Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

 

Кафедра є випускною для спеціальностей:

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Кваліфікація: вчитель інформатики загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня (бакалавр)

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Кваліфікація:

 • фахівець в галузі комп’ютерних технологій, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій (бакалавр)
 • інженер комп’ютерних технологій, викладач, дослідник в галузі комп’ютерних технологій (магістр)

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 • Автоматизовані системи організаційного управління
 • Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
 • Алгоритми та структура даних
 • Архітектура МП
 • Бази даних
 • Бази знань та інтелектуальні системи
 • Безпека інформаційно-комунікативних систем; Інженерно-технічний захист інформації
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем в енергетиці
 • Будова персонального комп’ютера
 • Веб-технології та дизайн
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
 • Виробниче навчання
 • Вступ до спеціальності
 • Вступ до фаху
 • Графічне проектування в архітектурі
 • Ергономіка інформаційних технологій
 • Застосування комп’ютерних технологій в енергетиці
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Інноваційні технології в навчанні
 • Інформатика з методикою викладання
 • Інформатика та інформаційні технології за професійним спрямуванням
 • Інформаційні машини та кібернетичні системи
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 • Інформаційні технології для істориків
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна підтримка навчальної діагностики
 • Комп’ютерне документознавство
 • Комп’ютерне проектування та моделювання
 • Комп’ютерний дизайн
 • Комп’ютерний дизайн та мультимедіа
 • Комп’ютерний дизайн та програмування в Internet
 • Комп’ютерні графічні пакети
 • Комп’ютерні мережі
 • Комп’ютерні мережі та захист даних
 • Комп’ютерні мережі та інтернет
 • Комп’ютерні технології в навчальному процесі
 • Комп’ютерні технології в управлінні виробництвом
 • Комп’ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних
 • Комп’ютерні технології у викладанні мистецький дисциплін
 • Комп’ютерні технології управління проектами
 • Комп’ютерно-аналітична діяльність
 • Контроль, діагностика комп’ютерних систем та мереж
 • Криптографія
 • Логічне програмування та бази знань
 • Методика викладання інформаційних технологій у вищій школі
 • Методика викладання комп’ютерних технологій у вищій школі
 • Методика викладання технічної комп’ютерної графіки
 • Методика навчання інформатики
 • Методологія наукового дослідження
 • Мікропроцессори та мікропроцессорна техніка в управлінні
 • Мови програмування
 • Мови та технології програмування
 • Об’єктно-орієнтовне програмування
 • Обладнання обчислювальних центрів в системі освіти
 • Обчислювальні комп’ютерні системи
 • Основи мікроелектроніки
 • Основи програмування
 • Основи роботи в операційній системі
 • Підготовка, захист та експертиза дисертацій
 • Прикладне та Web-програмування
 • Програмна інженерія
 • Програмування
 • Проектування та експлуатація інформаційних систем
 • Проектування та розробка локальних мереж
 • Ремонт та модернізація персональний комп’ютерів
 • Розподілена та паралельна обробка інформації
 • Розробка локальних мереж для управління
 • Системи управління бази даних
 • Системне програмування
 • Системний аналіз в галузі комп’ютерних технологій
 • Структури даних ЕОМ
 • Сучасні інформаційні технології
 • Сучасні інформаційні технології в науковій сфері
 • Сучасні інформаційні технології в освіті
 • Сучасні комп’ютерні комунікації
 • Сучасні операційні системи
 • Сучасні системи програмування
 • Сучасні технології створення програмних продуктів
 • Теоретичні основи захисту інформації
 • Теорія захисту даних в інформаційних системах
 • Теорія управління в інформаційних системах
 • Теорія цифрової обробки сигналів
 • Цифрова техніка
 • Шкільний курс інформатики

При кафедрі діють 7 навчальних лабораторій:

 • лабораторія комп’ютерних систем та мереж,
 • лабораторія розробки баз даних,
 • лабораторія інженерної та комп’ютерної графіки,
 • лабораторія веб-дизайну,
 • лабораторія мікропроцесорної техніки,
 • лабораторія стандартизації та техніки вимірювань.

Наукова діяльність викладачів кафедри пов’язана з роботою над спільною науково-дослідною темою “Теорія та методика використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів”.

Викладачі кафедри є авторами численних науково-методичних праць (статей, монографій, навчальних посібників). Серед них: «Комп’ютерні мережі. Начальний посібник» (М.П. Павленко, В.Г. Хоменко), «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерно-аналітичної діяльності в системах управління та навчання» (Л.В. Горбатюк), «Технічна механіка: статистика складних систем» (Амелькін В., Рогозін І., Христіанов О.,  Хоменко В.), «Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення» (В.Г. Хоменко, М.І. Лазарєв, Г.П. Чуприна), «Теоретичні та методичні засади тестування знань з електромагнітних перехідних процесів» » (В.Г. Хоменко, М.І. Лазарєв, Ю.О. Олійник), “Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних” (В.Г Хоменко, М.І. Лазарєв, Л.В. Павленко), «Комп’ютерні графічні пакети. Навчальний посібник» (В.Г. Хоменко, С.К. Акімов, О.С. Овсянніков).

На кафедрі регулярно працює науково-методичний семінар. Провідні викладачі кафедри здійснюють керівництво розвитком науково-технічної творчості студентства. При кафедрі функціонують два наукових гуртки: “Робототехніка” та “Програмування”.

Наші студенти приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах з програмування.

У 2018 році на першому етапі олімпіади ACM студентська перша команда BSPU_Code_junkies зайняла перші місця в своїх номінаціях. Друга студентська команда BSPU_RuntimeException теж гідно виступила і зайняла 7 місце.

Другий етап змагань проходив в Миколаєві на базі Миколаївського університету кораблебудування. У ньому брали участь команди, які пройшли в другий тур, по Південному округу. А це Одеська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Донецька області. Всього Було зареєстровано 272 командировку з усієї України.

Обидві наші команди зайняли перше та четверте місця серед педагогічних ЗВО країні та пройшли у фінал України з програмування, який відбувся в Одесі в жовтні місяці.

Фінал змагань з командного програмування проходив в Одеському університеті харчової промисловості. У фіналі брали участь понад 200 команд з усієї України. У підсумку, команда BSPU_Code_junkies посіла друге місце серед усіх ЗВО України і друге місце серед педагогічних ЗВО. Друга команда BSPU_RuntimeException зайняло 17 місце.

 

 

 

Кафедра підтримує тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами вузів Харкова, Запоріжжя, Одеси, Кременчука; Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова (м. Київ), Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ). Кафедра надає важливого значення взаємодії із середніми школами та професійно-технічними навчальними закладами регіону.

Контактна інформація:

ауд. № а306, корп. 1а, вул.  Шмідта, 4

м. Бердянськ, Запорізька обл.

Україна, 71100

e-mail: fmkto.ktuni@bdpu.org.ua