Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Історія кафедри розпочалась у 60-70 років ХХ ст., і пов’язана з науково-методичною діяльністю академіка НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора В.Л. Рвачова у Бердянському державному педагогічному інституті ім. П.Д. Осипенко. Реалізація розробленої ним теорії геометричної логіки, що отримала важливе застосування в багатьох галузях математики, потребувала використання комп’ютерної техніки. За підтримки академіка А.І. Берга, директора заводу державного значення «Азовкабель» О.В. Сухорева, клопотань перед Міністерством освіти України ректора БДПІ Л.Є. Леоновського, декана фізико-математичного факультету Н.Я. Фіта та наукового авторитету академіка В.Л. Рвачова була придбана для БДПІ електронно-обчислювальна машина «Мінськ-1» – третя в Україні. Це стало підставою для створення обчислювальної лабораторії учительського інституту, незмінним керівником якої був доцент кафедри фізики П.П. Федоренко (працював до 2014 р.)

В.Л. Рвачов Обчислювальна лабораторія на основі Мінськ- 1

Комп’ютеризація виробництва, управління, наукових досліджень та освіти, потреба підготовки висококваліфікованих фахівців для системи загальної освіти стали причиною створення в 1994 році кафедри інформатики, першим завідувачем якої був кандидат технічних наук, доцент О.В. Сосницький. У 1998-1999 рр. кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент В.І. Шавальова. У 1999 році кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент В.Г. Хоменко.

У зв’язку з відкриттям спеціальності «Професійне навчання»: Комп’ютерні технологій в управлінні та навчанні, Комп’ютерні системи та мережі та Захист і обробка інформації у 2001 році кафедру інформатики було перейменовано в кафедру комп’ютерних технологій та методики інформатики зі статусом випускаючої.

У 2003 році на базі кафедри комп’ютерних технологій та методики інформатики було створено кафедру комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні та кафедру інформатики та інформаційних технологій. Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих викладачів дисциплін інформатичного циклу для вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, навчальних центрів підприємств та підготовку спеціалістів у галузі сучасних комп’ютерних технологій для виробництва.

З 1 вересня 2016 року кафедру реорганізовано в кафедру комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики, яку очолив доктор педагогічних наук, професор Віталій Григорович Хоменко.

Кафедра є випускаючою для таких спеціальностей:

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Кваліфікація: вчитель інформатики загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня (бакалавр)

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Кваліфікація:

 • фахівець в галузі комп’ютерних технологій, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій (бакалавр)
 • інженер комп’ютерних технологій, викладач, дослідник в галузі комп’ютерних технологій (магістр)
Example

 

Хоменко Віталій Григорович

Доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор

 

Example

 

Лазарєв Микола Іванович

доктор педагогічних наук, професор

Example

 

Антоненко Олександр Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

 

Example

 

Кравченко Наталя Володимирівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Example

 

Сосницький Олександр Васильович

кандидат технічних наук, доцент

 

Example

 

Алексєєва Ганна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Example

 

Бардус Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Example

 

Горбатюк Лариса Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Example

 

Овсянніков Олександр Сергійович

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Example

 

Павленко Лілія Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Example

 

Павленко Максим Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Example

 

Скурська Марія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

 

Смоліна Ірина Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

 

Чуприна Ганна Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Засядько Андрій Іванович

старший викладач

 

 

Самойлович Ірина Георгіївна

старший викладач

 

 

Гєнов-Стешенко Андрій Вікторович

асистент

 

 

Лаврик Володимир Володимирович

асистент

 

Малихін Володимир Андрійович

асистент

 

Співробітники кафедри: Младьонова Ганна Вікторівна – старший лаборант;

