhotoluminescent and structural properties of GaN thin films obtained by radical-beam gettering epitaxy on porous GaAs (0 0 1)Journal of luminescence 102, 712-714.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231302006294

 

 1. V. Kidalov, G. A. Sukach, A. S. Revenko, and A. D. Bayda, “Properties of cubic GaN films obtained by nitridation of porous GaAs(001),” Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 202, no. 8, pp. 1668–1672, 2005.

https://www.researchgate.net/publication/229663049_Properties_of_cubic_GaN_films_obtained_by_nitridation_of_porous_GaAs001

 

 1. В.В. Кидалов, Г.А. Сукач, А.С.. Ревенко, Е.П. Потапенко Ультрафиолетовая люминесценция тонких пленок GaN, полученных методом радикало-лучевой геттерирующей эпитаксии на пористых подложках GaAs (111)-Физика и техника полупроводников 37 (11), 1303-304, 2003.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/5394

 

Відповідно до напряму роботи лабораторії кандидатом технічних наук Дяденчук А. Ф. прийнято участь у 5 фахових конкурсах:

ІІ Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» (2016 р., ІІІ місце),

XVI Всеукраїнський конкурс «Молодь – енергетиці України – 2016: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків» (2016 р., І місце),

IV Міжнародний конкурс науково-дослідних робіт «Перспективи науки 2016» (2016 р., І місце),

ІІІ Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» (2017 р., І місце),

Обласний конкурс для обдарованої молоді Запорізької обласної держадміністрації (2018р., І місце).

 

 

 

Наукова діяльність викладачів кафедри пов’язана з роботою над спільною науково-дослідною темою «Проектування та розробка фізичного обладнання для навчальних закладів»

Також кафедра працює над такими темами:

 • Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки
 • Розробка технології отримання квантово-розмірних структур та наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей
 • Проектування та розробка фізичного обладнання для навчальних закладів.