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 • Автоматизовані системи організаційного управління
 • Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
 • Алгоритми та структура даних
 • Архітектура МП
 • Бази даних
 • Бази знань та інтелектуальні системи
 • Безпека інформаційно-комунікативних систем; Інженерно-технічний захист інформації
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем в енергетиці
 • Будова персонального комп’ютера
 • Веб-технології та дизайн
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
 • Виробниче навчання
 • Вступ до спеціальності
 • Вступ до фаху
 • Графічне проектування в архітектурі
 • Ергономіка інформаційних технологій
 • Застосування комп’ютерних технологій в енергетиці
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Інноваційні технології в навчанні
 • Інформатика з методикою викладання
 • Інформатика та інформаційні технології за професійним спрямуванням
 • Інформаційні машини та кібернетичні системи
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 • Інформаційні технології для істориків
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна підтримка навчальної діагностики
 • Комп’ютерне документознавство
 • Комп’ютерне проектування та моделювання
 • Комп’ютерний дизайн
 • Комп’ютерний дизайн та мультимедіа
 • Комп’ютерний дизайн та програмування в Internet
 • Комп’ютерні графічні пакети
 • Комп’ютерні мережі
 • Комп’ютерні мережі та захист даних
 • Комп’ютерні мережі та інтернет
 • Комп’ютерні технології в навчальному процесі
 • Комп’ютерні технології в управлінні виробництвом
 • Комп’ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних
 • Комп’ютерні технології у викладанні мистецький дисциплін
 • Комп’ютерні технології управління проектами
 • Комп’ютерно-аналітична діяльність
 • Контроль, діагностика комп’ютерних систем та мереж
 • Криптографія
 • Логічне програмування та бази знань
 • Методика викладання інформаційних технологій у вищій школі
 • Методика викладання комп’ютерних технологій у вищій школі
 • Методика викладання технічної комп’ютерної графіки
 • Методика навчання інформатики
 • Методологія наукового дослідження
 • Мікропроцессори та мікропроцессорна техніка в управлінні
 • Мови програмування
 • Мови та технології програмування
 • Об’єктно-орієнтовне програмування
 • Обладнання обчислювальних центрів в системі освіти
 • Обчислювальні комп’ютерні системи
 • Основи мікроелектроніки
 • Основи програмування
 • Основи роботи в операційній системі
 • Підготовка, захист та експертиза дисертацій
 • Прикладне та Web-програмування
 • Програмна інженерія
 • Програмування
 • Проектування та експлуатація інформаційних систем
 • Проектування та розробка локальних мереж
 • Ремонт та модернізація персональний комп’ютерів
 • Розподілена та паралельна обробка інформації
 • Розробка локальних мереж для управління
 • Системи управління бази даних
 • Системне програмування
 • Системний аналіз в галузі комп’ютерних технологій
 • Структури даних ЕОМ
 • Сучасні інформаційні технології
 • Сучасні інформаційні технології в науковій сфері
 • Сучасні інформаційні технології в освіті
 • Сучасні комп’ютерні комунікації
 • Сучасні операційні системи
 • Сучасні системи програмування
 • Сучасні технології створення програмних продуктів
 • Теоретичні основи захисту інформації
 • Теорія захисту даних в інформаційних системах
 • Теорія управління в інформаційних системах
 • Теорія цифрової обробки сигналів
 • Цифрова техніка
 • Шкільний курс інформатики

При кафедрі діють 7 навчальних лабораторій:

 • лабораторія комп’ютерних систем та мереж,
 • лабораторія розробки баз даних,
 • лабораторія інженерної та комп’ютерної графіки,
 • лабораторія веб-дизайну,
 • лабораторія мікропроцесорної техніки,
 • лабораторія стандартизації та техніки вимірювань.

Наукова діяльність викладачів кафедри пов’язана з роботою над спільною науково-дослідною темою “Теорія та методика використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів”.

Викладачі кафедри є авторами численних науково-методичних праць (статей, монографій, навчальних посібників). Серед них: «Комп’ютерні мережі. Начальний посібник» (М.П. Павленко, В.Г. Хоменко), «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерно-аналітичної діяльності в системах управління та навчання» (Л.В. Горбатюк), «Технічна механіка: статистика складних систем» (Амелькін В., Рогозін І., Христіанов О.,  Хоменко В.), «Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення» (В.Г. Хоменко, М.І. Лазарєв, Г.П. Чуприна), «Теоретичні та методичні засади тестування знань з електромагнітних перехідних процесів» » (В.Г. Хоменко, М.І. Лазарєв, Ю.О. Олійник), “Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних” (В.Г Хоменко, М.І. Лазарєв, Л.В. Павленко), «Комп’ютерні графічні пакети. Навчальний посібник» (В.Г. Хоменко, С.К. Акімов, О.С. Овсянніков).

На кафедрі регулярно працює науково-методичний семінар. Провідні викладачі кафедри здійснюють керівництво розвитком науково-технічної творчості студентства. При кафедрі функціонують два наукових гуртки: “Робототехніка” та “Програмування”.

Наші студенти приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах з програмування.

 • 16 квітня 2016 року у Запорізькому національному університеті відбувся перший етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Команда з програмування Факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій БДПУ «BSPU_Code_Junkies» посіла 2 місце з 30 можливих по групі вищих навчальних закладів Запорізької області, та 8 місце зі 108 можливих у Південному регіоні.
 • 14-16 квітня 2015 р. в Харкові на базі Національного аерокосмічного університету «ХАІ» ім. М. Є. Жуковського проводився II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів ВНЗ України. За результатами змагання Євген Заволока посів почесне 4 місце з 40, а Роман Луценко – 8 місце з 40.

Кафедра підтримує тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами вузів Харкова, Запоріжжя, Одеси, Кременчука; Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова (м. Київ), Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ). Кафедра надає важливого значення взаємодії із середніми школами та професійно-технічними навчальними закладами регіону.

Контактна інформація:

ауд. № а306, корп. 1а, вул.  Шмідта, 4

м. Бердянськ, Запорізька обл.

Україна, 71100

e-mail: kaf_ktun@ukr.net